۱۳۹۲ خرداد ۱۹, یکشنبه

چرا کاسکت را بر عمامه و پوتین را بر نعلین ترجیح می دهم!

عشق و فرمانده جوانی من زنده یاد نادر جهانبانی و تیم آکروجت طلایی

دکتر قالیباف را از زبان خودش عاشقانه می شناسم. اگر جدی هستید درست و عمیق نگاه کنید این ویدیوی نازنین.

1- من تنها با یک روحانی پیر حاضر به قمار بودم با احتمال ضعیف برد 20 در صد. نام این روحانی هم هاشمی رفسنجانی بود و موضوع قمار هم خواست و توانایی ایجاد تغییرات بنیادی و نسبتاً سریع در استراتژی آیت الله خامنه ای. این ترجیح من فقط منحصر به همان یکنفر بود و با حذف او نقشۀ خیالی من هم نقش بر آب شد. لذا من دیگر آن نقشۀ تغییر سریع در استراتژی را رها کردم. و اینک من دلیلی نمی بینم که بازهم خواهان بازگشت به نسل اول پیر و پاتال و مسبب بسیاری از نابسامانی های کنونی باشم.


2- من سپاه پاسداران را اولاً و محمد باقر قالیباف را بویژه نظامی بمعنای اخص کلمه نمی شناسم. و با اینکه ایران جمهوری اسلامی را  در همیشۀ سی سال گذشته تحت هژمون سپاه قبول دارم. اما این تسلط هژمونیک را از نوع تسلط نظامیان مشابه در کشورهایی مثل ترکیه و پاکستان بر سیاست نمی دانم و قبول ندارم. هژمون سپاه بیشتر ناشی از قدرت نرم آنان در فراگیری همۀ ایرانیان فعلاً فعال در همۀ حوزه های زیست ایرانیان است؛ که آن هم ناشی از عضویت دایم یا موقت آنان - همه مردم - در سپاه بخاطر جنگ در سال های دهۀ 60 خورشیدی است؛ تا قدرت سخت آنان ناشی از تکیه بر سلاح نظامی.

3- اما اگر حتی تعریف کلاسیک شما از نظامیان را بر سپاه منطبق فرض کنم هم، من از سپاه وحشت ندارم. زیرا خودم نظامی بوده ام و روایت های چپ از خیانت نظامیان سیاسی بکشورهایشان را قبول ندارم. حتی در هیبت ژنرال پینوشه در شیلی که شیلی توسعۀ امروزش را مدیون اوست. بلکه نظامیان را توسعه گرا و متکی بر دانش و علم و انضباط می شناسم و حتی قدرت دادن به آنان در جوامع عقب افتادۀ اقتصادی  و پیشرفت را توصیه می کنم.

4- من یونیفورم نظامی را بر عبای روحانی - یا طبق پسند و ادبیات شما بگویم نعلین بر چکمه - فرزندان معمولی متدین - قائل به دین ایدئولوژیک حتی - مردم را بر الیگارشی  روحانیت تولید کنندۀ ایدئولوژی ارجح می دانم. زیرا متقاعد هستم که پیرو ایدئولوژی زودتر می شود ایدئلوژی زدایی شود تا منبع و منشاء تولید کنندۀ ایدئولوژی. مضافاً به اینکه نظامیان بدلایل کاملاً بدیهی مثل انضباط در برابر شلختگی، دانش محوری در برابر خرافات محوری، مادی محوری در حداقل آن بدلیل سنخ کار نظامیان در مقابل معنویت محوری درحداکثر آن بدلیل سنخ بیکاری روحانیان و ده ها دلیل متضاد مشابه کارآمد و دنیا محور و زندگی سازتر از روحانیان آخرت محور هستند. لذا کاسکت نظامیان را بر عمامۀ روحانیان ترجیح می دهم.

5- من سپاه پاسداران را نه به سیاهی شما تعریف کرده و نه به سفیدی قالب و غالب کرده توسط سردار نقدی ها و رادان ها و ... نمی دانم و نمی شناسم. من سپاه را با پاکترین نطفه اش در هنگام جنگ و با خاکستری ترین رشد و در برخی نقاط با سیاه ترین بروندادهای سال های اخیر می شناسم. و تکیه ام بر ذات پاک سپاه و امیدم به توقف رشد خاکستری و تلاشم برای زدودن برون داده های سیاه توسط خود سپاه است. و با تکیه ام بر قالیباف ها پیروزیم را خیلی بعید که نمی دانم بلکه امید زیادی هم  به تحقق نسبتاً سریع آن دارم. من از نگاه گادفادری و پدرسالار روحانیان از بالا به پائین بسیار رنجیده و خسته ام. من دنبال یکی شبیه تر بخودم و بشما می گردم. که اگر هم در قاعده و مساوی نگاهم نمی کند با پوزخند پدرانه اش آزارم ندهد.

6- من سپاه را فقط نوکران الیگارشی نمی دانم. بلکه آنان را فرزندان ملت هم می شناسم. پرسیده اید در خلاء قدرت ناشی از هر اتفاقی از جمله مرگ آیت الله خامنه ای؛ بودن نظامیان در رأس قدرت اجرایی هم نمی تواند بر سیطره پادگان به کل کشور را در چشم انداز داشته باشد؛ و این خطرناک نیست؟ پاسخ بدیهی در تناقض خود شماست که می گویید هم اینک نیز سپاه همۀ عرصه ها را قبضه کرده. پس چه چیز بیشتری مانده که با سیطرۀ سپاه بر قوۀ مجریه نیز از دست بدهیم. حداقل این است که وقتی رسماً قدرت را تفویض کردیم امکان بهره وری و یکپارچکی در مدیریت کشور را هم افزوده ایم و حداقل پاسخگویی را. من خانۀ پرش را از زبان شما گفتم و الا نظر خودم به این شاذی و بدگمانی نیست. آن هم با مدیر توانا و سیویلی مثل قالیباف. اما پاسخ ویژه ام به سؤال شما این است: اگر در هنگام خلاء قدرت سپاهیان در مجریه نباشند و یک روحانی یا یک گماشته ای از روحانی دیگر بر سریر قدرت مجریه باشد فکر می کنید چه ارزش افزوده ای خواهد داشت برای تغییر مناسبات قدرت که انتظارش را می کشید. یا اینقدر ساده اید که گمان کنید مرگ خامنه ای مساوی خواهد بود با دموکراسی ناب اگر فقط سپاهیان رییس جمهور نباشند.

7- این تشخیص و ترجیح من است با اتکا به تحلیل و شناخت من. البته که اکثریت مردم هرکس را یرگزینند روی تخم چشمان من هم می تواند قرار داشته باشد بعلاوۀ موضع انتقادیم. همانطور که در مورد قالیباف خواهم بود در صورت انتخاب مردم. به یک سؤال پاسخ نه دارم و نه خواهم داد. آن هم چرایی بازی کردنم در این میدان محدود خامنه ایست. و بحث شیرین تقلب و اعتماد و ... در همین میدان محدود. زیرا هیچ پاسخی جز تأیید موضع پیشینی شما قانعتان نخواهد کرد و آن عدم بازی در زمین حریف است. و دوم به این دلیل که من اگر فرض تقلب و تغلب را بپذیرم باید از بازی بیرون بیایم. و من نمی خواهم چون دست و پایم بسته است و نیاز به تحرک دارم برای در جریان بودن خونم به امید زنده ماندن اگر نه حتی برای زندگی کردن. یا...هو

۳۲ نظر:

دوره گرد گفت...

سلام دلقک جان

بعد از این همه کامنت و وقت تلف کردن واقعا دستت درد نکند با این تحلیلت...
به من یکی که ثابت شد ایران تشریف ندارید دستکم بیست سالی...
نامدیمان کردی واقعا چون اساسی در جاده خاکی هستی.. فکر می کردم دقیق نگاه می کنی ولی الان فهمیدم از داخل ایران کلا بی خبری... کلا می گویم یعنی واقعا کلا هیچ نمی دانی و فقط چسبیدی به اینترنت برای خقبر گرفتن از داخل... خسته نباشی حقیقتا...
خوش باشی... یا حق

Dalghak.Irani گفت...

دوره گرد
دانسته یا نادانسته یک عملیات روانی خوبی نصیبت می شود با این کامنت سر ضرب. چون معمولاً رسم است که کامنت گذاران بعدی بنوعی تحت تأثیر کامنت ابتدایی هم قرار می گیرند در نظر دادن. مگر اینکه یک نفر با نظر مخالف بیاید و جو را بشکند. من چهار سال است ایران نیستم و اگر تا صد سال هم ایران نباشم و همین جمهوری اسلامی برقرار باشد می توانم با تقریب صحت بالای 80 درصد تحلیل درست بدهم. چون من جمهوری اسلامی را با همۀ پوست و گوشت و استخوانم زندگی کرده ام و فقط ندیده و یا نشنیده ام. اما بالاخره نگفتی از این همه گزاره ای که من نوشته بودم کدام و به چه دلیل با واقعیت امروز ایران همخوان که نیست بی ربط کامل هم است. و داوری خود شما متکی بر چه اطلاعات میدانی و مطالعاتی است و چرا خودت را مرجع شناخت ایران می دانی. یا...هو

ناشناس گفت...

دلقک نازنین ویدئو قالیباف برای من قابل دیدن نیست.
در ضمن لطفا نزنید به سیم آخر. چهار سال پیش بسیار افرادی که با جمهوری اسلامی قهرند در انتخابات شرکت کردند و با موسوی و کروبی رآای دادند. امسال این اتفاق دیگه نمیافته . پس حتی در صورت ایتلا ف‌‌ اصلاح طلبآن ری بسیار بالای نخواهند آورد. قالیباف هنوز شانس داره.

Dalghak.Irani گفت...

متأسفم که ویدیو را ندیدی. سیم آخری هم در کار نیست. فقط به گفتۀ و مژدۀ آخر شما در مورد داشتن شانس برای قالیباف این را اضافه کنم. که شانس قالیباف همان شانس ایران است امروز و لا غیر. هرچقدر قالیباف شانس انتخاب داشته باشد شانس پیشرفت و آرامش و دلخوشی ایرانیان هم افزوده خواهد بود. یا...هو

دوره گرد گفت...

دلقک

اولا دنبال عملیات روانی نیستم و دست و پای هر کسی را هم می بوسم که برای امثال من فضای تنفس آنهم فقط اقتصادی فراهم کند...
ثانیا کسی که با قاطعیت ادعای ایران شناسی دارد من نیستم شما هستید...
من یکی از همان میلیون میلیون جوانی هستم که با گوشت و پوست و خون و البته روح و روانم لمس کرده ام آنچه را شما مدعی شناختش هستید...
نه آینده ای داریم و نه گذشته ای...
روی هوا و زمین رها شده ایم... عمق تحلیل ظاهرا نصیب شما شده و سطحش را هم سایرین تناول کرده اند..
راستش این است که ترس هم دارم که این کامنت ها کجا می رود و این فیلترشکن ها چقدر قابل اعتمادند... و نمی گویم بسیاری از چیزهایی را که دلم می خواهد بنویسم...
شما یک تحلیل سرراست و معقول اولیه داشتید روی قالیباف که انتظارمان از او محدود است و آدمی است که با سیستم مشکل ندارد و چوب لای چرخش نمی گذارند و ... و من را هم جذب کرد و خواندم و با بچه ها بحث کردم و حتی داشتم می رفتم روی تاثیر گذاری و الان هم تصمیم نگرفته ام... اما کم کم زدید به جاده خاکی که این جوان نازنین و گل و صادق و دارای تمامی اوصاف پارسایان... گفتم از ایران بی خبرید چون با این تحلیل بسیاری از مسولیت ها را از دوش همان کسانی بر می دارید که مسوولش هستند... توضیح بیشتر نمی دهم و متوجه می شوید چه می گویم...
اگر همان خط تحلیل سابق را به دور از احساساتی شدن و تطهیر عوامل بدبختی ما پی می گرفتید قطعا خیلی موثرتر بود... در مورد تحلیل با صحت 80 درصدی هم رای قاطع شما که سیستم، هاشمی را نمی تواند رد صلاحیت کند و چندین مطلب هم در موردش نوشتید به نظرم معیار خوبی برای همه است... فرمانده قرارگاه خاتم بودن می دانید یعنی چه... فکر کنم نمی دانید... در ایران هر پروژه اقتصادی بالای میلیارد به آنجا ختم می شود... یعنی شما و شرکتت بیل گیتس هم که باشید باید از دوستان مجوز بگیرید و اگر شما را تایید کردند پروژه ای را گرفته اند می دهند به شما با یک حقوق بخور و نمیر... این دیگر در ایران یک مسئله علنی است... از همین شهرداری تهران که توسط معشوقت اداره می شود هم پروژه ها یکی در میان متعلق به آنجاست( اگر شک داری می توانم از تابلو ها عکس بگیرم برایت بفرستم چون چیزی را پنهان نمیکنند دوستان)... پس صلای عجب پسر گلی است را برای ما نخوان... همان خط تحلیل سابق را بگیر... مخلصت هم هستیم خدا را هم چه دیدی شاید به او رای دادیم... اما این مدل هواداری قول می دهم اثر عکس بدهد برای معشوقت... قول می دهم...

Dalghak.Irani گفت...

دوره گرد خوب و زیبا.
خب من تقصیر ندارم شناخت من هم روز اول شناخت کهنه تری بود و من هم دارم پابپای شما این مرد بزرگ را کشف می کنم و مجبورم ویژگی های بیشتری که واجد اشت را معرفی کنم. شما تا کنون سیاستداری در جمهوری اسلامی سراغ دارید که چنین روشن و مدرن واندیشه بنیاد و مسلط به همۀ حوزه ها حداقل در حرف - نه حتی عمل - وجود داشته بوده باشد. و هنگامی که این ذهن را با آن عمل او در کارنامه اش در یک متن می خوانم دیوانه می شوم از خوشحالی. حرفش و سیاست های کلانش اگر فقط بیست در صد عملیاتی شود انقلاب دیگری رخ خواهد از ثبات و آرامش. می دانم و او نیز می داند که در متن استراتژی و ایدئولوژی واقعاً موجود در حد محال است سختی کاری که می خواهد انجام دهد. اما او قول می دهد و من به او اعتماد دارم. چون اعتمادم را جلب و جذب می کند وقتی با ذهن خالی از حب و بغض های متعفن سیاسی نگاهش می کنم. یا...هو

آینده گفت...

خطر یرای گاد فادر
http://farsnews.com/newstext.php?nn=13920319001529

Dalghak.Irani گفت...

در ضمن گفتی جوانی دوره گرد پس ناچار یکی از رموز کارم را برای تو توضیح می دهم. راجع به اینکه گفتی روشم جذاب نیست و پس می زند مخاطب را.

من ساده هستم چون مدرنم. ولی هالو نیستم. لذا هر کاری می کنم با حداکثر شناخت است. و چون خودم هم کاریزمای شفاهی دارم و هم کاریزمای کتبی می خواهم از دومی استفاده کنم برای حداکثر کمک به جوانان بویژه سبز.
می دانم که جوانان سبز آنچنان مغبون شدند و باختند که ادبیاتی خشن تر از هرنوع ادبیات فاشیستی شناخته شده در دنیا ساختند برای پاسداری از شکست شان و دور کردن هر بزرگی از هر نوع از حریم درونشان. لذا چنان تو را ذهنیت متنفری دارند که نزدیک شدن به آن ها هم احتیاط حداکثری می خواهد چون اگر در دسترس فیزیکی شان باشی ممکن است آسیب جانی هم ببینی. اینان را نمی توان با پند و نصیحت و گوش کن فرزندم سر تعادل - فراموش کن رفیق از نو شروع می کنیم - آورد. و اینک هم که فرصت کم است و اصلاً جای لاس زدن های روشنفکرانه نیست. پس تنها راه شوک درمانی است حتی اگر ابتدا به نفرت بیشتر بیانجامد می توان از نفرت اولیه عبورشان داد به تغییر کم تا عشق. من ادعا دارم که در حوزۀ تبلیغات اندیشگی صاحب سبک و برندم و اینطور نیست که من ندانم برای شما ها چه لحظات گاهاً نفرت انگیز و غیر قابل تحملی فراهم می کنم وقتی نفرتتان را دامن می زنم که برون ریزی کنید و از این کابوس رها بشوید. دوستتان دارم.

شهروند گفت...

سلام دلقك عزيز
چند سال پيش با يك سرهنگ سپاه كه از بستگان حقير مي باشد ، پرسيدم كه چرا سپاه در تمام عرصه ها حضور دارد و در بعضي موارد نقشي تخريبي دارد ، ودر حين گفتگو گفت : ما سپاهيان وقتي كه جنگ تمام شد ، ديديم با اينهمه زحمتي كه كشيديم ، پس از جنگ فقط تقدير و تشكر از ما مي كردند ، در حاليكه حفظ حكومت اخوندها را ، ما حاصل تلاش خود مي دانستيم و شروع كرديم به برنامه ريزي و تحصيل كادر برجسته سپاه و نخست از بخشداري ها و فرمانداري ها اغاز كرديم و تمامي نيروها در بخش ها و ارگانهاي گوناگون مشغول به كار كرديم و كم كم با تلاش و ممارست توانستيم اخوند ها را مجبور به بازي دادن خود در ايران پس از جنگ كرديم ، مي خواستم نظر شما را در اين مورد بدانم
لازم به ذكر است كه اين سرهنگ عزيز چند سال پيش به خاطر اينكه نمي توانست با بخشي از سپاه كه رانت خور است، كار كند ، درخواست بازنشستگي پيش از موعد كرد .
در چند كامنت قبليم ، باعث ازرده خاطر شما شدم ، مي خواستم بدانيد كه قصد جسارت نداشتم خداي نكرده ،اين روزها عصباني هستم از اين انتخابات توهين اميز ، در شهري كه من زندگي مي كنم ، براي اينكه مردم را پاي صندوق راي بكشند ، صدوشصت نفر را تاييد كرده اند براي انتخابات شوراها ، يكي از كانديداها جناب استاد ، دانشجوي كارشناسي است هنوز !
اگر اين روزها كامنت هاي تند وتيز و بعضا ناراحت كننده دريافت مي كنيد استاد ، يكي از مهمترين دلايلش عصبانيتي كه ما ساكنان ايران داريم اين روزها ، رفتارهاي حكومت توهين به شعور ادم است استاد
براي همين با عصبانيت و تلخي مي نويسيم بعضي اوقات ، اميدوارم كه شما جاي پدراز دست داده ام ، مرا درك كنيد حداقل
پاينده باشيد

Man گفت...

شيلى،تو سعه، پينوشه جنايت! مثل اينكه ما غير نظامى ها حرف شما نظامى ها رو نمى فهميم.

ناشناس گفت...

آقای عارف در چند نوبت گفته که نمیخواهد از انتخابات کنار بکشد و دلایلی دارد. مهمترین دلیل وی که هیچگاه آنرا به زبان نیاورده آنستکه آقای خامنه ایی از او خواسته که کاندید شود و اگر رقیبی از جبهه اصلاحات برای او پیدا شد با مکانیزم شورای نگهبان او را حذف خواهند کرد. در حقیقت نامزد آقای خامنه ایی آقای عارف است نه جلیلی و ولایتی و ... که او متهعد به آقای خامنه ایی شده است.

Dalghak.Irani گفت...

آینده آدرست را وقت نکردم ببینم اما از تیتر اخبار و سابقه ات و گادفادر توی لینک معلوم شد که راجع به احتمال رد صلاحیت روحانی است.
عرض می کنم نخواهد شد چون وقتی نمانده و تحمل می کنند. دوم بدون سابقۀ قانونی و رویۀ حقوقی پیشینی است و سوم اینکه خامنه ای چنین اجازه ای را نمی دهد.
این یک اخطار است که یا اگر می خواهد یکی کنار برود روحانی باشد نه عارف. دوم اینکه همین اخطار هم کافیست که روحانی دست و پایش را جمع کند. و در دو روز باقیمانده مواضع شعاری رادیکال ندهد.
البته دکتر روحانی که 4 سال دیر سبز شده چاره ای جز حمله به استراتژی و اتخاذ مواضع رادیکال نداشت زیرا هم دیرآمده بود نسبت به رقبا و هم سابقۀ آنچنانی ندارد در اصلاح خواهی و اصلاح طلبی لذا ناچار بود دور را تند کند که حتی از خودش هم جلو بیفتد تا بلکه فرجی شد و با آبرو ریزی نباخت.

اما او وبلاگ مرا نمی خواند که بداند من فردای روز رد هاشمی گفته ام که چالش با استراتژی خامنه ای فصلش تمام شد فعلاً. و باید بازی را به سطح تاکتیک فروبکاهیم تا یکی مجدداً صعود کند به اتاق استراتژی بلکه نوبت مجددی فراهم کرد برای بازی. خیلی هم نگران نباشید دکتر روحانی نمی توانست برندۀ طبیعی این انتخابات باشد. در اینترنت بنویسیم و بخوانیم ولی در کوچه و خیابان زندگی و نتیجه گیری کنیم. و الا طبق پیش بینی های اینترنتی روحانی همین الان هم برود سه روز بخوابد و کاری نکند روز جمعه 60 درصد آرای اینترنتی را خواهد داشت و برنده است. یا...هو

آینده گفت...

عصبانی ام و بذار بگم:
پدر من! پدربزگ من! از اول میگفتی من با سردار حال میکنم چون نظامیه، این مرام بود اینهمه مارو چرخوندی و چرخوندی و چرخوندی، بعد گذاشتی سر سطر؟
به خدا ما هم کاسکت را بر عمامه و پوتین را بر نعلین ترجیح میدیم اما نگفتی تفنگشونو به چه چیز ترجیح میدی، کلک!
لطفا این سومی هم بگو تا با کله برویم به سردارت رای بدیم؟ توجیه و اراجیف و توهم هم موقوف! چون خواننده ات اگه از تو مدرن تر و باهوش تر نباشه قطعا کمتر نیست!

هنوز نه به داره نه به بار، سرتیپ پاسدار مسعود جزایری تهدید می کنن که:
"برخورد قانونی با آن دسته از آقایان کاندیداها که این محدوده را رعایت نکرده و به اشاعه اطلاعات غیرصحیح و یا سیاه نمایی پرداختند را برای خود محفوظ دانسته و آنرا به بعد از انتخابات موکول می‌کنیم."

یا مثلا
سرتیپ پاسدار محمداسماعیل کوثری تهدید کرده که:
"شورای نگهبان صلاحیت حسن روحانی را به دلیل انتقاداتش از وضعیت فعلی کشور و دولت فعلی،مساله ی هسته ای و چه و چه و چه، بررسی مجدد خواهد کرد."
میبینی؟ آیا جای ترسیدن نداره که پس فردا با یک رییس جمهور سپاهی دیگه چه کسی میخواهد جلوی این اراذل و اوباشو بگیره؟

یکی نیست به اینها بگه، بدبختی ما هم از همون زمانی شروع شد که پای شما "کاسه های داغ تر از آش" به سیاست و اقتصاد این مملکت باز شد و با ندونم کاری و به اتفاق رجاله ی آخوندا چوب حراج به آسمون و زمین و مردمان این مملکت زدید.

یکی نیست به اینها بگه بر قراری نظم و امنیت وظیفه و کار شماست و بس! مثل تمام ارتشهای دنیا! دیگه سیاستمدار شدن و تاجر شدن گه زیادی خوردنه و نتیجه اش همینی میشه که 25 ساله داریم میبینیم و میکشیم.

چگونه ادعای تجدد و سادگی توامان میکنی اما این اصل ساده رو فراموش میکنی که قدرت غیر قابل نقد و مسلح، فساد و دیکتاتوری میاره.
عجب مردمی شدیم به خدا، که همین تتمه ی اختیار و انتخاب هم با هزار توجیه و مهمل و ماله کشی دو دستی تقدیم میکنیم. قدرت نظامی، قدرت اقتصادی و قدرت سیاسی هرگزو هرگز نباید یکجا متمرکز باشه.تمام!!! بحثی ام توش نیست!
قدرت مطلق و متمرکز هم باقر و چاقر و علی و حسن نمیشناسه و قتی یه جا داشتیش دیکتاتوری و فساد رو شاخشه!
اینو دیگه هر ببوویی میدونه.
اینو باید به چه زبونی بگیم؟

این نظم و تخصص و مهارت و مادی گرایی و چه و چه و چه که میگی هزار برابر بهترش و اصیل ترش در دانشگاه هم پیدا میشه، البته بدون تحکم و دستور و تکبر و منم منم مخصوص نظامیان(به دلیل ماهیت سلسله مراتبی) که حضرتعالی زدی به کوچه ی علی چپ و زیر سیبیلی ردش کردی و ما هم که نمی فهمیم!
همون مهارت و تکنیکی هم که داری پزش رو میدهی وامدار علوم مهندسی و پایه و حتی علوم انسانیه که مهدش دانشگاه است نه پادگان، جناب دلقک!

آقا جان اصلا جناب دکتر سردار محمد باقر قالیباف گل سر سبد آفرینش قبول! بخدا فهمیدیم، به قرآن خر فهم و شیر فهم شدیم!
اما تو نمیتونی اون یه نفرو به یک سیستم فاسد تعمیم بدی، سیستمی که جناب باقر با حمایت اون دکتر و شهردار و سردار شده.
من کاری به این بهانه های بچگانه ندارم، اون سپاه پاک نطفه مُرد، بفهم! من از سپاه وحشت دارم، چون سرنوشتم و ویرانی کشورم نقد نقد روبروم نشسته، کِلک خیال انگیز تو هم نمیتونه اونو رنگارنگ کنه.سپاه هر جوری که شکل گرفته و هر مرام و مسلکی که داره عامل اصلی این بی نظمیو بد بختیه!
کاری هم به اون چپ و راستی که تو هی میزنی تو سر ما ندارم. سپاه نوکر الیگارشی نیست، همدستشه، فهمیدی!
و من هم به قدر و سهم خودم نمیذارم دستش بیشتر از این باز بشه!
الان مهمترین وظیفه ما قطع کردن دست کثیف و نامرد نظامیا از سر سیاست و اقتصاده با حمایت از کسی که کمترین وابستگیو به اونارو داره(حتی اگه هزینه داشته باشه که داره)با تضعیف اونا بقیه هم میشینن سر جاشون! ادامه روند سلطه ی نظامی به این مردم دیگه قابل تحمل نیست و مارا هم به جایی نخواهد رسوند چون مطمئنا آدمای لایقِ سردار قالیباف - برای مدیریت کشور -بیشتر از آدمای لایقش تو کلانتری ها نیستن. اینم لطفا بفهم!

آینده گفت...

http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/archive/2013/june/10/article/21-4.html

ناشناس گفت...

من خاتمی و هاشمی عمامه دار را بر امثال احمدی نژاد ترجیح میدهم. تیمسار جان حالا واقعا دلقک شده ای با این حمایت بی منطق و احساسی ات از قالیباف.

ناشناس گفت...

برای اینکه مریضی میخوای کامنت جمع کنی هرچند پر از فحش باشه

ناشناس گفت...

خوب احمدي نژاد هم لباس روحاني نداشت و ظاهرا پاسدار هم بوده . اگه نبوده هم در طي اين ٨ سال كل اقتصاد داد به سپاه . چه گلي به سر مردم زد كه حالا آخوند و يا خلبان ميخواد بزنه

ناشناس گفت...

دلقك جان، لينك ويدئو را تماشا كردم و به مدت يك ساعت لذت بردم ، من شناختى از قاليباف ندارم به جز مقالاتى كه بر له و عليه او ، فارق از نگرش سياسى و يا پيشداورى بر اساس نوشته هاى شما و كامنتهاى ضد او.
بايد بگويم كه او را يك فرد بسيار مدير با توانايى جمع بندى بسيار قوى از مسايل درگير كشور و اقتصاد با راهكارهاى كاملا عملى بر اساس تجارب جوامع موفق دنيا ديدم، با نشاط و پر انرژى و مثبت و واقع بين، بر خلاف روحيه حاكم بر سياستمداران فعلى و حتى مخالفين رژيم، به اين نتيجه رسيدم كه جوانان سبز ما كه متاسفانه به علت وقايع چند ساله كاملا مايوس و سرخورده شده اند و بالطبع دل چركين و پر از حس انتقام جويى ، وبلاگ شما را بسترى براى تخليه اين انرژى منفى پيدا كرده اند. توصيه من به اين دوستان اين است از خود بپرسيد ، در ته دلتان اگر همين فردا ورق برگشت و شما در قدرت كامل بوديد با قاليبافها و سرداران و لباس شخصى ها همان كار را ميكنيد كه با جهانبانى ها و هويدا ها و.... كردند.؟ جواب را به خودتان بدهيد و در خلوت خودتان ، اگر مثبت است پس فرق شما در چيست؟ آيا به فكر ايرانيد و آينده بهتر براى وطن و يا خنك كردن دلتان.
ايران واقعا به مديرى مثل قاليباف نياز دارد ، توانايى را كه من در سخنان و منطق اجرايى او ديدم دست كمى از مديران طراز اول كشورهاى پيشرفته در مقام رييس جمهور ندارد ، حتى اين كشورها هم هر چند سال شانس برخوردارى از چنىن مديرانى در حوزه سياسى كشورشان پيدا مى كنند. اين شانس را به خاطر حب وبغض و حس انتقامتان از دست ندهيد، چون از خودتان و هموطنانتان انتقام ميگيريد،.البته اگر قاليباف بيايد و به وعده هايش عمل كند.
بايد ديد. ارادتمند دلقك، افشين ايرانى.

خ.آ گفت...

سلام استاد عزيزم
خسته نباشيد . از ته دل ميخواهم كانديد شما برنده انتخابات شود. هرچند خودم قطعا راي نميدهم.يعني نميتوانم راي بدهم وقتي هنوز ياد نگاه ندا آقا سلطان اشك به چشمم مي آورد وقتي هنوز با ديدن فيلم هاي ضرب شتم مردم در بعد از انتخابات 88 اشكهايم را سرازير ميكند ولي اين مردمي كه من ميبينم انتخابات را تحريم نميكنند حتي شايد بيشتر هم مشاركت كنند. تا وقتي كه فكر ميكنن راي به اصلاح طلب مشت بر دهان خامنه اي است وضع همين خواهد بود مگر انسان عاقل از يك سوراخ دوبار گزيده ميشود؟ اين روحاني غلط نكنم نفوذي خامنه اي در اصلاخ طلبان است .دلم گواهي ميدهد او پشتش به جايي گرم است كه شكر زيادي ميخورد.
كاش مردم به همان كسي راي بدهند كه ظاهر و باطنش يكي است و هدفي جز نجات ايران ندارد

خ.آ گفت...

راستي يادم رفت پيرو اون صحبت كه روحاني كاندي مورد نظر خامنه ايه اين خبر احتمال بررسي مجدد صلاحيتش هم فقط براي تحريك بيشتر مردم براي شركت در انتخابات و راي دادن به اونه و يه جور تبليغه براش و بهترين تبليغ. كاش اين جوونا كه براش سرودست ميشكنن بدونن كه پسرش با تفنگ باباش خودكشي كرده كسي كه جوان خودش را نتونه به سرانجام برسونه ،خونواده اش رانتونه اداره و حمايت كنه چطور يه مملكت را اداره ميتونه بكنه

Dalghak.Irani گفت...

