۱۳۹۰ تیر ۴, شنبه

پاشنۀ آشیل را رها کنید؛ چشم "اسفندیار"را میل بکشید: توصیه ای به قاضی شارع!

The Shop Girl


ازبس که حقوق بشری ها ودموکرات ها خودشان گرفتاری دارند که دیدم انتظار بی جایی است توقع داشته باشم که ازحقوق زندانیان دولت هم دفاع بکنند. لذا ناپرهیزی کردم ودرحالیکه نه اعتقادی به دموکراسی دارم ونه هوادار حقوق بشرهستم. این مختصررا نوشتم تا حداقل دریک وبلاگ اسم شان آمده باشد. بلکه هم خدای ناکرده خادم بودند وفردای قیامت شرمندۀ بچه های ایران نباشیم که "پدر؛ مادر؛ شما متهم هستید" مثل همیشه:

1- دونفرراگرفتند: ملک زاده وپرهیز گار. دونفررا رها کردند: امیری وکیا پاشامهر. قبلاً هم یک زوج گرفته بودند ویک زوج رها کرده بودند. و قبلاً هم. بنابراین باید منتظر باشیم که با رها کردن ملک زاده وپرهیزگار مجدداً بروند سراغ دو نفر اول و بازداشت شان بکنند. چون جمعاً بیشترازهشت نفرنیستند "این جریان انحرافی".

2- یونان (غرب) روئین تنی دارد بنام آشیل. که تنها نقطه ضعفش پاشنه هایش است. وپاشنۀ پا عضوبا اهمیتی نیست دربین اعضای بدن. و تواگر پاشنه ات هم هدف قرار بگیرد می توانی با چشمان ناظرت بر پلشتی ها آن ها را بر ملا کنی برای دیگری و خواب خوش ازدشمن ریاکارت بربایی.

3- ایران (شرق) روئین تنی دارد بنام "اسفندیار" که تنها عضو آسیب پذیرش چشمانش است. وچشم سلطان بدن است وتواگربچشمانت میل بکشند مثل کاری که خواجۀ تاجدار با اهالی کرمان کرد؛ ازهرنوع تحرک آگاهی بخش وپلشتی زدایی بازمی مانی. وبی آن هرچه بگویی وهرچه بکوشی ثمری نخواهد داد.

4- اینکه آیا تفاوت غرب وشرق امروززاییدۀ این تفاوت معنی دار درقهرمانان افسانه ایشان هم است یانه؛ مورد پژوهش ما نیست. چرا که امریقینی است برتری بینایی بدون پاشنۀ غرب؛ برپاشنۀ بدون بینایی شرق. چشم بینای آنان بدون پاشنه تاریخ شان را نوشت وخواند وعبرت گرفت وساخت وشد پیشرفته. ما باچشم کوراما با پاشنه؛ دار وندارمان را از تاریخ وگذشته وعبرت نابود کردیم شدیم عقب مانده. بهمین راحتی. بقیه اش دیگر جرزدن تنبلی مان است. منظورم ازاین یادآوری چرایی فاصله بین غرب وشرق؛ برای این است که قاضی شارع جمهوری اسلامی را ازگیجی برهانم وبگویم که نسخۀ حسین شریعتمداری (بخوان آیت الله خامنه ای) در شلیک تیرهای پیاپی برپاشنه های "اسفندیار" آدرس غلط است.

5- "اسفندیار" اگرنسخۀ اصل باشد وازشاهنامه زده باشد بیرون؛ چاره ای جزمیل کشیدن بچشمانش نیست بدل ازجد قاجارتان. چرا که پاشنه های او نیزمثل سایر اعضای بدنش رویین تنند. 8 نفررا دوبه دومی گیرید، نه اسفندیار آخ می گوید ونه پاشنه اش را که گرفته اید! لابد با پاشنه های اسفندیارخیلی هم با رودر بایستی رفتارنمی کنید که بی خاصیت ترین امام جمعۀ تهران امامی کاشانی هم معترض شده به شدت شکنجه هایی که می کنید. پس اینکه نه خود پاشنه آخ می گوید ونه صاحب پاشنه یعنی اسفندیار ؛ باید یک جای کارتان اشکال داشته باشد دیگر. چون هنگامی هم که همان 8 نفر را دوبه دو رها می کنید؛ بازپاشنه های اسفندیارنه هیچ شکایتی می کنند ونه هیچ خوشحالی بروز می دهند مثل خودش. شما که دچارجهل تاریخی هستید دوباره گرفتن دوبه دو 8 نفر را وشکنجه کردن ورها کردن دوبه دوهمان 8 نفررا ازسرمی گیرید  واین سریال تکراری را تکرارمی کنید.

6- البته تکلیف ناممکنی را پذیرفته ای جناب صادق لاریجانی معروف به آملی. زیرا که یا اسفندیارما اصل است وازشاهنامه بیرون آمده که کارخودت واربابت تمام است. ولی اگرخدای ناکرده اصل نبود ویا تودرجنایتت موفق شدی وبرچشمانش میل داغ کشیدی. بقول "اسفندیار"ی ها با رویش جوانه ها چه می کنی! یا ...هو

۵ نظر:

ناشناس گفت...

توصیف مضحک و غمباری بود! ضمناً آملی اسمش صادقه. باقر اون یکی دیگه شونه که پزشکه!

امیر گفت...

عجب اسم خفنی هم داره این اسفندیار همه رو گذاشته سر کار

ناشناس گفت...

اسقندیار که در این مملکت عددی نیست. کلفت تر از اونو نابود کردیم!

سینا گفت...

آقای طائب گفته است «ریاضت‌هایی» که رحیم‌مشایی می‌کشد بسیاری نمی‌توانند این ریاضت‌ها را تحمل کنند و مشایی از همین طریق است که توانسته به قدرت‌هایی دست یابد.

به گفته این روحانی حامی علی خامنه‌ای٬ رحیم‌مشایی در اکثر روز‌های سال «روزه» است٬ «نماز شب» را ترک نمی‌کند و در برخی روز‌ها بیش از ۱۰۰ بار «زیارت عاشورا» می‌خواند.

مهدی طائب اضافه کرده که رحیم‌مشایی در هفت سال گذشته حتی برای یک‌ بار هم که شده «چای شهرداری تهران و ریاست جمهوری را نخورده است.»

وی افزوده که بسیاری از پیشگویی‌های رحیم‌مشایی نیز درست بوده و به همین خاطر احمدی‌نژاد به وی اطمینان کامل پیدا کرده است.

طائب اضافه کرده که رحیم مشایی «دروغ» نمی‌گوید و از سلامت نفس برخوردار است.

سینا گفت...

گفته می‌شود استخر مدرن صدف در تهران که پیش از این بسیاری از سایت‌ها و رسانه‌های حامی آیت‌الله خامنه‌ای در جریان مبارزه با «جریان انحرافی»‌ اخبار محرمانه‌ای را در مورد آن فاش کردند، در مالکیت برادر محمد علی آبادی، سرپرست وزارت نفت است.
استخر صدف علاوه بر برخی وزرای نزدیک به رییس دولت، مشتریان ثابتی چون اسفندیار رحیم مشایی و محمد علی آبادی دارد که به گفته منبع خودنویس به تازگی عبدالله جاسبی، رییس دانشگاه آزاد اسلامی هم به این مشتریان افزوده شده است.