۱۳۹۲ خرداد ۲۳, پنجشنبه

آیت الله خامنه ای برای نخستین بار اپوزیسیون را برسمیت شناخت: نشانه ای خوب و مثبت برای دولت آینده!

A meeting between four women; three freed slaves and their former mistress.

A Visit from the Old Mistress


 فرصت نشد به سخن بسیار مهم  و امیدوارکنندۀ آیت الله خامنه ای بپردازم. لذا از این زنگ تفریح انتخاباتی استفاده می کنم و ضمن تحلیل حرف خامنه ای آن را در متن دولت آینده نیز به بحث می گذارم:

1- آیت الله خامنه ای برای اولین بار در تاریخ عمر رهبری خودش اپوزیسیون را بصراحت کامل برسمیت شناخته است.  و این موضوع اهمیت دگر گون کننده ای در استراتژی آیندۀ جمهوری اسلامی دارد. آیت الله خامنه ای تا کنون از واژه ها و جمله هایی نظیر "کسانی که انتقاد دارند" یا کسانی که با خود من مشکل دارند" و نظایر این ها استفاده کرده بود. او اگر هم از واژۀ "کشور" یا "ایران" استفاده می کرد برای جلب مشارکت یا همکاری مردم هیچگاه از تک واژه های "کشور" یا "ایران" یا "وطن" و امثالهم استفاده نمی کرد. و همواره کلید واژۀ "نظام" یا "جمهوری اسلامی" را هم مترادف با واژه های پیش گفته همراه می کرد. مثلاً می گفت: "کسانی که با من مشکل دارند با نظام و کشورشان که مشکل ندارند" و نظایر این. حالا اما او برای نخستین بار گفته است: "اگر کسانی هم بهر دلیل با نظام مخالفند با کشورشان که مخالف نیستند و باید در انتخابات شرکت کنند". اما اعتراف جدید خامنه ای علاوه بر جنبۀ کیفی بالا یک جنبۀ کمّی هم دارد که حائز اهمیت است. و آن این است که این مخالفان مورد خطاب خامنه ای دیگر با واژه هایی مثل "چند نفر" و "درصدی نیستند" و "عددی نیستند" قابل تبیین نیست. زیرا اگر چنین بود آیت الله ریسک این را نمی پذیرفت که برای دعوت از چند نفر معدود به وجود مخالفان اعتراف کند. و اعتراف او بطور طبیعی این پیام را دارد که مخالفان زیادند و رأیشان تأثیر گذار است در تعداد مشارکت کنندگان.

2- شناسایی رسمی مخالفان جمهوری اسلامی ازسوی آیت الله خامنه ای بسیار زیاد اهمیت دارد. زیرا بطور تلویحی هم شده حق مخالفت با جمهوری اسلامی برسمیت شناخته شده است که تا کنون وجود نداشت. بعبارت دیگرپدیده ای طبیعی و بدیهی که وجود داشت ولی انکار می شد حالا دیگر انکار نمی شود. چرا این اتفاق افتاده می تواند دلایل بسیاری داشته باشد که بنظر من علاوه بر شرایط حساس کشور ونیاز آیت الله خامنه ای به نشان دادن قدرت مردمی خودش؛ یک عنصر هم بسیار کمک کننده بوده و آن رفتارهای عقلانی اخیر بخش اصلاح طلب اپوزیسیون برانداز بوده است. به این معنا که اپوزیسیون خارج و داخل در بخش غیر احساسی و عاقل ادعاها و علایق براندازانۀ خودش را با فداکاری به کناری نهاد و با تمرکز به سعادت و نجات ایران؛ از انتخابات و تغییرات حداقلی - با همۀ کاستی آن - استقبال کرد. و نشان داد که بر عکس همۀ تبلیغات رسانه ای و علی رغم زخم های خونریز و عمیقی که دارد حاضر است بخاطر ایران از حق و علاقۀ شخصی و گروهی خود صرفنظر کند. بنابراین خامنه ای هم ناگزیر به نجابت مخالفانش اعتراف کرد و آنان را به آمار گرفت. نکتۀ بعدی این است که حرف آیت الله خامنه ای نمی تواند تاریخ مصرف موقت داشته باشد. زیرا او در مقام رهبر مذهبی و سیاسی کشور نمی تواند از مفاهیمی چنین کلان و سنگین استفادۀ ابزاری کند. لذا ناچار است به حرفی که زده پایبند باشد.

