۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۴, چهارشنبه

نفس های روحانیت به شماره افتاده: هاشمی رفسنجانی ازمجمع تشخیص مصلحت هم رفت!

Liberty Leading the People1- نزاع قانونی رییس جمهوربردخالت غیرقانونی رهبروتصرف دراختیارات احمدی نژاد وارد دورجدیدی ازچالش شده است. کدام طرف اشتباه محاسبه دارد وآینده بنفع کدام طرف تمام خواهد شد؟ قبلاً هم گفته ام که هم برآورد من وهم آرزوی من بسمت کفۀ پیروزی احمدی نژاد سنگینی می کند. پس ابتدا اتفاقات روزرا ذکرمی کنم تا در پایان منطق چرایی جلوبودن احمدی نژاد ازآیت الله خامنه ای را بگویم.


2- بعد ازاینکه احمدی نژاد بدفترکارش برگشت ومصلحی درهیت دولت شرکت داده نشد؛ آیت الله خامنه ای با بازداشت روحانی عباسعلی امیری که ازنزدیک ترین روحانیان مؤثربه مشایی واحمدی نژاد است؛ موافقت کرد. ورییس جامعۀ وعاظ ولایی تحت اتهام مبهم تهیه کنندگان سی دی معروف "ظهورنزدیک است" ودرحقیقت بخاطر مصاحبه اش با شرق ودفاع ازمشایی وحملۀ تاکنون دیده نشده ای به اصولگرایان سنتی؛ بازداشت علنی ورسمی شد. بلافاصله درعرض 24 ساعت بعد ازاین بازداشت رسمی واعلام شده یک گروه 25 نفرۀ دیگرازنزدیکان به جبهۀ مشایی واحمدی نژاد بازداشت شدند ولی ازاعلان رسمی وتأیید آن خود داری شد. 


3- آیت الله خامنه ای درحقیقت قصد داشت که با بازداشت وگروگان گیری این آدم ها وعلنی نکردن آن احمدی نژاد را تحت فشاربگذارد که درجلسۀ امروزکابینه مصلحی را بپذیرد تا رهبرنیزبلافاصله دستورآزادی بازداشت شدگان را بدهد وماجرا ختم بخیر شود. تا کشورازالتهاب بیفتد برای دوربعدی مبارزه. اما احمدی نژاد کوتاه نیامد وبی اعتنا به این ترفند رهبر مصلحی را به جلسۀ چهارشنبۀ کابینه راه نداد.


4- روزقبل ازاین اما؛ مهندس ضرغامی مصاحبه ای می کند با خبرنگاران ودرآنجا ضمن اینکه علت عدم پخش مستقیم مراسم افتتاح نمایشگاه کتاب توسط رییس جمهور را درخواست دفتررییس جمهوراعلام می کند؛ تحت فشارسؤال خبرنگاران که ازاو درمورد عدم اجازۀ سخنرانی مستقیم تلویزیونی ب رییس جمهورمی پرسند. اینطور می گوید:
"رییس سازمان صداوسیما در واکنش به پرسش مجدد خبرنگاران درباره‌ درخواست گفت‌وگوی زنده رییس‌جمهور از تلویزیون گفت: در طول چند روز گذشته آقای رییس جمهور ـ به قول خودشان به شوخی مطرح کردند که دورکاری می‌کردند ـ در منزل‌شان بودند. وقتی تشریف آوردند محل کار، تمام امکانات در اختیارشان خواهد بود."
 5- پاسخ ضرغامی این معنای واضح را دارد که آمدن رییس جمهوربه دفترکارش یک بازگشت مطلوب نیست وایشان کماکان دردورکاری درمنزل حساب می شوند. مگراینکه با تسلیم شدن به امروحکم رهبردوباره صلاحیت ریاست جمهوری خود را اثبات وازامکانات قبل ازاین اختلاف برخوردارشود. این ازاین جهت مهم است که اصلی ترین شرط رییس جمهوربرای بازگشت ازقهر12 روزه اجازۀ سخنرانی مستقیم ازتلویزیون بود.


6- خبرهای متواتری که مرتب درحال افزایش است نشانه های پررنگی ازبحران در الیگارشی وشکاف های ترمیم ناپذیردارد. مهمترین این خبرها خبری است که مرتضی نبوی فاش می کند وآن مربوط بدرخواست استعفای ضمنی وکناره گیری رسمی هاشمی رفسنجانی ازمجمع تشخیص مصلحت نظام است. اوبه آیت الله خامنه ای اطلاع داده است که دردورجدید مجمع تشخیص شرکت نخواهد کرد وعضویت انتصابی را نخواهد پذیرفت.


7- یادتان باشد قبلاً ودر "هاشمی درراه نجف" گفته بودم که هاشمی اگربه بازی مؤثر فراخوانده نشود ازمجمع هم استعفاء خواهد کرد واینک درشرایطی کمی متفاوت با آن سناریو این اتفاق افتاده است. علت اتفاق هم کاملاً مشخص است: بعد ازاینکه آیت الله خامنه ای با سوء تدبیرومدیریت خود درمورد احمدی نژاد کل نظام الیگارشیک را تا مرز فروپاشی برد؛ ودرمذاکرات فشردۀ اسفند گذشته دربین الیگارشی نتیجه این شد که باتغییرظاهری ریاست خبرگان یک نوع رهبری شورایی و عقل جمعی علنی نشده کشوررا اداره کنند؛ ماجرای حیدرمصلحی پیش آمد وتبعات یک اشتباه سهمگین دیگر ازسوی آیت الله خامنه ای دامان نظام را گرفت.


8- دراینجا بود که هاشمی رفسنجانی خواهان برخوردقاطع برای تعیین تکلیف و یکسره کردن این موش وگربه بازی بسیارخطرناک برای موجودیت جمهوری اسلامی شد. لیکن آیت الله خامنه ای برعکس تعهدش دربرابرخبرگان وبرای شورایی اداره کردن تصمیمات مهم یک تنه وبدون تدبیر وارد ماجراشد وبرخورد حذفی با احمدی نژاد راوتو کرد. حالا که هاشمی می بیند کارخراب ترازآن شده است که کسی قادربه مهاراحمدی نژاد بشود وازطرف دیگر آیت الله خامنه ای به هیچ قول وقراری پایبند نمی ماند؛ تصمیم گرفته است تا باکنارکشیدن خود ازفروپاشی نظام، وجدانش را در ببرد وروح مرادش امام خمینی را آزارندهد. که چرا درمقابل چشمان او ودرحالیکه مسئول هم بوده است جمهوری اسلامی بدست آهنگرزادۀ بی مقداری فروپاشید.


9- بارها گفته ام وبازتأکید می کنم که چون احمدی نژاد ازنظرعقبۀ تعلقات موروثی ومادی کمترین ترس وقید وبندی ندارد. مبارزه با او مثل تلاش برای جلوگیری از عملیات انتحاری یک شهادت طلب است. واین کاررا اگرنه محال ولی بسیار بسیار دشوارمی کند. احمدی نژاد می داند که هرگونه عقب نشینی وقبول آتش بس طولانی و بدون دست آورد نزدیک سبب تقویت دشمن درزمینه های اطلاعاتی وعملیاتی شده و نیروی اورا با اهرم های بازار وقوانین دست وپاگیرزمین گیروبی آبرو وساقط خواهند کرد. لذا مثل همیشه تصمیم گرفته سیلی اول را اوبزند وکوتاه نیاید. منتظر اتفاقات بهتری هم خواهیم بود درهمین راند مبارزه. یا...هو

۸ نظر:

ناشناس گفت...

استاد گرامی،
با سلام، اجازه میخواهم یک بار اینجا کامنت بگذارم چرا که حیفم میاید حالا که امکانش هست نسخه ی دیگر این سناریو را به انسان فرهیخته و عالمی چون شما ارایه ندهم

اولا تشکر میکنم از پست جدیدتان با خبر خوش برکناری محترمانه ی هاشمی از این پست آخری، و این بدانجهت که فساد زدایی از دستگاه دولتی را امری لازم الاجرا میدانم
دوما برداشت من از این قضایا اینست که خامنه ای نیز در جهت مدیریتی احمدی نژاد حرکت میکنند و اینجانب کمابیش به شعور بالا و فرهیختگی این روحانی که امروز در مقام رهبری قرار گرفته اند باور آورده ام، پس احتمال تفاهم بین ایندو را محتملتر میدانم .
البته بیشتر با استناد به فرمایشات ایشان به این برداشت رسیدهام :
تاکید مکرر آقای خامنه ای از جمله امروز به مناسبت روز معلم به الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی
تاکید مکرر آقا ی احمدی نژاد به اینکه رابطه خود با رهبری را رابطه ی پدر و پسری میدانند.
تاکید مکرر خامنه ای در تجلیل از تلاش و خدمات دولت احمدی نژاد، با استفاده ازکلمه ی انصافا !
در ضمن تاکید خامنه ای به دفع حداقلی ... هم میتواند دلیل قانع کننده ای بر رفتار احتیاط آمیز مقام رهبری باشد

حال اگر شما استنادی از گفته های ایشان در نقض استنادات این حقیر ندارید، شاید به زودی به باور ارزشمند بودن وجود خامنه ای در این پروسه نیز برسید.
البته اگر ما خارج نشینها دوباره به توهم تازه ای دچار نشویم که نداند نمیتوان روحانیت را از جامعه ایران حذف کرد و نخواهیم به جوانان کم تجربه ی اندرونی راهکار دهیم
پس یکراه شدنی باقی میماند برای رسیدن به نوعی از دموکراسی:
نوع حکومتی با دولت سکولار انتخابی و نظارت مرجعیت با همراهی روحانیت در مقام نظارت و نصیحت
با ابراز ارادت و با پوزش از جسارات احتمالی
مطمئن باشیدهمین یکدفه بود
برزو

payamemruz گفت...

با سلام و احترام
در بند 8 بنظر ميرسد بجاي مريد كلم مراد بايد مورد استفاده قرار گيرد...

رضا گفت...

من فکر میکنم تو این دعوا بازنده احمدی نژاده. فراموش نکنیم که اکثریت حزب الهی های طرفدار احمدی نژاد در اصل و اساس پشت سر خامنه ای هستند و بین رییس جمهور و رهبر لحظه ای در دفاع از رهبر شک نخواهند کرد. می ماند اونایی که تو سفرهای استانی به استقبال احمدی نژاد میومدند که در صورت بالا گرفتن دعوا احمدی نژاد توانایی استفاده از اونها به عنوان اهرم فشار رو نخواهد داشت. چون اونا به خاطر مسائل دیگری (بیشتر اقتصادی) هوادار احمدی نژاد شدن که اونم کم کم و با بالا رفتن تورم و بیکاری خاصیت خودش رو از دست داده.به نظر من احمدی نژاد با همه رشادتی که تا حالا به خرج داده در این دو سال باقیمانده به خاتمی سالهای 83 و 84 تبدیل خواهد شد و البته درصد کمی هم احتمال استعفا وجود دارد. مگر اینکه در سالگرد جنبش سبز،اعتراضات خیابانی او را از مخمصه نجات دهد.

Dalghak.Irani گفت...

Payamemruz سلام
مرسی
بعد ازخاموش کردن کامپیوترم رفتنم یادم افتاد که مراد ومرید نوشته ام ولی حال ووقت برگشت نداشتم. درستش کردم. مرسی یا...هو

Dalghak.Irani گفت...

سلام آقای برزو وآقای رضا
بانظر شما آقایان مخالفم. وتوضیح نمی دهم که آفتاب آمد دلیل آفتاب می شود. فقط ازدوست قدیم وخوبم برزوی عزیز تشکرمی کنم بخاطر کامنتی که مدت هاست گذشته است. یا...هو

ناشناس گفت...

دفتر آقای هاشمی رفتن ایشان را مجمع تشخیص را تکذیب کرد.

Dalghak.Irani گفت...

ناشناس محترم
سلام
بلی دیدم ومعمول هم همین است درمورد سیاسیون وبویژه هاشمی که اول یک استمزاجی می کند وپالس هایی می فرستد وبعداً می گذارد جریان خودش راه خودش را پیدا کند. احتمال هم ممکن است نمی دادند که خبریالثارات ازقول نبوی خیلی زود مورد نظر وتحلیل وبلاگی یا سایتی قراربگیره وبشبکه های اجتماعی برود. لذا خیلی سریع واکنش نشان دادند که متهم نشوند به اینکه درجریان فتنۀ دوم هم هاشمی خیانت کرد وبه رهبر پشت کرد. والبته خیلی پالس های دیگرهم داشت این خبرودرروزهای بعد معلوم خواهد شد. یا...هو

ناشناس گفت...

حُرّ امام خمینی پهلوان بی مزار شهید شاهرخ ضرغام - روي سينه اش خالكوبي كرده بود:

فدايت شوم خميني

http://salehat.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=146&catid=54