۱۳۹۱ فروردین ۲۱, دوشنبه

مرتضوی استعفاء خواهد داد و وزیر استیضاح نخواهد شد. دست پدر و پسر زیر سنگ مجلس!

Calumny of Apelles


1- برگزار شدن جلسۀ علنی امروز مجلس بدون اینکه تغییری در قوّت طرح استیضاح وزیر کار و تعاون رخ داده باشد. چنین معلوم می کند که قاضی مرتضوی از تأمین اجتماعی خواهد رفت و استیضاح وزیر منتفی خواهد شد. زیرا نه تنها کسی از امضاء کنندگان طرح استیضاح امضای خود را پس نگرفته اند بلکه مواضع نمایندگان تندتر و عزم شان جزم تر هم نمایان شده است. بنظرم می رسد که رفتن مرتضوی از تأمین اجتماعی با دو سناریوی زیر که یکی بنفع احمدی نژاد و دیگری بضرر او تمام خواهد شد احتمال وقوع زیاد دارد:

الف- سناریوی اول: مرتضوی در یک اقدام هماهنگ شده استعفای خود را به رییس جمهور خواهد نوشت و احمدی نژاد مثل زمان پذیرش استعفای رحیم مشایی از معاون اولی خود با ادبیاتی کنایه ای و مظلوم نما استعفای او را خواهد پذیرفت و موضوع منتفی خواهد شد. در این حالت چون احمدی نژاد رأساً عمل خواهد کرد مقدار زیادی نفع خواهد برد برای اینکه خواهد توانست در دو موضوع بسیار مهم دیگر که بودجۀ سال 91 و موضوع بخش دوم هدفمندی یارانه هاست امتیاز کسب کرده و یا خودش را دلسوز و تنش زدا و مجلس را سیاسی کار معرفی نماید. زیرا همانطور که می دانیم کمیسیون تلفیق مجلس برای اولین بار در تاریخ کلیات بودجۀ احمدی نژاد را رد کرده است. و اگر کلیات بودجه در صحن علنی هم رد شود احمدی نژاد مجبور است بودجۀ دیگری تنظیم کند که بسیار زمان بر و دردسر ساز خواهد بود برای او. زیرا که نخواهد توانست تا قبل از مرداد و شهریور 91 بودجۀ مصوبی داشته باشد برای ادارۀ کشور. به این دلیل بدیهی که تا بودجۀ جدید تنظیم شود و مجدداً به مجلس بیاید دورۀ مجلس هشتم تمام خواهد شد و شروع بکار مجلس نهم هم بیش از دوماه مقدمات لازم دارد. موضوع دیگر مربوط است به اجرای مرحلۀ دوم هدفمندی یارانه ها که لاریجانی نامه نوشته به خامنه ای و گویا حاضر به عقب نشینی هم نیستند. لذا اگر احمدی نژاد در موضوع مرتضوی کوتاه نیاید؛ هم دست خامنه ای بسته خواهد شد برای حمایت از او ؛ و هم نمایندگان بسیار عصبانی از مماشات سه ساله با دولت احمدی نژاد که نهایتاً هم برای مجلس نهم انتخاب نشده اند شمشیر تازه از رو بسته شان را تیزتر وتیزتر خواهند کرد برای کوبیدن احمدی نژاد و بستن دست و پای ریخت و پاش او.

ب- سناریوی دوم: آیت الله خامنه ای برای مهار خشم فروخورده و متراکم چهارسالۀ نمایندگان از دولت احمدی نژاد و بویژه پشتیبانی افراطی و بی منطق خامنه ای از او؛ رأساً و بطور سرّی به مرتضوی دستور خواهد داد که بطور یکجانبه استعفاء بدهد و حتی در صورت عدم پذیرش استعفاء از سوی احمدی نژاد حاضر به ادامۀ کار در تأمین اجتماعی نشود تا با منتفی شدن موضوع استیضاح هم فرصتی پیدا کند برای حل اختلافی که لاریجانی نامه نگاری کرده و هم بتواند مجلس را متقاعد کند که در این اوضاع و احوال بشدت متشنج در داخل و خارج لایحۀ بودجه را به دولت برنگردانند و بهر ترتیبی هست آن را تصویب و کشور را از بلاتکلیفی نجات بدهند. در این حالت البته احمدی نژاد بهره ای نخواهد برد و کماکان بعنوان سیبل انتقاد و انتقام مجلس هشتم و چه بسا مجلس نهم باقی خواهد ماند و نمایندگان و بویژه علی لاریجانی و همفکرانش که بسیار رنج برده اند از تحقیرهای خامنه ای بخاطر حمایت از احمدی نژاد جز به تلافی بازیافتن اعتبار و تشخص نسبی خویش در مجلس نهم هم او را تعقیب و تحت فشار قرار خواهند داد.

2- البته هر سناریوی سومی هم می تواند اتفاق بیفتد اما آنچه که برای ایرانیان مهم است این است که سرنخ های جمع شده در دست های خامنه ای در حال رها شدن است ومدیریت کشور از بلاتکلیفی سازمان یافته در همۀ 23 سال حکومت خامنه ای به یک بلاتصمیمی آشفته و هرکی هرکی در حال استحاله است و در این فضای انفعال دیکتاتوری سازمان نایافتۀ خامنه ایست که بسیاری از فرصت های طلایی بار خواهد آمد و به نفع آیندۀ نزدیک - مثلاً یکساله - ایران تغییرات انجام خواهد شد. یا...هو

۲ نظر:

آقای مدرنیته گفت...

اما مجلس شکمش را صابون زده برای یک استیضاح و انتقام از شوخی های تمسخر آمیز رئیس جمهور !

ناشناس گفت...

با درود بر شما این هفته یکی از مقاطع حساس کشور را طی خواهیم کرد که همان مذاکره ایران با گروه5+1 هست خیلی ممنون میشم براورد شما را از این مذاکرات مطلع بشم