3- از نظر فضاسازی بنفع نوعی تفاهم و آشتی ملی حداقلی هم حرف خامنه ای برد خوبی خواهد داشت. امروز بطور تصادفی حرفی از احمد توکلی را دیدم در مورد تشویق مردم به مشارکت و در چند جملۀ کوتاه او چندین بار کلمۀ ترکیبی "مخالفان نظام" تکرار شده بود. معنای این حرف این است که با پذیرش حق مخالفت از سوی خامنه ای بلافاصله فضا باز شده تا اصولگرایان هم از آن سکوت و بی اعتنایی تحمیلی در برابر واقعیت رها بشوند، و حق شهروندی و حق زندگی مخالفان را معترف بشوند.

4- حرف خوب خامنه ای را اما می توان در دو متن منفی و مثبت خواند و تحلیل کرد. سویۀ منفی اش همان است که گفتم و اپوزیسیون برانداز صلب به آن باور دارد و ناحق هم نمی گوید؛ بخاطر سوابق رفتاری رژیم در موارد مشابه. و آن این است که می گوید خامنه ای تغییری نکرده است، و این حرف جدیدش هم از روی ضعف و ترس آمار پایین مشارکت در انتخابات است، و بمحض اینکه خرش از پل بگذرد در بهمان پاشنۀ قبلی خواهد چرخید؛ و خامنه ای از رأی مخالفان نظام برای لجاجت بیشتر در مقابل غرب و پروندۀ هسته ای بهره برداری خواهد کرد، و ایران بازهم در همین وضعیت تحریم یا جنگ و هر دو باهم پیش خواهد رفت.

5- در متن مثبت اما می توان اینطور هم برداشت کرد که خامنه ای به این نتیجه رسیده است که شرایط بین المللی از سویی و ذائقۀ سیاسیت داخلی از طرف دیگر و زندگی و معیشت تحت فشار مردم از جانب سوم تردیدی باقی نمی گذارد که خامنه ای باید پروندۀ هسته ای را از روی میز سیاست ایران جمع کرده و در کوتاه زمان به سرانجام پیروز یا شکست خورده برساند. لذا خامنه ای تسلیم واقعیت شده و در نظر دارد در دولت جدید بن بست پروندۀ هسته ای و مذاکرات فرسایشی با غرب را بشکند. در چنین حالتی است که او پشتوانۀ ملی حداکثری می خواهد تا این جمع کردن پروندۀ هسته ای با خفت و عقب نشینی در حد تسلیم نباشد و او بتواند با حداقل خسارت؛ به لجبازی و ایستادگی تا امروزش از سویی و کسب حد اکثر امتیاز ممکن از غرب بازی هسته ای را به سرانجام برساند.

6- من خودم و با توجه به شناخت نسبتاً طولانی و عمیقی که از اوضاع ملی و بین المللی و ادبیات خامنه ای دارم جزو دسته ای هستم که سویۀ خوشبین و مثبت حرف مهم و جدید خامنه ای را می پسندم و قبول دارم. و معتقدم که در دولت آینده مشکل پروندۀ هسته ای با مذاکره حل خواهد شد. البته من معتقدم که انتخاب قالیباف این امر را تسریع و راحت تر خواهد کرد. ولی آمدن روحانی هم اگر چه با دشواری های بیشتری اما به همین مسیر حل مشکل هسته ای خواهد رفت. علت اینکه دولت احتمالی قالیباف را موفق تر از دولت احتمالی روحانی ارزیابی می کنم در مسیر حل مشکل؛ این است که اعتقاد دارم با اینکه موافقت خامنه ای برای تنش زدایی با غرب تعیین کننده ترین عامل است. اما شرط لازم است و کافی نیست. چون بعد از موافقت خامنه ای جناحی هم که می خواهد این سیاست را عملیاتی کند اهمیت زیادی پیدا خواهد کرد. به این ترتیب که اگر سازش با غرب بدست دولت منسوب به اصولگرا انجام شود بسهولت خیلی زیادی انجام شدنی است. زیرا همۀ ارکان اصولگرای نظام با دولت اصولگرا همکاری خواهند کرد. در حالیکه یک دولت غیر اصولگرا - منظورم وابستگی تشکیلاتی است - هر چقدر هم که مستقل و معتدل و ناوابسته به احزاب اصلاح طلب باشد و نشان بدهد؛ مورد حمایت جناح راست قرار نخواهد گرفت و سیاست هسته ای چنین دولتی هم با دشواری بیشتری پیش خواهد رفت. یا...هو

۲۳ نظر:

تبریزی گفت...

