۱۳۹۹ آذر ۲۱, جمعه

زبان شاه فقید (اردشیر زاهدی) در دهان وزیر خارجۀ فقیه (محمد جواد ظریف)

 


مقدمه: امروز 21 آذر و سالگرد قیام آذربایجان و خواباندن شورش کمونیستهای جدایی طلب توسط شاه فقید است. و همچنین مصادف است با شعرخوانی اردوغان در باکو و تحریک احساسات میهن پرستانۀ ایرانیان در دفاع از تمامیت ارضی مام میهن. اما انگیزۀ من از بازگشت ناگزیر به سیرک و نوشتن این تحلیل و تجلیل هیچکدام از دو موضوع یادآوری کرده ام نیست هرچند که به هردو آنها نیز مربوط است. انگیزۀ اصلی ام از نوشتن این مطلب مصاحبۀ جدیدی از محمدجواد ظریف وزیر خارجۀ جمهوری اسلامی با مهدی نصیری سردبیر اسبق و رادیکال کیهان و دین پژوه لاحق و میانه رو است! و هدفم از این نوشته هم یکی شهادت تاریخی ام است از آنچه بر ایران گذشته و میگذرد و ادای دینم به تجلیل از شاه فقید ایران که هنوز هم سیاست خارجیش صحیح ترین سیاست  ایران در سالهای منتهی به انقلاب اسلامیست! و اکنون باید باشد.

1- جواد ظریف در ابتدای مصاحبه اش با نصیری خیلی سلیس و روان تحلیل دقیق و درستی از آرایش ژئوپولیتیک چند قطبی جهان میدهد که بنظر میرسد کشف جدیدیست. اما گذشته از اینکه این تحلیل ظریف تحلیل غالب همۀ کارشناسان و تحلیلگران درشت امروز جهان است سابقه ای نیم قرنه هم و قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق دارد که تنها فهمندۀ دقیق آن محمدرضا شاه فقید شاه ایران بود. و آن هنگامی بود که پس از رهبری اوپک بسوی موفقیت در افزایش چشمگیر قیمت های فروش نفت سیاست موازنۀ مثبت اش را تشدید کرد و با نام "سیاست مستقل ملی" ادامه داد. خلاصۀ این سیاست هم این بود و است که ایران روابط خود را محدود به یک بلوک و ابرقدرت نکرده و از همۀ بازیگران بین المللی و منطقه ای بنفع منافع ملی ایران بهره مند خواهد شد. البته که در این چهل سالِ وَبا خیلی از مصداقها عوض شده و مثلاً بجای اتحاد جماهیر شوروی آن زمان اینک چین نامزد شماره یک قطب اصلی مقابل غرب است و خیلی طول نخواهد کشید که چین قدرت اقتصادی فزاینده و رو به رشد سریعش را بقدرت سیاسی تبدیل و امریکا و غرب را بچالش مردافکنی فراخواهد خواند. اما منظورم این بود و است که در درستی اصل سیاست مستقل ملی اعلامی و اجرایی شاه فقید تردیدی وجود ندارد!

2- تحقیقاً - بعنوان شاهد عینی - همۀ دیگر حرفهای تحلیلی ظریف در این مصاحبه مثل هژمونی تمدنی ایران در منطقه و جهان یا تکیه بر نفوذ منطقه ای و جهانی ایران و آرمانگرایی توأمان ملی مذهبی ایران در سیاست خارجی وووو همۀ عناصریست که سیاست خارجی شاه فقید هم شاملش میشد و هم مهمتر اینکه بقوت در حال اجرایی شدن هم بود! بعبارت دیگر شاه همانقدر ملی بود که شیعه هم بود. اگر به امپراطوری منقرض قبل از اسلام ایران غره بود شیعیان لبنان و عراق و منطقه را هم دور از حمایتش رها نمیکرد! طرفه اینکه حرفهای ظریف مطابقت نعل بالنعل دارد با حرف های امروز اردشیر زاهدی وزیر خارجۀ شاه فقید. بطوریکه اگر مهدی نصیری - مثل من بی دست و پا - تیم فنی و کمکی قوی داشته باشد و خودش هم جسارت یک مصاحبۀ مشابه با اردشیر زاهدی را بکند؛ شک ندارم که همۀ تحلیل های درست ظریف را وزیر خارجۀ شاه نیز تکرار خواهد کرد. و اتفاقاً در مورد غیض غیرقابل گذشت اردشیر زاهدی به امریکا نیز همان مخالفتیست که ظریف برفتار امریکا دارد. و چون امریکا باعث سرنگونی شاه شده و ایران را و جهان را به این روزهای نکبت رسانده زاهدی از سیاستهای ضد امریکایی جمهوری اسلامی حمایت صددرصدی میکند!

