۱۳۸۹ آبان ۵, چهارشنبه

جنگ نرم یا فتوای سرکوب وشکنجه واعدام!

Fragonard collin maillard.jpg
Blind man's bluff

1- هم رهبردرقم وحوزۀ دین وهم رییس جمهوردرتهران وگاه دانش دردیروز و پریروز و امروزاز جبهه های جنگ نرم بازدید کرده اند. والبته حرف وحرف و حرف. مثل همیشه استفراغ های سی ساله ونشخوارهای هرروزه: با صغراهای کلی در مورد "چگونه انسان هنوز قادر به یافتن آرامش حداکثر همراه با رفاه بیشتر نشده است"، آن هم به سرقت از اندیشه مندان وفیلسوفان خودغرب مثل اسلاویا ژیژک غیرمتعارف ویا حداکثرازسنت باوران خوش نشین درغرب مثل سید حسین نصر! واستخراج این کبرای غلط اندرغلط اندرغلط که پس باید درهمین دوران معیشت اولیه ماند وتلاشی برای زیست مادی بهترنکرد ویک سره زد به صحرای کربلای معنویت های چرک وچروکیده وگرسنه.

2- البته احمدی نژادکه نیمه پنهان رفته تا تالار علامه امینی دانشگاه تهران برای سخنرانی افتتاحیۀ "همایش ملی جنگ نرم" مثل همیشه با اعتماد بنفس بیشتری ظاهرشده از آیت الله خامنه ای که آشکارا رفته بین بسیجیان قم پریروزو دانشجویان قم امروز وباترس ولرز پنهان از دشمن حرف زده واینکه آماده باشید که هرکلمه را بایک مشت، هرجمله را با یک باتوم، هرپاراگرافی را با یک زندان وتبعید و سیاهچال وسرداب وانفرادی وشکنجه وتجاوز؛ وهرصفحه ای وکتابی را بااعدام باید مقابله کنید والاآنان متخصص جنگ نرم هستند با دستانی پرازرنگ وعشق ودنیا وپرنده وبازی ولذت وسکس وزیبایی و...زندگی. وشما کی حریف آن ها می شوید با این هیبت های بهشتی چرک وترسناک تان و...


3- حداقل حرف شجاع احمدی نژاددرمقدمات صحبتش که من اینجا گذاشته ام برخی فرازهایش را؛ معترف است وصادقانه؛ درموردغرب وتوانایی های بالفعلش. دکتر! بعدازاین اعتراف ناگزیرازآدرس غلط دادن می شود درلاطائلات بی پایان "آگربالقوه هایمان را بالفعل کنیم"- همان حکایت خاله ودایی. بازنکن دهان مرا به بی ادبی تا باز هم خانم ها پاپس بکشندازصحنۀ نسیم اوروتیک به پشت صحنۀ توفان پورنو!- این ما خواهیم بود که دنیا را منتظرعلم هرروز تازۀ خود خواهیم مشتاق دید. همان "بزک نمیربهارمیاد کمبزه با خیارمیاد" آشنای همۀ عقب ماندگان وتنبلان وطفیل های تاریخ که حاکمانشان هرنسلی را درجای "بزک" نشان می دهند ونسل بعدی را "بهار آمده". والبته که این فرمول انتهایی ندارد وهیچ بهاری نیامده ونخواهد امد. اول حرف های درست احمدی نژاد را بخوانید بعد بیایید پایین بقیه را هم بگویم:+
 ببینید غربی‌ها چه کرده‌اند و می‌کنند. 
 آن‌ها در سطح نظریه کار را راحت کرده‌اند و یک تعریف ساده و تقریبا همه کس فهم از انسان ارائه داده‌اند، یک تعریف از جامعه و یک تعریف غایت انسان و جامعه. آنها انسان را چه تعریف کرده‌اند آنها انسان را در محدوده 70 الی 80 سال تعریف کرده‌اند و اصل را بر اصالت تمایلات انسانی و لذت حداکثری قرار داده‌اند و روابط بین انسان‌ها در واقع براساس تنازع برای بقا است و جامعه‌ هدف یک جامعه لیبرال و حاکمیت یک دموکراسی لیبرال است و در واقع آنها با این تعاریف تکلیف خود را روشن کرده‌اند و براساس این اندیشه و مبانی ادبیات وسیعی را تولید کرده و می‌کنند و این بستر همه طراحی‌های بعدی است و بر اساس این مبنا برنامه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را تنظیم کرده‌اند. براساس این جهان‌بینی و فلسفه این برنامه‌ها را تعریف و تنظیم کرده‌اند و بعد از آن اقدام به عملیات کرده‌اند. 
 یک نکته را بگویم گرچه تلخ است ولی باید بپذیریم که در طراز آن وارد میدان شویم. امروز تقریبا تمام دانشگاه‌ها و مراکز علمی مدیران و برنامه‌ریزان چیزی را مصرف می‌کنند که در آنجا تولید شده است و هنوز غرب مرکز تولید اندیشه است و حتی در کشور ما بسیاری از تولیدات آنها مصرف می‌شود باید یک جابجایی و تحولی رخ دهد و البته من امیدوار و مطمئن هستم که این اتفاق می‌افتد.[مابدبخت همین توهم پیامبرانه هستیم. اطمینان ازدگرگونی درآیندۀ نامعلوم]
 ما باید یک تعریف روشن از انسان و غایت جامعه ارائه دهیم.[سی ودوسال است نتوانسته ایم سی ودوقرن دیگرهم نخواهیم توانست.]
 ما باید مشخص کنیم که انسان به کجا باید برسد. آنها تعریف کردند که نقطه کمال انسان جایی است که از حداکثر تمایلات مادی‌اش ارضا شود و از آن استفاده کند. مزاحمی برای آن نباشد و امنیت داشته باشد. تعریف ما از انسان چیست. 
 باید مراکز علمی، حوزوی و دانشگاه‌های ما یک تعریف روشن و همه فهم از انسان ارائه کنند.

4- دیدم درخیلی ازجاها تیتر های بیخود وترس خورده وگمراهی زده بودند از حرف های همیشه بیهودۀ آیت الله خامنه ای درقم مثل "رهبرایران خواستار نفوذ وحضور بیشتر روحانیان در صدا وسیما وآموزش وپرورش شد" یا "رادیوتلویزیون وآموزش وپرورش درتصرف کامل روحانیان قرارمی گیرد" وازاین قبیل. می خواهم بشما بگویم و اطمینان بدهم که از این لاف های صدتا یک غاز اصلاً بیمناک نشوید و توجه تان را پرت نکنید. زیرا که این حرف اسلامی می کنم واتاق فکر وجواب بده وایده بده و ازاین ترهات بی حاصل حرف ناشدنی است وازدیگ سی ساله روی بارآن هیچ بخاری بلندنمی شود. واگراین امامزاده معجزه بده بود همان زمان امام خمینی به آن گردن کلفتی داده بود. بابا جان چرا گوش نمی کنید! دین اهل این حرف ها نیست و استعداد مدرن شدن ندارد. عمراً! وآدمهاراهم که نمی شود با پند واندرز- آنهم باحرف آخوندهایی ازنوع  ِچون که خلوت می روند آن کاردیگرمی کنند- بیشترازدورۀ فتحعلیشاه قاجارعقب برد؛ که برده اند مارا؛ ودیگرحجمی برای عقب نشستن نداریم.


5- اگرجنگ نرم وازنوع فکروایده درجریان بود که آیت الله خامنه ای حرف های اصلی اش درمورد جنگ نرم را به میان بسیجیان کم سواد وپیاده نظام نمی برد ؛ بلکه همۀ را با روحانیان ارشدصاحب رأی وفتوا مطرح می کرد. بنابراین هیچ اتفاق بیشتری نمی تواند بیفتد اگرحتی عوض یک روحانی درهرمدرسه همۀ معلمان مدارس راهم روحانی بگذارند. یک راه بیشتر نمانده برای آیت الله: استفادۀ بازهم هرچه بیشتر ازنیروهای سرکوب وپلیسی کردن فضای کشور.


6- لذاست که اینک تنها وظیفۀ مهم برای ما بازنگه داشتن منفذهای ارتباطی باهم اولاً و تسلیم نکردن آسان معیارهای زندگی مدرن، شهری و امروزی مان در مقابل بلوف های حاکمان وتلاش برای استفادۀ حداکثری از اختلافات وجنگ قدرت حاکمان !همان جایی که ممکن است همین فردا ازمن پستی را ببینید وبخوانید که درحمایت ازیک عمل موافق زمانه تری ازاحمدی نژادودولت اوباشد. چرا که معیار ما آدم ها وافکار تئوریک شان نیست. مادنبال زندگی مدرن ودنیوی وامروزی درمیهن مان هستیم واز هرابلیسی هم اگر کمک مان کند-یا عملش ناخواسته درامتداد خواست ما باشد- استقبال می کنیم. یا...هو
بعدازتحریر:
دلم خیلی می خواست راجع به نامۀ یحیی وادبیات بدون اغراق وصادق وتأثیر گذارش یک پست مستقل بنویسم که این لشکر کشی زبون آقایان جلوافتاد. بحث ونوشته های بریده بریده های خوبی درکامنت های پست "نامۀ یحیی" مطرح کردیم با خوانندگان لذا حوصله وعلاقۀ شمارا جلب می کنم که بدنیست اگرندیده اید قبلاً!

۱۴ نظر:

ابراهيم سالك گفت...

آقا دلقک این احمدی نژاد بعد از بازگشت از آخرین نیویورکش و بعد از آن که اوباما دست پر محبتش را نفشرد و بعد از چند روز گیجی اولیه، یک اتفاق مهمی‌ براش افتاده؛ آخه احمدی‌نژاد کسی‌ نبود که از جنگ سرد و نرم بترسه، و یا نیاز به تعریف چیزی- حتا انسان و هدف انسان!- داشته باشه، و یا لازم باشه بیاد بگه می‌خواهیم ایران رو بسازیم!

نمی دونم چرتکه‌های هدفمندی اینطور سر پر شر و شورش رو فرو کرده توی کار و یا واقعا نیویورک آخری معجزه کرده!

من که دیگه فکر نکنم احمدی نژاد باز هم بشه اون احمدی نژاد سابق خودمون.

و در آخر تبریک به خاطر بازگشت زیبا و پر احساس خانم ها، با پست نامه ی زیبا، صادقانه و پر احساس و پر کامنت یحیی لاری. و ابراز خوش حالی‌ و شادی که کسی‌ قهر نکرده و همگی‌ هستند.

Ali گفت...

"ترهات" احتمالا

خ.آ گفت...

ديشب كانال Gem فيلمي كذاشته بود از شخصي كه با ماسك دلقك براي از بين بردن فاسدان حكومتي قد برافراشته بود اينقد به او احساس نزديكي ميكردم تو گوئي دلقك خودمان را به عينه ميديدم د با تمام خستگي بيدار ماندم وبراي اولين بار تا اخريك فيلم را ديدم . به دوستان پيشنهاد ميكنم ببينند نامش را كامل نفهميدم ولي نام دلقك آقاي V بود تشابه او و دلقك خودمان خيلي دلچسب بود . چقدر نازنين است اين مرشد دوست داشتني شيرين سخن !

Dalghak.Irani گفت...

سلامAli کبیر
نه احتمالاً که قطعاً ترهات درست است ونه طرحات. مرسی که دقت کردی وپوزش می خواهم که من اشتباه کردم. البته نمی دانم چرا مغزم به آن املاء عادت کرده بود لابد یکی استادمن هم قبلاً جایی اشتباه نوشته بوده است. دهخدای همیشۀ تاریخ البته نگفت که طرحات مزخرف است ونیست اوگفت "ترهات" مزخرف گویی است و "طرحات" نام پلی درنزدیک بصره. ممنون که چنین مؤدبی. من بدون اجازۀ تو یادآوری پنهان ونجیبت را برملا کردم که بگویم موقع اشتباه وقت توجیه ومجامله نیست. چه کوچک وچه بزرگ. مردمدرن باید اشتباهش را سریع وشفاف بپذیرد.یا...هو
بقیه را برمی گردم پاسخ می دهم.

ابراهيم سالك گفت...

اسم فيلم:
V for Vendetta

اون جا كه خود V شكست مي خوره ولي ظاهرا ملت بيدار مي شوند. تا ببينيم خداي غير هاليوود چي مي خواد!

خ.آ گفت...

ابراهيم جان به نظر من اصلاً شكست نبو د عين پيروزي بودمگر از بيداري ملت هدفي والاتر وجود دارد؟ و چه مرگي بهتر از اين؟البته دور از جان دلقك عزيز خودمان . خدا تا خود مردم نخواهندو تكاني به خود ندهند هيچ كاري نخواهد كرد.

ناشناس گفت...

سلام به دلقک عزیز
من همان "بسیجی سبز اندیش" کامنت گذار پست نامه یحیی لاری هستم. سعی میکنم تا حدامکان به سبک خودت بنویسم :
1- تقریبا یکسال ونیمه که مهمان وبلاگت هستم اما چرا تا نامه یحیی کامنت نذاشتم، به خاطر اینکه زیاد اهل کامن وکامنت گذاری نیستم هرچند کم وبیش کامنتهای نوشته های دلقک و مهندس معینی و پیر فرزانه رو با دقت میخونم. به هرحال شاید فتح بابی شد برای بحثهای بیشتر.
2- برات نوشته بودم که تحلیلها و مطالبت از شرایط روز اجتماعی اران فاصله داره و اقرار می کنم که کلمه فرسنگها خیلی اغراق آمیز بود. از یک مثال شروع میکنم :
3- از بیشتر تحلیلهای دلقک اینجور برداشت می شود که حساب احمدی نژاد و دارودسته اشت از حساب رهبری جداست. حتی گاهی اوقات مسیر طی شده احمدی نژاد رو خلاف مسیر طی شده 30 سال گذشته میدونی گاهی هم ازش ممنونی که مثلاً میخواد رابطه با آمریکا رو عملیاتی کنه و یا قلعه مراجع قم رو متلاشی کرده و از اینگون حرفها.
4- اما این تحلیل د داخل کشور بیشتر متعلق به قشر مذهبی و راستی های معتدل مثل مطهری و افروغ و توکلی و . . است. بیاد بیاور روز هفتم تیر سال 88 در مراسم بزرگداشت آیت الله بهشتی در مسجد قبا وقتی نیروهای امنتیتی با باتوم و گاز اشکآور به سبزها حمله ور میشند. علی مطهری نماینده اصولگرای مجلش اونجا بوده و به یکی از نزدیکان بهشتی جمله ای بدین مضمون می گه : "احمدی نژاد آقا رو دور زده"
5- به نظر توده مردم وسبزهایی که در تجمعات بعد ازانتخابات بودند تحلیل امثال مطهری فقط برای تطهیر آیت الله خامنه ای است که و اساساً مردم ایران احمدی نژاد را گماشته آقا میدانند بدون اینکه قدرت و یا اجازه دورزدن رئیس خود را داشته باشد.
6- کامنت گذاران پست قبلی و وبلاگ راز سر به مهر از فیلتر نشدن شما ناراحتند، فکر کنم همین روزها شما هم باید دنبال خانه جدید باشید و یا برای دیدن دلقکمان به فیلترشکن متوسل بشیم. سربلند باشی

ناشناس گفت...

سلام، خدا قوت
اگرچه از پست "خوش و بش آدينه" با شما صحبت مي كنم ولي خيلي وقت است كه خواننده پست هايتان هستم و لذت مي برم، فقط اينكه من متوجه موضع شما در قبال احمدي نژاد نمي شوم كه آيا منظور شما اين است كه ايران آباد شود ولو كه احمدي نژاد باشد حتي اگر ساليان سال يا كه احمدي نژاد را موقتا براي دوره گذار مناسب مي بينيد.سپاسگزار هميشه پاسخگوييتان

Dalghak.Irani گفت...

اول کل یوم- آخی امیرگناه داره من دوستش دارم بخاطرقلدریش ویه ناقص علی آقایی می زنه شخصیتش- سلام.

روزی که اجازه فرمودید برای دست بوسی خدمت برسم فقط یک کاسۀ دریوزگی بظرفیت یک "جوی محبت" همراه وآرزو داشتم. وامروز که درآغوشتان هستم احساس غوطه وری در"رودخانۀ شهرت" دارم. خداکند که تا تبدیل شدن رابطه مان به "سیل پرزحمت" ایران آزادبشود از تحجر و مرگ تامن هم بتوانم بیایم درمیدان "عیش*" تاباهم بازی عشق مشق کنیم. یا...هو

* مثلاً میدان عشرت آباد که هم عشرت دارد -وبی خودی عشرت را که هماره هم شایق بوده درمجلس مردان ریشو وبوگندو بزنجیر نکشیده باشند- وهم میدان مشق داشته باشد که کوچولوترها بتوانند پروازکنند تا دامن خدای مهربان برای شکرنعمت زندگی در آزادی.

Dalghak.Irani گفت...

ابتدا با سهامدارقدیمی وعضوهیئت امناء وبلاگ دلقک ایرانی جناب مستطاب ابراهیم سالک. سلام
مرسی وخداراشکربخاطرقبراق بودنت وتحلیل که من هم موافق نباشم اهمیتی ندارد که شما گویا ازمن هم بیشتر هواخواه داری ومخاطب اینجا. البته که حسودیم نمی شود ولی این درجه یک وبروزبودنت با تصاویرمتحرک هم کمک زیادی کرده است وخوش بحالت که حداقل این هنررا داری.
تبریکت هم خیلی خوب بود وبجا ومن هم تشکرمی کنم. ودیدم که درپست قبلی ازگرز برداشتن کیمیا خیلی راضی بودی وبرایش کف زده بودی درحالیکه من بدون گرزرا همیشه متهم به گرز کوبی می کنی وکلی گله وشکایت که ملاجت درد می گیرد ودیگرجا ندارد.
همۀ این هارا گفتم که شلوغی هرجا یکی ازاولین نشانه های تحرک است. وتحرک خودش نشان از انرژی پشتش دارد وانرژی البته که عنصرشادوگرمی است خودش. وآدم هایی که سرنمی خورند درزندگی وهربار بلند می شوند وراه می افتند وراه جدیدی می جویند وباعث سرخوشی اطرافیان شان هم می شوند ودلقک را نیش بازشده اش را جرمی دهند ازخوشحالی این انرژی شاد. یا...هو

Dalghak.Irani گفت...

وسط مباحثات فیلمی خانم آشنا وابراهیم ناشناس. سلام

اتفاقاً من هم که از داخل صفحات یک کتاب آمده ام ودارم نقش خودم را بازی می کنم درپایان داستان که ایران قبول می کند یک روزدلقک داشته باشد من می میرم وروزمرگم را بعنوان "روزدلقک" ایرانیان به بهشت می برم.یا...هو

پی نویس:
البته من ازاین مسخره بازی ها وترس آوری ها وبالماسکه ها ورنگ ووارنگی های اینروزهای هالووین بخاطر روزهای شادبچه ها خیلی کیف می کنم وهمۀ فیلم های اینجوری را دوست دارم.

Dalghak.Irani گفت...

به بسیجی سبز اندیش.
سلام ومرسی که داریم حرف می زنیم.
1- مشکلی مبنایی داریم من وشما. آن هم این است که شما صحبت از مردم کوچه وبازارکرده بودی ودراینجا فقط از رأی دهندگان سبز به مهندس موسوی فاکت آوردی آن هم نه با استدلال وفقط با اکتفا به اینکه چون شما می گویی پس دقیق می گویی. من اصولاً نه همۀ آرای مهندس موسوی را رأی آگاه وایجابی می دانم ونه می توانم هنوز بپذیرم که این جوانان غرورجریحه دارشده بتوانند به این زودی ها اشتباه خودشان چه دررأی دادن به مهدس وچه قبول نکردن شکست مهندس موسوی بپذیرند. چون این پذیرش مستلزم نوعی سرخوردگی و تضعیف شخصیت خودشان هم است. لذا حداقل درست می گویی دردنیای مجازی پاسفت ایستاده اند که هم رأیشان وهم اعتراضشان درست بوده است. وبهمین خاطرهم هرکسی ازنیک آهنگ تاگنجی ویا...کمترین تردیدی را بیان کنند درجا سرکوب می کنند. ولی نه همۀ سبز ها اینانند ونه همۀ مردم کوچه وبازار سبز.

2- درست می گویی من ومطهری هردو موافق ومخالف احمدی نژادهستیم ولی درست علت مخالفت مطهری با احمدی نژاد(مواضع لیبرال فرهنگی واجتماعی خودش واسفندیارش) دلیل موافقت من با احمدی نژاد است وعلت موافقت مطهری با رییس جمهو(فحش دادن به دنیای غرب واسراییل وکل مدرنیته) نیز دلیل مخالفت من با احمدی نژاد است. وهنوزهم است وخواهد بود.

3- البته همۀ مطالبی که گفته ای شفاف وروشن دروبلاگم ونوشته هایم قابل دسترسی است ولی بخاطراینکه دیگرانی هم که حوصله ووقت گشتن ندارند استفاده کنند. مختصرمی گویم:
بلی من احمدی نژادوراهش را متفاوت با آیت الله می دانم چرا که آیت الله یک فکرضدزندگی ومتحجر وبسیار خطرناک توتالیتراست. درحالی که احمدی نژادیک شخص است که کاریزمای پیامبری(قدرت جذب اراذل اوباش وآدم های حاشیه ای) را دارد وخطرش دربلاهت ونبوغ توأمان وکاستن از ارتفاع انسان هاست ولی بخوفناکی وعبوسی وضدزندگی آیت الله نیست. احمدی نژاد دیروزبا مورالس فوتبال بازی کرده. چندوقت پیش رفته بود موسیقی ارکسترال مجیدانتظامی رادیده بود. خوب معلوم است که من احمدی نژادرا ترجیح می دهم. چون اوفقط وفاداری (حتی بخوان نوکری) می خواهد ازمن ودیگر آزادم می گذارد درساعات غیر نوکری مال خودم باشم. ولی آیت الله فقط تبعیت نمی خواهد. او صبح صدایم می کند برای نمازکلۀ سحر. هرجمعه گیرمی دهد برای نمازجمعه ازموسیقی وسینما ودوست دختر وکناردریا وبگو بخند هم که خبری نیست وعوض دست دردست زنم برای بازی پرسپولیس باید بروم دراتوبوس کاروان راهیان نور... بازهم بگویم یا کمی ازموسوی که خیلی بیشتر از احمدی نژاددگم وایدئولوژیک است فاکت بیاورم.
4- خسته شدم برای این جلسه اگربازهم بخواهی ازجامعه فاکت بیاوری ونه سبزهای اینترنتی تهران ورفقای فیس بوکشان درفرنگ. ازمتن جامعه.
آری ازاینک برجک قلعه های آخوند هارا درقم بپراند احمدی نژادحمایت مطلق می کنم. نه برای هدفش که برای وسیله اش. برجک های آخوندهای متخحر قم را باید با دفاع از انتخاب اختیاری حجاب خانم ها پراند وبا وزیرکردن زنها واستاندارکردنشان و...حتی اگرآن زن فاطمۀ رجبی باشد. همین که یک زن ازسداین تحجر عبورداده شود همۀ احترام مرا مصادره خواهد کرد. یا...هو

