۱۳۹۰ آذر ۲, چهارشنبه

محسنی اژه ای دست بالا را دارد؛ جوانفکر حبابی دیگر است که ترکید!

The Stone breaker دیدم اگر پست سیاست روز ننویسم بلکه نشود همۀ شما عزیزان را راضی نگاه داشت. لاجرم این مطلب را می نویسم دیر وقت تا کسی دست خالی نرود از سیرک خودش و سیرک بان رانفرین کند!

1- در تازه ترین دعوایی که شروع شده و اینک مشخص شده است که رودررویی رسیده به احمدی نژاد و محسنی اژه ای؛ من بر عکس اغلب مفسران و کارشناسان برد بلند مدت را می دهم به دادستان کل کشور. درست است که ظاهراً در جریان بازداشت جوانفکر این تیم احمدی نژاد بوده است که برنده شده و نگذاشته معاون رییس جمهور بازداشت شود و رسوایی بار آورده برای قوۀ قضائیه، و حتی امروز با چاپ روزنامۀ ایران با تیتر یک سفید و آن مطالب "هل من مبارز" غیر مستقیم از سوی جوانفکر برد خودشان را مهر حتمی زده اند؛ اما به دو دلیل کاملاً قطعی و آشکار مشخص است که احمدی نژاد کم خواهد آورد در این منازعه:

الف- به این دلیل بدیهی که مردان احمدی نژاد که می توانند نزاع را ادامه یا داغ نگه دارند چنان معدودند که هرکدام از صحنه خارج شوند جایگزین نه تنها همطراز که اصلاً جایگزینی ندارند. همانطور که دیدیم وقتی جناح راست سنتی زوم کرد روی مشایی و بقایی توانست خیلی سریع آنان را از متن حذف و چنان به حاشیه ببرد که حتی نتوانند در حد همان پستی هم که در دولت دارند و بر مبنای شرح وظایف سازمانی شان تحرک داشته باشند. و بکلی از صحنۀ فعالیت سیاسی مثل تشکیل جلسات و سخنرانی و حتی اظهار نظر محروم شدند.

ب- وقتی توانستند با نفر اول و دوم احمدی نژادیسم چنان کنند بدیهی است که جوانفکر سبک تر و تنها تر از این حرف هاست که بتواند مقاومت کند. در حقیقت اژه ای مکار با عقب نشینی تاکتیکی و قبول صوری شکست در ماجرای روزنامۀ ایران؛ جوانفکر را از حیز انتفاع ساقط کرد. حالا دیگر هر تحرک مشابه همان مصاحبه با اعتماد یا کنفرانس مطبوعاتی می تواند نشانۀ این تعریف شود که این تیم احمدی نژاد است که دنبال درگیری است و لذا می توان با او برخورد کرد.

پ- در طرف سوم اما محسنی اژه ای سلاح بسیار برنده تری هم در اختیار دارد به بویناکی پروندۀ اختلاس 3000 میلیارد تومانی. زیرا که در پروندۀ اختلاس هرچقدر هم که احمدی نژاد قسم حضرت عباس بخورد و مرتب حساب بانکی خالی خودش را برخ بکشد؛ دم خروس این اختلاس از زیر کاپشن دولت است که بیرون زده و نه هیچ سازمان و ارگان و قوۀ دیگر بعنوان عامل اصلی. تازه اگر موضوع اختلاس های دیگر و تقسیم مفت زمین های بزرگ به خرپولان را شایعه بدانیم فعلاً.

ت- در یک ورژن چهارم اما امروز لاریجانی قضا بازهم به محسنی اژه ای مأموریت داده که کمیتۀ جلوگیری از تقلب و تخلف های انتخاباتی تشکیل بدهد سه ماه مانده به انتخابات. و این در نوع خود اولین بار بوده با این عنوان. و ناگفته پیداست که عمده ترین هدف این کمیتۀ تازه تأسیس رصد کردن فعالیت انتخاباتی احمدی نژاد و مشایی خواهد بود و سد کردن تحرک هایشان با انواع ترفند ها. و از جمله جلوگیری از ریخت و پاش های خریدن رأی.

2- خامنه ای اما فعلاً سخت منفعل است بویژه با انفجار موشک قاره پیما و دفن شدن همۀ نیروی نخبه ای که قادر به چنین اختراع و صنعتی بودند. ضمن اینکه کشورهای غربی هم در سیاست خارجی گویا مسابقۀ تحریم و محدودیت برای ایران گذاشته اند که مزید بر علت است در تشدید آشفتگی خامنه ای. لذا نه قادر به واکنش خواهد بود بنفع احمدی نژاد؛ و نه اگر هم قدرتش را داشت جدی گرفته خواهد شد در این شرایط؛ از سوی الیگارشی روحانی.

3- احمدی نژاد اما بنظرم می رسد که نزاع را بزودی ببرد روی سیاست خارجی و شروع به تهدید ابتدا پنهان و اگر جواب نداد آشکار بکند خامنه ای را که اگر نتواند اژه ای و یاران را مهار کند او نیز از خود سلب مسئولیت خواهد کرد در مهار بحران بین المللی. چون در حقیقت هم و با توجه به شکست سیاست های اقتصادی احمدی نژاد و گرفتاری های عدیده در حوزۀ نقدینگی و کمبود منابع برای پرداخت های نقدی ماهیانه به مردم و قیمت های غیرقابل مهار طلا و ارز؛ احمدی نژاد خیلی هم بی رغبت نیست برای جر زدن و انداختن شکست به گردن رقبا و خامنه ای. چون احمدی نژاد بر عکس خامنه ای که ملاحظات حکومت را دارد آدم بی چشم و رو یی است و در صورت فشار برای غرق کردنش؛ از هیچ کدام از ابزار های در اختیارش صرفنظر نخواهد کرد. البته که همۀ این ماجراها هم با بهره ای برای ملت تمام خواهد شد در تضعیف رژیم! یا..هو

پی نوشت:
شاهد هم از قضا رسید و امروز چهرشنبه لاریجانی "بی داد" با واژۀ "اخطار" احمدی نژاد را مخاطب قرار داد در آنچه که می گوید از پروندۀ اختلاس نگران است.

هیچ نظری موجود نیست: