۱۳۹۴ آذر ۱۹, پنجشنبه

"ماشین زمان" روی اتوپایلوت بلاتکلیفی در جهان؛ و در دستان پلیدی محض در ایران!1- دنیا سرسام گرفته و فعلاً فرمان روی اتوپایلوت تنظیم شده در جهان و ماشین زمان در قیقاجی از تصمیمات خودکار و بی هدف در حال ویراژ رفتن است و مقصد مشخصی را نشان نمی دهد. در ایران اما ماشین زمان کماکان در دستان زر و زور و تزویر پلید 37 ساله است به رانندگی ماهر دستان پلید مذهب متحجر و خامنه ای. دنیا با ترس و لرز بی خیال در حال خوشباشی های لحظه ایست و منتظر ظهور یکبار دیگر مسیح. در ایران اما سرنشینانِ از فروپاشی گذشته و کرختی را پشت سرگذاشته به بیهوشی مطلق رسیده اند و دیگر هیچ محرکی را پاسخ نمی دهند و منتظر ظهور فجر بجای فرج! آیا آخرالزمان رسیده است نمی دانیم. اما جهان آنطور که آرزو داشتیم نماند و اینجور هم که آرزو دارند نخواهد ماند. پس فعلاً سیرک تعطیل است و فایده ای هم ندارد زور بیخودی. که بقول شادروان حاج میرزا آقاسی نه برای شما کارفرمایانِ دلقک نانی شد و نه برای من عملۀ چاه کن آبی. مرخصی استعلاجی امروز تمام شد؛ و از امروز به مرخصی استحقاقی می روم تا یکماه دیگر. آیا برگردم یا نه؟ همه را بخدای زیبایی می سپارم و دعا کنید برای نه برگشتنم. دوستتان دارم و با شما روزگار مجازی خوبی گذراندم. یا...هو