۱۳۹۰ بهمن ۷, جمعه

بازار دلار و طلا کمتر اقتصادی و مطلقاً سیاسی است و مهار نخواهد شد. احمدی نژاد دروغ می گوید.

The Feast of the Gods


1- احمدی نژاد بالاخره بعد از یکماه سکوت در مورد بازار ورشکستۀ ارز و طلا، و در حاشیۀ سخنرانی اش در کرمان یک جمله هم راجع به این افتضاح حرف زده و گفته است: " من بعنوان مطلع می گویم که اوضاع اقتصادی کشور خوب است و جای نگرانی نیست" او احمدی نژاد سپس التهابات (بخوان افتضاحات) بازار ارز و طلا را به عوامل غیر اقتصادی مثل رسانه ها و جنگ روانی و دلالان و رقبا نسبت داده و خواسته است اطمینان بدهد که بر اوضاع مسلط است. احمدی نژاد مثل همیشه هوشیاری خودش را در انتخاب کلمات نشان داده و با انتخاب کلمۀ "مطلع" بجای واژۀ "مسئول" خواسته است این پالس تأکیدی را بفرستد که التهابات بازار از جهت فاکتورهای اقتصادی - که او از آن مطلع است - قابل توجیه و شناسایی نیست؛ و پرواضح است که در حوزۀ سیاست "من احمدی نژاد" کاره ای تأثیر گذار نیستم.

2- احمدی نژاد که می داند بازار ارز و طلا با اقدامات دولت کنترل نخواهد شد و پس از شوک اولیه که باعث توقف معاملات و سقوط نسبی قیمت ها می شود؛ مجدداً بازار به تلاطم خود باز خواهد گشت. او با علم بر اینکه هر مسئله ای در ایران یک وجه پررنگش به حوزۀ "سیاست محض" و بی ثباتی سیاسی مربوط است؛ مخصوصاً از منظر یک مطلع اقتصادی و نه مسئول سیاسی - شأن اصلی هر رییس دولتی - سخن گفته است که عدم موفقیت ترفند جدید بانک مرکزی تحت عنوان مسخرۀ "تک نرخی کردن ارز" در روزهای پیش رو را از گردن خودش ساقط و آن را بحوزۀ سیاست که در اختیار مطلق آیت الله خامنه ایست مربوط نشان بدهد. و محتمل موافقتش با افزایش سود سپرده ها را نیز - پس از مقاوت اولیه - از این منظر انجام داده است که در روزهای آینده که این سیاست پاسخ لازم را نگرفت - نمی گیرد - سرکوفت بزند بمخالفان و همکارانش که دیدید من می گفتم این وضع به سود بانکی ارتباط ندارد.

3- واقعیت قضیه هم درست است چون اصل مشکل پیش آمده برای بازار ارز و طلا از حوزۀ اقتصاد صرف نمی آید که با درمان های اقتصادی قابل رفع و رجوع باشد. چون در حوزۀ اقتصاد ایران کمترین تغییری رخ نداده است در یکماه اخیر. نه هنوز تحریم های جدید شروع شده است و نه هنوز از رسیدن ارز به خزانۀ کشور جلوگیری شده است. آثار اقتصادی تحریم ها تازه پس از شش ماه تا یکسال - بسته به تدبیر دولت و ذخایر ارزی و از این قبیل - بعد از اجرایی شدن تحریم ها قابل مشاهده و استناد است.

4- چنین بنظر می رسد که مشکل بازار ارز و طلا با فرصت طلبی و شیطنت دولت شروع شده ولی ادامه اش و از کنترل خارج شدنش مربوط به سیاست شکست خوردۀ ایران در برابر غرب باشد. یعنی در بدو امر احمدی نژاد برای تأمین کسری بودجۀ خود و بالابردن توان توزیع پولش در آستانۀ انتخابات تزریق دلار به بازار را در پیش گرفت تا دلار کمی گران شود و بانک مرکزی با ورود به بازار گران شده ریال بیشتری جمع کند برای مصارف خاص. این همان شروع و موج اول گرانی ها بود که دلار را بمرز 1300 تومان رساند. اما زمان که به این تاریخ رسید بازار از کنترل خارج شد و بهمنی هرچه دلار روانۀ صرافی ها کرد عطش جامعه فرو ننشست و قیمت دلار و مسابقه اش با طلا قصد توقف نداشت. علت این بود که مردم علت سودجویی ابتدایی دولت در شروع بازی را باور نکردند و علت گرانی را با تهدید های غرب گره ذهنی زدند. وقتی این علت یابی از دولت به خارج مرزها و سیاست های جهانی تغییر پیدا کرد دلار دیگر نایستاد و نمی ایستد تا روزی که بازار علامت سیاسی برعکسی بشنود از سوی جامعۀ جهانی.

5- و چون چشم انداز علامت مثبت از سوی سیاست جهانی در حد صفر است لذا بسیار بسیار بعید است که حکومت بتواند بازار ارز و طلا را مجدداً بکنترل در بیاورد. مگر اینکه دولت بخواهد دست بخود کشی بزند و چنان مقدار ارزی از ذخایر کشور را وارد بازار کند که بقالی ها هم شروع کنند به فروش ارز بقیمت دولتی. این هم البته کمی بعید است. به این دلایل که اولاً معلوم نیست - و هیچکس بغیر از چند نفر در دولت - نمی داند که حساب و کتاب ارزی کشور در چه بالانسی است. و آیا ادعای احمدی نژاد همیشه دروغگو در مورد ذخیرۀ صد میلیاردی کشور درست است یا نه. ثانیاً احمدی نژاد هنوز یکسال و نیم دیگر از عمرش باقی است و نمی تواند ذخیره هایش را بصفر مطلق برساند و کشور را ورشکسته کند- قصدی که گذاشته برای آخرین ماه های رفتنش و واگذاری ایران ورشکسته به رییس جمهور بعدی - و ثالثاً او می داند که سیاست های لجوجانۀ خامنه ای که با بازی های کودکانۀ خودش (احمدی نژاد) کشور را به اینجا رساند، در ماه های آینده اوضاع بسیار سختی را برایش رقم خواهد زد از جهت کسب درآمد های ارزی. یا...هو

هیچ نظری موجود نیست: