۱۳۹۰ آبان ۴, چهارشنبه

بوی تعفن التماس احمدی نژاد قاطی بوی خون از حرف های اژه ای!

Aurora Triumphans1- در حالیکه بهترین و مثبت ترین خبر امروز یک نمرۀ برجسته می دهد به علی مطهری و فهرست 86 نفره ای که منتشر کرده اند از نمایندگان باقی بر طرح سؤال از رییس جمهور - در صورت قطعی بودن - اما علاقه مندم که بروم سراغ دولتی که سر بدر و دیوار می کوبد برای برون رفت از عملکرد خانه خراب کن 6 ساله اش ولی تلاش هایش عقیم است. و نه تنها شوقی در موافقانش ایجاد نمی کند بلکه باقی ماندۀ کاسه لیسانش را هم تشویق می کند که هرچه زودتر و دورتر از این بمب کنار جاده ای خامنه ای فاصله بگیرند. دیگر همان یک جوانفکر باقی مانده در روزنامه اش ایران  هم از نفس افتاده. و نه تنها تاکتیک همیشه برندۀ احمدی نژاد در طول قدرقدرتی اش را که زدن سیلی اول و تهاجم بی در و پیکر به حریف بود را از کار انداخته بلکه خود احمدی نژاد را هم واداشته که بعد از اتمام بکاربردن همۀ اصطلاحات و لغات ادبیات لمپن ولاتی؛ به تنها اصطلاح دوزبانه - ترکی و فارسی - باقی مانده در این حوزه متوسل بشود. احمدی نژاد باز خالی بسته و در بیرجند مخالفانش را تهدید کرده که اگر دهان  باز کند و - لابد - از ملت (هواداران احمدی نژاد) بخواهد. آنان در مدت دوثانیه همۀ مخالفان و منتقدان را خواهند روفت و از بین خواهند برد. این دو ثانیه ای که احمدی نژاد در اینجا مصرف کرده است همان "ایکی" ثانیۀ معروفی است که در چند سال گذشته و در ادبیات جوانان رخ نموده است. 

2- در سوی دیگر اما صالحی وزیر خارجه اش را به ریاض فرستاده که در بین خیل عزاداران دوستان عربستان و غرب بپلکد زار؛ و از رژیمی که همین هفتۀ پیش از توطئۀ ترور سفیرش در خاک امریکا توسط خامنه ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کرده است، منت کشی کند که "ترا بجدتان سعود عبد العزیز بیایید و به جمهوری اسلامی متزلزل و منزوی ترحم کنید و ما را نه تنها ببخشید که با ما مهربان هم باشید." این درست است که احمدی نژاد حق دارد که به دنیا پالس بفرستد که در جنایت های خامنه ای او را شریک ندانند. واین هم حقیقت دارد که صالحی الان 6 ماه است که دربدر دنبال روزنه ای می گشت برای سفر به ریاض و بدلیل تمایل نداشتن عربستان از سویی و جیغ های بنفش امثال شریعتمداری ها از سوی دیگر در داخل موفق نشده بود. ولی از حق نباید گذشت که در این مورد حق با کیهان است و در روابط دیپلماتیک چنین دریوزگی هایی عرف نیست و عقب نشستن در برابر اتهام رژیمی که رسماً در تقابل با جمهوری اسلامی - که متاسفانه نام ایران عزیز را هم یدک می کشد - است در صحنۀ جهانی جز به در ماندگی دولت ایران در مقابل دشمن تعبیر نخواهد شد. 

3- کیهان اما با اینکه مجدداً از احمدی نژاد دوباره اخته شده استقبال کرده و سخنان ضد غرب او در رابطه با کشتن قذافی از سوی ناتو برای جلوگیری از افشای حقایق را کامل و با افزودن "دکتر" به جلو اسم احمدی نژاد پوشش داده است. لیکن بازهم نتوانسته پیام تسلیت پرسوز و گداز احمدی نژاد را به پادشاه عربستان سعودی در قالب آیه های قران و اطلاق خادم الحرمین وآرزوی سلامتی و... برای ملک عبدالله را بر بتابد. لذا با تراشیدن یک شریک جرم دم دستی و آماده که کسی نیست بغیر از هاشمی رفسنجانی؛ به احمدی نژاد ایراد ملایم گرفته که چرا چنین پیغامی را برای پادشاه در حال مرگ و رژیم سعودی در حال سقوط - لابد اسنادش هم در کیهان است و همۀ تیتر های دو ماه گذشتۀ کیهان - فرستاده است. اما برای اینکه نامردی و پلشتی شریعتمداری خدشه دار نشود تیتر مطلب را به نامه های هر دو نفر هاشمی و احمدی اختصاص داده ولی در متن مطلب جز انتقاد های فراوان به احمدی نژاد خبری از نامۀ هاشمی نیاورده است.


3- البته کیهان در یک مطلب عصبی و پرخاشگر و ترسو باز به سراغ هاشمی رفته است در رابطه با اعلان مغایر بودن تبدیل نظام ریاستی به پارلمانی با قانون اساسی؛ و غیر ممکن بودن آن به شهادت نص خود قانون اساسی که جمهوریت را غیر قابل بازنگری ثبت و تأکید کرده است. همۀ این ها را گفتم که بخندید به سرگیجه ای که جمهوری اسلامی گرفته و بیش باد! اما فراز اصلی سخنم که ممکن است کمتر توجه تیزی را جلب کرده باشد از گفتگوی تلویزیونی محسنی اژه ای می آید. آنجایی که گفته است: از آمدن خاوری نا امید شده است. و اگر برنگردد به پلیس اینترپل متوسل خواهند شد. اژه ای اما حرف مهمش این نبوده زیرا که هم او و هم همه می دانند که بین ایران و کانادا پیمان استرداد مجرمین جاری نیست و اینترپل قدرتی جهت مداخله در این مورد را ندارد در خاک کانادا. اینجاست که اژه ای پالس اصلی را فرستاده است. او گفته است: در حال حاضر نیروهای امنیتی در تعقیب سوژه هستند و خاوری باید بداند که نمونه های قبلی در گیر در این قبیل موارد در خارج از ایران عاقبت خوبی پیدا نکرده اند. و خاوری اگر برگردد حداقل بنفع دنیای خودش عمل خواهد کرد. در این فراز از گفتۀ اژه ای اگر کلمات نیروهای امنیتی (بخوان جاسوسان با کاربرد ترور)، عاقبت خوب پیدا نکردن (بخوان کشته شدن) و بنفع دنیای خودش (بخوان زنده ماندن) را کنار هم بگذاریم معلوم می شود که محسنی اژه ای از یک تهدید تروریستی در خاک کانادا نسبت بجان خاوری حرف می زند. یا...هو

۱ نظر:

بهروز گفت...

سلام دلقک ، اگه یادت باشه من هم قبلا پیش بینی کرده بودم که سر یارو رو زیر آب میکنن ، تروری در کار نخواهد بود،فکر کنم طرف توی خونه اش یه سکته بزنه وهمه چی حل بشه ، اینجوری براشون هم فاله و هم تماشا .... قربون خدا برام ، به قول حسن شجاعی " خواننده زمان ما " .. عجب صبری خدا دارد ....