۱۳۹۰ اردیبهشت ۵, دوشنبه

هجوم اصولگرایان به بازارطلا؛ برای روزمبادای فرار!

Aboriginal Memorial


 بازارطلا ملتهب است درایران. ودولت هرتلاشی می کند برخلاف همیشه موفق به مهاراین لجام گسیختگی نمی شود. اخیراً گزارش هایی هم منتشرشده است که نشان می دهد قیمت ارزاق عمومی کمی غیرمعقول درحال افزایش است. ازجنبۀ اقتصادی توضیح قضیه این است که افزایش نقدینگی بدلیل پرداخت های نقدی دولت دراین اواخروالبته تبعات طبیعی مشکلات میان مدت اجرای طرح هدفمند شدن یارانه ها باعث این پی آمد شده وطبیعی است. من ضمن اینکه این استدلال علمی اقتصادی را رد نمی کنم؛ ولی نگاهی به پایه های سیاسی این ماجرا دارم:


1- درپست قبلی هم گفتم که کیهان سرمقالۀ امروزخودش را بدست یک نویسندۀ اقتصادی کم شناس سپرده است. واین اگرنگویم تنها؛ ولی مدعیم که یکی ازمعدود دفعاتی است که یک روزنامۀ سیاسی -آن هم مرکزثقل سیاست رهبری- سرمقاله اش را به اقتصاد سپرده است؛ آن هم به مخالفتی ازپایگاه اقتصادی اقتصاد دان نئو لیبرالی مثل "جان هایک"!:
"کیهان! اقتصاد! اقتصاد نئولیبرال کاپیتالیسم عریان وخشن! به دولت محروم محور به افتخاردیروزخودکیهان وگدا پروربه گزارش رهبران سبز! آن هم درموضوع حذف صفر ازپول ملی! -که اگراتفاق بیفتد سبب افتخاراست ازاین همه اعتماد بنفس دولت در اطمینان به اقتصادروبه سلامت کشور- و... آیا می تواند بدون صبغۀ سیاسی خوانده شود.


2- دستورکارجدید، توطئه دربازاراست به دودلیل: اول شکست دادن طرح یارانه ها و پرداخت پول نقد نفت ملت بخودملت بسهم مساوی. چون اگراین اتفاق بیفتد بقول احمدی نژاد تا صدسال آینده هم کسی نخواهد توانست این معادله رابهم بزند. لذا هیچ سیاستمداربی کفایتی نخواهد توانست با تشکیل دولت جدا ازملت ومتکی به نفت برمردم سروری کند. دوم به این دلیل که درکارزارجدید احمدی نژاد ودولتش یک بلای آسمانی هستند برای قدرت الیگارشی وباید باهرترفندی پایگاه مردمی اش را در بین همان طبقاتی که تادیروز-قبل ازاحمدی نژاد- هوادارالیگارشی بودند پایین آورد و نابود کرد؛ با نارضایتی های اقتصادی. اگرکمی نازک بین باشید این روزها حتی در طرحات بزرگان حوزه درقم هم انتقاد های اقتصادی را روبه پررنگ شدن می بینید. دستوربه کدام بخش است؟ دستوربه مؤتلفه بعنوان قدیمی ترین ریزه خواران روحانیان. که قبل ازانقلاب روحانیان آدم اینها بودند درپول های حرام نزول خواری مشروع دربازارسنتی. وبعدازانقلاب اینها طفیل روحانیان شدند که خزانه داربودند به دلاروطلا. لذا اختلال دربازار به عهدۀ مؤتلفه است.


3- طلا وسکه چطور! چه کسانی سکه می خرند:


الف- چندتایی ازآن هارا متن مردم وحاشیه نشینانی که پول نفت دریافتی شان بیش تر ازنیازمصرف کم مصرف ومحرومشان است. برای پس اندازبخاطر عروسی نوه هایشان!


ب- بخش عمده اش را همان بازارسرمایۀ متراکم دراصولگرایان سنتی برهبری مؤتلفه درراستای اخلال دربازاری که دربالا گفتم دستورجدید مبارزه با دولت است. بیادتان می آورم که وقتی طلافروشان دردونوبت وبدلیل سیاست مالیاتی درحال اصلاح احمدی نژاد اعتصاب کردند؛ وبرخلاف عدم تحمل سی سالۀ جمهوری اسلامی تابستن بازارها هم موفق شدند؛ درنهایت این چانه زنی های عسگراولادی مسلمان -حبیب الله سیاسی- با شخص رییس جمهوربود که به استخلاص زرگرها درکم مالیات دادن انجامید.


پ- باقیمانده را هم اصول گرایان پراکنده وبا رصد اوضاع سیاسی می خرند وشادی امید دراین قسمت است. اصولگرایان بدنه ودرجه دوم ثروتمند شدۀ غیرشرعی وغیر عقلی وچپاولگر؛ اوضاع سیاسی را درست رصد کرده اند وحس غریزی شان به آنان این خطررا انتقال داده است که دعوای رهبرورییس جمهورعمیق است وبه هرنتیجه ای برسد بردی برای رهبر وآن ها وتداوم وضع سابق نخواهد بود. لذا پول هایشان را تبدیل به طلا می کنند برای روزعنقریب فرار ازکشور! چرا طلا؟ برای چهاردلیل: یکم اینکه چون تفکرمتحجردارند لذا به بانک وسایرسازکارهای مدرن انتقال پول اعتماد وآموزش وعادت ندارند وبیشترپس اندازرا طلا وپول را درزیر تشک چه های پدران شان آموزش دیده اند. دوم اینکه ایران ازنظر بانکی تحریم است وانتقال پول توسط بانک کاری سخت وباریسک بالاست. سوم به این دلیل که بانک های ایرانی هم همۀ دردست دولت هستند واطمینان به سیستم دشمن شرط عقل نیست. وبالاخره چهارم به این دلیل که فراراصولگرایان به حوزۀ دلار ویورو غیرممکن است وآنان حد اکثر هدفشان عراق وسوریه اسد می تواند باشد وارزهای این کشورها ارزشی ندارد و طلاست که ثبات ارزشی بیشتری دارد. 


