۱۳۹۰ دی ۲۰, سه‌شنبه

احمدی نژاد ماشۀ دور نهایی جنگ مبارک با اصولگرایان را چکاند!

Suprematist Composition1- حدس موضوع برای من مشکل بود که دولت و وزارت کشور چنین عزم جزم و تابلویی داشته باشند برای "باید زد به سیم آخر هرچه باداباد". حتی تصور می کردم که اشخاصی مثل اکبر اعلمی هم تأیید صلاحیت بشوند برای نمایش بی طرفی حضرت آقا. البته هنوز هم آن سناریو قابل پی گیری خواهد بود از سوی شورای نگهبان. اما این ترمیم هم مشکلاتی دارد که براحتی قابل دسترس نباشد. اول اینکه آیا رد صلاحیت شدگان تقاضای فرجام از شورای نگهبان بکنند یا نه. حداقل اینکه یکی از درشت ترین ها (علی مطهری) گفته فعلاً چنین قصدی ندارد. دوم اینکه اگر همۀ رد صلاحیت شده های شناخته شده را شورای نگهبان به چرخۀ انتخابات برگرداند مشکل شکاف بیشتر در بین دولت و شورای نگهبان و خامنه ای و احمدی نژاد تشدید خواهد شد. و سوم اینکه تقریباً همۀ رد صلاحیت شدگان مجلس فعلی اعم از اصولگرا و اصلاح طلب از مادۀ 28 ایدئولوژیک مردود شده اند و نه از بابت پرونده های اطلاعاتی و قضایی و سایر شرایط شکلی؛ لذا این هم مزید بر علت اختلاف خواهد شد که نهاد ایدئولوژیک (شورای نگهبان) از نهاد سیاسی (وزارت کشور) عقب تر است در شناساندن و پاک سازی مخالفان فکری خامنه ای. زیرا که وزارت کشور درست تشخیص داده است و رد صلاحیت شدگان گفته و ناگفته از مصداق ولایت فقیهی خامنه ای عبور کرده اند. دقیقاً مثل همان مرغ و تخم مرغ مشایی و احمدی نژاد که می گوید اول مشایی بوده و بعد احمدی نژاد زاده شده یا ابتدا احمدی نژاد بوده و مشایی از دندۀ چپ او برخاسته است. و نتیجه می گیرند که مقصر شخص احمدی نژاد است. همین تناسب در مورد خامنه ای و احمدی نژاد هم برقرار است در نزد رد صلاحیت شدگان. آنان بدون اینکه صریحاً اجازه و جرأت "اینهمان" کردن خامنه ای با احمدی نژاد را داشته باشند ولی پرواضح است که احمدی نژاد را ساخته شده از دندۀ راست خامنه ای می شناسند. و معتقدند که خامنه ای صلاحیت رهبری در جایگاه ولایت فقیه را ندارد.

2- اینک سخت ترین روزهای خامنه ای هم در پیش است و هر تصمیمی که بگیرد اوضاع را آشفته تر و بدتر کرده و باعث گسیختگی پیش روندۀ بیشتری خواهد شد در بین لشکر بردگان. اگر به شورای نگهبان دستور بدهد که رد صلاحیت شدگان را حتی اگر خودشان هم درخواست نکرده بودند به چرخۀ نامزدی برگرداند؛ با واکنش تند و غیرقابل پیش بینی احمدی نژاد مواجه خواهد شد و نارضایتی جبهۀ پایداری و بدنۀ هتاک حامی حودش (بخوان افسران جنگ نرم با قمه و اسلحه در خیابان). اما اگر دستورش بشورای نگهبان ادامۀ کار وزارت کشور باشد قطعاً بخش مهمی از هوادارنش در جبهۀ متحد اصولگرایان و آخرین بقایای روحانیان در اطرافش را ناراضی و بصف منتقدانش خواهد فرستاد. و درچنین حالتی حتی اگر بتواند تبعات سیاسی آن را در کوتاه مدت تحمل و جمع کند با افت شدید تر مشارکت مردم روبرو خواهد شد و بحران مشروعیت فزاینده. مخلص کلام اینکه امروز را باید یک نقطه عطف جدید در ادامۀ خود زنی های خامنه ای اولاً و جمهوری اسلامی ثانیاً دانست و شادمانی کرد. یا...هو

پی نوشت: پیش بینی رفتار شورای نگهبان در مورد صلاحیت ها را هم اینطور می دانم که این شورا برخی از این رد صلاحیت شدگان از سوی دولت را - با اولویت نمایندگان فعلی رد صلاحیت شده - تأیید صلاحیت خواهد کرد. و در عوض خیلی از نامزدان ناشناخته و خاکستری را با ترس از وابستگی شان به جریان انحرافی یا فتنه! از چرخۀ انتخابات حذف خواهد کرد. البته نه به نام رد صلاحیت بلکه تحت عنوان "عدم احراز صلاحیت". بعبارت دیگر شورای نگهبان هر آدم ناشناسی را که صد در صد به سابقۀ او اشراف مطمئن نداشته باشد جزو کسانی قرار خواهد داد که صلاحیت آنان احراز نشده است. و تعداد کسانی که "رد صلاحیت" خواهد کرد معدود خواهد بود.

۱ نظر:

ناشناس گفت...

Dear Dalghak,

I just start to visit your Weblog and seems to me your political review sound close to reality and virtuality. Good job and good luck.