۱۳۹۰ خرداد ۲۲, یکشنبه

فاجعۀ باغ خمینی شهراصفهان زیرسرپلیس شهر! منتظرمجازاتی نباشید.

Old Woman Cooking Eggs1- با جلوتررفتن ومشخص شدن ابعاد دیگری ازجنایت هولناک هجوم 12 الی 20 مرد به جمع میهمانان خانواده ای درباغی دراطراف خمینی شهراصفهان وبازداشت وزندانی کردن ابتدایی مردان وتجاوزبه زنان مهمان چنین معلوم است که ایلغارچنین وحشیانه وبی سابقه ای با سازماندهی ومشارکت نیروی انتظامی خمینی شهرصورت گرفته است وبطور قطع این پرونده قبل ازوقوع مختومه شده وکسی مجازات نخواهد شد:

الف- اطلاع ازبرگزاری چنین میهمانی درمنطقه ای دورازشهرودرمیان ویلاهایی که همه مالکان مشخص ومعلومی دارند جز ازسوی نیروی انتظامی قابل ردیابی دقیق نبوده است وعنوان کردن اینکه کسانی درباغ مجاورازاین میهمانی مطلع شده ورفقای خودشان را خبر کرده اند احتمالی نزدیک به صفراست. زیرا که مالکان این باغ ها نه خودشان اراذل واوباش هستند ونه رفقای دم دستی به این تعداد ازاراذل اوباش دارند که بسرعت بتوانند آنان راجمع ومتقاعد وهماهنگ کنند. معمول است که نیروی انتظامی به صاحبان باغ ها ابلاغ می کند که مهمانی ها را قبل ازیرگزاری به پلیس اطلاع دهند وصاحب باغ نیز چنین کرده  وازچند روزپیش تر پلیس خمینی شهررا درجریان قرارداده بوده است.

ب- حادثه درحدود 20 روزپیش اتفاق افتاده وخبرش تازه منتشر شده است. اگر نیروی انتظامی خودش عامل نبود محال است که خبرحادثه ای به این هولناکی بمدت 10 الی 15 روزپنهان بماند ودرزنکند.

پ- بعد ازاطلاع تلفنی یکی اززنان مورد آسیب قرارگرفته پلیس اصفهان که درفاصلۀ دورتری بوده زودترازپلیس محلی خمینی شهربه صحنه رسیده است.

ت- فرمانده پلیس خمینی شهرگفته است که علت هجوم مردان وتجاوزبه زنان پوشش نامناسب زنان درباغ (ملک وخانۀ شخصی شان) بوده است. واین نشان دهندۀ آنست که ایشان می خواهد با برانگیختن حس زن ستیزی روحانیان وعوامل حزب اللهی دورونزدیک پالس عدم تعقیب صادرکند. والا احمق ترین پلیس ایدئولوژیک وفاشیست نیز چنین گستاخی درمقابل رسانه ها نمی کند.

ث- اصولاً چنین عملیات گسترده وشبه جنگی با عناصری به استعداد آن تعداد زیاد مرد هرزه درتوان وجسارت هیچ اوباشی که مطمئن ازپشتیبانی نیروی انتظامی نباشد نیست.

ج- امام جمعۀ شهرنیز ضمن کمی چس ناله برای حفظ ظاهرحرف دلش را زده وگفته است البته زن های میهمان هم همچون علیه السلامی نبوده اند. وتیغ تیزحمله اش را نه متوجه پلیس خمینی شهربلکه متوجه استانداری کرده است. واین نشان می دهد که جنگ سیاست تا چه حدی به کثافت آلوده است درایران که روحانیت ازهرحربه ای برای کوبیدن رقیب استفاده می کند.

چ- عدم مقاومت مردان مهمان که کم هم نبودند، هیچگونه اطلاع رسانی وشکایت تلفنی  حتی به رسانه ها ازسوی آسیب دیدگان و... مشخص می کند که همه بشدت ازسوی پلیس تهدید ومرعوب شده اند.

ح- منبع معلوم می گوید:پلیس خمینی شهرکه عناصراصلی اش سالیان زیادی است که درآنجا مسئولیت دارند به فساد ورشوه شهره است وخمینی شهرمذهبی یکی ازفاسد ترین شهرهای اطراف اصفهان است. که انواع مواد مخدر، فحشا والکل درآنجا رونق ورواج بدون حرف وحدیثی دارد.

2- یک تجربۀ شخصی بگویم وآنگاه با توصیف فساد امروز پلیس ایران موضوع را تمام کنم. من خودم شخصاً درسال 58 درخیابان خیام تهران توسط کمیته. درسال 77درنزدیک میدان گلها ی تهران توسط پلیس جعلی. درسال 78 درخیابان امیرآباد شمالی توسط یونیفورم پوش وبی سیم دار. درسال 80 درخیابان وصال تهران توسط پلیس با خودروآرم دارنیروی انتطامی. ودرسال 80 توسط پلیس درخیابان شیرازامیر آباد مورد زورگیری قرارگرفته ام که دربرابردومورد دیگر که یکی کیف قاپی درپمپ بنزین امیرآباد بوده درسال79 ودیگری زورگیری برخورد با ماشین دریک ماه قبل ازترک ایران درسال 87 ودرخیابان میرداماد؛ آمار5به 2 بنفع زورگیری پلیس یا شبه پلیس بوده است.

4- پلیس ایران یکی ازفاسدترین پلیس های دنیاست وتنها پلیسی درجوامع امروزی است که بیش ازنیمی ازجرایم مشهود مثل زورگیری، دزدی، کیف قاپی وازاین قبیل یا توسط خودپلیس ویا توسط مجرمانی که لباس پلیس می پوشند اتفاق می افتد. در حالیکه درهمۀ دنیا جعل عناوین ولباس وعلایم ونشانه های پلیسی ونظامی وامنیتی چنان مجازات های سنگینی را پی آمد دارد که جانی ترین افراد هم جرأت نمی کنند با استفاده ازمشخصات شکلی پلیس جرم مرتکب شوند؛ درایران بعد ازانقلاب یکی از رایج ترین راه های جرم بدون مجازات ملبس شدن به یونیفورم پلیس است. اگر پلیس خودش پاک باشد مطمئن باشیم که درجلوگرفتن ازجعلی چنین گسترده از عناوینش اقدام می کرد.

5- همۀ این هارا گفتم تا به این تأسف برسم که تاکنون هیچ نهاد مدنی جمعی وفعال مدنی فردی درداخل یا خارج ازایران به این واقعۀ هجوم وتجاوزشرم آور ونشان دهندۀ اضمحلال جامعه واکنشی درحد یک اظهارنظر یا صدوریک خط بیانیه محکومیت وبازخواست واعتراض نکرده اند. وتا موقعی که مراجع فکری وسیاسی ما چنین ذهنیت عقب مانده ای دارند که نسبت به اتفاقات شدیداً مورد حساسیت وترس وظاهراً غیر سیاسی جامعه واکنش مناسب نشان ندهند؛ نباید منتظرپذیرفته شدن شان ازسوی توده های مخاطب باشند. یا...هو

۱۱ نظر:

ناشناس گفت...

اكثر خميني شهري ها آدم هاي بي فرهنگ كثيف و رذلي هستند چه پليس چه غير پليس

Dalghak.Irani گفت...

قضاوت کلی شما را نمی پسندم راجع به مردمان یک روستا شهر یا منطقه و... همه جا انسان های شریف وآدم های شریر دارد. ومحتمل است که اصلاً پلیس های ارشد بومی نباشند. یا...هو

ناشناس گفت...

سلام دلقک عزیز!
از اینجا دیگر به معنای واقعی کلمه خسته شده ام. باور کن خیلی وقت است به اینجایم رسیده و نمیدانی و نمیتوانی تصور کنی چقدر تقلا کرده ام با وجود این همه فشار طاقت بیاورم و بگویم بیخیال باید شاد بود و ... پول ندارم که از این خراب شده بیرون بزنم والا یک لحظه هم درنگ نمیکردم.
ببخشید که اینجا سفره دلم را باز کردم. اشکهایم را پاک میکنم باید شاد بود بله باید به هر قیمتی شده شاد بود حتا اگر...

ناشناس گفت...

سلام
1. آقای ناشناس اول شما با کدام آمار و دلیل به اکثریت مردمان شهری حمله میکنید؟
2.بد نبود اگر دلقک هم آمار و ارقامی ارائه میکرد در راستای این جمله که"وخمینی شهرمذهبی یکی ازفاسد ترین شهرهای اطراف اصفهان است. که انواع مواد مخدر، فحشا والکل درآنجا رونق ورواج بدون حرف وحدیثی دارد".؟
خمینی شهر یک بافت سنتی دارد که اکثرشان مردمان مذهبی اند. اینان به شدت از سیاست دوری میکنند و تنها دعوایشان با حکومت این است که چرا آیت الله خامنه ای با مراسم قمه زنی! مخالفت کرده است. با توجه به مهاجرت پذیری زیاد این شهر در سال های اخیر این شهر تبدیل به یکی از متراکم ترین شهرهای ایران شده است.مامورین پلیس محلی و بومی نه تنها کمیاب بلکه در این شهر نایابند.
این شهر بهشت برین نیست و از لحاظ فرهنگی مشکل بسیار دارد اما به قول رئیس پلیس شهر "مگر در باغ های کرج کم جنایت میشود"(پایان کوتیشن- الباقی نوشته ی من است) که حالا همه و همه دم از بی فرهنگی و اوباشی مردمان این شهر میزنند.
وضع همه جا متاسفانه خراب است و خمینی شهر هم جزئی از این ویرانکده.

Dalghak.Irani گفت...

ناشناس خسته سلام
اولاً کسی که می تواند بگوید یا بنویسد که خسته است آدم شاد وسرحالی است چون خسته خودش نمی تواند خستگی خودش را توصیف کند واگربکند هم قلابی است مثل رمان نونیس ها. ثانیاً هم آدم گریان فطعاً لختی بعد خندان خواهد بود مشکل زمانی است که انسان سنگواره شود. واخرهم اینکه این واقعه وقایعی ازاین دست نشان می دهد که ما ازدورۀ "شرارت معنوی" رها شده وگرفتار "شرارت دنیوی" شده ایم که کلاً خوب ومقداری اش هم طبیعی است. اگراین مردان اخلاق دین باخته واخلاق مدرن وقانون نیاموخته برهمان اخلاق دین به این مهمانی فرود می آمدند. همه را نه تنها می کشتند که مثله هم می کردند بنشانۀ مهدورالدم. همینطور خندان ولی نه بی تفاوت باش. انشاءالله این پیچ آخرباشد ومابرگردیم پیش شما. به امید آنروززود. یا...هو

Dalghak.Irani گفت...

سلام به ناشناس سوم
بلی دقیق ودرست می فرمائید. ومن هم با نظرشما موافق هستم. درمورد آماری که توصیه فرموده اید به من هم. چه خوب بود که نوشته ام به آماری معتبرهم مستند می شد ولی همانطورکه خودتان هم می دانید جامعۀ ایران کلاً یک جامعۀ بدون آماراست ونه درمسایلی مثل این که حتی دربنیادی ترین مسایل برای برنامه ریزی های مهم. واقعیتش این است که من هم بغیرازتکیه به اظهارنظرات معتبری ازکارشناسان نتیجه گیری ام برفساد زیاد درخمینی شهر بیشتر مبتنی برهمان داده هایی است که شما فرموده اید. بافت سنتی ومذهبی شهر ومواجهۀ یکباره با هجوم تجدد کمی هم مفرط به حومۀ شهر. واین بدیهی است که افراط سنتی وقتی با پوستۀ تجدد تفریطی برخورد می کند راه گذاراعتدالی را برنمی گزیند بلکه ازمنتها الیه طیف سنت ومذهب یکباره به منتها علیه تجدد ومادی گری می پرد وبهمین خاطر هم است که هرچه جامعه مذهبی ترباشد دردورۀ گذار حرکات افراطی پیشه می کند واین مختص خمینی شهرهم نیست وآمارهای دولت اصلاحاتدرموردقم نیز مؤید این نظزیۀ تحلیلی-جامعه شناختی درست است. ممنون که کامنت دادی. یا...هو

ناشناس گفت...

جنایت های از این دست صد در صد با اطلاع و عملکرد مستقیم قسمتی از نیروی پلیس یا پرسنل اطلاعاتی نیروی انتظامی صورت میگیرد. در دو سال اخیر چند مورد مشابه از این جرایم در تهران و شیراز اتفاق افتاده که هیچکدام نه علنی شده و نه پیشرفتی در پرونده شان صورت گرفته

ناشناس گفت...

ناشناس جان سوم تشريف بيار چند ماه در خميني شهر زندگي كن بعد چراش رو ميفهمي

ناشناس گفت...

ناشناس اول - من ناشناس سومم!
من لیسانسم را در دانشگاه آزاد خمینی شهر گرفته ام و 4 سال اونجا بودم.دوستان خوب زیادی اونجا دارم که واقعا انسانند. شما یک نگاه به الباقی جاهای ایران بینداز بعد نظرت را ارائه بده. من اهل تهرانم و در حال حاضر در تبعید! خودم بارها بلند کردن به زور دختر و زن در تهران دیدم و چند باری هم کیف قاپ ها ....
خلاصه اینکه همه جای ایران سرای من است و همه جای سرای من بدتر از بد شده. راجع به مواد و الکل هم سری به مولوی بزنید ببینید چه غوغاییه.

آریا گفت...

دلقک جان سلام
می دونم که الان خیلی وقته از این پست گذشته، اما دوس داشتم بیام اعتراض کنم به جمله ی "بطور قطع این پرونده قبل ازوقوع مختومه شده وکسی مجازات نخواهد شد". چرا که چند روز پیش 4 نفر از عاملانش رو اعدام کردند. نه اینکه این اعتراضی باشه از سر قهر که فکر کنم متوجه شدین همه ی پست هاتون رو با دقت می خونم و این وبلاگ تنها وبلاگیه که هر روز می خونم. اما این مورد خیلی کوچیک را بهونه ای می گیرم برای اعتراضی از سر وسواس در حرف زدن که من فکر می کنم تاثیر مناسبی روی خواننده هاتون هم داره. من فکر می کنم تایید عدم اطمینان از حرفی که می زنین اولین قدم برای قبول احتمال اشتباهه و دعوت به بحث.
به قول شما: مرسی یا..هو ;)

Dalghak.Irani گفت...

سلام آریا جان
مرسی به این دقت نظر و حساسیت. و اما بعد:
1- من قطعاً بسیار اشتباه می کنم و تذکر اشتباهاتم نه تنها باعث ناراحتی ام نیست که بسیار هم مفید است.

2- تیتر آین مطلب یک تیتر عصبانی و پروپاگاندا و بزرگ نماست نه برای قضاوت نهایی من که بیشتر برای جلب توجه افکارعمومی به اولاً فسادی که پلیس ایران دچارش است و ثانیاً ارتقاء موضوع به بالاترین حساسیت افکار عمومی و فشار به مقامات مسئول برای واکنش مناسب.

2- چه بسا با آن اظهارنظر های اولیه ای که راجع به شرعی نبودن رفتار مهمانان شروع شده بود اگر این تیترهای تحریک کننده و آگراندیسمان -نه البته وبلاگ من که بیشتر مطبوعات و کل رسانه را می گویم - نبود چه بسا موضوع به سرعت و حساسیتی که رسیدگی شد مورد تعقیب قرار نمی گرفت. و مطمئنم که فقط برای ارضای افکار عمومی بود که اینان به این سرعت و سختی مجازات شدند. چرا که درمسایل و جرایم جنسی اثبات قضیه پروسه ای بسیار سخت و زمان بر دارد و دیگر اینکه جمهوری اسلامی بدلیل بالا بودن تعداد اعدام های سیاسی و مواد مخدر خیلی تمایل نداشته باشد که یکباره تعداد بیشتری را هم بجرایم جنسی اعدام کند.
والبته بازهم تدکید می کنم که قصد من نه گزارش و پیش بینی عین جریانی است که پیش خواهد امد بیشتر ناظر است بر تحریک شاخک های جامعه با تیتر های تبلیغی. مرسی. یا...هو