۱۳۹۰ آبان ۱۰, سه‌شنبه

خامنه ای نگران و هراسناک پشت پنجرۀ رادیو مجلس!

Last Supper1- روز سه شنبه دهم آبان ماه سال 1390 می تواند یکی از روزهای تاریخی در سرنوشت ایرانیان و در شمارش معکوس شروع شده برای رهایی از این کابوس سی و سه ساله باشد. زیرا تا چند ساعت دیگر استیضاح وزیر اقتصاد احمدی نژاد در ارتباط با پروندۀ دزدی 3000 میلیارد تومانی آغاز خواهد شد. و این موضوعی متفاوت با همۀ استیضاح ها و رأی دادن ها و ندادن های مرسوم خواهد بود. زیرا این استیضاح اولین اقدام مجلس هشتم است که در مخالفت با خواست آیت الله خامنه ای شکل گرفته با هر جان کندنی هم.

2- شک ندارم که اگر از احمدی نژاد و یاران گرفته تا آیت الله و زیر مجموعۀ مخوفش خوابیده باشند در این ساعت (2 صبح ایران) که فقط ساعات معدودی مانده به جلسۀ علنی مجلس. هنوز چشمشان هم گرم نشده بعد از دوشنبه ای که طول و عرضش به لابی گری های گوناگون سپری شده برای رسیدن به جواب های لازم و بعد از اینکه نمایندگان استیضاح کننده مردانگی نشان دادند این یکبار در تسلیم نشدن به لابی ها و رشوه ها و استمزاج ها از نظر رهبری. الف- آیا هم احمدی نژاد و هم حسینی در جلسۀ استیضاح حاضر خواهند شد؟ ب- آیا نرفتن جفت رییس جمهور و وزیر اتفاق خواهد افتاد؟ پ- آیا احمدی نژاد پشت وزیرش را خالی خواهد کرد و او را تنها به مصاف استیضاح کنندگان خواهد فرستاد. ت- آیا نماینده های استیضاح کننده و در صورت رفتن احمدی نژاد؛ جلسۀ استیضاح را به طرح سؤال های خودشان از احمدی نژاد تبدیل خواهند کرد. همان سؤال هایی که چهار ماه است خامنه ای سد راهش شده و اینک نیز معلوم نیست به چه سرنوشت نا معلوم وبی اثری تبدیل خواهد شد. و آیا ...

3- آنچه که مسلم است این است که خامنه ای همۀ تمهیدات و تهدیدات لازم را انجام داده است تا جلسۀ استیضاح وزیر اقتصاد؛ ناخواسته تبدیل به محاکمۀ غیر مستقیم او و مدیریت مخربش نشود. اما - و این اما مهم است - معدود نمایندگان هنوز دارای شخصیت انسانی هم کم له نشده و تحقیر ندیده اند بخاطر احمدی نژاد نوچۀ آقا در این سه سال گذشته. لذا خامنه ای قطعاً خیالی آسوده نخواهد داشت از شورش احتمالی بردگان. لذا رادیوی بشدت تنظیم شده اش روی صدای صاف مجلس را با آشفتگی و هراسان بگوش خواهد چسباند در تمام سه ساعتی که هر لحظه اش مدت ها طول خواهد کشید برای تمام شدن. الف- آیا اسمی هم به کنایه یا اشاره از او خواهد رفت. ب- احمدی نژاد اگر بیاید و نخواهد با حمله به او مسیر استیضاح را عوض کند چه چیز قابل گفتنی خواهد داشت در مقابل این دزدی میلیاردها دلاری در زیر مجموعه ای که همه هم آگاه بوده اند به دزدی اتفاق افتاده و نه تنها جلو نگرفته اند که بدتر آن را تسهیل هم کرده اند. پ- اگر احمدی نژاد به جلسۀ استیضاح نرود و نمایندگان را تا سر حد جنون عصبانی کند آیا نماینده ای به سیم آخر نخواهد زد در بازگفتن بخش دیگری از ویرانی ها و جنایت ها و خیانت های بنام نامی ولایت فقیه!

4- فردا روز بس مهمی است. گمانه زنی من این است که احمدی نژاد به جلسه نخواهد رفت تا از تبدیل استیضاح وزیرش به استیضاح غیر مستقیم خودش فرار کرده باشد. زیرا که در صورت شرکت در جلسه نه تنها حرفی محکمه پسند نخواهد داشت برای دفاع از دولتش و خودش و وزیرش. بلکه شرکتش در جلسه بمنزله تأیید و پذیرش رسمی و قطعی فساد های کلان در دولتش خواهد بود. در حالیکه اگر شرکت نکند و فقط یک مهرۀ سوخته اش را قربانی کند فرصت دیگری خواهد داشت که جربزند و با استفاده از رانت خامنه ای مجدداً خودش را در سیبل توطئۀ مخالفان اصولگرایش به موش مرد گی بزند. ولی اینکه احمدی نژاد بتواند تا آخر مأموریت اش در تابستان 92 مجدداً کمر راست کند و به مردی از  "جنس پررو"ی پیش از این تبدیل شود. نه گمانم. باید در این بی هیجانی، با هیجان منتظر فردا باشیم و زوج خرابکار "خامنه ای - احمدی نژاد" را در پایان استیضاح مطالعه کنیم. و اگر فردا روز متفاوتی شد باور کنیم که پوست اندازی دنیا در حال سرایت به ایران هم است بنفع ما! یا...هو

۳ نظر:

ناشناس گفت...

دیر یا زود این ویرانه بر سر نشانه بزرگ اله و اقا مجتبا و خاندان خامنه ایی و خجسته خانم فرو خواهد ریخت راهی که سید علی داره میرهی راه نجاتی برایش متصور نیست مگر همانی که نوری زاد پیشنهاد داده هر روز سید علی سر به دیوار میزند و گنداب را گنداب تر میکند

Aram گفت...

این گمانه زنی ات مثل بقیه اش غلط شد چون احمدی نژاد به مجلس رفت@

ناشناس گفت...

از آنچه فكر مي‌كني برده‌ترند. لاريجاني پيام رهبري را داد...