درضمن من نگفتم که همۀمتن جامعه تحلیل مرا دارند. اصلاً به آنها چه که تحلیل بکنند مگربیکارند عوض رفتن دنبال زندگی ویک لقمه حال وحول بنشینند تفسیر سیاسی بکنند. پس این روشنفکرها برای چی ازامکانات همه استفاده کرده اند که همین کارتحلیل وتفسیر بکنند دردها را وراه حل پیداکنند. آنچه که به توده مربوط است بازتاب حس او ازمحیطش درکلمات وجملات تحلیل وتفسیرروشنفکرانش است. وآن راهم گفتم که "کافی است بگویی دلقک می گوید ما قبل ازاینکه قربانی استبداد ودیکتاتوری باشیم رنجور ازبلاتکلیفی و هرج ومرج وبی حکومتی هستیم. ونتیجه هارا جمع کنی که آیا توده توانست با این فشرده وفلسفۀ همۀدردش ارتباط بگیردیانه. یا...هو

آن عزیزم هم که راجع به موضع من درقبال احمدی نژادپرسیده بود فعلاً ازاین پاسخ استفاده کند تا برگردم وجواب بدهم. نکند دلخوربشود که به سؤال اواهمیتی کمتردادم مرسی

ابراهيم سالك گفت...

اولا كه تبريك كه كار و بارتان حسابي سكه است و حال تان خوش.
ثانيا اين كه: چه كسي، كي و كجا ناله كرد از گرز دلقكانه! صحنه خيلي خشونت بار بود، تذكر داديم شايد تماشا چي ها طاقت نياورند.. و الا سراغ ندارم ضربه اي را از آن طرف كه از اين طرف به استادي هر چه تمام تر جواب نگرفته باشد.

كيميا هم- بدون گرز- خيلي خوب حريف شده بود و خلاصه كلي حال كرديم، باز هم دستش درد نكنه... همينه كيميا! خودشه! حقشه! :)
(البته كه من هم همه اين ها را در همان راستايي كه دلقك ختم كرد گفتم).
خوش باشيد!

Dalghak.Irani گفت...

واما به شما که ازپست آدینه کامنت گذاشته ای سلام.
نظرمن نسبت به احمدی نزادرا درجواب بسیجی سبز هم توضیح دادم ولی برای شما هم تأکید می کنم که من احمدی نژادرا آدمی متوسط با آرزوهای کوچک وادعاهای بزرگ می شناسم وبهیچ عنوان اورا سیاستمدارباشخصیتی طراز ایران نمی دانم. ولی اعتقاددارم که هنگام اختلاف نظر دربین او وروحانیت سیاسی وحامیان آن ها مثل روحانیت قم ونجف وهرجای دیگر باید از احمدی نژاد حمایت کرد. والبته اگر موفق می شد که رابطۀ سیاسی جمهوری اسلامی با امریکا را برقرارکند بسیار به او احترام می گذاشتم چون رابطۀ سیاسی بین ایران وامریکا یعنی:
پایان انقلاب درایران ومسئولیت پذیری بیشترحاکمان ایران وشروع به فروپاشی تفکرتوتالیترمذهبی. که البته هرکدام ازاین مفاهیم نیازمند اثبات چرایی هستند که بمناسبت قبلاً گفته ام وبعداً هم اقتضا کند خواهم گفت. یا...هو