سلام بر دلقک جان غزیز من فکر میکنم که آقا از حضور پرشور مردم دلسرد شده وخود را به دریوزگی وگدای رای یا حضور مردم زده بدلیل بد عمل کردن شورای نگهبان مردم بغییر از ژاندارک کسی را در انتخابات شورای شهری نمیشناسند وعدم حضور چهرهای شناخته شده تری در این انتخابات میزان رای ریاست جمهوری را نیز تحت شعاع قرار میدهد گرچه نوشتن توماری اسمی شورا زمان گیر است وکند کار کردن صندوقها باعث ایجاد صف خواهد شد ومناظر بدیع رای گیری برای لنز دوربینها بوجود می اید ولی تعداد کمتر از انتظار خواهد بود لذا آقا مثل تیر 76 وخرداد88شروع به شیون وسینه چاکی برای معدودی خاس خواشاک کرده است مگر در کشور امام زمان مخالف حکومت میتواند زندگی کند وا ویلا. راستی نظرت را در پیوستن کریمی به تراختور بگو آیا بدشانسی است یا نه؟

Dalghak.Irani گفت...

تبریزی سلام.
بی خیال سیاست. برای تراختور متأسفم. این بچه نمی تواند داخل ایران کار کند و خرابکاری می کند چون درست است. روان آرامی ندارد. اول فکر می کردم یک شورشی بالذات است و متفرعن به فن و تکنیکش که دردسر درست می کندو بعد که رفت و مدت زیادی در الاهلی کار کرد و بایر مونیخ هم رفت و مشکلی نداشت با باشگاه و مدیر. فهمیدم که چون مدرن است و تفکری امروزی دارد نمی تواند با اغلب آخوند های مدیر باشگاه های فوتبال ایران سازگاری کند و قابل حل نیست و نه او تقصیر دارد و نه آخوند رویانیان یا جعفری و هر کی. مشکل فرهنگی است و به ذات فوتبال سیاسی ایران برمی گردد. حیف که عمر فوتبالش تمام شده و الا به او مژده می دادم که اگر دوسال دیگر دندان روی جگر بگذارد قالیباف فوتبال را از سیاست جدا می کند و می تواند با خیال راحت بازی کند. حیف که باید کفشش را بیاویزد و چه خوب بود که رفته بود و برنمی گشت. یا...هو

ناشناس گفت...

یعنی واقعا فکر میکنید که خامنه ای بعد از این همه هزینه دادن عقب نشینی می کند و رایی بر خلاف رای خودش را برسمیت می شناسد؟ روز از نو و روزی از نو؟ خیر ، او قران بر سر نیزه کرده تا کشتی انقلابش را از این گرداب برهاند و وقتی که چنین کرد دوباره ما باید پارو بزنیم و او شلاق.
باشد تا با رای ندادنمان این کشتی با همه شلاقزنها و VIP نشین هایش غرق شود.
انشاءا...
زیاده جسارت است
میثم

سه چرخه گفت...

سلام دلقک عزیز
به نظر من یک برداشت سومی هم میتونه وجود داشته باشه که شاید زیر مجموعه برداشت دوم (مثبت) باشه. به این معنی که خود خامنه ای به ملت پناه برد از شر تندروها و باندی که از جلیلی حمایت میکنند، چون همونطور که گفتید این حرفش خیلی مهم بود اصولا و اگر با تعداد کمی سروکار داشت اصلا این حرف رو نمیزد. و حالا در نظر بگیرید کسانی که با نظام مخالف هستند میان به جلیلی رای میدن؟ معلومه که دیگه رایشون حتی قالیباف هم نمیتونه باشه و بیش از 70-80 درصد اونها به روحانی رای خواهند داد (درسته روحانی روحانی هست، اما حمایت هاشمی و خاتمی الان خیلی وزن با معنی داد بهش)، پس خود خامنه ای اصلا مایل به رای آوری جلیلی نیست ( با این فرض که کلا فکر تقلب رو از سر به در کرده باشند به خاطرخیلی مسائل حیاتی). و برای همین میخواد که امکان تقلب رو هم از جناه تندروها بگیره شاید. چون به نظرم اونها (تندروها) افرادی هستند که امکان داره دقیقه 89 هم زیر میز بازی بزنند.
البته این مطلب رو از احساساتی شدن از فضای نسبتا باز سیاست این روزهای ایران نمیگم و زیاد هم نمیخوام خامنه ای رو مبرا از مسائل کنم، اما به نظرم 20 30 سال طول میکشه که واقعا نقش و قدرت خامنه ای و میزان نفوذ فعال اون رو در مسائل این 20 سال اخیر ایران فهمید. البته به نظرم که در مناظره آخر وقتی دیده شد که در دو مناظره آخر انتقاد از رویه هسته ای از زبان هر 7 نامزد دیگه بیرون میاد و دیکه تصویب شد که مملکت داره به قهقرا میره ولایتی خیلی هوشمندانه تمام بدبختی ها رو انداخت گردن جلیلی و اگر یادتون بیاد یکی از سوپرایزهاشم وسط سوال از کسی که پشت تریبون بود موکول کرد به وقت خودش در پشت تریبون و به نظرم از روی برنامه تمام اون افشاگری ها رو انجام داد. البته که به نظرم خامنه ای واقعا در این دو ماجرا که ولایتی تعریف کرد تبرئه شد، چون در هر صورت ولایتی که کسی نبود، به عنوان دست راست رهبر میرفت مذاکره میکرد.

پاینده باشی دلقک جان

سه چرخه گفت...

باز هم در تکمیل حرفم این اطلاعیه بسیج رو میزارم:

"هر رای پاسخ کوبنده‌ای به مدعیان تقلب است"

اصولا اینها این حرف رو میزنن که میزان مشارکت کم بشه و در تضاد صد در صد با هدف و حرف دیروز خامنه ای است.

ناشناس گفت...

دلقك جان، در تاييد حرف سه چرخه، به نظر مى ايد كه رهبر به وخامت اوضاع پى برده و بار ديگر دست به دامن هاشمى ميخواهد خود و نظام را نجات دهد، چه بهتر كه يك روحانى نه چندان اصلاح طلب با پشتوانه اصلاح طلبان انتخاب شود تا كمى از فشار دار و دسته امثال جليلى و متفكران پشت او كم شود، بعد هم به جاى يك باره سر كشيدن جام زهر انرژى هسته اى آنرا قطره قطره بنوشد تا با عث مرگ نشود و آبرو هم حفظ شود.
بايد ديد. ارادتمند افشين قديم

Dalghak.Irani گفت...

این سناریویی که شما مطرح می کنید بدون اینکه مسئلۀ دخیل بستن خامنه ای به هاشمی را تأیید کنم - اینطور نیست - اما آن نتیجه گیریت در مورد گام بگام همان نظر من است و فقط قالیباف می تواند این سناریو را تعقیب و اجرایی کند. روحانی را نه خامنه ای با رغبت می پذیرد و نه اصولگرایان چیره بر همۀ ارکان اجازۀ ترکتازی می دهند چون هر اعتدالی که دارد اصلاح طلبان و هاشمی و خاتمی دنبالش هستندو اصولگرایان تضاد استراتژیک دارند با این ها. اما قالیباف اسماً هم شده مال خودشان است و هر موفقیتش را بنام خود می نویسند. یا...هو

ناشناس گفت...

دلقك جان ، من هم فكر نميكنم دخيل بستن به هاشمى طبق برنامه ريزى دو طرفه باشد، چونكه آن ارتباط قديم برادرانه كاملا قطع شده، بلكه من فكر ميكنم احتمالا رهبر موج حماسه سياسى را تا حدودى پشت هاشمى وخاتمى احتمال داده و مى خواهد پيش پيش روى موج اقبال احتمالى برد روحانى سوار شود، البته اين در صورتى است كه قاليباف برنده نباشد، در هر دو حال سياست گام به گام در دستور است و راحتتر براى رهبر با قاليباف و سريعتر براى مردم همانطور كه شما اشاره كرديد ، البته او خود را براى پلان ب برد روحانى از حالا و با اين گفتمان جدىد نيز آماده مى كند.
ارادت، افشين قديم.

ناشناس گفت...

احمدی نژاد و جریان انحراف با همدستی جریان فتنه عجب رکبی زدن به لشکر مسلح خامنه ای، باورم نمیشه اصولگراها دارن برای 8 سال شایدم برای مدت خیلی زیاد تری از قدرت با لگد مردم میرن بیرون، چه مثل ولایتی و حداد مفتخور، چه امثال غرضی و جلیلی مشنگ و چه مثل نظامیایی مثل رضایی و قالیباف بی سواد و مزدور.
من خوشحالم خیلی خوشحالم که دست نظامیا و اصولگراها داره با قدمای کوچک ما مردم قطع میشه، قاطعانه تو دور اول برنده ایم اگه به نفع قالیباف یا جلیلی تقلب نشه که اگرم بشه بازم دور دوم شاخ همشونو مشکنیم، زنده باد ایران و مردم هوشیار و فهمیده اش.
خیلی خوشحالم دلفک

دوره گرد گفت...

یک گزینه هم هست که با حضور روحانی در ریاست جمهوری ما سود بیشتری می بریم :
اولا سیاست کلا همانطور که نوشتی باید تغییر کند و روحانی پالس این تغییر را می دهد و اجرایش با مهره های پایین دستی است و خیلی تفاوتی نمی کند چون تندروها هم با تودهنی خوردن جلیلی از مردم به حاشیه رانده می شوند
دوما حداقل انظباط مدیریتی به کشور باز می گردد - قبول دارم که نه در حد قالیباف - و اوضاع اندکی آرام می گیرد
و سوما که قالیباف این یکی را نمی تواند به ما بدهد آن است که حضور میانه روها باعث می شود گشودگی سیاسی باز بماند و عرصه فرهنگ و هنر و آزادی ها مرتبط با آنها در این درگیری بازتر از حال شوند...

ناشناس گفت...

یا شیخ درود .
بعد از آن جمله طلایی آقای خامنه ایی که من از آن خوشم آمد و گفت : خدا لعنت کند کسانی را که دانشگاه های مارا سیاسی نمی خواهند این جمله دومین جمله ایی بود که از ان خوشم آمد و به دلم نشست .البته باید ایستاد و دید بعد از انتخابات چه خواهد کرد .اما گمان من هم بیشتر بر رای شما خواهد بود که این پرونده را جمع می کند برای معیشت مردم اگر دولت به دست قالیباف بیفتد و الا اگر به دست شیخ حسن باشد برای خراب کردن شیخ که دارد با پرونده یا دلیل مرگ و زندگیش بازی می کند این کار را نخواهد کرد .
یک جمله هم برای خنده .
آقای خامنه ایی پرونده را جمع می کند برای معیشت مردم و کشور چون ایشان هم به هر حال پدرند و مهر پدر ، فرزندی دارند و می خواهند بعد از خودشان یک تکه زمین به نام ایران برای آقا مجتبی بگذارند . ( با پوزش ار دوستداران ایشان ، تنها برای خنده و نه توهین)

Dalghak.Irani گفت...

هر آرزویی داشته باشید و امکان تحققش در جمهوری اسلامی باشد فقط با قالیباف اتفاق می افتد از توسعۀ اقتصادی تا توسعۀ سیاسی تا فرهنگ تا سینما تا ورزش. چون:
ابتدا باید کشور سیاست زدایی بشود تا حکومت مستقر شود و بشود حکومت و نه انقلاب. سپس کشور به آرامش برسد و از آنجا حکومت ثبات پیدا بکند که بازی در داخلش امکان پذیر باشد. تا این اتفاق نیفتد روحانی که سهل است خود خدا هم کاری از دستش ساخته نیست. رییس جمهور کسی نیست اگر در بالای هرم قدرت پشتیبان دلی نداشته باشدو روحانی اول باید مبارزه کند تا قدرت کسب کند تا اگر پیروز شد سپس این قدرت را خرج کند. قالیباف آلردی قدرت را کسب کرده دارد رییس جمهور می شود همۀ رأس هرم هم جناحی - تو بگو اسمی - و پشتیبان او هستند سپاه هم رفیقشند. البته چون قالیباف با عرضه است این اتفاق می افتد و الا جناح راست بغیر از همین خورشید حتی یک ستارۀ کور هم ندارد. یا...هو

ناشناس گفت...

