۱۳۹۰ آبان ۲۴, سه‌شنبه

من از اسد سوری و رجوی ایرانی بیشتر از خامنه ای هرجایی می ترسم!

The Sleepers


1- اعتراف می کنم که من از بشار اسد بیشتر از خامنه ای می ترسم. همین طور است در مورد ترس بیشترم از مریم رجوی نسبت به خامنه ای. علت را خودم هم نمی دانم و حتی با اینکه مطمئنم اصلاً قابل مقایسه نیستند بویژه سازمان مجاهدین خلق و رهبرانش مسعود و مریم رجوی با خون آشام حاکمی مثل خامنه ای در رأس حکومتی تئوکراتیک. و طرفه اینکه من خودم یک سمپات مجاهدین هم بوده ام در ابتدای انقلاب و بازجویی هم شده ام به این اتهام. لذا بطور طبیعی گاهی که تمایل  پیدا می کنم به نوشتن مطلبی انتقادی در مورد مجاهدین خلق بیشتر احتیاط می کنم تا صرفنظر از نوشتن حتی؛ نسبت به زمانی که از خامنه ای می نویسم با آن دستگاه عریض و طویل ترور و وحشت گسترده در سراسر جهان!

2- این روزها که مجدداً همکاری موساد و مجاهدین در عملیات خرابکاری پایگاه جهاد خود کفایی سپاه منجر به آن حادثۀ  فجیع و وحشتناک روی بوق لاینقطع افتاده است؛ با احساس خطری و هشداری قطعی از یک سناریوی خونین در پیشانی؛ می خواهم مطلبی بنویسم و هشداری بدهم و می ترسم. بنابراین پوشیده می نویسم و فرموله تا هم ترسم را پنهان کرده باشم و هم هشدارم را داده باشم.

3- اگر روزی خدای ناکرده عمر این رژیم و لجاجت بیهودۀ خامنه ای به لیبیائیزه کردن ایران منجر شود. ناتو و غرب و امریکا یا هرچه! نیاز به دعوت دارند اولاً، نیاز به شورش در داخل دارند ثانیاً، نیاز به سرپل دارند ثالثاً و قبل از همه آلترناتیوی سازمان یاب نسبی از نیروهایی که می خواهند با آن ها هم فتح کنند و هم کار کنند بعد از سقوط رژیم. خاطرتان باشد من در جنگ پژاک و سپاه هم یک چنین سناریوی دوری را بعید ندانسته بودم. و حالا هم با احتیاط معتقدم که منظور از این سناریوی نچسب انفجار ملارد که مجاهدین و موساد بخودشان کردیت جنایت بزرگ را داده اند.بهره برداری مجاهدین است از اتفاق بهر دلیل. و الا نه موساد کارنامه ای دسته جمعی و کثیف تا این حد در سابقه دارد و نه مجاهدین توانی گسترده تا نفوذ به عمق استراتژیک سپاه. کارنامۀ موساد در خارج از مرزهای اسرائیل و بویژه در کشورهای دوست فلسطین؛ زدن تک مهره های مؤثر کشورهدف است که این کار را هم با مهارت خیلی زیاد و بدون انفجار های کثیف و کشتار های وسیع انجام می دهد. و مجاهدین که پایگاهی ندارند برای تا رفتن زیر بینی سردار تهرانی مقدم.

4- البته که نقشه را مجاهدین ریخته اند - چون تکذیب نکرده تا کنون - بدون شرکت و اطلاع سیا؛ و فقط در همراهی موساد. و منظورش می تواند ابتدا معطوف باشد به خارج شدن از لیست سیاه امریکا؛ سپس ترغیب امریکا برای متمرکز نگاه داشتن نیروهای اشرف. و در نهایت این آدرس که تنها آلترناتیو سازمان یافته را - که خودش باشد - هم حمایت کنند و هم به توانایی اش مطمئن باشند.

5- چه خوب. حالا که کمی ترسم ریخت گویی مغزم هم شکوفا شد و یک دلیل مهم و مصور پیدا کردم برای "چرا از رجوی و اسد بیشتر از خامنه ای می ترسم!":

ماحرا بر می گردد به تصویری که تلویزیون فارسی بی بی سی و بصورت همیشگی و کلیشه در ابتدای اخبار سوریه و اسد نشان می دهد. و آن عبارت از فیلمی چند ثانیه ای است که اسد قد بلند وارد سالنی می شود که کل الیگارشی حزب بعث از زن و مرد جمعند و ایستاده برای اسد دست می زنند. تا اسد به پشت تریبون نمی رسد هرگونه تلاشش برای تشکر و تعارف؛ و شکسته نفسی اش برای قطع این تشویق، بی ثمر می ماند. و دوستان موروثی پدرش لاینقطع بر دستان خویش می کوبند: با یک ریتم، با یک ضرباهنگ، با یک فاصلۀ مشخص ثابت در هنگام آماده کردن دستان برای ضربۀ بعدی، با یک قدرت تمام ثابت در تمام طول دست زدن، همه و همه و همه در حال دست زدن بدون حتی یک تقلب برای خاراندن گوشی یا دماغی یا ما تحتی. تو گویی که اینان آدم نیستند و عروسک هایی کوک شده و تنظیم شده برای دقایق معینی دست زدن و تشویق کردن زعیم اند و بس. این صحنه که بسیار دیده ام در زمان برژنف و خروشچف در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مرحوم؛ عیناً همان صحنه هایی است که در سیمای مجاهدین هم جابجا کپی برابر اصل است. این بود خلاصۀ انشای من در مورد چرا از اسد و رجوی می ترسم. در مورد ترس کمترم از خامنه ای هم به این نتیجه رسیدم که چون الیگارشی حامی او سنتی هستند و با صلوات تشویقش می کنند؛ من هم بدلیل عدم آشنایی با زبان صلوات و هم اینکه بعضی ها را دیده ام که تقلب می کنند و صلوات نمی فرستند؛ لذا ترس آن صحنه های مکانیکی رعب آور اسد و مسعود را تداعی نمی کند. یا...هو

۴ نظر:

ناشناس گفت...

بشار اسد بیشتر از اینکه ترسناک باشد یک قربانی است. من به شخصه هیچ وقت باور نمی کنم بشار اسد باعث این کشتار در کشورش باشد و اصولاً چنین شخصیتی برایش متصور نیستم. بر عکس اگر به صحبت های خامنه ای دقت کنید که اساساً مخالفین رژیم سوریه را به رسمیت نمی شناسد و همه اعتراضات را توطئه غرب می داند شاید شک کنید که چه کسی واقعاً دارد در سوریه این کشتارها را انجام می دهد. فقط ناتو که اسلحه به مخالفان می رساند یا سپاه مخوف قدس؟ من قضاوتی نمی کنم ولی به طور عقلی و منطقی هرگز نمی توانم بپذیرم کسی مثل اسد برای باقی ماندن در قدرت بخواهد اینطور مردمش را بکشد(با اینکه هر سیاستمدار یا حتی دیکتاتور عاقلی می داند که عمر حکومتی که بر روی این همه کشته برپا شود چندان به درازا نخواهد کشید) درحالیکه منافع خامنه ای و غرب هر دو در دو طرف این بازی مرگبار قرار دارد.

ناشناس گفت...

برای محمد رضا پهلوی چی؟با ترس یا با عشق؟

Dalghak.Irani گفت...

از بالاترین:


رأی ۵ گزارش namnamebaran حدود ۱۰ ساعت قبل گفت:

از اسم وبلاگ همه چیزش مشخصه!

رأی ۶ گزارش mohsen2403 حدود ۹ ساعت قبل گفت:

اکنون شرایط ایران از جهاتی شبیه دوران بعد از انقلاب مشروطیت است ۱- بعد از انقلاب مشروطه و قبل از به قدرت رسیدن رضاخان دولتهای حاکم در ایران بسیار متزلزل و وابسته به قدرتهای خارجی بودند اکنون هم بر خلاف شعر و شعارها دولت حاکم دولتیست که کاملا متکی به درامد نفت میباشد و اگر ان یک ماه نباشد سرنگون خواهد شد ۲- در ان زمان هم بحرانهای عمیق اجتمائی و اقتصادی دامنگیر جامعه ایران شده بود و اکنون هم چنین است با اینکه دلیل ان فرق میکند وهمین دلیل بود که در نبود یک جانشین مستقل ملی زمینه ساز روی کار آمدن رضاخان شد . در ان زمان نهضت جنگل به رهبری میرزا کوچک خان حضور داشت که استعداد تبدیل شدن به یک جانشین ملی را دارا بود ولی به علت پیچیدگیهای سیاسی و نداشتن پختگی سیاسی لازم متاسفانه نابود شد و الان یک فرق اساسی وجود دارد و آنهم این که مجاهدین و شورای ملی مقاومت وجود دارند که با اتخاذ سیاستی ملی اکنون به ی جانشین سیاسی ملی تبدیل شده اند و بسیاری از سیاستمداران روشنبین غربی به اهمیت آنها واقف شدهاند و سیاست استعماری سران هیات حاکمه امریکا مورد قبولشان نیست . اشرف هم دقیقا به همین خاطر که جانشین مطلوبی برای آنها نیست مورد هجوم قرار گرفته و امریکا هم بر خلاف تعهدات امضا شده در مقابل این هجوم سکوت کرده چون آنها به دنبال یک رضاخان دیگر در جامعه ایران هستند ولی تعداد روزافزونی از سیاست مداران آمریکائی و اروپائی به مخرب بدان این سیاست استعماری که دیگر به این دوران متعلق نمیباشد پی برده اند و صدای خود را در حمایت از مجاهدین و اشرف بلند کرده اند.

