۱۳۹۰ آبان ۲۱, شنبه

پیام انفجار در ملارد: تهدید از بیرون / انفجار در درون. این است وضع ایران امروز؛ هموطن!

Mirth & Girth


1- پادگانی در ملارد منفجر شده است امروز. انفجاری به بزرگی "صدای مهیب"ش در تهران؛ انفجار مشابهی  در پادگانی دیگر از سپاه در لرستان را بیاد می آورد در همین ایام اخیر که به کشته شدن ده ها سرباز وظیفه انجامید. سربازانی که بی ایمانی به اسلام قلابی و ریایی امروز سپاه؛ فقط به این دلیل محل خدمت خود را سپاه پاسداران انتخاب کرده بودند و می کنند با پارتی بازی؛ که سپاه هنوز هم انضباط و نظم و نسقی ندارد در حد سختی ارتش. و البته ریخت و پاش هایی که از دستان میلیاردی سرداران ممکن است چکه کند تا دامن سربازان.


2- آن انفجار خرم آباد را نوشته بودم برای تان که یک خرابکاری درون سازمانی است قریب بیقین و یا خرابکاری با نفوذ از بیرون به احتمال ضعیف. و تأکید کرده بودم که منتظرکمترین اعلان نتیجه نمانیم که - مثل همیشه - گزارشی از چگونگی پرپر شدن جان سربازان نخواهیم دید و شنید از بختک هیولای سپاه امروز. حالا حادثۀ انفجاری بمراتب قویتر در بغل دست پایتخت رخ داده است. که فقط بدلیل وحشت افزا بودن صدای آن تا غرب تهران از لاپوشانی کل ماجرا عاجز مانده اند. و نهایتاً خواهند گفت یک حادثۀ معمولی بوده انفجاری در یک زاغۀ مهمات و "سرملت!" بسلامت باد. اما این انفجار هم مثل انفجار خرم آباد قطعاً یک خرابکاری عمدی بوده از درون یا نفوذ از بیرون. که در هر دو صورت چیزی از اهمیت پیامی که دارد کاسته نخواهد شد.

3- و آن پیام این است که: "ای آیت الله خامنه ای فرمانده کل قوا و رهبر بلا منازع جمهوری انقلاب اسلامی که کف بر دهان می آوری در خطبۀ شقشقیه ات در بین یونیفورم پوشان - فقط یونیفورم و دیگر هیچ! - که: "سیلی محکم می زنیم بدشمن متجاوز" با تکیه بر صفوفی که فقط بدرد بزم های پلشت "جنون عظمت خواهی" خودت آراسته ای بزور و سرکوب"؛ بدان و آگاه باش که نیروی مورد بالش و مباهات تو حتی قادر نیست امنیت زاغه های مهمات خودش در داخل پادگان های محصور از هزار ترفند انسانی و تکنیکی حفاظتی اش را حفظ کند. پس گنده گوزی الکی نکن که تو ژنرال سربازی نکرده ای هستی که حد اکثر توان بی لشکر و سپاهت نابودی ایران است. پس تا دیر نشده توبه کن و بخدا و بملت برگرد." - بهم تنیدگی زمانی و نزدیکی سخنان چند روز پیش خامنه ای در دانشکدۀ افسری و تهدیدات جدید بین المللی و انفجار امروز مد نظر بود در پاراگراف فوق -

4- و پیام نهایی و سمبلیک این انفجار:
خدا فارغ از اینکه در بدو پیدایشش به کشف بوده است و یا اختراع و حتی خیال انسان اولیه. اما بعد از پیدایشش دیگر  یک واقعیت جاری است و قابل اتکاء. همانطور که چند روز پیش باران وبرف رحمت و سرمای زحمت امروز ایران را نشانه گرفته بودم از لطف خدایی که با ایرانیان آشتی کرده و سوار بر بال های "درنای امید" به ایران و فریدونکنار برگشته؛ اینک در ورژنی دیگر بخشونت انفجاری مهیب انگشت  سبابۀ خدا را نشان می دهم گرفته بسوی خامنه ای که: "سید علی کارت تمام است و لاف در غربت چه می زنی!" و هشیاری و هشداری به ملت ایران که مبادا فریب بخورید وبا پشتی به باد (سپاه) بجنگ ناخواسته ای از هیولای بیگانه رضایت بدهید. سپاهی که اگر حتی یک هزارم فسادی که نوری زاد مستند کرده در نامۀ دهمش به خامنه ای واقعیت داشته باشد؛ بازهم کفایت می کند برای بی کفایتی و بی لیاقتی اش در روز مبادا. بعبارتی بازهم کلی تر و سمبولیک. انفجار ملارد انفجار درون یک ملت است از ظلم و جور و فساد و مرگ و تباهی از دست بندگان ناپاک خدا! یا...هو

پی نوشت:
تشریح فنی ماجرا بعد از دریافت اطلاعات اعلام شده: "مهندسان و قرماندهان سپاه قربانی وحشت "جنون عظمت" خامنه ای"!

۸ نظر:

ناشناس گفت...

زمانی گمان می کردم که سرباز کسی است که به عشق وطن جان خویش میبازد
ولی امروز می دانم که بر سر بازی قدرت جان اوست که نادیده انگاشته می شود او سر می بازد تا نالایقان سرداری کنند!!!!!!!!!!!!!!!!!

nik گفت...

یا شاید هم بعد از این گزارش آمانو دارند مدارک و شواهد را از بین میبرند

پویا گفت...

نمیدانم چگونه میشود کشته شدن چندین سر باز را دلیل آشتی خداوند دید مگر آنکه باور کنیم این خدا هم مانند خامنه ای کارش را با کشت وکشتار بیگناهان پیش میبرد... . وفرق شما با خامنه ای چیست که از کشته شدن جوانان خوشحالی میکنید؟

Dalghak.Irani گفت...

آقا پویا سلام.
می خواهی گیر بدی یا واقعاً شک داری به جلادی من. آنهم تا نزدیک حامنه ای که سرنوشت 80 میلیون انسان را گروگان دارد و منی که بخودم هم دسترسی ندارم. اگر بساعت پست شدن مطلب نگاه می کردی متوجه می شدی که من متن را قبل از اطلاعی از کشته شدن کسی که هنوز اطلاع رسانی نشده بود نوشتم. ضمن اینکه مدعای من در آن پست چیز دیگری بود و نخواسته ای بگیری. تازه کامنت را وقتی نوشتی و فرستادی که من پست جدید را هم ارسال کرده بودم و می توانستی بخوانی و سپس قمه بکشی. کمترین مسئولیت تو عذر خواهی از من است. یا...هو

پویا گفت...

سلام, نه من پست جدید را ندیده و نخوانده بودم سایت شما مدتها روی همان پست اول مانده بود چون داشتم اخبار انفجار را در سایتهای دیگر میخواندم, درست شما از کشته ها هنوز خبر نداشتید ولی میدانستید که دریک انفجار بزرگ چگونه میشود کشته نباشد؟ پس پیش از آنکه خوشحالی کنیم بر سر انفجار به انسانها فکر میکینم نه؟و به سربازهای بی گناه وجوان که هنوز زندگیشان آغاز هم نشده. نه به شما هیچ شکی ندارم که انسان شریفی هستید ولی گاهی جو گیر میشوید و خشگ و تر را با هم میسوزانید. هر چه باشد شما بزرگتر از خوانندگانتان هستید وپیراهن بیشتری کهنه کرده =ودور انداخته اید و این جوانان به شما نگاه میکنند و میاموزند.بعنوان یک از خوانندگان شما دوست دارم به خودتان وفادار بمانید و پیام آور شادی برای همه باشید ولی نه به قیمت جانهای جوان. نه به قیمت انفجار هایی از این دست و ویرانی هایی که بار میاورد.

پویا گفت...

آره.... ببخشید واقعا، راست گفتی. اشتباه ازمن بود. منو ببخش. غلط کردم. دیگه تکرار نمیشه.

پویا گفت...

دلقک عزیز خودت را لو دادی ,سر پیری معرکه گیری؟

Dalghak.Irani گفت...

سلام پویا. کدام پویا!
تحت تأثیر کامنتی بنام پویا داشتم درس هایم را حاضر می کردم وبیایم بگویم چه نسل بزرگواری هستید شما جوان ها. چون در نسل من خیلی زیاد نبودند پیر وجوان که مسئولیت کارشان را و داوری شان را و اشتباه شان را بپذیرنرد. و خوب شد که دیر کردم تا پویای دوم رسید و فهمیدم که نفهمیدم کدام پویا به کدام پویاست. و این هم از مزایای انسان مجازی است دیگر. بهرحال از همه ممنونم به عتاب یا بکتاب! یا...هو