سلم دلقک عزیز
من معمولا نوشته هاتونو می خونم
الام نیاز به مشورت دارم برای رای دادن و ندادن
اولش بگم برا من قالیباف و روحانی فرق نمی کنن فکر می کنم رییس جمهور شدن هر کدومشون وضعیتو بهتر می کنه، یادمه وقتی ایران بودم بواسطه علاقم به تهران قدیم زیاد روزهای تعطیل سمت توپخونه و پارک شهر و کاخ گلستان با دوستام قدم می زدیم و عنس می کرفتیم، همیشه می گفتیم چرا کسی به اینجاها نمی رسه سنگفرش کنه رفت و آمد ماشین ها رو کنترل کنه بازسازی و مرمت کنه ...و قالیباف داره این کارا رو می کنه که نشانه ای از دید مدیریتی بازشه و خیلی کارهای دیگه که تو تهران انجام داده...
روحانی هم که یه گروهی از اصلاح طلبان حامیشن و...
ولی حرف من الان چیز دیگه ایه:
اکه قرار باشه اوضاع تغییر کنه این تغییر باید از بیت رهبر تایید بگیره و با توجه به محدودیت های انتخاباتی اکه قالیباف یا روحانی روز شنبه به عنوان رییس جمهور یا دور دوم اعلام بشن نشونه اینه که بیت هم می خواد تغییراتی انجام شه اگه هم که نه جلیلی اعلام میشه این وسط رای ما چه نقشی داره؟
مایی که 4 سال پیش رای دادیم تو جنبش شرکت کردیم و تا الان هیچ امتیازی نگرفتیم، واقعا رای دادنمون امتیازی برامون داره؟
لطفا منو متقاعد کنید که برم رای بدم

فریاد زیر اب گفت...

سلام
دلقک جان
از قدیم گفتن توبه گرگ مرگه
تقیه کرده
از شواهد این طور ‍‍‍بر می اید که نه قالیباف نه روحانی ريس جمهور نمی تونند باشند
امیدوارم اشتباه کرده باشم

یه کلام ختم کلام گفت...

روحانی خیلی زیرک و باهوشه، همینقدر بس که از شرایط باخت، برد ایجاد کرد نه بر عکس قالیباف که از شرایط بردن یه بازنده ی بزرگ شد
نه آقا نخواسیم، یه چیزی بگو که بگنجه،
ما یه سیاستمدار زیرک میخواییم نه یه عمله ی کودن خدار ور شکر که تو دور اول برنده ایم و همه ی این چیزایی ام که داری میگی فقط با قالیباف میسره خیلی بهترشو با روحانی خواهیم داشت، سوار بر موج شادی و تدبیر امید به سوی فردایی روشن

Dalghak.Irani گفت...

شما که راهنمایی خواستید.
اولاً کاملاً این ادبیات را فراموش کن که

"رأی هر کس ناموس آن شخص است"

رأی هر کس یک تکه کاغذ است که دو ساعت وقتش را صرف می کند می اندازد در یک صندوقی. اگر صندوق رأی توی جهان سوم باشد شاید رأیش خوانده شود و اگر درجهان اول باشد با احتمال قوی تری رأیش خوانده خواهد شد و در سرنوشتش مثبت یا منفی - چون ممکن است عوضی رأی داده باشد - مشارکت خواهد کرد.

2- راهنمایی دوم این است که واقعۀ سیاسی اتفاق افتاده و تمام شده را با پیروزی یا شکست فراموشش کن. فقط گاهی خواستی بیاور بیرون و بعنوان خاطره یا حالش را ببر یا خودت را اذیت کن.

3- با پیش فرض داور پول گرفته نمی شود بازی موفقی کرد و پیروز شد. اگر غیر از بازی کردن در زمین حریف انتخابی نداری اعتماد کن و متمرکز شو بر بازی خوب و محکم خودت بی خیال داور و تماشاچی.

اگر دلت و فامیلت در ایرانند چاره ای نداری که ریسک کنی و بازی کنی به امید و توکل به انصاف داور. تو که نمی خواهی بازی مرگ و زندگی بکنی. ناموست هم که نیست رأیت. شعور کسی هم توهین بردار نیست. شعور اگر شعور باشد بی شعوری کسی نمی تواند آزارش بدهد.

مثبت و پوزتیو باش و خودت را با فکر دشمنت مشغول و آلوده نکن. رأی می دهم حتی اگر تقلب کنند. اینجایش بمن مربوط است. آنجایش دیگر دست من نیست. کاری هم نمی توانم بکنم. این است قانون پیش بسوی هدف ذره ذره و افتان و خیزان. اگر در اروپایی تاریخ کشور میزبانت را بخوان ببین چقدر تقلب کرده اند و افتاده اند و بلند شده اند تازه به اینجایی رسیده اند که نوع تقلب حاکمانشان عوض شود و کمی رو نباشد که توی ذوق بزند.