سلام عزیزان.
خسته نباشید و باید منتظر باشید و از خدمات خوبتر از انتظار قالیباف لذت ببرید. بیش از این نه کاری از من ساخته است برای تغییر دیدگاه مخالفان "مخالفت برای مخالفت" ِ "ناشی از ادبیات چریکی دهۀ 60 و 70 میلادی قرن بیستم با کلیدواژۀ "انقلاب برای انقلاب" یت مقاومت برای مقاومت" و دیگر هیچ شما و نه جشم باز و گوش شنوا مانده در عصبت های امثال آینده. من تاسه روز دیگر بمعرفی قالیباف ادامه خواهم داد اگر نکتۀ جدیدی ببینم. یا...هو

Dalghak.Irani گفت...

سلام خانم آشنای عزیز.
با تشکر و امتنان و احترام به صمیم شماک

این نکته را هم برای دوستان دیگر روشن کنم که من هم اوضاع را می دانم و جزایری و کوثری را بهتر از شما می شناسم. دکتر قالباف را می خواهم چون حل مشکل تندروی این سرداران جز از دست با کفایت او بر نمی آید. قالیباف خواهد توانست - قول سربازی می دهم - که این تهدید امنیتی مدام را درمان همیشگی بکند. یا...هو

ناشناس گفت...

جناب آینده هر چی فکر کردم جواب این آسمون وریسمان به هم بافتن ها رو چطوری بدم البته توو ذهن خودم.نمیدونستم چی بگم واقعا خیلی خوب بود مرسی با منطق وبی تعصب جوابشو دادی.دمت گرم.

آینده گفت...

چون به من برچسب عصبیت و چپ و راست میزنی باید بگویم، چیزی که من امروز در مورد تو فهمیدم این است که مطالعه زیاد داشتی، تجربه هم زیاد داشتی و نکته سنجی هایت بیشتر از این دو عامل ناشی میشود، و نه از نگاه عمیق و رندی و زیرکی، حتی به نظرم مبارز سیاسی هم بوده ای برای همین قدرت برچسب زنی و اتهام پراکنی قابل توجهی داری و البته وطن پرست، دلسوز و صبوری و تحمل نظر مخالف را که این ویژگی های بسیار درخشان اخلاقی توست که مرا اینجا به ماندن وادار میکند و باید منصف بود و گفت!

تازگی ها هم مختصات مدرن بودن را به لطف ملکه و ویکتوریایش دریافتی و به خاطر همین تازه به دوران رسیدن هم هست که هی آنرا به رخ خوانندگانت میکشی و گرنه آنرا که عیان است چه حاجت به بیان است.
اما در مورد عصبیت، باید کمی به ما حق بدهی به خاطر بعضی تحلیل هایت، خودت بهتر میدانی بهترین نویسنده ها هم بعضی آثار چرند در مقاطعی از زندگی اشان دارند، ما دوستدارانت هم امیدواریم تو هر چه زودتر از این فاز خارج شوی، حالا هر خری که میخواهد رییس جمهور شود! و البته تو با آن پست سراسر سفسطه و مهمل در مورد حسن روحانی مصداق بارزتری از عصبیت و زندگی و ادبیات چریکی هستی(ببخشید).
این هم لیست وزرای احتمالی سردار:

http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/archive/2013/june/10/article/21-4.html

با دیدن این لیست من همان عمامه را به کاسکت ترجیح میدهم،بیشتر ما را درک کن و به ما حق بده!
ارادتمند

Dalghak.Irani گفت...

من که اصلاً علت وجودیم درک و دغدغۀ شماهاست. وخودم که تمام کرده ام حسابی. چهار سال بی جیره و مواجب و با سخت ترین شرایط مغز و جان فرسوده ام و بسیار خسته ام. خوشحالم که با آمدن قالیباف من و ما هم کمی آسوده خواهیم شد از این جنگ های حیدری نعمتی. و پایی دراز خواهیم کرد بسوی زندگی. زیاد می گویند ها را نگران نباش بیشتر بخود قالیباف خیره شو و معرفت و دانش و تسلطش. و به کارنامه اش نگاه کن. تأیید صد در صد می کنم حرف افشین را که چنین سیاستمداران راه گشایی - حتی در غرب - هر چند مدت می توانند زاییده و پیدا شوند. و همیشه دم دست نیستند. او گوهر ناب مشکل امروز ایرانی است. یا...هو

ناشناس گفت...

آينده عزيز، قدرت استدلال و مباحثه و گاهى سفسطه تو براى من بسيار قابل احترام است، هيجان ناشى از علاقه به وطن و اميد رهايى ، و آينده درخشان از راهى كه فكر مى كنى درست است هم براى من كاملا قابل درك و ياد آور خودم در روزها جوانتريم هست . من خودم سالهاست كه از ايران هزيمت كرده ام و وابستگى من دوستان، اقوام و نوستالژى سالهاى كودكى و جوانى و خاطرات تلخ و شيرين آن است و بيشتر در گير زندگى روزمره خارج از ايران و به دليل علاقه ذاتى همه ايرانيان به سياست بيشتر درگير سياست خارج از ايران بوده ام و اين خودش باعث درگير شدن با سيستم دموكراتيك غربى خصوصا آمريكاى شمالى شده است. نكته مهمى كه ياد گرفتم خصوصا پس از شركت در تعداد زيادى انتخابات چه كشورى ، چه شهرى و چه استانى اين است كه در تمام سيستمها گروههاى فشار، پشت صحنه ، حزبى مشغول سياست بازى حتى رانت خوارى هستند و اين جزو لاينفك همه سيستمها حتى دمكرات ترين كشورها هم هست، آن چىزى كه من در جوانترى و شما در حال به عنوان مدينه فاضله به دنبالش هستيم تنها بر روى كاغذ وجود دارد و نه در واقعيت، ايران هم تنها در حال بر داشتن قدمهاى اول به سمت دموكراتيزه شدن وپيدا كردن خودش است و در اين مسير حقها نا حق مى شود، زندانها پر و خالى ميشود، خونها ريخته ميشود و تاريخ نشان داده كه اين دوره در هر كشورى از طول عمر من و شما بيشتر طول مى كشد ، بنا بر اين به آينده نگاه كنيد فراتر از زمان حال و روحانى و قاليباف ، اينها بايد وسيله اى باشند تا رسيدن به سرانجام مطلوب صد سال آينده نه فردا و پس فردا ، من و شما و دلقك هم در اين مسير عمرمان را مى گذرانيم ، چه بهتر كه كمى با شادى . راى شما كاملا محترم است و من فكر مى كنم قصد دلقك بيشتر نشان دادن قدم هاى اوليه اين مسير بوده تا تبليغ كور كورانه قاليباف.

ارادتمند، افشين قديم

ناشناس گفت...

پشوتن

دوست عزيز من.سپاه خود همراه و متحد اليگارشي روحاني در بسط خرافه و عواميت است.شاهد مثال روشن آن هياتهاي رزمندگان اسلام و دهها مجموعه و نهاد رسانه اي و فرهنگي سپاه ،آخوندهاي سپاهي و مداحان سپاهي هستند.نهادي كه لازمه اقتدارش (نه فقط قدرتش) كوبيدن بر طبل عواميت و جهل مردم است از كجايش مدرنيت و توسعه در مي آيد.

ارد گفت...

جناب تیمسار سلام
ممنون از اینکه به سوال من اشاره کردید ولی من قانع نشدم، باید عرض کنم
در خصوص تفاوت ریاست جمهوری بین چکمه و نعلین در روز خلاء قدرت (ارتحال بعدی) فاصله از زمین تا آسمان است. شما به عنوان یک ژنرال در مورد این ایده قضاوت کنید. من فکر میکنم سپاه برای یکپارچه کردن قدرت خود در خاورمیانه ی بعد از خامنه ای _ سیستانی پروژه ی به رهبری رساندن هاشمی شاهرودی(با توجه به اعتبار شاهرودی در عراق)را اجرا خواهد کرد که هکذا، اما در صورت برد عارف-روحانی رهبر بعدی احتمالا رفسنجانی یا حتی خاتمی خواهد بود. البته موارد مصباح و مجتبی هم رد گم کردن است
سرفراز باشید

آینده گفت...

سلام افشین قدیم عزیز
من یک تشکر ویژه از قبل به خاطر پاسخ کامل و مهر آمیزت در پستهای قبلی بدهکارم و هم الان به خاطر توضیحاتت، سپاس، سپاس، سپاس.
تلاش دلقک برای من و هر آنکه ژرفای این تلاش دلسوزانه ی او را درک میکند الگو و البته راهگشات و من صمیمانه و فروتنانه از او سپاسگزارم.
این کری خواندن و دندان قروچه هم نمک کار است و گاهی ناگزیر است و اگر مبنا همان حس دلقکانه باشد او قاعدتا باید قلب مرا دورادور اما صمیمی و همدرد و نزدیک بخواند که گاهی بد جور تیر تشخیصش به خطا میرود و خودش میغرد و ما را ناگزیر به چنگ و دندان و غرش می کند که گذرا و لحظه ای ایست و هیچ عمقی ندارد.
در تایید گفته ات، من اصلا کمال گرا و اتوپیایی نیستم و از قضا آنچه ما را بر دلقک میشوراند همین گاهی افراط و خوشبینی او (از نظر من) در مصداقهای همین ابزار گذار به آن بهشت موعود است(در اینجا سردار). که حرجی هم نیست چون ادبیات خاص دلقک است و خاصیتش شوراندن و گاهی سوزاندن.

در هر صورت کلامت شیرین و متین و نوشین.
چندباره سپاس

Unknown گفت...


خیلی وقت هست که دلقک ایرانی داره مارو قلقلک میده که اقابیاین عشق و نفرت های احساسی و هیجانی رو کنار بزاریم و ببینیم کدوم کاندیدا زلال تره, کدوم کاربلدتره, کدوم خوش فکرتره و کدوم کاندیدا می تونه ایران رو ابادتر کنه و زیر ساخت های توسعه چه اقتصادی و عمرانی و چه درادامه ی ان فرهنگی و سیاسی رو فراهم کنه به خصوص با در نظر گرفتن مجموع قدرت های تعین کننده در حکومت. اول تحلیل ها زیاد به دل نمی نشست ولی با دیدن این ویدیو فکر میکنم حق با ایشان است.

ناشناس گفت...

تیمسار توصیه میکنم این لینک رو که در مورد عملکرد قالیباف هست رو ببینید ،شاید نظرتون تغییر کرد ،،،


http://www.balatarin.com/permlink/201
3/6/10/3333879

Joshua گفت...

http://mokhaalef.wordpress.com/2013/06/11/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1/