3- مصاحبۀ ظریف از نیمه که میگذرد وارد بخش چالشی و اجرایی و سیاست روز میشود. اینجاست که دیگر ظریف آن سلاست کلامی و راحتی تحلیل اول مصاحبه را ندارد و به لکنت می افتد و قادر نیست پاسخ های صریح به سؤالهای صحیح بدهد. لذا در این بخش نیز بجای نقش خودش در مقام مجری سیاست خارجی بیشتر سؤالها را بسمت تحلیل منحرف میکند و در قالب تحلیل - آنچه که مطلوبش است و نه آنچه که مجریش است - ارائه و پاسخ میدهد. اما انصاف است که بگویم خود ظریف هم به این تقلب معترف است و با تکرار مکرر جملۀ "ما داریم تحلیل میکنیم و نه اینکه عمل هم میکنیم" و با تلویحی تصریحی سیاست ایدئولوژیک یک بعدی خامنه ای را نفی و شکست خورده معرفی میکند!

4- نکات ریز دیگری در حرفهای ظریف هست که لزومی به پرداختن به آنها را نمیبینم. اما یک نکتۀ کاملاً جدید و شگفت آوری هم دارد که من در جایی ندیده ام و نمیدانستم. و آن نکته راجع به افغانستان بعد از ساقط کردن طالبان توسط امریکا و غرب است. ظریف میگوید در کنفرانس بن کشورهای اروپایی همه خواهان و موافق بازگشت رژیم سلطنتی به افغانستان بودند و فقط امریکا و ایران بودند که با این موضع مخالف بودند و در هماهنگی باهم مانع از بازگشت پادشاهی به افغانستان شده اند! من چون خودم هم - قبلاً گفته ام - بازگشت پادشاهی به افغانستان را بهترین گزینه برای جلوگیری از جنگهای داخلی خسارت بار و فعلی میدانستم و همیشه افسوس آنرا خورده ام حالا یکه خورده ام که چرا امریکا با گزینۀ اروپاییها مخالفت کرده است.

5- و در پایان دو نکته:

الف- شناخت تحلیلی ظریف از مناسبات و سیاستهای جهانی دقیق و درست است. اما اینکه او چرا در مقام وزیر خارجۀ جمهوری اسلامی قرار گرفته و نمیتواند تحلیل درستش را اجرای درست هم بکند برای من علامت سؤال است. اما او را محکوم نمیکنم و نمیدانم. زیرا چه بسا فردی با هم تحلیل غلط و هم اجرای غلط جای او وزیر خارجه بود یا بشود احتمال سقوط جمهوری اسلامی در برابر احتمال سقوط ایران زیبا بسیار بسیار کمتر باشد! و حداقل من در عقل و سنی نیستم که قماری چنین نابرابر را توصیه کنم یا دوست داشته باشم!

