۱۴۰۲ بهمن ۱۲, پنجشنبه

کمک کنید یک ایده جدید تولید کنیم و پیش ببریم. در سیرک دلقک ایرانی منتظرم بحث کنیم.


 

خیلی وقت است که نمایشی در سیرک برپا نکرده ام و چقدر دلم پر است و تنگ است و نیاز است که در اینجا یا پلتفرم دیگری با شما دوباره حرف زندگی بزنم. بهترین خبر امروز هدیه کراوات شیخ طادی به وزیر ارشاد اسلامی بود و حرفهای کوتاهش و بدترین خبر دیروز رفتن مهرآیین به مناظره با جمشیدی نامی در تلویزیون و بلاهت روشنفکران ایرانی که با سه سال شنیدن و دیدن دو باره شان به قطعیت رسیدم. بیایید همینجا بحث کنیم که چکار کنیم و من چکار کنم و کدام از شما چکاری میتوانید بکنید یا کمک کنید. یک هفته منتظر می مانم. فاشیسم مذهبی در حال تکامل از رگ گردن بما نزدیک تر شده است.