۱۳۹۰ دی ۸, پنجشنبه

هنوز هم همین است: ایران آزاد نشود جهان نابود می شود! بمناسبت 9 دی.

The Sphere

این هم یک پست مکرر از پارسال (9 نوامبر 2010) ] 34 کامنت خوب هم دارد پست اصلی اگر حوصله بکنید[و قبل از بهار عربی و فجایع بیشتری که در راه است در انقلاب هایی که اگر مهار و هدایت نشود به نکبت و بدبختی جوانان انقلابی عرب خواهد انجامید بدون تردید.

1- حتی اگر من یک حزب اللهی شیعۀ غالی عضو فرقۀ مصباحیه بودم و هواداری ام از جمهوری اسلامی ایران جنبۀ ایمانی و مذهبی هم داشت اولاً؛ و حتی اگر جمهوری اسلام شیعی توانسته بود بهشت موعود را بر پهنۀ ایران محقق کند ثانیاً؛ باز هم اصرار می کردم که برای خودداری از "همیشه مورد تهدید بودن ایران از سوی مسلمانان اهل مذاهب سنت و اعراب" و تأمین حداقل خاطرجمعی ایرانیان شیعه برای ادامۀ زندگی دست از ادعای حکومت اسلامی برمبنای فقه شیعه برداریم تاچه رسد به تبلیغ چپ و راست ام القرای اسلام بودن و مرکزحکومت اسلامی جهانی آینده و از این موارد تحریک آمیز.

2- "انور عولقی، روحانی یمنی که به عنوان رهبر شبکه القاعده در شبه جزیره عربستان شناخته می شود در پیامی ویدئویی مسلمانان را به مبارزه با ایران فراخواند." [عولقی در یمن کشته شد بعد از این نوشته]

این جدیدترین و البته آشکارترین تهدیدی است که بر علیه ایران فتوا شده است. و همۀ مدعای مرا بروشنی ثابت می کند. جان مایۀ همۀ سخن من هم در مورد "چگونه با تروریسم اسلامی می توان مبارزه کرد" بر روی همین فتوای جناب انور عولقی بنا شده است که تاکنون و حداقل هزاران از این صریحتر ولی مخفی تر هم صادرشده است در مجوزهای شرعی کشتارهای گروه جندالله در بلوچستان و ترورهای گاه و بیگاه کور کردستان در ایران و عراق و افغانستان و پاکستان مظلوم که هر ساعت و هر روز است این کشتارهای فرقه ای.

3- متأسفانه دنیای مجازی بسیار هیجانی و سطحی است و دنبال خوراک هایی از نوع مواد مخدر زود اثر و نشئگی آورمی گردد و هر آدمی با هر درجه ای از مقاومت را هم بگرداب حرف های روزمره و خاله زنکی می کشاند؛ و الا اگر بشخص من بود و گوشی برای شنیدن و چشمی برای دیدن می یافتم هر روز و در همۀ پست های وبلاگم این جملۀ کلیدی را تکرار می کردم و بسط می دادم که:
 
"شروع و تداوم تروریسم اسلامی از بارروانی جنگ هویت ها در بین مذاهب اسلامی ریشه و نشأت گرفته است و تا برطرف نشدن این ترس اعراب سلفی و سنی که شیعۀ رافضی ایرانی قصد مصادره و تحریف و تخریب اسلام را دارد؛ هیچ قوۀ قهریه ای قادر به مهار این جنگ جهانی نخواهدشد."

4- من دو بار این ایده و تشخیص را تحت عنوان "القاعده و..." و "جنگ کثیف" که دومی بسط اولی است منتشر کرده ام و لذا برای جلوگرفتن از تطویل کلام برای خوانندگان قدیمی؛ مجدداً به تفصیل بیشتر نمی پردازم ولی امیدوارم که دنیای غرب سیاسی بتواند این "حس شرقی اهمیت عمیق هویت" (تعصب درسنت) را درک و موضوع تروریسم اسلامی را یکباربطور جد از این زاویه مورد تجزیه و تحلیل قرار بدهد تا مطمئن بشود که در حضور حکومت شیعی در ایران داستان ادامۀ تروریسم و عدم ثبات سیاسی در خاورمیانه اولاً و در پایتخت های کشورهای غربی ثانیاً حدیثی مکرر خواهد بود. 

5- **کمک به ملت ایران برای بازیافتن زندگی و دلخوشی تنها و تنها و تنها راه برون رفت از دور باطلی است که میلیون میلیون انسان شرقی و بیلیون بیلیون دلارغربی را نابودکرده و بدون چشم اندازی امیدوار در حال سوزاندن است:

الف- اگرسی سال پیش غرب اشتباه نمی کرد در تشویق شورش های انقلابی ایران، هیچکدام از این بلایایی که در این سی سال نازل شد اتفاق نمی افتاد. گیرم که ایران به یاد امپراتوری های منقرض شدۀ تاریخی اش کمی قلدری هم می کرد.

ب- اگر 20 سال پیش ایران از حکومت تحجر و قهقرا آزاد می شد طالبان و القاعده متولد نمی شدند.

پ- اگر امروز ایران آزاد شود محتمل است دنیا هم آهسته و بتدریج در 7-8 سال بعدش از دام این تروریسم کور رهایی یابد.

ت- هر سال تأخیر در آزادی ایران با تصاعد هندسی دنیا را به نابودی بیشتر زندگی و رفاه و پیشرفت و شادی سوق خواهد داد.

ج- و اگرایران آزاد نشود دنیا بهتر از آنی که احمدی نژاد وعده اش را می دهد گزینه ای نخواهد داشت. خود دانید. یا...هو
....................................................................
 **من برای مستدل کردن فتوایم صدها ساعت شرح مباحثه و مناظره آماده دارم. 
*****************
بمناسبت نکبت توهین و خشونتی که سی سال است چرخش را در ایران راه انداختند و تازه ترین آن همین فیلم مزخرف است که منجر به کشتارها و نفرت ها و خشونت های جدید شده است. حرف یکی بیشتر نیست کانون فتنه در جمهوری اسلامی خامنه ای و حوزۀ سیاسی مذهب در قم است و بقیه فقط با دوری یا نزدیکی به رهبر ارکستر نفرت است که خودشان را تنظیم می کنند. 15 سپتامبر 2012

دنیا اینجوری می شود
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/f/f7/KoenigSphereJuly2007.JPG

این هم متن اصلی حرفم اگر دوست داشتید بخوانید:

1- نفرت منجر به نزاع وجنگ وخونریزی دربین مذاهب منشعب از یک دین حتی فجیع تر است از همین ستیز ونبرد بین دودین مختلف.- بروایت مطلق تاریخ والبته به تأیید منطق نیز-
2- ایران تنها کشوری است که حکومت مذهبی تشکیل داده وبخودش لقب "ام القرای" اسلامی داده است.
3- ایران تنها کشوری در بین مسلمانان است که اکثریت مطلق شیعی دارد. وشیعه تنها مذهب عمده ای دربین مسلمانان است که اقلیت مطلق است.
4- عربستان سعودی سرزمین وحی وزادگاه وخاستگاه حضرت محمد(ص) پیامبر مسلمانان است وبدیهی است که لقب "ام القرای اسلام" را فقط وفقط حق مذهب خود بداند وهر ادعای"کشور ومذهب دیگری"؛ مسلمانان سنی ووهابی مذهب را تحریک کند وآشفته سازد.
5- عربستان سعودی کشوری با عقبۀ مستقل تاریخی ضعیفی است و"خضرت محمد" پررنگ ترین وشاخص ترین نماد "هویت" تاریخیش است. وبطور بدیهی حاضر به اجازۀ مصادرۀ تنها هویتش "محمدامین" نباشد.
5- راه حل فقط یکی است: یا باید ایران از ادعای اسلامی بودن حکومت خود دست بشوید- ترتیبش مهم نیست.بهرطریق- یا سنی های وهابی باید بتوانند در یکی از کشورهای عمده اسلامی مثل پاکستان، افغانستان و...حکومت اسلامی بروایت"مذهب وهابی" تشکیل بدهند. وهویت بسرقت رفته شان از طرف شیعیان ایران را بازپس یگیرند.
6- هروقت حکومت در ایران بسوی عرفی شدن رفته روابط با اعراب هم بسرعت بهبود یافته وهرزمان شعارهای رژیم ایران مذهبی ورادیکال شده؛ بلافاصله اعراب را نگران وآشفته کرده است. فارغ از تحریکات عملی شیعیان ازسوی حکومت ایران حتی.
7- تروریسم القاعده، تفکرطالبانی، دعوا برسر نام ها ومالکیتهای ارضی مثل خلیج فارس وخلیج عربی، تنب ها وابوموسی، اروندرود وشط العرب- وحتی مصادرۀ ملای رومی وفارابی واین سینا و...- وهر آنچه می تواند تحت عنوان کلی "مصادرۀ هویت ها"خلاصه شود راه حلی ندارد غیراز اینکه ایران باید ازادعای " تنها حکومت رسمی بنام "محمدامین" عرب" دست بردارد.- هم پول زیاد است نزد عرب ها وهم "طالب" دربین مسلمان ها-
8- البته که این مشکل بیشترنرم افزاری وناپیدااینک در اقدامات سخت افزاری طرفین ابعادی هول انگیز جهانی یافته ونخواهد توانست بسرعتی که سی سال پیش می توانست مؤثر باشد نوشدارویی عمل کند. ولی چون تنها راه ممکن است باید روزی اتفاق بیفتد. جنگ ولشکر کشی وسرکوب سخت افزاری قطعاً پاسخی نخواهد گرفت.
9- واین طنز نیست که بگویم: زمانی که پرزیدنت کارتر در مجمعی از ضعیف ترین هیئت حاکمه های طول تاریخ مدرن درغرب مثل جمیز کالاگان بریتانیایی وژیسکاردستن فرانسوی و...وبا سیاست های مذبذب ومتزلزل وبلاتکلیف – طرفه اینکه درهمین لحظۀ تاریخی هم غرب دچاروضعیتی کاملاً مشابه زمان کارتر است- با خوشحالی از فروپاشی رژیم شاه ایران استقبال می کردند باید می دانستند که خدای ایرانیان! فقط آنان را با پرتاب شدن ایران به اعماق تاریک تاریخ پاداش! نخواهد داد؛ بلکه با تغییر نقشۀ خاورمیانه وتظاهرات مسلمانان سلفی درکوچه خیابانهای نیویورک ولندن وپاریس و...هم آنان را عقوبت خواهد کرد.
10- وختم کلام با یک حس ناگزیر: آیا دنیا تقاص "آه" ایرانیان گیرافتاده درپیشا تاریخ حاکمیت بالفعل ایران را نمی دهد!؟ یا...هو

۱۱ نظر:

پيام امروز گفت...

جالب اينكه امروز كواكبيان بعنوان نماينده اصلاح طلبان مهمان صداوسيما بود و از حماسه نه دي ميگفت. ظاهرا نام اصلاح طلبي هم درحال مصادره شدن هست و قرار است گروهي بي بو و خاصيت بعنوان نماينده اصلاحات معرفي شوند تا جامعه چندصدايي معرفي شود. اين همان سناريويي است كه در دفتر تحكيم وحدت اتفاق افتاد و طيف اقليت شيراز تحكيم وحدت به لطف مقام رهبري نام تحكيم وحدت را مصادره كرد

حسام گفت...

آخه مرتیکه عوضی مگه مغزتو از پهن ساختن؟ الان پایگاه طالبان و القاعده کدوم کشوره؟ تروریست اون کشوریه که برای نفت و به اسم مبارزه با القاعده به عراق حمله میکنه و صدها هزار میکشه. اینو من نمی گم برو حرفهای خود آمریکاییها مثل این یارو ران پال رو بخون. مگه عربستان و بحرین دموکراسی دارن که آمریکا حمایتشون می کنه؟ یا همین مبارک که الان دیکتاتور شده تا دیروز دومین کشوری بود که آمریکا بهش کمک می کرد. پس توی اون کله ات رو اگر ذره ای مغز توش هست کار بنداز اونوقت می فهمی که مشکل دنیا آمریکاست که اگر سال 57 میلادی نه 57 شمسی شاه رو نمی آورد سرکار الان هم شاید انقلابی نشده بود.

Dalghak.Irani گفت...

آقای حسام سلام. لطفاً بعد از این بدون اهانت نظر بدهید. پاسخ این کامنت شما را هم موکول می کنم به چند ساعت بعد تا ناراحتی ام از اهانت های بی جهتی که کرده اید کمی تخفیف پیدا کند. من که با کسی دعوا ندارم. تازه عددی هم نیستم که شما از عواقب انتشار وبلاگی عقایدم واهمۀ میهن دوستی داشته باشید. من یک دلقک هستم که خودش تعریف بیهوده بودن خودش را مستتر دارد. کمی خوددار باشید اگر امکان داشت. تا بعد.

پيام امروز گفت...

براي حسام
بدون قضاوت در مورد حرفهايتان
(كه اگر در فضايي آرام و با هدف روشنگري بيان ميشد، قابل بحث بود)
آنچه در مورد لحن شما ميتوان گفت شباهت زياد آن با گفتمان بسياري ديگر از دوستان اصولگراست. بهتر است بدانيد با پرخاش و توهين و تحقير و كشتن و حصر و بند تنها ميتوان براي مدت كمي انديشه را حبس كرد

ناشناس گفت...

آقا حسام اون سال 57 میلادی نبود 53 میلادی بود که آمریکاییها شاه فراری را برگرداندندو بقیه حرفهایتان جواب ندارد چون حساب است و من به جای شما از دلقک و خوانندگان برای توهین هایی که کردید پوزش میخواهم امیدوارم که بار آخرتان باشد که توهین میکنید که با اینگونه توهین ها ارزش واقعتهایی را که اشاره کردید پایین میاورید.

Dalghak.Irani گفت...

با سلام و ممنون از پیام امروز و ناشناس در پاسخ برای حسام. و اینکه من اصولاً عصبیت در گفتار و رفتار را اولین نشانه و بهترین علامت ضعف منطق گوینده می دانم لذا کمترین اصالت و درستی در حرف های حسام نمی بینم و اگر جوابی ندادم به این خاطر است و نه اینکه حرف او باری از حقیقت دارد. حرف من که خیلی بعید است آدم در جایگاه حسام بتواند و کشش فکری داشته باشد که آن را متوجه بشود این یک جمله بیشتر نبود و نیازی به آن داستان سرایی های تاریخی "هرکسی از ظن خویش شد یار من" نبود. و آن جمله این است:

"چشم و هم چشمی در بین مذاهب اسلامی و بویژه مذهب وهابی بعنوان متولی اصلی سرزمین وحی امکان ندارد تعریف اسلام و حکومت اسلامی را به شیعۀ رافضی وابگذارد. چون هم محمد عرب مال خودش است هم کعبه و هم مدینه و مکه و حجاز و قران و زبان و هست ونیست اسلام.... لذا این بار روانی منفی "حکومت اسلامی در ایران شیعه" دست از سرشان برنمی دارد مگر اینکه در افغانستان یا پاکستان یا سودان و حالا دیگر در مصر و لیبی و سوریه و تونس هم یک حکومت سلفی طراز مذهب وهابیت بوجود بیاورد و تأسیس کند. اما اگر علت موجدۀ این بار منفی روانی رقابت مذهبی که جمهوری اسلامی ایران (بخوان ام القرای اسلام) است از میان برداشته شود آنوقت رقیب هم در ایجاد حکومت طالبانی در حداقل یک کشور دیگر سرد خواهد شد و دنیا در پروسه ای ده ساله به سکولاریسم مورد نیاز پیشرفت و توسعۀ کشورهای اسلامی خواهد رسید. ضمناً دموکراسی برای کشورهای فقیر اسلامی از جمله ایران محال عقلی است نه تنها در دورۀ مصدق جواب نداد و نمی داد حتی در همین امروز هم محل تردید جدی است. یا...هو

ناشناس گفت...