ب- من بارها اعلام کرده ام که خودم آدم سیاسی نیستم و برای آیندۀ ایران هم ترجیح سیاسی خاصی - اعم از پادشاهی یا جمهوری و استبداد عرفی یا دموکراسی عرفی - ندارم - تجلیلم از شاه فقید هم فقط جنبۀ ادای دین دارد و گفتن از مشاهداتم بعنوان شاهد عینی. لذا هنوز هم ترجیح سیاسی برای آیندۀ ایران ندارم و تنها و تنها آرزو و خواسته ام رفتن جمهوری اسلامی - حکومت مذهبی ایدئولوژیک و شرعی - بدون ویرانی بیشتر برای ایران است و یک حکومت عرفی! استبدادی یا دموکراتیک؛ پادشاهی یا جمهوری بودنش برای من علی السویه است؛ و فقط و فقط میخواهم که مردم معمولی کشورم بتوانند بر مبنای عرف غالب جامعۀ امروزمان زندگی اجتماعی و فرهنگی معمولی بدون سرخر و متحجر شرعی داشته باشند!

۱۳۹۸ دی ۲۳, دوشنبه

بعد از 15 دقیقه از اسقاط هواپیمای اوکراینی توسط سپاه تیمسار مرندی سوارش شد و این است روایت او!
این رشته توئیت را در توئیتر منتشر کردم. ویژگی اصلی آن این بود - مثل اکثر مواقع که سیرکم شاهد صادق آن است - که از نظر ثبت زمان این اظهار نظرها زودترین و پیش بین ترین نظرات بیان شدۀ رسمی و غیر رسمی در فضای واقعی و مجازی راجع به سقوط است! میخواهم هم این توئیت ها را پشت سرهم ضبط کنم و هم برای دوستان و مخاطبانی که به توئیتر دسترسی ندارند در دسترس قرار بدهم! امیدوارم مفید هم باشد! یا...هو

1- سقوط هواپیمای #اوکراین چنان تلخی سنگینی بر روانم دارد که تحمل تایم لاین فعلی برایم امکان پذیر نیست. میروم چند ساعت بعد برگردم! آخرا چرا امروز. آخر چرا باز در ایران. آخر چرا ایمن ترین هواپیمای بوئینگ 737. آخر چرا با اینهمه جان عزیز. آخر چرا با اینهمه نخبه و جوانان با رؤیا!

2- #فاجعۀ سقوط هواپیما:
ایران عمدی زده: مزخرف است! امریکا زده: مزخرفتر است! با نقص فنی سقوط کرده: خیلی خیلی بعید است! اینکه پدافند هوایی ایران اشتباهی زده باشد ازهمۀ گزینه ها درستتر است! مسئولیت این فاجعه با ج.ا است و باید تیم فنی مورد تأیید خانواده ها تشکیل و اعلام نظر کند! #تسلیت

3- این یک اظهار نظر نظامی با شناخت دقیق نیروهای مسلح ایران است:
حالت جنگی باعث آماده باش قرمز به نیروهای مسلح ایران شده است. #بویینگ۷۳۷ بشدت ایمن و غیرقابل سقوط فنی بحریم یک توپ ضدهوایی قدیمی - مثل 23 میلیمتری ها - رسیده و یک گروهبان قندعلی خودشیرین یا دستپاچه بدون دستور شلیک کرده!

4- این هواپیما از نسل سوم بوئینگ 737 NG بوده و ایمن ترین طیارۀ دنیاست و تا کنون سانحه ای عمده نداشته و با بوئینگ 737 نسل چهارم معروف به MAX که دو فروند آن سقوط کرد و فعلاً کلاً زمینگیر است فرق دارد.

5- ج.ا دقیق میداند که چه بر سر هواپیمای ساقط شدۀ اوکراینی آمده و اینهمه جان و جوان از دست رفته و ایران را بعزا و ماتم نشانده! بنابراین دارد فرصت را از دست میدهد در اعلان صریح علت سقوط و عذرخواهی و جبران خسارت ها! و الاّ اگر بزودی معلوم شود - میشود - که مورد اصابتی بوده واویلا!

6- اطلاعات منتشر شده در مورد سقوط #بوئینگ_737 - 800 اوکراینی شکی باقی نمیگذارد که این سقوط نمیتواند سقوط نقص فنی باشد؛ زیرا برای هرنوع نقص فنی چندین گزینۀ نجات وجود دارد ونمیشود سقوط طوری باشد که خلبانان فرصت حتی یک کلمه مکالمه با برج را نداشته باشند! حالا احتمال انفجار کابین قویست!

7- من در ارزیابی بلافاصله ام از سانحۀ #بوئینگ گفتم که سقوط ناشی از تیراندازی یک گروهبان قندعلی جوگیر از توپهای مکانیکال بوده؛ الان که خبرهای متواتری میرسد از احتمال برخورد موشک اشتباهی؛ معلوم میشود این جنایت سهوی از یک واحد پدافند هوایی ناشی بوده و باید فرماندهان کلان محاکمه شوند!

8- وقتی فرمانده کل قوای یک کشور یک آخوند قراضه باشد که اینقدر به دقت موشک هایش متمرکز است که امریکایی ها - دژمن - را نکشد! طبیعیست که دیگر وقتی نخواهی داشت برای رسیدگی به آموزش ارتشی که هواپیمای نخبگان کشورت را اشتباهی نزند! لعنت به آیت الله خامنه ای!

9- تأکید در تأکید میکنم که هیچکس - تأکید بر هیچکس - نگفته حکومت ایران عمداً دستور شلیک به #هواپيماى_اكراينى را داده - اگر کسی هم گفته گه خورده - همه گفته اند و گفته ایم یک نفر یا یک آتش بار ضدهوایی اشتباه کرده و طیاره را بجای طیارۀ دشمن مورد هدف قرار داده!

10- اگر تحقیقات بعدی درستی سقوط #موشکی_اشتباهی را تأیید کند؛آن گُه خورده بتوان n هم از الان تعلق میگیرد به جمهوری اسلامی که تاکنون اعتراف و عذرخواهی نکرده!

11- بیانیه های دولت وزارت خارجه و مصاحبۀ رییس هواپیمایی را دیدم وحالا با اطمینان کامل معلوم است که #هواپیمای_اوکراینی با شلیک پدافند ج.ا ساقط شده است. چون این اظهارات هر سه خنثی مشخص میکند که دارند زمان میخرند برای رفع ورجوع ممکن. پدافند گفته زدیم شما ایکائو بازی کنید تا راهی بیابیم!

12- بجای اینهمه سیاستمدار و بیانیه و شامورتی بازی هایشان؛ کافی بود واحد و فرمانده مورد اتهام را میاوردید و میگفت پدافند شلیکی نکرده! اگر مطمئن هستید که شلیکی در کار نبوده!
واقعاً نمیفهمید یا خودتان را زده اید به خریت! #هواپيماى_اكراينى

13- واقعاً این دولت روحانی هم خیلی بامزه و نمکدان است! سخنگوی دولت و سخنگوی وزارت خارجه هر دو از دولت کانادا خواسته اند که اگر اطلاعاتی از چگونگی سقوط #هواپيماى_اكراينى دارند برای کمک بدهند به ایران. به #ترودو گفتم گفت من که از پدافند شلیک کننده بیشتر نمیدانم!

14- #جاستین_ترودو نخست وزیر کانادا #دونالد_ترامپ رییس جمهور امریکا نیست و هم از نظر شخصی و هم از نظر سیاسی بین ایندو یک فاصلۀ 180 درجه ایست. و به این خاطر هم که شهروندان کشور او کشته شده اند هر ادعایی را بزبان نمیآورد بخاطر تبعات روانی آن برای خانواده ها. یعنی حرفش معتبر است!

15- اگر ماجرای سقوط #هواپيماى_اكراينى توسط موشک توسط تیم ارزیابی فنی طوری به اثبات برسد که ج.ا نتواند حاشا کند؛ فرضیۀ اشتباهی زدن موشک را نخواهد پذیرفت و خواهد گفت موشک عمدی شلیک شده و بفرمان و اجرای یک یا چند عنصر جاسوس و نفوذی در پدافند نیروهای مسلح بوده! و شو تلویزیونی!

16- من تا پایان نتیجۀ تحقیقات مورد اجماع بین المللی سکوت میکنم اگر: "نیروهای مسلح ایران بیانیۀ رسمی بدهد و هرنوع شلیک در ساعت و منطقۀ سقوط را تکذیب کند". چون آنها تنها مرجع باخبر از اصل ماجرا هستند و بدلایل زیاد - از دست دادن حمایت مردم - نخواهند توانست دروغ بگویند!

17- چرا خلبان بعد از سانحه با برج تماسی نگرفته است؟
چون وقتی موشک تور - از نظر فنی غیر اصابت مستقیم است - به هواپیما نزدیک شده و باعث تخریب و آتش سوزی در نقاط مختلف بدنه و موتورها شده خلبان فقط به فکرنجات جان مسافران در یک دقیقه فرصت و رساندن طیاره بزمین بوده است!

18- لزومی ندارد تا فردا صبر کنیم تا تأیید سقوط #بویینگ_۷۳۷ با موشک را از زبان ج.ا بشنویم. حسین شریعتمداری که از همۀ پشت پرده های اطلاعاتی نظام خبر دارد؛ با کار کردن سقوط بعنوان خبری خنثی و بی اهمیت تأیید کرد که اسقاط طیارۀ مرگ توسط موشک ج.ا قطعیست!

19- اینکه #سپاه در حالت 100% جنگی پروازها را ممنوع نکرده؛ فقط بخاطر "لات بازی ضد تجربه و علم" جمهوری اسلامی بوده است. که میخواسته بگوید:
در حالی پایگاه های امریکایی را زدیم که آب تو دل ملتمان تکان نخورد! دوگانۀ بدبختی چهل ساله: موشک بالستیک میسازند و رفتار فناتیک و ضد علم دارند!

20- قبل از بحث شلیک اشتباه بحث مهمتر پرواز اشتباه است. که تصمیم گیرندۀ هر دوتا هم سپاه بوده است. اگر جلو پرواز اشتباه را گرفته بود شلیک اشتباه پیش نیامده بود. البته حتی در مورد هواپیمای بندرعباسی هم حداقل یک روایت پرواز اشتباه از فرماندهان زمان جنگ دیده ام!

21- دولت و مجموعه اش - بعنوان پادوهای حاکمان اصلی - قطعاً در اهمیت و وزنی نیستند که زدن هواپیما به روحانی و ظریف و امثالهم اطلاع داده شود. اما اینکه خامنه ای هم تا دیروز اطلاع نداشته دروغی کثیف و بیهوده و تحقیر کنندۀ خود خامنه ای بعنوان فرمانده کل قوا است!

22- در جلسۀ نهایی کردن تصمیم "حمله به اهداف امریکایی در عراق" قطعاً ممنوعیت پروازهای داخل و خارج از سوی فرماندهان نظامی و پدافندی ارتش تذکر داده شده است. مخالفان این تصمیم در #سپاه که باعث فاجعه اسقاط #هواپیمای_اوکراینی شد باید محاکمه شوند!

23- یک آدرس هم بگذارم برای رسانه های داخلی #بی_خاصیت:
اگر دنبال کسی هستید که بتوانید گزارشی تهیه کنید از علل منجر به سقوط هواپیما بروید سراغ علت اصلی - عدم ممنوعیت پروازی در عملیات - بروید. و اگر دنبال نام مشخص میگردید. یقۀ دریابان شمخانی را بگیرید که هم بوده و هم رأی داده.

24- و یک نکتۀ قطعی دیگر:
دستور آیت الله خامنه ای بعنوان فرمانده کل قوا به اتاق جنگ تصمیم گیرنده در مورد حملۀ تلافی جویانه به پایگاه امریکایی: من شخصاً با "ممنوعیت پرواز #هواپیماهای مسافربری در روز حمله مخالف هستم
😭
اما هرچه فرماندهان تصمیم بگیرند تأیید میکنم!
😭
بروید دنبال این سرنخ!

25- #سردار_حاجی_زاده ای که با ذهن انباشته از جنایت هولناک زدن هواپیمای مسافربری میتواند بیاید و با تمرکز و خونسردی و خوشحالی از موبموی عملیات موفق در حمله به امریکا سخن بگوید؛ چقدر عنصر کثیف و دروغگویی میتواند باشد که امروز ادعا کند "وقتی فهمیدم طیارۀ خودی را زدیم دلم میخواست بمیرم"!