رأی ۷ گزارش siavash5 حدود ۸ ساعت قبل گفت:

اسد و خامنه ای و مالکی و آخوند حزب الله لبنانی بلاشک تو را ای لینک گذار فرماندهی می کنند در غیر اینصورت سگ هار ولایت را حامی نبودی !!

رأی ۵ گزارش mohhag حدود ۵ ساعت قبل گفت:

[راجع به نام دلقک منظور است]
به پدرم باید ایراد بگیرید که چنین فلسفی نام گذاری کرده است مرا. خدایش بیامرزد. مرسی.

خدا بیا مرز اسم با مسمّأیی را برایت انتخاب کرده است.دستش درد نکند.

رأی ۶ گزارش rahasaba حدود ۳ ساعت قبل گفت:

خامنه ای مبارکتان باد.
انسان آزاد است خامنه ای را انتخاب کند و من هم آزاد هستم دشمنِ خامنه ای و راه و روشِ ولی وقیح باشم.

رأی ۴ گزارش azadeh2008 حدود ۳ ساعت قبل گفت:

پس همین خامنه ای ایرانی را سفت و محکم بچسب که در نرود . استاد هادی خرسندی مطلبی داشت که نوشته بود کسی به من گفت اگر قرار است رجوی بیاید سرکار من مدفوع همین خامنه ای را میخورم و حاضر نمیشوم . هادی خرسندی میگوید درجوابش گفتم پس از الان مشغول شو !

Dalghak.Irani گفت...

ادامه از بالاترین:

رأی ۴ گزارش azadeh2008 حدود ۳ ساعت قبل گفت:

این جمله نغز همان سخن ابراهیم نبوی است که نوشته بود خامنه ای معتدل ترین فرد سیستم است . و همان جمله نغزی است که مهاجرانی نوشته بود درزندگی خامنه ای یک لکه سیاه هم پیدا نمیشود و همان جمله نغزی است که البته خیلی ها میگویند که مردم را از بلندشدن و حرکت کردن و انداختن دیکتاتورها بترسانند بنابراین بنیشینند تا سیصد سال دیگر هم اخوندها مثل خلفای عباسی و مثل خلفای بنی امیه بر شما حکومت کنند . خلایق هرچه لایق !

رأی ۴ گزارش azadeh2008 حدود ۳ ساعت قبل گفت:

تمام تبلیغات سیستماتیک حکومت جمهوری اسلامی درسی سال پیش علیه مجاهدین هم بر این محور بوده است و روی این نکته تاکید اساسی داشته است که اگر این حکومت برود مجاهدین می آیند پس این حکومت را دودستی بچسبید و ازهرحرکت مخالفی دست بردارید . مردم ایران هزاران گروه و دسته و اعتقاد و اندیشه اند اینکه یک سره ضد مجاهدین صحبت کنند و ترس از حکومت مجاهدین را بپراکنند معنایش این است که ازجایتان تکان نخورید چون اگر اینها بروند مجاهدین می آیند این بطو رمشخص حرکتی درجهت حفظ وضع موجود است . درجهت حفظ دارها و طناب های اعدام و تخت های شکنجه و فساد و اعتیاد وفقر و فحشا ء و قطع دست و سنگسار و قانون قصاص هر انسانی که کمی آگاهی سیاسی و کمی شرافت انسانی داشته باشد می فهمد که این درافتادن ها با یک نیروی اپوزیسیون از چه زاویه ای و به چه معنایی است وقتی دشمن اصلی ات اپوزیسیون یک حکومت سرکوبگر باشد دوست اصلی ات مشخص است که کیست این را کودکان دبستانی هم به خوبی درک میکنند ولی مردم ایران عزم جزم کرده اند که این حکومت را سرنگون کنند و دیر یازود بساط دیکتاتوری رهبر معظم سرنگون خواهد شد چه بخواهید و چه نخواهید

رأی ۳ گزارش rahasaba حدود ۱ ساعت قبل گفت:

کسانی که کورکورانه بر علیه ی مجاهدین میتازندحداقل به سخنانِ سردار پاسدار سپهدار گروهبان فیروزآبادی هم توجه کنند که در همه ی سایت ها و خبرگزاری های آخوندها و خارجی آمده است: "رئیس ستاد کل نیرو های مسلح ارتباط انفجار اخیر در زاغه مهمات یک پادگان نظامی به رژیم صهیونیستی و آمریکا را رد کرد".

رأی ۱ گزارش nabard کمتر از ۱ دقیقه قبل گفت:

marge oubash nazdik ast laanat bar khomeini