۱۳۸۹ بهمن ۱۳, چهارشنبه

دردفاع ازپرزیدنت مبارک! رستمی که نمی خواهد مرگ سهراب را ببیند.1- پرزیدنت مبارک رییس جمهوری سی سالۀ مصرکه بعدازترورناجوانمردانۀ انور سادات بدست مسلمان افراطی خالد الاسلامبولی، زمام کشور مصررا بعهده گرفت و علی رغم کهولت سن دردهۀ 80 عمرش هم حاضربه ترک قدرت نشد، بمانند همۀ سیاستمداران لایق دنیای اسلام که قربانی فرزندان برومند پرورده بدست خویش می شوند؛ امروزدچاردردسرشده ودعا می کنم که با پشت سر گذاشتن این بحران واعلام بازنشستگی، کمترازیک دهه ازعمرباقی مانده اش را به آرامی ولذت سپری کند.


2- این یک اتهام دروغ و ژورنالیستی وهیجانی است که مردان مردی چون مبارک امروز وبن علی دیروز ومحمدرضاشاه پریروز را فقط اززاویۀ آزادیهای سیاسی جاری درحکومت هایشان دیکتاتور وخائن می نامند. مبارک کشور بیغوله وویران و شکست خوردۀ وپرآوازۀ طبل توخالی عبدالناصرکودتاچی را تحویل گرفت؛ وبا سیاستی پخته با اولویت پیشرفت مردم مصر درداخل ونه قدرت هژمون وپوچ مدعی رهبری جهان عرب درخارج (سیاست محبوب عبدالناصرلاف زن) به رفاه وپیشرفت امروزی رساند که تظاهرکنندۀ برعلیه اش درمیدان تحریربتواند بگوید : "این یک انقلاب فرزانگان است ونه شورش گرسنگان".


3- روزهای سختی را می گذراند پرزیدنت مبارک ودنبال راه حلی است که قبل از مرگ رستم (خودش) سهراب (فرزندبرومند وازشیرۀ عمرپرورده اش: مصرمدرن) را نجات یافته مطمئن باشد. خیلی سخت است برای رهبری به لیاقت ونیک اندیشی مبارک که فقط برای خوشایند فرزند ناراضی از کم شدن کمی ازپول توجیبی اش-آن هم بدلیل شرایط جهانی- اجازه دهد خانه وکاشانه اش را برسرخودش خراب کند و فردایی درغیاب پدر دست تأسف برسرش بکوبد که : "پدرمن خام وجوان بودم. توچرا تسلیم هیجان من شدی!"

4- این یک اتهام کثیف است به مبارک که می خواهد به بهای ویرانی مصر درقدرت بماند. مبارک بزودی خواهد رفت. روزی که ترتیباتی چیده باشد که ساختار مصر ازهم فرونپاشد. مثل ایران. اندیشه های کثیف هم هست پشت احساسات مصرنوزاد کهنسال. آداب سیاست ورزیدن را مردمان تحت حکومت تعیین می کنند ولی نه با دموکراسی هرنفریک رأی درقرن 15 هجری مسلمانان (برابربا قرن پانزده میلادی قرون وسطای غرب). آن هم درحضور کمین و رهزن رأی مردم وبی اعتنای بعدی وپس ازصعود به قدرت ازسوی کهنه پرستان!  آیا انگلیس بعنوان مهد دموکراسی جهان امروزدرقرن 15 میلادی چقدردموکراتیک بود: هرنفریک رأی! آیا رفتار مسلمانان جلوترازرفتارمسیحیان درقرن 15 خودشان است!؟


5- مصرانقلابی مثل ایران انقلابی ومثل تونس انقلابی حاصل پیشرفت سیاست ورزی های مبارک وشاه وبن علی بوده اند بکاروتلاش وزندگی. والا نه درکشورهای عربی مانده دربدویت صحرا خبری خواهدشد ونه درکشورهای عرب طفیل نفت. صدای انقلاب مصر صدای لیاقت پرزیدنت حسنی مبارک است. ازعلت تامه گفتم. کاستی ها وانتقادات واشتباهات را همه قبول دارند. حتی پرزیدنت مبارک! وآیا انسان جایزالخطا سیاستمداران بزرک را بی خطا (ناانسان) می خواهد.  یا...هو

۴ نظر:

kooshan گفت...

درود بر این متن.افرین به دوست شایسته و دانا

Dalghak.Irani گفت...

مرسی Kooshan سلام.
درست می فرمائید متن زیبایی است مختصر وهمه حرف با نثری که شناسنامه ام است وخیلی دوست دارم اینگونه نوشتن را. خودم هم دوست داشتم این متن را چون همۀ سلول هایم درحال کاربودند هنگام نگارش آن. یا....هو

مجيد زهری گفت...

دوست عزیز!
تحلیل منصفانه و متهورانه‌ای به‌دست داده‌ای که باید از این بابت به شما تبریک گفت. این باعث خوشحالی‌ست که چنین یاددداشت‌های دقیقی را هم می‌شود در بین مطالب سرسری و کم‌عمق این‌روزها دید.

یک نکته را فقط تذکر بدهم که احتمالاً خطای سهوی بوده است: در واقع زنده‌یاد انور سادات کشور ویرانه‌ی مصر را از عبدالناصر تحویل گرفت و صد البته مبارک، همان راه را دنبال کرد.

موفق باشید.

Dalghak.Irani گفت...

سلام آقای زهری نازنین
ممنون ازلطفتان وتذکرتان هم. البته من این فاصله بین سادات ومبارک وعبدالناصریادم بود ولی طفلک انورسادات کبیررا چنان ناجوانمردانه وزودشهیدکردند که فرصت التیام زخم های خرکی ناصرجاه طلب ودیگرهیچ را نیافت ومبارک که رسید هنوزمصر ویرانه بود ازدرد غفلت های عدالت خواهان سوسیالیست ناسیونالیست های ناصری. ممنونم که مطالبم را می خوانید. یا...هو