26- سردار حاجی زاده با تأکید گفت: من بلافاصله از شلیک به هواپیما به همۀ مسئولان اطلاع دادم! همۀ مسئولان هم - بغیر از سپاهیان و آیت الله خامنه ای - هم گفتند که تا روز جمعه اطلاع نداشتند!
نتیجه: در ج.ا بغیر از رهبر و سپاه هیچکس مسئول نیست! این تأیید دقیق حرف ماست! #دروغ_بزرگ

27- اما در پاسخ آنهایی که اعتراف دیرهنگام نظام به #فاجعهٔ_ملی را با هشتگ آفرین به نظام و‌ حاجیزاده بخاطر پذیرش مسئولیت حمله به ارگاسم رسیده اند و میرسند میگویم؛
پنهان کاری در مورد واقعیت هاییست که قابل حاشا کردن باشد و نه درمورد واقعیتهای «آفتاب آمد دلیل آفتاب» #دروغ_بزرگ

28- دروغ ذاتی آخوندست! لطفاً فقط #دروغ_کثیف نگوئید:
حتی چلاقترین آدم نابالغ ذهنی هم درمورد مشکوک بودن سقوط بوئینگ 737 اظهارنظر کرده بود. اگر سپاه بشما اطلاع نداد آیا شما هم حتی سؤال نکردید؟ و آیا پاسخ شما سکوت بود یا انکار بود و یا "خفه شو فعلاً"!؟ خطابم بویژه به #روحانی و #ظریف است!

29- اگر مشابه این فاجعهٔ هواپیما در یک دولت مدرن و معاصر - اعم از استبدادی یا دموکراتیک - رخ میداد؛ شخص اول کشور در همان ساعات اولیه میآمد در تلویزیون و ضمن اعلام اشتباه رخ داده وعذرخواهی و قول جبران مافات میگفت: همهٔ قاصران و مقصران این فاجعه را برکنار و تحویل مرجع قضایی نظامی دادم!

30- مرثیه ام برای جان های پرپر شدۀ شما سرنشینان پرواز مرگ حکومتی!
برای جان و جوانی خودتان و برای رنج بی پایان بازماندگان عزیزتان متأسفم و گریه میکنم. اما یک خبر خوش هم برایتان دارم: خون خواهی پیکرهای پاک و خاکستر شده تان مارا به رهایی از کابوس ج.ا بسیار نزدیکتر کرد! #روانتان_شاد

30- شمخانی:
اثبات هر یک از عوامل تاثیرگذار بر شلیک موشک، می‌توانست نحوه اطلاع رسانی و واکنش کشور به این رخداد را در شرایط کاملا متفاوتی قرار دهد". پاسخ: حرف شما درست است. اما شما باید اصل «سقوط بر اثر موشک خودی» را همان روز اعلام و ارائهٔ جزییات را به پایان بررسی ها موکول میکردید!

31- سپاه با تأکید و مکرر گفته که سامانۀ پدافندی منجر به فاجعۀ شلیک به #هواپيماى_اكراينى را ساعت 12 - فقط 1/5 ساعت قبل از حمله - همانشب عملیات در گلوگاه فرودگاه مستقر کرده: معنای آن این است که تهدید از سوی فرودگاه جدیست! که خود این یعنی حساسیت شدید پرسنل و آتش به اختیار بودنشان!

32- دروغ ذاتی آخوندست! لطفاً فقط #دروغ_کثیف نگوئید:
حتی چلاقترین آدم نابالغ ذهنی هم درمورد مشکوک بودن سقوط بوئینگ 737 اظهارنظر کرده بود. اگر سپاه بشما اطلاع نداد آیا شما هم حتی سؤال نکردید؟ و آیا پاسخ شما سکوت بود یا انکار بود و یا "خفه شو فعلاً"!؟ خطابم بویژه به #روحانی و #ظریف است!