4- بنابراین برایرنیان وطن پرست وفهمیده است که تا جای ممکن به التهاب بازار کمک نکنند وازآن جلوگیری هم بکنند. با روشنگری. واگرتوانمند هستند وتأثیر گذار! همکاری با دولت. تا زمانی که نزاع واقعی است وکورسوی زندگی ایرانیان دراردوی دولت روشن است. یا...هو


بعد ازتحریر:
این یک گزارش میدانی وقطعی نیست وبرمبنای داده های صحنۀ سیاست ایران نوشته شده است. بدیهی است که یک گزارش محلی با معاینۀ میدانی می تواند صحیح تر باشد. اگرچنین امکانی باشد وسیاست کثیف آدم سالمی را گذاشته باشد برای رفتن و تحقیق کردن وگزارش دادن عین واقعه؛ ونه ازمنظررقیب یا موافق!

۲۳ نظر:

مختوم قلی گفت...

فکر میکنم خامنه ای باید خودش را برای یک جام زهرمار آماده کند. برکناری مصلحی بی ارتباط با افتضاحاتی که سپاه در ترکیه و کویت و سنگال و نیجریه ببار آورد نیست که اطلاعات آنهم در اختیار وزارت اطلاعات است. اگر اینطور باشد احمدی نژاد را نه مجلس اجازه خواهد داشت استیضاح کند و نه رهبر میتواند سرجایش بنشاند و تنها کاری که میتوانند بکنند اینکه یک جاسوس از مشایی درست کنند و هر دو یار غار را با هم بگیرند همان کودتای سپید که گفتی. و این کودتا الان(نه اون موقع که شما گفتی!) از هر چیز محتمل تر است. و اما خرید طلا چون نقدینگی را در دست دولت جمع میکند و طلا هم یک کالای ضرور نیست بومرنگی است که برمیگردد و دستگاه الیگارشی را زیر و زبر کند و این یکی بعید نیست نقشه تیم احمدی نژاد بوده باشد.

Dalghak.Irani گفت...

مختوم قلی عزیز
سلام
من تحلیل می نویسم وتنها تحلیلگری-به تنها تأکید دارم- هستم که چون ازانسجام بینش برخوردارم وقایع درآینده را بشما خبرمی دهم. من کی گفتم شبی که من کودتای سپیدرا نوشتم سپاه مشایی واحمدی نژاد را دستگیرخواهد کرد. لذا بهتربود دراول نقل قول ازمن می فرمودید که:
" همانطورکه شما هم تحلیل کرده اید من هم به این نتیجه رسیده ام که احتمال زدن احمدی ومشایی ازهمۀ احتمالات بیشتراست."
بنابراین مجدداً به همه عرض می کنم: من آدمم. مدرنم. خودخواه وجاه طلبم. وهمۀ خصوصیات ذاتی انسان ها را دارم. لذا هرکسی ازنوشته های من آموزش می بیند باید اول به آن اعتراف وازمن تشکرکند وسپس نظرخودش را بگوید. بدون رفرنس به تشخیص من. من یرقان می گیرم. بگذریم ازبزرگانی که آهسته می آیند وگرته برداری ناقص می کنند. چون حس توده وتیزبینی صحنه ای مرا ندارند ومی روند ومطالبم را ناقص ارائه می کنند. البته راضیم ازته دل چون من می خواهم گفتمان سی ودوساله وابترروشنفکران نسبت به جمهوری اسلامی را عوض کنم ونقل مطالب من بهرشکل کمک کننده خواهد بود به این هدف من. درمورد طلا هم من باعقلم جوردرنمی آید که دولتی برای خودش بحران درست کند. اگرطلا یک کالای مصرف ضروری هم نباشد یک کالای استراتژیک است اولاً وگرانی بی مهارآن پالس های عدم ثبات اقتصادی وروانی می فرستد به توده ها ثانیا!. مرسی که کامنت دادی ولی حق استادی مرا ادا نکردی. یا...هو

امید گفت...

سلام استاد
اتفاقن یکی از خصوصیاتی که در شما می بینم و دوست دارم همین عدم تواضع و فروتنی است.صفات ریاکارانه ای که دوستشان نمی دارم.از قضا من هم از آن دسته آدم هایی هستم که بدون ترس از انگ چاپلوسی به ستایش صفات خوب آدم ها می رپردازم...
اما در مورد طلا و بازار داغش یکی از مهمترین دلایل کاهش نرخ سود بانکی و عدم وجود ثبات اقتصادی است که باعث می شود صاحبان سرمایه دل به چنین سرمایه گذاری مطمئنی بسپارند... من خویشان زیادی در بازار طلا دارم و این رویه را چندین بار دیده ام فکر نمی کنم ربطی به موتلفه و امثالهم داشته باشد.راستش فکر می کنم در مورد قدرت موتلفه در بازار غلو شده است(گر چه هنوز هم کم توان نیستند)...امروز بازار خصوصن بازار طلا از قدیمی ها کمتر نشانی دارد و افراد دیگری هر چند با همان ظاهر سنتی و مذهبی ولی با وابسته گی های متفاوت میدان دار هستند خاصه آن گروهی که از قاچاق طلا و جواهر بار خود را بسته اند... اساسن سکه دلالان بخصوصی دارد و قواعد خاص خود را...
البته می تواند حتا نوعی درآمدزایی موقت از جانب دولت هم باشد البته این فقط یک گمانه زنی است...
راستی می دانستید تامین اجتماعی که از ثروتمندترین سازمان های ایران بود حالا ماه هاست توان پرداخت بدهی هایش را ندارد؟...به نظر شما دلیل چیست؟

Dalghak.Irani گفت...