من هم فكر مي كنم ايران روي همه دنيا تاثير مي گذاره.از انقلاب 57 تا حالا حال همه دنيا هم بدتر شده .و اگر ايران به دموكراسي برسه براي همه دنيا هم خيلي بهتره!
در ضمن شما براي اولين باره كه با ادبيات حسام ها اشنا شدين؟!!
اي بابا .ماها كه ديگه عادت كرديم.
اين ادم ها ادبيات شون بهتر از ين نمي شه .چون هر چي فرهنگ شون بالاتر بره ديگه از اين نظرات هم صادر نمي كنند .
من تاحالا يه نمونه مودب از اين افراد با اين طرز تفكر نديدم.
سيمااز تهران -

ناشناس گفت...

تا این اوبامایبی عرضه اینقدر دست دست می کند تا ابد همین آش و است و همین کاسه! سر مار دار و دسته خامنه ای پشت تمام اینهاست! اوباما همان خاتمی است منته از نوع یانکی اش!من هم دوست ندارم ولی سرچشمه شاید گرفتن به بیل - چو پر شد نشاید گذشتن به پیل!
گفتگو و سیاست ورزی مال آدمی است که به قواعد این کار معتقد باشد. با پاره ای از دیکتاتورها اصولا گفتگو و سیاست ورزی بی معناست. بعضی ها جنگ دوم جهانی را حاصل همین مماشات در برابر زیاده خواهی های هیتلر می دانند. اگر از همان اول جلویش را گرفته بودند, دهها میلیون نفر به خاک و خون کشیده نمی شدند.

ناشناس گفت...

در بی عرضه گی اوباما همین بس که روسیه در زمان بوش پدر و پسر جرات مخالفت با جنگ آمریکا با عراق را نداشت.این پدر و پسر چنان با اقتدار آمریکا را رهبری می کردند که روسیه فکر وتوی قطعنامه های شورای امنیت را هم به سرش خطور نمی داد. ولی در زمان اوبامای بی عرضه ,کسی که خود آمریکائی ها معتقدند فقط حرف می زند! روسیه شیش بار قطع نامه های سوریه را با قلدری وتو کرد! کار بجایی رسیده که ولادیمیر پوتین که زمان بوش جرات نفس کشیدن نداشت! از انتخاب مجدد اوباما استقبال می کند!روسیه و چین دندان های اوباما را شمرده اند! وقتی عکس خوار و زار سفیر کشته شده آمریکا در لیبی را دیدم که چطور جنازه این بدبخت را دست دست می کنند,اولین چیزی که به ذهنم آمد این بود که این سمبلی از کشور آمریکاست که این چنین حقیر شده است!در حقیقت این جنازه آمریکاست که این چنین دست بدست می گردد!

ناشناس گفت...

! بحث بر سر توجیه سیاست های اشتباه دولت آمریکا نیست بلکه بر سر این است که ما در جهان واقعیت ها زندگی می کنیم. آمریکا یک وزنه تعادلی سنگین در صحنه جهانی است اگر این وزنه قدرن خود را از دست بدهد آنگاه حریفانی همچون روسیه و چین جای او را خواهند گرفت که سابقه بسیار بدی در زمینه حقوق بشر و استعمار دگر ملت ها دارند.این درست مانند زمان شاه است که همه فکر می کردند اگر این دیکتاتور برود ایران گلستان می شود! و دیدیم بجای یک دیکتاتور ده ها و بلکه صدها خرده دیکتاتور سر بر آوردند!و کاری کردند که ملت ایران در به در دنبال خرده استخوان های شاه مخلوع خود می گردند و نمی یابند!

ناشناس گفت...

دلقک جان چرا وبلاگت را به ورد پرس منتقل نمی کنی که جای بحث برای خوانندگان باز است و قالب خیلی توانا تری هم برای بیان عقاید زیبای تو دارد. یک نگاه به وبلاگ نسوان مطلعقه بینداز که نمونه خوبی است.ضمننا فونت قسمت کامنت گذارن خیلی ریز است و بسختی دیده می شود. با تشکر از تو.