۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۰, شنبه

اوضاع خیلی وخیم است رهبر دست بدامان "هلو"ی احمدی نژاد شده است!

Indian Widow1- آیت الله خامنه ای ودرجریان نامه نگاری های اخیرش برای دخالت دراختیارات مصرّح درقانون اساسی رییس جمهور؛ تمام کارت های برنده اش را سوزاند. او که ازنامه نگاری اولیه اش برای برکناری مهندس مشایی ازمعاون اولی عبرت نگرفته بود. اقدام به نامه نگاری احمقانۀ دومی راجع به حیدرمصلحی کرد. درحالیکه بقال سرکوچۀ احمدی نژاد درنارمک هم می دانست که احمدی نژاد برای باری دیگر زیر بار این حرف نخواهد رفت. ولی آیت الله که اعلم فقهاست وطبق گزارش خیانت بار 20 سالۀ خبرگان رهبری مدبرتر ومدیرتراز آیت الله خامنه ای زمانه نزاییده وجهان خلقت ندیده؛ ازیک سوراخ دوبارگزیده شد. وبرداشت نامۀ غیرقانونی واحمقانۀ دیگری به رییس جمهورنوشت. محمود احمدی نژاد که بعد ازبیرون کردن حیدر مصلحی با اعتمادبنفس وبی اعتنایی همیشگی درراه سفراستانی به کردستان بود سکوت اختیارکرد وسفرش را پی گرفت.


2- تا اینجای کارفقط شخصیت آیت الله خامنه ای لکه دارشده بود وهنوزراه مصالحه و راه حلی بود. تنها راه حل محتمل هم این بود که آیت الله خامنه ای با تحمل این حقارت جدید خود ساخته صبرمی کرد تا احمدی نژاد سفرش را تمام می کرد وبه تهران برمی گشت. آنگاه رهبرسعی می کرد هم با مذاکرات پشت پرده به رایزنی والتماس التجاء با احمدی نژاد  بپردازد تا این افتضاح بین المللی بضررش رقم  نخورد وهم می توانست با اغتنام وقت وفرصت بیشتردرشاخه ای دیگروبا مشاوره گرفتن ازبخش های مدرن ترالیگارشی مثل هاشمی رفسنجانی ومحمد خاتمی وناطق نوری ضدحملۀ قانونی یا کمترغیرقانونی تدارک ببیند.


3- اما خود آیت الله جوگیر "یاعلی" گفتن حکایت امام جمعۀ فعلاً معزول قم ودردانه اش سعیدی شد وهم بنظرمی رسد خام شعرهای بند تنبانی شعرای دربارش؛ والبته "حضرت ماه" داداش حسین بچه های بسیج حسین قدیانی. لذا برداشت وآخرین میخ  تابوت رهبری خودش را با دست خودش کوبید وازبالاسر احمدی نژاد مستقیم به مصلحی نامه نوشت واورا ابقاء کرد.


4- اینک بنظر می رسد که آیت الله درسراشیبی کامل است ودیگرامکان هرگونه مانورسیاسی ازاوسلب شده است. وچون سیاستمدارضعیفی هم است وهمۀ 22 سال رهبریش را با ساخت وپاخت با رییس جمهورهای داخل الیگارشی هاشمی وخاتمی وبا قربانی کردن منافع ملی وآرزوهای رأی دهندگان خوش خیال آنان سپری کرده است؛ حالا که کارش به نقطۀ بحرانی رسیده است دیگرمغزش هم ازکار افتاده باشد وقدرت تصمیم گیری نداشته باشد. 

4- چون همانطورکه من دیدم اگرکاراو به راهنمایی وکمک گرفتن ازهلوی رییس جمهور(دکترباقری لنکرانی) رسیده باشد اوضاع خیلی داغان است درجبهۀ آیت الله. روزی که برای شیرازی ها سخنرانی می کرد. من دیدم که دوربین تأکید زیادی روی چهرۀ باقری لنکرانی وزیرخوب بهداشت دولت نهم احمدی نژاد دارد. سنسورهای من موضوع را گرفت ولی گفتم نه بابا. انشاءالله گربه است. والا درحضوراین همه شکم گنده ها وگردن کلفت کرده ها ازشیرۀ جان مردم ِ آخوند وغیرآخوند رؤسای قوا وامام جمعه ها واموات خبرگان ورؤسای هزاران حزب ودسته وگروه وهیئت دونفره و وکلای مجلس دریوزه وکارشناس وپژوهشگروسیاستندار و... این جوان لپ قرمزهلو چکارمی تواند بکند. ولی بعد که دیدم دکترلنکرانی درتهران ماندگارشد وپنجشنبه شب به برنامۀ دیروز، امروز، فردا برده شد ومصاحبۀ ولایت فقیهی ازاوگرفته شد؛ راستش یکباردیگر دلم برای آیت الله خامنه ای سوخت. یعنی اینقدردستش خالی شده که امید به میانجیگری هلو بسته است.


5- ماجرا هرروزکه جلوترمی رود بیشترگره می خورد. بنظرم می رسد که دراین مقطع بغیرازکشتن احمدی نژاد ومشایی با هم واعلان حکومت نظامی حداقل دوساله درکشورراه حل سیاسی که ممکن است بتواند تنها 20 درصد امکان موفقیت داشته باشد؛  برکناری آیت الله خامنه ای است برای وصیت امام خمینی: "حفظ نظام ازاوجب واجبات است." البته بطورقطع یکی ازگزینه های روی میز الیگارشی همین رفتن با حفظ ظاهرآیت الله خامنه ای است. چرا که اخیراً همۀ الیگارشی ازولایت فقیه بدون مصداق آیت الله خامنه ای حرف می زنند. تنها مشکل این است که آیت الله خامنه ای چگونه برود. وآیا اصلاً رفتن او کمکی به حل قضیه می کند یا نه! طبیعی می دانم که رفتن آیت الله ازرهبری مساعدتی به مهاراختیارات رییس جمهورنمی کند. چون احمدی نژاد بیشترازهمۀ الیگارشی آیت الله خامنه ای را دوست دارد بدلیل زی طلبگی. واگرمی خواست کوتاه بیاید فقط درمقابل رهبرفعلی بود ونه هیچ کس دیگر. راه حل 20 درصدی این است که آیت الله خامنه ای برود واحمدی نژاد ریاستش بر جمهوررا ازسربگیرد. دراین حال خبرگان رهبری یک محلل بی خاصیتی را -مدلی که برای خبرگان کارکردند- رهبربکند با این سفارش دوقبضه که دست به سیاه وسفید نزند واحمدی نژاد را با اختیارتام تحمل کند.


6- تا این دوسال باقی مانده ازریاست جمهوری احمدی نژاد را به مساجد بروند و اعتکاف و راز و نذر ونیازبکنند که درپایان ریاست احمدی نژاد چیزی ته کاسه مانده باشد برای یک خون گیری مجدد ازملت؛ برای جایگزین آب شدگی چربی های بی خاصیت شان ازوحشت دکتریا نه! البته فکرمی کنم که احمدی نژاد هم نمی تواند بیش ازاین به این غیبت صغرا متکی باشد وحتماً باید دست به کنش متقابلی بزند وخواهد زد. اینکه چکاربکند ویا خواهد کرد درحیطۀ توان خیالات من هم نیست چه برسد به حوزۀ عقلم. والهامات به مهندس مشایی هم تازه بعد ازآشکارشدن درمحضرخودشان است که من هم با خیالم برخی داده ها را تعقیب می کنم. وبدیهی است که باید به مهندس مشایی اعتماد کنیم چون تاکنون که کوچکترین اشتباهی نکرده است. یا...هو

۹ نظر:

ناشناس گفت...

مصباح کجای این به قول شما الیگارشی قرار میگیرد؟

مختوم قلی گفت...

کاملا درسته! آتو داده دست آدم بی کله ای مثل احمدی نژاد ایییییی هوا! و اگر مشاور احمدی در این اوضاع خونبار مشایی باشد، کسی که او را در این چند ساله تا توانستند تحقیر و تکفیر کردند، بدا به حال همه آنها! به نظر کودتا (همانی که استاد قبلا پیش گویی کردی) محتمل تر است. نکته جالب در این میان اینکه در ایران با سکوت مرگ آور رسانه ها اکثر مردم عادی از قضایا بی خبرند!

ناشناس گفت...

بنا به فرموده حضرت استاد مصباح احمدی نژاد که با ولی فقیه مخالفت کرده مشرکه و خون مشرک حلاله و بر حزب الله فرضه که حکم خدا رو در مورد وابستگان فرقه مشاییه کل یوم هر جا که دیدند اجرا کنن. اجرشون با سعید حدادیان

ناشناس گفت...

جناب دلقك
وقتي مهاجراني ميگه : " خامنه‌اي از نظر اقتصادي در زندگي شخصي خود نقطه سياه ندارد" يكدفعه بهش حمله ميكني و اون مطالب رو مينويسي . اما خودت ميگي : احمدي نژاد از بين اليگارشي روحانيت فقط خامنه‌اي رو قبول داره بخاطر "زي طلبگي" .
زي طلبگي = ساده زيتس و چشم نداشتن به زخارف دنيا.

کیمیا گفت...

دلقک عزیز! با دلی دردمند می نویسم، چرا که دردناک ترین تلنگر، اونیه که به باورهای آدم بخوره. و طی چند ماه اخیر تحلیل های تو باور من بود.
چند وقتی بود که سعی تو در نشان دادن نشانی پیروز جنگ احتمالی و سعی دیگران در به چالش کشیدنت را می دیدم و از این همه ایمانی که به ایده ات داشتی لذت می بردم. اما دیگر طاقتم طاق شد. متاسفانه در تحلیل امور گرفتار آرزوهات شده ای. بوی الرحمن میاد، اما از پیکر بی جان احمدی نژاد. تمامی طبقه حاکم بر علیه او متحد شده اند و من در لشگر او تقریبن سرداری که توان تغییر نتیجه جنگ را داشته باشد نمی بینم. از پیاده نظامش نگو که به همان سرعتی که ایجاد شد (حداکثر چند ماه) به همان سرعت و شاید بیشتر تغییر جهت بدهد و به جبهه مقابل بپیوندد. برگ برنده طبقه حاکم (تلویزیون حکومتی) که چند بار برای دکتر یارکشی کرده، چند روزه که داره برای رئیسش فدایی می سازه. تمامی اخراجی های دولت طی چند ساعت تبدیل به نور چشمی شدند و لنکرانی و دانش جعفری و اژه ای تبدیل به نماد دکتر ستیزی شده اند. راس هرم سپاه و وزارت اطلاعات و روسای دو قوه ی دیگر بر علیه دکتر به توافق رسیده اند و برای او برنامه ی جذابی طراحی کرده اند. این طور که پیش میره دو احتمال بیشتر متصور نیست:
یک- دکتر در یک برنامه ضبط شده در تلویزیون حاضر می شه و با یک دروغ متکی بر اعتماد به نفس مثال زدنی ش منکر هر اختلاف و دعوایی می شه با ذکر خاطره ای از یک هفته اعتکاف یا مریضی ش و با دادن چند وجب آمار شکمی و زیر شکمی اوضاع مملکت رو درخشان و بی نظیر نشون می ده و همه رو از برکات رهبری می دونه و همه چیز فعلن فراموش می شه.
دو- در کمتر از یک ماه حجم عظیمی از تبلیغات بر علیه ش آغاز می شه و پس از مساعد شدن فضا برای برکناریش حکم عدم کفایتش توسط مجلس صادر میشه و توسط رهبر تایید میشه و مردم همیشه در صحنه همچنان از داشتن رهبری بصیر و قاطع، سرخوش به زندگی شون ادامه می دن.
متاسفم که اینو می گم اما دکتر هیچ ابزاری برای بردن این جنگ خود ساخته نداره و اگر اندکی هوش داشته باشه نباید واردش بشه. قبول دارم که هزینه ی این بازی بسیار بیشتر از رقم بنی صدر خواهد بود اما نظام هنوز توان پرداختشو داره. پس خودتو برای خوردن حلوای دکتر آماده کن که بعید می دونم رنگ پاییزو ببینه.

alireza گفت...

سلام دلقک عزیز من فکر میکنم رفتن الگاریشی به مساجد ایده ال دکتر و مشایی باشد چون در این دو سال باقی مانده با برگشت شادی به جامعه دیگر وضع به روال سابق برنمیگردد و در این ذو سال اقایان (احمدی نزاد ومشائی )زیرساختها را برای اینده حاضر میکنند
موفق باشی

ناشناس گفت...

خامنه ای تابستان امسال میمیرد.

زنجیره سبز گفت...

من هم زرد شدم بس که سبزنشدیدندیم. شما محق نبودید بدون اجازۀ من وبلاگ مرا با عنوان زنجیرۀ سبز لینک کنید. لطفاً دراسرع وقت نام مرا حذف کنید. دلقک ایرانی دلقک ایرانی وبلاگ شما حذف شد.

وبلاگ شما حذف شد. دوست عزیز اگر دلیل خاصی برای حذف وبلاگ خود از زنجیره سبز دارید خوشحال میشویم که با ما در میان بگذارید.
با اینحال اگر بعدا مایل بودید میتوانید به ما اطلاع دهید که مجدد شما را لینک کنیم.

زنجیره سبز
www.linkesabz.blogspot.com

ناشناس گفت...

درود بر شما دلقک ایرانی
می خواستم خواهش کنم اگر امکان دارد یک دعوت نامه بالاترین برایم ارسال کنید.
پیشاپیش با تشکر
y94_yalda@yahoo.com