سلام امید
من تحلیلگرفلسفی سیاست درایران هستم وچون تخصص ندارم نمی توانم وارد مسایلی که جایش درروزنامه های تخصصی مثل نرخ سود وبدهی تأمین اجتماعی واین مسایل کلان بشوم. عزیزم من ازروزاول امده ام همین را بگویم وحالا شما دوباره ازاول داستان شروع می کنید.
اصلاً برایم مهم نیست که احمدی نژاد چقدراقتصادرادرست یا خراب می کند وشب توی خانه اش به بچه اش دشنام می دهد یانه و... برای من مهم است که سمت گیری سیاست داخلی احمدی نژاد نوعی بسوی عرفی شدن سیاست باشد. تا با قبول مناسبات مدرن (نرم افزار) درجامعۀ فلک زده ام ما دارای یک حکومت مرکزی مسئول ومدرن باهرصورت بندی هم بشویم. تا 90 درصدمردمان ما که نه آزادی بیان می خواهند ونه حقوق بشر- کدام بشر!- بتوانند آسوده کارکنند وآسوده عشق بازی کنند وآسوده بچه بزرگ کنند وبه مدرسه بفرستند وتفریح بکنند وبخندند وگریه کنند وخدایی داشته باشند که توی خانواده هایشان شادی وآرامش را بیاورد وبه سفره هایشان برکت بدهد و و و و و و تا ما ده درصد ازدماغ فیل افتاده ها هم یک خاکی توی سرمان بریزیم ومیدان بازی ثابت هرچقدرهم تنگ وکوچک پیدا کنیم وبه رسالت روشنفکریمان که ارواح عمه مان همه اش برای نجات توده هاست عمل کنیم.
درضمن من نگفتم عسگراولادی ونسل منقرضش توی بازارطلا هستند وچوب می دوانند. کافی است یک درصد کوچکی ازثروت متراکم در مؤتلقه را روانۀ هربازاری بکنند وتعادل رابهم بزنند. مرسی که آشتی هستیم وکامنت دادی. یا...هو

ناشناس گفت...

علامه حسن زاده آملی:

من یک میکرون در آقای خامنه‌ای، غل و غش یا ناخالصی ندیدم .

تقدیم می‌دارم این اثر نمونه دوران را به یگانه دوران، حضرت آیت الله معظم،جناب خامنه‌ای کبیر

http://salehat.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=149&catid=45

alireza گفت...

salam aghaye delghak der morede bad az tehrir bayed begooyem ke man mitevanam shoma ra der yek motaleaye meydani komak konam egar mayel hestid berayem mail bezanied ta shoru konam
merci

ناشناس گفت...

ما دگم نیستیم. جناب دلقک و طرفداران احمدی نژاد و قبلش خود احمدی نژاد اگر واقعن برای شادی و خوشی ایرانیان و نجات ایران از چنگال الیگارشی روحانیت صادق هستید، قدمتان را به جنبش اعتراضی مردم ایران گرامی میداریم. اسمش را هم شما نگذارید سبز، اگر رویتان نمیشود.
ارادتمند آزادیخواهان یک عضو کوچ جنبش مردم

اسدی گفت...

سلام دلقک خان
1- بازار طلا هر چندوقت یکبار دچار تلاطم بوده ولی سرنخهایش را هیچ کس نمیداند کجاست و موتلفه چیها اگر چه سایه احمدینژاد را با تیر میزنند بعید است امکانات چنین اختلالی را داشته باشند.
2- احتمال استعفای احمدینژاد را جدی تر از همیشه بگیرید. از این آدم هیچ چیزی بعید نیست!
3- من همشهری فرهاد جعفری هستم و شایعاتی در مشهد شنیده شده که فرهاد را پریشب گرفته اند. شما احتمالا اگر خبری اخیراً از او دارید (حداقل اگر خوابی دیده ای در این باره) لطفا بگویید. منهم سعی می کنم در مورد صحت شایعه بیشتر تحقیق کنم.
ممنون بابت پستهایی که می نویسید.
عزت زیاد!

ناشناس گفت...

درود

کامنت های دلقک را در سایت عباس عبدی می خواندم اما بعد از بسته شدن کامنت ها از دلقک خبری نداشتم.
چند وقتی هست که این سیرک را پیدا کرده ام و خندانم.
اگر وقتی باشد به دیدن برنامه های از دست رفته سیرک مشغولم.
بلیت من را هم بشمار اگر چه در سکوت می خندم.

کوروش

Dalghak.Irani گفت...

alireza
سلام
من ازشما درخواست شخصی نمی کنم. شما می توانید تلاشتان را بکنید وهمین جا بگذارید. تا هم من وهم خواننده هابه داوری ونتیجه گیری بهتری برسیم. می دانی که ازپشت امواج نمی شود همکاری متعهدانه کرد. زیرا این نوع همکاری من تهیه می کنم تو هم اعتماد کن وبگو طبق گزارش ازصحنۀ عینی علیرضا این گزارش مستند است عملاض ممکن نیست. لذا بعداً من متهم می شوم که گزارشات میتقل وصادقانۀ شمارا تأیید نکرده ام. البته که حضرتعالی قطعاً حسن نیت دارید ولی رسم کاررا عرض کردم. من وبلاگ می نویسم چون به نظرخودم دارم به ایرانمان کمک می کنم شما هم هرکاری ازدستت بربیاید می توانی انجام بدهی ولی راستی توکه گفتی کامپیوترت الف بای فارسی ندارد پس چه جوری این معما که درایران بدون کامپیوترفارسی ماندی ونمی روی سرکوچه تجهیزش کنی اگرعربی هم ندارد بیسیک! یا...هو

Dalghak.Irani گفت...

ناشناس محترم سلام
ازاین که سعۀ صدردارید خیلی ممنون. دست راستت زیرسرما سبز ها. ولی -این ولی خیلی مهم است- روشی که من به اردوی احمدی نژاد پیوستم با ادبیاتی که شما بکاربردی یک کوچولو تفاوت دارد.
من ابتدا توی ذهنم این نامه را نوشتم خطاب به احمدی نژاد بعدهم گفتم که من جانم را گروتعهدم می گذارم وسط. نامه این بود:

جناب آقای محمود احمدی نژاد رییس جمهور ایران.
باسلام.
ازاینکه فرمودید خانم ها بورزشگاه فوتبال مردها بروند وسه روزهم اعتراض مراجع دینی را گوش نکردی تا تبدیلش کردی به درخواست رسمی رهبر ممنونم.
ازاینکه سه نفروزیرزن انتخاب کردی وجیغ بنفش مراجع را گوش نکردی متشکرم.
ازاینکه پرچم جمهوری اسلامی درالمپیک را به یک خانم سپردی ووااسلامای علم الهدی را بلند کردی سپاسگزارم.
ازاینکه ورزشکاران زن را به مسابقات اعزام کردی وباعث فتوای دسته جمعی حرام سه مرجع تقلید یکجا را-اولین درتاریخ تشیع- شدی نورچشم مایی.
ازاینکه باصدای موسیقی چهارآخوند کهنه پرست وارشد شیرازرا روانه حجره هایشان کردی نوربه قبرپدرت ببارد
ازاینکه....
وازاینکه...
وازاینکه...
...
اینک اگربراین سیاق مشق می کنید ودارید همۀ مشکلات ایران را یکجا حل می کنید اجازه می خواهم ضمن عرض گُه خوردن ازهمۀ مواضع اشتباهم نسبت به شما من نیز به اردوی سرفرازشما بپیوندم وکجارا بمالم کجارابلیسم فقط کافی است اشاره کنید تا باسر همان کنم که تواراده می کنی.
بعدکه نامه ام راپست کردم وخودم پذیرفته شدنم را تأیید کردم شدم احمدی نژادی مشروط.

ولی حضرت عالی می فرمائید
احمدی-باکراهت- چه می خوای آن پشت درموس موس می کنی. آهان به گُه خوردن افتاده ای وداری التماس می کنی که تورا هم درجنبش خودمان -سبزهم نبود نبود-بپذیریم وعضوکنیم. باشد ولی بدان که جنبش مال ماست ورییس -آن هم هرنفریک رییس-دارد وتو باید ازکفش کنی شروع کنی تا اگرلایق بودی واعتمادمرا جلب کردی بگذارم توی آبدارخانۀ جنبش مان کارکنی.

واین دوتا پیوستن متفاوت است:
احمدی نژاد رییس جمهورشناخته شده ورسمی کشورایران است. وقدرت دارد این هوا. ورأی دارد-شمابگو هرچقدرکم می کنی- وتصمیم واراده وسیاست وهوادارومشایی و... دارد آن هوا. نمی شود که پشت کفش کن شما اینقدرمعطل شود. می شود!

آن نوستالوژی باید تمام شود این یک بازی جدید ونفس گیراست وبه آدم های مصممی مثل خود احمدی نژاد نیازدارد برای پیروزکردن زندگی برمرگ درایران. وباتعارف نمی شود. یا....هو

Dalghak.Irani گفت...

کورش عزیز
سلام وخیلی زیاد ممنون. بقول فیلسوف مدیری اززبان پسره -اسمش یادم رفت- توپاورچین.
تونفس من بیدی!

Dalghak.Irani گفت...

ازبالاترین آورده ام به این جهت که تاریخ شفاهی ایران را حفاظت کنیم برای ایران آزاد فردا:
+ - رأی ۴ گزارش Germany حدود ۱ ساعت قبل گفت:
وقتی کسی قلم به مزد شد دیگه براش فرقی نمیکنه چی ازش میخوان برای دم تکان دادن به ارباب ذهن برای آسمان به ریسمان بستن و قهرمان ساختن کسی که بیشترین ضربه به اقتصاد ایران زده است نیز دور از ذهن نیست. برخلاف سیاست که در آن دلقک ما وقتی جوابی برای سوالها نداره مثل محمود چاخان پیامبر گونه جواب را به آینده موکول می کنه حوزه اقتصاد با ترکمونی که احمدی نژاد ظرف 6 سال زده میدانی نیست که یک قلم به مزد در اون بتونه جولان بده. چون اینجا میدان آمار و ارقامه یعنی همون میدانی که قهرمان شما یعنی ا.ن سه ساله از دادن نرخ رشد خود داری میکنه. روزی نیست که کارگران چند کارخانه که به دلیل واردات بی رویه به خاک سیاه نشسته اند در مقابل مجلس و کاخ ریاست جمهوری تجمع و اعتراض نکنند. همین دورروزه گزارش های مستندی از دروغ بودن آمار دولت در باره نرخ بیکاری منتشر شده و نشون میده چه حرامزاده ای را به عنوان رییس دولت کودتا به مردم ایران تحمیل کرده اند.....
+ - رأی ۴ گزارش Germany حدود ۱ ساعت قبل گفت:
آش چنان شور شده که صدای خودیها نیز در آمده است همان کسانی که با شش سال تایید و مماشات به محمود کمک کردند تا تپه ای نرده در ایران نماند . نامه احمدی توکلی در باره دروغ های احمدی نژاد را اینجا بخوانید احمد توکلی در نامه ای به نمایندگان گفت دولت امام زمان!آمار دروغ منتشر می کن هیچ کس نمیداند ک ه در آمد افسانه ای 600 میلیارد دلار ی ایران در دوره احمدی نژاد که معادل کل در آمد نفت از زمان کشف و استخراج آن در ایران است چگونه به تاراج رفته است. ولی همه بخوبی میدانند که در این شش سال با سیاست گدا پروری و غلام گردشی محمود خان خط فقر به یم کیلیون تومان رسیده است. تورم بیداد می کند و اقتصاد در رکودی فرو رفته که امیدی به حیاتش نیست و در نتیجه بیکاری بر اساس برخی گزارش های نمایند گان مجلس به 50% رسیده است. صنعت تولیدی کشور عملن نابود شده و با سیاست خیانت بار ارزی دولت ایران درحال سوبسید دادن به تولید کنندگان چینی است تا اجناس بنجل خود را به ایران سرازیز کنند. وزیر اقتصادی امروز در پاسخ به سوال میزان نرخ رشد اقتصادی جواب میدهد نرخ رشد ما بالاست!! وزیر اقتصاد احمدی نژاد میداند که نرخ رشد به حدی شرم آور است که جرات اعلام آن را ندارد ولی بیشرمی چون دلقک میتواند این سیاست را موفق جلوه دهد و به خیال خویش به رهبران طعنه هم بزند

گدا پروربه گزارش رهبران سبز!

+ - رأی ۴ گزارش Germany ۳۸ دقیقه قبل گفت:
حذف سه صفر را افتخار میخوانی در حالیکه همه کسانی که با الفبای اقتصاد آشنایی دارند میدانند اولن این اقدام فقط یک تعویض فیزیکی پول در گردش است. ثانین در دوره تورم چنین کاری حماقت محض است چون عملن با کاهش ارزش پول چرخه قبلی برای چاپ اسکناس های در شت تر شروع میشود.ثالثن طرح چنین موضوع در چارچوب عوامفریبی دیگری صورت می گیرد تا کاری بی تاثیر در زندگی مردم رو کاری موثر و باعث افتحار به عوام بفروشد. در باره یارانه عجله نکن دلقک جان خودت بهتر از من میدانی سر بزرگش زیر لحاف است و با این نوشته ها و فرار به جلو نمیتوان سیاه را سفید جلوه داد. دو سه ماه دیگر شاهد موفقیت !! این طرح در تابستانی داغ خواهی بود . دروغهای شما در باره طلا هم اظهر من الشمس است . همان سرداران دزدی که میلیارد ها دلار با کمک احمدی نژاد و خامنه ای به جیب زده اند و برای بورس یک اقتصاد ورشکسته رکورد می سازند همانها در بازار فعالند بخش عمده همان دزد هایی هستند که با کمک قهرمان شما از جیب ملت میلیاردر شده اند. با تبدیل پول کشور به پهن و نگرانی از آینده در رکود تورمی بمنظور حفظ ارزش دارایی برای هیچکس راهی جز هجوم به بازار طلا و ارز نمانده. طلا به دلیل رکورد قیمت طلا در بازار بین المللی و گذشتن از مرز 15000 دلار برای هر اونس تبدیل کالای جذاب شده. شما همچنان به دروغگویی ادامه بده به هر حال مزدش رو گرفتی ولی وارد حوزه هایی که به شعورت شک کنند نشو . همون شعرهای همیشگی رو در باره اینکه مشایی نازنین قهرمانه و ما نباید سیاسی باشیم و .... بنویس. برای خودت بهتره
+ - رأی ۳ گزارش berkeley ۳۱ دقیقه قبل گفت:
دلقک جان، بی خودی وقت تلف نکن، زیراین لحاف چیزی به اسم

عرفی شدن سیاست

پیدا نخواهی کرد.

Dalghak.Irani گفت...

ادامه بالاترین:
+ - رأی -۲ گزارش binam ۲۸ دقیقه قبل گفت:
این ها مزخرف هایی که الیگارشی روحانیت چپ وراست بلغورمی کند بعلاوۀ ریزه خواران شان درجناح راست مثل ... ولاریجانی وزاکانی و توکلی و... ونه مال چپ ونه مال راست اعتبارندارد همه چیز درخیابان است که حنبش سبز نتوانست ده نفرازکارگران همین بی شمارکارخانۀ ورشکسته ای که نام برده ای را همراه خودش بکند درطول دوسال. پس چرا یک سری بجلو مجلس نزدید برای عضو گیری ازاین خیل ناراضیان. درضمن شما سواد ومعلومات ومطالعاتت قدنمی دهد من درچهارچوب فلسفۀ سیاسی است که قلم می زنم تا ازشرروحانیان سیاسی ازمصباح تاخاتمی ازکدیور تاشجونی وازمهاجرانی تا نبوی خلاص شوید وتا این نباشد خود آدام اسمیت هم نمی تواند درایران کاراقتصد راسامان بدهد. چون مشکل مملکت ما مدیریت نیست. مشکل ایران عزیزم حاکمیت دینی است که قادربه پاسخ گویی به دنیای مدرن نیست وباید ازتخت سلطنت بروی دوش شما جوانان هیجان زده پایین بیاید چه با عبای شکلاتی وچه با نعلین صادراتی. چرا درچیزی که عقل تان نمی رسد وارد می شوید فکرکردید من چون بدلیل آگاهی دادن بشما کاربربالاترین شده ام مثل شما نوک دماغم راهم تشخیص نمی دهم. چرا اینقدرسنگین خوابتان برده. یا...هو
+ - رأی -۲ گزارش binam ۱۹ دقیقه قبل گفت:
درضمن چرا اینقدرذهن کثیفی داری. آخرکدام پفیوزی به آدمی مثل تو گوش می کند. ماراباش که دوسال بود فکرمی کردیم پاک ترین جان وزبان ومنطق درنزد شما جوانان سبز است. بسیاربسیاربسیاربسیاربسیارنا امیدکننده هستید برخی های تان والبته پاکیزه های خودتان هم ازترس زبان وذهن هرزۀ شما دستشان را جا رفته اند ومدت هاست که سکوت را به دشنام شنیدن ترجیح می دهند همه به اندازۀ من وبدهکاروطن نیستند که کوچکترازفرزند خودم ندیده ونشناخته برای تحلیلی که نه صغرایش را می فهمد ونه کبرایش را فحش چاله میدانی بدهد. ازخودتان شرم نمی کنید درخلوت با وجدانتان. حالا گیریم که دارودستۀ شما پیروزهم شد. چه گلی ازاین گه دونی بیرون خواهد آمد برای نوۀ من. کمی تأمل کنید وبیشترنگاه کنید ومطالعه کنید. واگردرخارج هستید ودغدغه ندارید مواظب باشید فرزندان من وهمۀ ایرانیان داخل 32 سال است گرفتار یک قوم ماقبل تاریخ هستند. دیگربه هیچ کامنت فحاشی دربالاترین پاسخ نخواهم داد. یا...هو

Dalghak.Irani گفت...

+ - رأی ۱ گزارش Germany حدود ۱ ساعت قبل گفت:

این ها مزخرف هایی که الیگارشی روحانیت چپ وراست بلغورمی کند بعلاوۀ ریزه خواران شان درجناح راست مثل ... ولاریجانی وزاکانی و توکلی و... ونه مال چپ ونه مال راست اعتبارندارد همه چیز درخیابان است


کارگران کارخانه های ورشکسته را هم حتمن عمه من مقابل مجلس و کاخ رسات جمهوری جمع می کند. حلوی اعلام آمار رشد اقتصادی را هم لابد عمه شما گرفته !! فلاکت مردم و ناتوانایی در پرداخت قبض های برق و شکستن شیشه های ساختمان گاز در شهرستانها هم دروغ است. تعطبل شدن نیمی از کارخانجات صنعتی هم دروغ است. آمار گمرک در باره واردات بی حد و حساب از چین هم دروغ است. معوقات بانکی و بدهی دولت به تامین اجتماعی هم دروغ است . واریز نشدن 11 میلیارد دلار از در آمد نفا در حساب ذخیره ارزی هم دروغ است> فرار مغز ها از کشور هم دروغ است.... توصیه من رو گوش بده عزیزم در باره اقتصاد ننویس از مشایی تعریف کن. مشایی و احمدی نژاد در مادر قحبگی چیزی از آخوندها کم ندارند . این رو ثابت کردند. شما که سهلی همه قلم به مزدان عالم رو مشایی با پولهایی غارت شده استخدام کنه نمیتونید این حرامزاده ها تو پاچه ملت فرو کنید. این رژیم باید سرنگون بشه
+ - رأی -۱ گزارش binam ۱۱ دقیقه قبل گفت:
آخرچگونه سرنگون بشود احمق خان!
توبالاترین که بغیرازرژیم مهندس یحیی نژاد رژیم دیگری نیست.
+ - رأی ۲ گزارش Germany حدود ۱ ساعت قبل گفت:

درضمن چرا اینقدرذهن کثیفی داری. آخرکدام پفیوزی به آدمی مثل تو گوش می کند. ماراباش که دوسال بود فکرمی کردیم پاک ترین جان وزبان ومنطق درنزد شما جوانان سبز است. بسیاربسیاربسیاربسیاربسیارنا امیدکننده هستید برخی های تان والبته پاکیزه های خودتان هم ازترس زبان وذهن هرزۀ شما دستشان را جا رفته اند ومدت هاست


این سوال رو از خودت بکن مرد ناحسابی کی به جز پفیوزها به حرف تو گوش میدهد در حالی که ملت نابودی ایران و خانواده هاشون توسط دارو دسته احمدی نژاد رو می بینند و هر روز دروغ های این حرامزاده را می شنوند و همه با پوست و گوشت و خون خودشون دارند فشار ها رو لمس می کنند اونوقت ببویی چون تو یا ذهن تمیز !!میخواد بی شرفترین و دروغگوترین آدم روی زمین رو به عنوان قهرمان بهشون معرفی کنه. برو ببین کی به حرفهای من گوش میده. من با دروغ و دغل مبارزه کردم و خواهم کرد. اگر کسی رو که آگاهانه داره مردم رو فریب میده دروغگو و بی شرف خطاب کنم من میشم فحاش و بی تربیت شما که داری سر مردم کلاه میذاری میشی مودب و درستکار؟!! این حنا خیلی وقته رنگش رو از دست داده . قبل از شما من تو همین بالاترین دهها عرزشی بسیجی رو آدم کردم فرستادم پی کارشون . اونها هم همین حرفهای شما رو میزدند و از زبان صریح و تند من می نالیدند ولی من با فاشیسم و حامیانش تعارف ندارم. پته شما رو می ریزم رو آب تا روشن بشه حرفهاتون فقط برای پفیوزها مناسبه نه ملت ایران
+ - رأی ۲ گزارش berkeley حدود ۱ ساعت قبل گفت:

دیگربه هیچ کامنت فحاشی دربالاترین پاسخ نخواهم داد


آخرچگونه سرنگون بشود احمق خان!


شما در همه مسائل استادید.

Dalghak.Irani گفت...

ادامه ازبالاترین:
+ - رأی ۱ گزارش skalman کمتر از ۱ دقیقه قبل گفت:
در مورد درستي يا نادرستي سناريو مقاله نظري ندارم، ولي در مورد شكل دعواي زير لينك:
راستش من زياد تو بحث هاي اقتصادي ريز نميشم، چون اين كاره نيستم. ولي اصولا انگ مزدوري زدن روال هرروزه و دائمي مخصوصا سبزها شده. بابا جان دوسال گذشت، تظاهرات خياباني در قالب جنبش سبز و جو دوقطبي سبز و سرخ تموم شد. من هر جور فكر ميكنم ميبينم گذشت دوسال براي اينكه يه انسان بي تعصب با خودش آشتي كنه كافيه. شما هنوز با خودتون دعوا داريد. از اينكه شكست حضور خياباني در قالب سبز رو بپذيريد واهمه داريد، چون فكر ميكنيد همه آرزوهاتون با قبول اين واقعيت رنگ ميبازه. طوري از مسائل و مشكلات اقتصادي حرف ميزنيد كه انگار يادتون رفته يكي از عوامل اصلي روي گردوندن مردم از خاتمي و يارانش در سال 84 مشكلات اقتصادي بود. در اين شكي نيست كه ايران مشكلات اقتصادي زيادي داره، ولي مشكل شما اينه كه منابع خبري تحليلي مورد وثوق شما شش دانگ در اختيار يك حزبه. يعني اين بلاييه كه سياسيون و رهبران و رسانه هاي سبز در طول دو سال بر سر قسمتي از كاربران مجازي ايراني آوردن. در نتيجه همه وقايع رو به شكلي كه يه رسانه سبز و اصلاح طلب گزارش ميكنه ميبينيد. تعجبي نداره كه سبزها روز به روز دارن به هم شبيه تر ميشن و فرديت خودشون رو بيشتر از دست ميدن. نقش بمباران تبليغاتي و حزبي رو در ايجاد اين تصور كه اوضاع اقتصادي فقط بد نيست بلكه به شكلي غير قابل مقايسه با گذشته شديدا بحراني است، ناديده ميگيريد. همين بلا از طرف ديگه بر سر كسي كه تنها به رسانه هاي حاكم(به ويژه صدا و سيما) اعتماد داشته باشه مياد. اين چه عادتيه كه به ديگران برچسب مزدوري ميزنيد. مگه شما توي اين جامعه نيستيد؟ مگه توي اين جامعه هم سبز نيست، هم طرفدار خامنه اي، هم طرفدار احمدي نژاد...
+ - رأی ۱ گزارش skalman کمتر از ۱ دقیقه قبل گفت:
.. هم طرفدار احمدي نژاد و هم بيزار از همه اينها و هم آدم كلا بيخيال نسبت به همه اين ادا اطوارها؟ غير از سبزها همه مزدورن؟ اگه كسي مثل نويسنده اين مطلب يا فرهاد جعفري سكولار از احمدي نژاد حمايت ميكنه حتما مزدوره؟ اونوقت بعد از شكست يه فراخوان جنبش سبز مياييد اينجا توي بالاترين يا ملت ايران رو از اساس به فحش ميكشيد و بي لياقت ميدونيد يا گله ميكنيد كه بايد جنبش رو در اقشار بيشتري گسترش بديم. حتما تاكتيكتونم براي گسترش جنبش سبز در سال آگاهي چوب تكفير مزدوريه؟ يه نگاه بكنيد ببينيد عملا چه قسمتي از جامعه با اين روش جذب شما شدن. غير از اينه كه روز به روز از شمار تظاهركنندگان كم شد. اينقدر با خودتون رودربايستي كنيد تا واقعيت به جاي اينه آرام آرام توسط شما هضم بشه، توي همين ماهها يا يكي دو سال آينده به شكل وحشتناكي بر سر تون آوار بشه.
اه كه چقدر فك زدم.
+ - رأی ۱ گزارش binam کمتر از ۱ دقیقه قبل گفت:
آخیش skalman ناجی
چقدراحساس بدبختی می کردم درتنهایی. که هم باید غصۀ سبزهای ازدست رفته را می خوردم هم قصۀ مزدوریم را بارها می شنیدم وآب می شدم. واقعاً دیگرداشتم می بریدم. مرسی که آمدید وکمی راحت تروساده ترازمن توضیح دادید خودم هم نمی دانم چگونه بگویم به بچه ها که بخدا ازداغ کردن فائزه وگفتاراژه ای وطائب وارجمند وراه سبزامید و.... تنها چیزی که درمی آید ورشکستگی بالاترین یحیی نزاد است که باریزش شدید مخاطب بنیان اقتصادش بهم می ریزد. ودیگرهیچ!

مشتی گفت...

باید بگویم خوشحالیم که امثال این سبزها (دشمنان نادان آزادی و عدالت) شده اند مخالف تغییر در ایران. بخود می بالیم که مخالفانی در این سطح از سواد و بینش(!) داریم و امیدوار میشویم به فردای روشن ایران!

ناشناس گفت...

سلام دلقک عزیز. هر روز تماشای تظاهرات از بالای فرهنگستان هنر و هر روز رفتن در خیابان و هر روز دیدن موتوری ها جلو در فرهنگستان و بعد سکوت و نا امیدی اعصاب ما را داغانید. این روزها تحلیل های عجیب غریب شما جان تازه ای به من نقاش داد! دمت گرم. از علاقمندیت به هنر حال می کنم. ما واقعا محتاج امید هستیم. محتاج شادی. محتاج زندگی. مجتاج این که یه لحظه بدون دغدغه بشینیم دفتر نقاشیمونو خط خطی کنیم و حالشو ببریم. اگر چه دیگه فرهنگستانی وجود نداره اما هنوز هنر زندس... جیگرتو

مختوم قلی گفت...

استاد جان دوباره سلام:
اینهم از مشایی که جاسوس شد(همان تحلیلی که خدمتت داشتم)
http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/-03ab675734.html

sina گفت...

یارگیری نظامی احمدی نژاد
انتقال 42 فرمانده سپاه و بسیج
به دفتر ویژه ریاست جمهوری

همزمان با بالا گرفتن کشاکش بین دولت و بیت رهبری که گفته می شود، کانون مرکزی آن اختلاف بین مجتبی خامنه ای و احمدی نژاد و یارگیری نظامی آنها برای رویدادهای آینده است، این خبر نیز در محافل سیاسی ایران فاش شده است:

طی ماههای گذشته، احمدی نژاد 42 تن از فرماندهان سپاه و بسیج را با حفظ سمت و مزایای مشاغل قبلی، به " دفتر ویژه ریاست جمهوری" منتقل کرده است. به این فرماندهان ماهانه بین 5 تا 11 میلیون تومان حقوق پرداخت می شود.

هنوز معلوم نیست که این انتقال براساس توافق با کدام بخش و کدام فرمانده سپاه و یا ستاد کل نیروهای مسلح انجام شده است، اما طبیعی است که این اقدام، معنای دیگری جز یارگیری نظامی برای اقدامات آینده نمی تواند داشته باشد و آنها که به دفتر ویژه ریاست جمهوری منتقل شده اند، اگر همسو با احمدی نژاد نبودند، ممکن نبود که وی، علیرغم دستور از بالا، ورود آنها را به حریم خویش بپذیرد.

sina گفت...

علی خامنه ای در این روزها با پذیرش ضمنی اینکه دستور ابقای وزیر اطلاعات دخالت در اختیارات قوه مجریه و فراتر از اختیارات قانونی رهبر است گفت این کار برای مصلحت بزرگتری لازم بود و ""تا زمانی که زنده ام و مسئولیت دارم، نخواهم گذاشت حرکت عظیم ملت به سوی آرمان ها ذره ای منحرف شود".

معنای این سخن آن است که آقای خامنه‌ای قانون اساسی را قبول ندارد و مانند همه خودکامه ها نه قانون و نظر مردم، بلکه خود و نظرات خود را محور "مصلحت" مردم و جامعه می داند. ولی کسی از آقای خامنه ای و او خود نیز از خویش نپرسید که اگر قانون اساسی را بگیرند او چه چیز در دست دارد و منشاء اختیاراتش در کجاست؟

آن روزی که آقای خامنه ای خود را فراتر از قانون اساسی قرار داد تصور نمی کرد که با این کار در حال خالی کردن زیرپای خود است. اگر برای او جایی در نظام سیاسی ایران می توانست وجود داشته باشد، اتفاقا در تکیه و اجرای قانون اساسی بود. اما آقای خامنه ای به حرص قدرت بیشتر با دست خود زیر پای خود را خالی کرد. امروز در حکومت ایران سوال این است که اگر قانون اساسی کاغذ پاره ای بیش نیست، باند احمدی نژاد به چه دلیل این قانون و اختیارات آقای خامنه ای را قبول داشته باشد؟ آقای خامنه ای نواده کوروش است، یا پسرخاله داریوش یا از طایفه رستم که ادعای حکومت بر ایران را دارد؟
احمدی نژاد با جلو انداختن مشائی و مکتب ایرانی کوشیده و توانسته بخشی از این توده ناراضی را با خود همراه کند، ولی آقای خامنه ای چه کرده است؟ هنوز می خواهد پشت سپاه سنگر بگیرد؟ آن هم سپاهی که فساد و دروغ و جنایت چنان در آن رخنه کرده که به خود آن هم اطمینانی نیست و معلوم نیست در سر بزنگاه جانب چه کسی را بگیرد؟ آقای خامنه ای خودش قانون اساسی را لگد مال و بی ارزش کرده، از ولایت فقیه اش چیزی باقی نمانده، مردم معجزه سید خراسانی و شعیب صالح را هم باور نمی کنند، به اتکای چه چیز، کدام قدرت، کدام مشروعیت می خواهد جلوی باند احمدی نژاد بایستد؟ او به سمت سرنوشتی نمی رود که خود برای خود رقم زده است؟

sina گفت...

علی خامنه‌ای همزمان با خودداری محمود احمدی‌نژاد از حضور در نهاد ریاست جمهوری، در اقدامی کم سابقه طی شش روز گذشته چهار دیدار با مسئولان نظامی٬ فرهنگی و اقتصادی داشته است.

محمود احمدی‌نژاد در اعتراض به دخالت رهبر جمهوری اسلامی در عزل حیدر مصلحی وزیر اطلاعات حاضر نشده است در نهاد ریاست جمهوری حاضر شود و تمام امور اجرایی کشور در حال حاضر بر عهده محمدرضا رحیمی است.

رهبر جمهوری اسلامی نیز که تمایل فراوانی دارد مسائل و اختلاف‌ها را پشت پرده حل و فصل کند، در چهار دیدار اخیر خود هر بار اشاره‌ای به وجود اختلاف‌ها میان مسئولان کرده و از آن‌ها خواسته این اختلاف‌ها را علنی نکنند.

در پشت پرده نیز آیت‌الله مهدوی کنی و علی لاریجانی برای راضی کردن احمدی‌نژاد به تمکین در برابر حکم آقای خامنه‌ای مبنی بر ادامه کار حیدر مصلحی با وی دیدار‌ داشته‌اند که به نظر می‌رسد این دیدار‌ها رضایت بخش نبوده است.

احمدی‌نژاد با احتساب سفر هیات دولت به کردستان بیش از یک هفته است که از حضور در نهاد ریاست جمهوری خودداری کرده است.

روز دوشنبه (پنجم اردیبهشت) نیز گزارش‌هایی از دیدار احمدی‌نژاد با خامنه‌ای منتشر شد؛ دیداری که تاکنون از نتایج آن هیچ گزارشی منتشر نشده است.

به نظر می‌رسد آقای خامنه‌ای پس از چهار دیدار متوالی با برخی مسئولان نظام و فرستادن پیام‌های غیرمستفیم به احمدی‌نژاد در ‌‌نهایت مجبورشده است با رئیس دولت رودررو گفتگو کند.

رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با مسئولان و محققان مرکز اسناد انقلاب اسلامی٬ گروهی از مردم استان فارس٬ جمعی از فرماندهان پلیس و اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس بار‌ها مستقیم و غیرمستفیم پیام‌هایی به احمدی‌نژاد فرستاده که این پیام‌ها با بی‌اعتنایی وی مواجه شده است.

صریح‌ترین پیام خامنه‌ای به تیم احمدی‌نژاد روز سوم اردیبهشت در دیدار با گروهی از مردم استان فارس بود که در این پیام رهبر جمهوری اسلامی به صراحت گفت اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی منحرف شود.

sina گفت...

سایت «آزادی‌نیوز» وابسته به تیم محمود احمدی‌نژاد تکذیبیه استعفای رئیس دولت دهم را حذف کرد.

این سایت صبح روز یکشنیه (چهارم اردیبهشت) گزارش‌ها در مورد استعفای احمدی‌نژاد از ریاست دولت دهم را تکذیب کرده بود.

برخی گزارش‌های تائید نشده حاکی از آن است که محمود احمدی‌نژاد پس از بازگشت از کردستان حاضر نشده در محل کار خود حاضر شود.

گزارش شده که آیت‌الله مهدوی کنی و علی لاریجانی در دیدار با احمدی‌نژاد از وی خواسته‌اند حکم علی خامنه‌ای مبنی بر ادامه کار حیدر مصلحی را پذیرفته و به نهاد ریاست جمهوری باز گردد.

خودداری احمدی‌نژاد از حضور در جلسه روز یکشنبه هیات دولت٬ گمانه‌ها در مورد استعفای وی را تقویت کرده است.

در این جلسه که به ریاست محمدرضا رحیمی برگزار شد٬ حیدر مصلحی وزیر اطلاعات نیز حضور داشت.

حذف غیرمنتظره تکذیبیه استعفای احمدی‌نژاد از سایت «آزادی‌نیوز» هم می‌تواند نشانه‌ای از قهر رئیس دولت دهم باشد.

به نظر می‌رسد احمدی‌نژاد با وجود تهدیدات غیر مستقیم آقای خامنه‌ای مبنی بر ایستادگی وی در مقابل انحراف‌ها٬ حاضر نشده است حکم حکومتی او را مبنی بر ادامه کار وزیر اطلاعات را بپذیرد.

خامنه‌ای یک روز پس از تائید تلویحی وجود یک جریان انحرافی در دولت احمدی‌نژاد٬ گفته که «نباید به گونه‌ای صحبت و یا مطلبی نوشته شود که القای تنش و درگیری در جامعه باشد زیرا این موضوع، خلاف شرایط کنونی کشور است.»

آن‌طور که رسانه‌ها گزارش کرده بودند٬ قرار بود گروهی از نمایندگان مجلس نیز عصر روز یکشنبه با احمدی‌نژاد دیدار کنند که این جلسه لغو شد.

به نظر می‌رسد در این جلسه نمایندگان مجلس قصد داشتند از احمدی‌نژاد بخواهند با قبول حکم خامنه‌ای به کار خود ادامه دهد که رئیس دولت دهم با آگاهی از این موضوع قبول نکرد این جلسه برگزار شود.