۱۳۹۱ مهر ۸, شنبه

کارتون هادی حیدری در تجلیل از رزمندگان با محتوای از دست رفتن آرزوهایشان بود!1- من هم بدون توجه به صفحۀ انتشار کاریکاتور هادی حیدری ابتدا چنین برداشت کردم که هادی با تلفیقی از نمادهای شکلی رزمندگان و محتوای  آغاز دانش و آگاهی (شروع سال تحصیلی جدید) اثر زیبایش را به جهالت در حال گسترش هم جهانی و هم ایرانی - هر کدام از زاویه ای متفاوت - اختصاص داده است و لذا در پست قبلی گذرا نوشتم. 

2- اما بعد که متوجه شدم این کاریکاتور در صفحۀ بزرگداشت دفاع مقدس کار شده است. بنظرم رسید که وجه اشاره به نماد های شکلی جنگ (پیشانی بند) پررنگ تر بوده است. لذا انکار این موضوع از سوی هواداران و آزادی خواهان و فرهیختگان را نعل وارونه تشخیص دادم و دیدم کمکی به موقعیت روزنامه و هادی نمی کند. و معتقد شدم که باید نزدیک ترین ذهنیت کاریکاتوریست منتقد را برملا و مثل شیر از آن دفاع کنیم. 

3- با این برداشت بود که کامنت زیر را با کمترین لغات و با پاستوریزه ترین ادبیاتی که قابل انتشار در هر سایت و وبلاگی باشد تنظیم کرده و زیر مصاحبۀ دفاعیۀ دکتر کچوئیان! در سایت الف احمد توکلی فرستادم. اما متأسفانه نه سایت الف و نه یکی دیگر از سایت هایی که برای آن هم زیر بیانیۀ 160 نفری همکاران هادی فرستاده بودم منتشر نکردند. ممکن هم است که بزعم خود خواسته اند گزک دست دادگاه انقلاب رسیدگی کننده به پروندۀ شرق ندهند و باعث محکومیت هادی نشوند. اما همانطور که در کامنت هم نوشته ام اشتباه می کنند و دادگاه رسیدگی کننده نه بر مبنای حقوقی که بر مبنای توازن قوای سیاسی رأی خواهد داد. و اگر تشخیص بدهد که هتاکان هنوز دست برتر دارند شرق را مجرم و در غیر اینصورت تبرئه خواهد کرد. پس کامنت مورد اشاره را اینجا منتشر می کنم تا مطمئن باشیم که شتر سواری دولا دولا نمی شود و قاتق نانی نیست. باید واقعیت را گفت و از آن دفاع کرد و لاغیر! یا...هو
هادی درست کشیده. روزنامه در صفحۀ درست (دفاع مقدس) چاپ کرده. و گروه تندرو انحصار طلب هم درست توقیف کرده است. زیرا این کاریکاتور نماد نه رزمندگان دفاع مقدس که نماد آرزوهای آنان است. لذا نمادها و آدم ها امروزی ولی نشانه های عام دفاع مقدسی است. تا بگوید که رزمندگانی که آرزوهای رنگی پیشانی بند را بستند و شهید و مجروح و معلول شدند رسیده اند به جامعۀ ای که پیشانی بندهای رنگی و مقدس شان برنگ سیاه کامل در آمده و اینبار ناچار چشم های یکدیگر را می بندند برای از دست رفتن یا بدست نیامدن آن ارزوهای رنگی. خلاصه اینکه کاریکاتور در تجلیل از رزمندگان ولی انتقاد از وضع موجود است. پس تندروان مسئول وضع موجود حق دارند نه بخاطر رزمندگان که بخاطر خودشان کاریکاتور هادی را برعلیه پدرش (رزمنده) تفسیر کنند. از داد و بیداد شما هم کاری ساخته نیست. اما مژده می دهم که تندروان بی عقل و منطق اخرین زورهایشان را می زنند و از استیصال است که شده اند مصداق "یتشبث بکل حشیش"! یا...هو

هیچ نظری موجود نیست: