۱۳۹۰ تیر ۶, دوشنبه

علی لاریجانی باز هم شکایت از رهبر را به تریبون مجلس کشید!

The painting is fully described in the article text.


1- بعد ازآنکه احمدی نژاد نشان داد که جزبه احکام امام زمان -طریقۀ وصولش هنوزهم مورد گمانه زنی های مختلف است- به حکم نایب او اعتنایی نمی کند؛ قوۀ مقننه به ریاست علی لاریجانی هم دونوبت است که نشانه هایی ازکارد به استخوان رسیدن وتمرد ازدستورات رهبری نشان می دهد. باراول درمورد ادغام وزارت خانه ها بود که دربرابراعتراض احمد توکلی به خارج ازدستوربودن برگشت ادغام رد شده برای رأی گیری مجدد، لاریجانی گفت که دستورتأیید ادغام ازسوی رهبر صادر شده وناراحتی خودش را بروزداد. باردوم هم دیروز بود که باز آیت الله خامنه ای دستور داده بود وزیرمسکن وشهرسازی را تأیید کنند وبرییس جمهورهم اعتراض نکنند با گفتن دو دو (بخوان هو هو) که بازلاریجانی طاقت نیاورد وهنگام طرح مسأله گفت که مقامات ارشدنظام ناراحت می شوند.

2- اما کل مجلس هم درجریان رأی اعتماد به نیکزاد وزیرمسکن وشهرسازی با منفعل عمل کردن کامل وعدم مخالفت حتی یکنفرودادن رأی حد اکثر نشان داد که ازبرده بودن چهارساله بستوه آمده ودخالت های هرروزۀ رهبر بنفع احمدی نژاد را درحالیکه رفتار او عنقریب ممکن است همۀ امتیازات وموقعیت های آنان وحتی خود رهبر را ببلعد را غیرقابل توجیه می داند ودرآستانۀ شورش است. البته احمد توکلی با تشخیص اینکه این مجلس با این نمایندگان حلقه بگوش نخواهند توانست اززیر یوغ آیت الله خامنه ای خلاص شوند پیش دستی کرد وبا حدس درست این موضوع که سؤال ازرییس جمهوربا وتوی ولی فقیه مواجه خواهد شد؛ گفت که سؤال تبعات سیاسی دارد وبهتراست مجلس ازهمین حربۀ [کم خاصیت] تهیۀ گزارش ازبی قانونی ها وتخلفات رییس جمهور وخواندن آن در تریبون مجلس استفاده کند وبه آن بسنده کند.

3- آیت الله خامنه ای که جنس احمدی نژاد را خیلی خوب می شناسد وازعکس العمل های غیرقابل پیش بینی او وحشت دارد بیشترازهمه جا مواظب مجلس است که با تحریک احمدی نژاد ورساندن اوبه آخرخط بحران را به نقطل غیرقابل برگشتی نرسانند. چون برای خامنه ای تسخیرمجلس ازسوی یاران احمدی نژاد اولویت وحساسیت اول را ندارد واو درحال حاضرنمی تواند روی ریسک بنی صدریزه کردن احمدی نژاد سرمایه گذاری کند. زیرا که ممکن است دریک لحظه کنترل ازدستش خارج شود وجمهوری اسلامی به خط پایان لبیک بگوید. اما برای نماینده های فعلی که می خواهند درمجلس بعدی هم انتخاب شوند موضوع انتخابات وتلاش های تیم احمدی نژاد اولویت مرگ وزندگی دارد. لذا طبیعی خواهد بود که در ماه های تابستان هرروز بیش ازروزپیش شاهد رویارویی مجلس وآیت الله خامنه ای درمورد زمان وچگونگی برخورد با احمدی نژاد باشیم.

4- احمدی نژاد اینک تقریباً همه دقتش به کنترل مجلس ازسوی آیت الله خامنه ای است وطبق حکم صادره ازسوی امام زمان؛ اصلاح طلبان دیگردشمن که نیستند هیچ؛ بلکه دردولت لیبرال بعدی رحیم مشایی جزوی ازمتحدان هم خواهند بود. لذا نه تنها ازبازگشت خاتمی نگران نیست بلکه ازبازگشت هاشمی هم که گفته است به سخنان آشتی جویانۀ رهبر در14 خرداد اقتدا کنیم هم استقبال می کند. هیجان انگیزاست ریاست جمهوری رحیم مشایی به معاون اولی احمدی نژاد وهمراهی دوم خرداد نه؟ سیاست است دیگر واین بازی ها طبیعت آن است. بهرحال نه گمانم که مجلس ولاریجانی به مرگ خویش بدست ارباب شان به راحتی تسلیم شوند. باید منتظر حوادث آینده بود.

5- ومخلص کلام اینکه احمدی نژاد که ثروتمندترین دولت کل تاریخ ایران را ریاست کرده؛ همۀ این گشایش های اقتصادی وسیاسی تصادفی را ازتوجهات خاصۀ امام زمان می داند وبا لبخندی شیطنت باربه این بازی "ابروباد ومه وخورشید وفلک در کارند/ که احمدی نژاد ویارانش بهره برداری کنند" می خندد وعلامت پیروزی نشان می دهد. یا...هو

۳ نظر:

ادوارد البی دوم گفت...

در توضیح نقاشی: لحظه‌ی تسلیم لرد چارلز کورنوالیس، فرمانده ارتش بریتانیا، در مقابل نیروهای استقلال‌طلب امریکا به تصویر کشیده شده. لحظه‌ای فراموش نشدنی در تاریخ ایالات متحده.

انتخاب بی‌نظیر!

رایان گفت...

خبرگزاري فارس: حضرت آيت‎الله خامنه‌اي تأكيد كردند: هرگونه اقدام يا القاي تشكيك براي زير سؤال بردن فعاليتها، گزارشها و آمارهاي مسئولان عالي سه قوه به‎ويژه قوه قضاييه اقدامي نادرست، ضداعتماد عمومي و خلاف مصالح كشور است

به نظر شما خامنه ای چرا جملات فوق را گفته است:

الف) از جریان مشایی جون می ترسه.
ب) خودش پشت جریان انحرافی هستش و میخواد مراجع رو حذف کنه.
پ) هنوز خوابه و فکر میکنه کشور وضعیتش عادی هستش.

ناشناس گفت...

این دو خبر هم بسیار جالبند:
http://www.7esob.com/fa/?q=node/176
http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1344135