هیچ کس هیچ تضمینی بتو نمی دهد و وظیفه هم ندارد بدهد. این زندگی توست و این وطن توست یا می خواهی بخودت و وطنت کمک کنی یا می خواهی بهانه درست کنی که "رأی من ناموس من است" نه عزیزم رأی تو یک تکه کاعذ". یا...هو

Dalghak.Irani گفت...

یک کلام جان جوجه را بعد از پایان رأی گیریرند می شمارند. عزیزم همه پیشرفت می کنند مثل شما از چوب زن 23 تیر ما رسیدید به فرمانده سرکوب 23 تیر. اما آن زرنگی نیست حداکثر با ارفاق می شود خر مرد رندی و دروغ و دغل. اگر اینطور می پسندید خب عالیه هرکسی در اندازه های خودش رییس انتخاب می کند. یکی مثل خودش را و دیگری اربابش را! یا...هو

یه کلام ختم کلام گفت...

برو ببین برا اینکه روحانی رای نیاره و از ترسشون دارن از همین الان چیکار میکنن!!!!!!!!!
اومدن اسم عارفو قاطی کاندیداها نوشتن که از رای روحانی رای باطله درست کنن بریزن به حساب سردارت
البته این ما رو مصمم تر میکنه تو ضربه ی نهایی که رقیب نتونه تکون بخوره.
اگه سردارت خواهان داشت این کارا لازم نبود
خدا سایه مزدورارو از سر ما کم کنه چه چماق به دستش چه قلم به دستش
من به روحانی افتخار میکنم که یه بار هم اسم آقا رو نیاورد بر عکس سردارت، متکبره و من با این غرورش حال میکنم نه مثل سردار یه مملکت که پقی میزنه زیر گریه برا مظلومیت آقا در برابر رفسنجانی اونم برای خود شیرینی نه احساس زلال بدم که دید رفسنجانی نیومد شروع کرد از دلش در آوردن، ما که احمق نیستیم میفهمیم این چیزارو اون یه دورغ گو و دروغگو هم بلاخره رسوا میشه که البته برای مردم ایران شده چون رییس جمهور ملت بزرگ و فهیم ایران با قاطعیت یه نفره، اونم گادفادره.
در ضمن جوجه هارو نمیشمورن، میخورن! اونم 25 خرداد

Dalghak.Irani گفت...

یک کلام. پانصد تا بیانیۀ 5 هزار نفری دادند که عارف چقدر قشنگه. حتی می گویند کرباسچی برایش رقصیده. فقط تنها خواستۀ همۀ فرهیختگان و پرریختگان هم این بوده که عارف یکبار فقط یکبار بگوید روحانی. وقتی خوب از حذف بزورش تمجید کردند. کارگردان گفت که صحنه آماده است و می گیریم. یک دو سه صدا دوربین حرکت.
خبرنگار با آب و تاب پرسید جناب آقای جنت مکان استاد تمام سرلوحۀ همۀ مغبون کرده شدگان بدست رفیق و نه رقیب آقای محمد رضا عارف فردا رأی خود را به چه کسی می دهید. عارف نگاهی به سیرک کرد و فرمود: دکتر محمد باقر قالیباف.
کارگردان یادش رفته بود کات بدهد گفت کات. یا...هو

یه کلام ختم کلام گفت...

تخیلاتت منو کشته، چی زدی به ما هم بده!! بد جوری خماریم ار بی صبری برا جشن پس فردا.
راستی در مورد گریه ی سردارت توضیح بده اگه مردی و راس میگی،هان؟
چرا همش از زیر سوالای منطقی خواننده هات در میری؟
احمق که نیستیم اون نمایشو باور کنیم، من خودمو میگم، از کسی که شیفته ی کسی بشه عاشقش بشه خودشو براش کوچیک کنه خوشم نمیاد اونم تو عالم سیاست!
این ادا اصولای قالیباف دیگه دوره اش تموم شده ایشون یه ده سالی عقبه نمیدونه این اشکا خریدار نداره و هر کی رفت تو شهرداری قرار نیست رییس جمهور بشه، حالا اگه بچه ی خوبی بود و دست از سر چماق و گاز انبر و اشک و آهش برا آقا برداشت، شاید تو دوره های بعدی بیشتر بش فکر کنیم.
ولی این دوره عمرا رای ملت با 70 80 درصد قطعی که من از تهران و شیراز و مشهدش مطمئنم که میگم روحانیه، حکومتم برا همین دستپاچه شده از همین الان داره جر زنی میکنه سر تعرفه ها البته روحانی هم بیکار ننشسته یه سایت راه انداخته برا صیانت از آرا که رای دهنده ها برن مشخصات رایشونو اونجا بزارن تا آمار کلی داشته باشن.

خلاصه از اینا بگذریم به سوالا جواب بده، اگه توجیه بشم خودم با 10 نفر دیگه میرم به سردار رای میدیم. البته اینو میگم چون میدونم منطقی تو جوابات جز تکرار مکررات نیست
اما فقط همینو بهت بگم رای روحانی اینقدر بالاست که واقعا همشون هنگ کردن و تقلبو از همین الان شروع کردن

یه کلام ختم کلام گفت...

تخیلاتت منو کشته، چی زدی به ما هم بده!! بد جوری خماریم ار بی صبری برا جشن پس فردا.
راستی در مورد گریه ی سردارت توضیح بده اگه مردی و راس میگی،هان؟
چرا همش از زیر سوالای منطقی خواننده هات در میری؟
احمق که نیستیم اون نمایشو باور کنیم، من خودمو میگم، از کسی که شیفته ی کسی بشه عاشقش بشه خودشو براش کوچیک کنه خوشم نمیاد اونم تو عالم سیاست!
این ادا اصولای قالیباف دیگه دوره اش تموم شده ایشون یه ده سالی عقبه نمیدونه این اشکا خریدار نداره و هر کی رفت تو شهرداری قرار نیست رییس جمهور بشه، حالا اگه بچه ی خوبی بود و دست از سر چماق و گاز انبر و اشک و آهش برا آقا برداشت، شاید تو دوره های بعدی بیشتر بش فکر کنیم.
ولی این دوره عمرا رای ملت با 70 80 درصد قطعی که من از تهران و شیراز و مشهدش مطمئنم که میگم روحانیه، حکومتم برا همین دستپاچه شده از همین الان داره جر زنی میکنه سر تعرفه ها البته روحانی هم بیکار ننشسته یه سایت راه انداخته برا صیانت از آرا که رای دهنده ها برن مشخصات رایشونو اونجا بزارن تا آمار کلی داشته باشن.

خلاصه از اینا بگذریم به سوالا جواب بده، اگه توجیه بشم خودم با 10 نفر دیگه میرم به سردار رای میدیم. البته اینو میگم چون میدونم منطقی تو جوابات جز تکرار مکررات نیست
اما فقط همینو بهت بگم رای روحانی اینقدر بالاست که واقعا همشون هنگ کردن و تقلبو از همین الان شروع کردن

ناشناس گفت...

تهران؛ سکوی پرتاب کدخداهای زیانکار

http://www.radiozamaneh.com/76044#.UbpQCvm87oI

ناشناس گفت...

آفتاب: جنبش حمایت از دکتر حسن روحانی به نقطه عطف خود رسیده و تا موفقیت کامل گامی بیش نمانده است. تا همین جا هم قرائن و شواهد نشان از پیروزی نسبی وی دارد. بر اساس بخش قابل توجهی از نظرسنجی‌های معتبر میدانی و اینترنتی حسن روحانی یکی از دو گزینه مرحله دوم انتخابات است اما می‌توان امیدوار بود طی روز‌های باقی‌مانده موفقیت کامل هم حاصل شود و کار در مرحله اول تمام گردد.
جنبش حمایت از حسن روحانی به تدریج رو به جلو آمد و با شیب ملایمی روند صعودی خود را طی کرد. این جنبش که ریشه در خودآگاهی انسان ایرانی دارد در تلاش است تا عزت ایرانی را توأم با حکمت و مصلحت به پیش ببرد و در تعامل با جهان منافع ملی را حفظ کند. جنبشی که خواهان حاکمیت عقلانیت در اداره امور کشور و مخالف افراطی‌گری است.
این جنبش استراتژی رشد، پیشرفت و توسعه کشور را با تاکتیک اعتدال به معنای آرمان‌گرایی توأم با واقعیت‌بینی می‌خواهد و مخالف ذهن‌گرایی و واقع‌گرایی محض است. حسن روحانی نماد و برآیند اجماع اصلاح‌طلبان معتدل، میانه‌روهای اعتدال‌گرا و اصولگرایان منطقی است. حسن روحانی در یک قدمی پیروزی تمام‌عیار است. گام آخر را همگان محکم برداریم.