۱۳۸۹ مهر ۲۸, چهارشنبه

دوستت داریم آقای بازیگر!وی با تشکر از همه کسانی که با دقت آثار او را می بینند، تصریح کردکه همواره درزندگی کاری و فردی خود وسواس داشتم و خجالت می کشم که کار درستی را انجام ندهم.
انتظامی در بخش دیگری از سخنان کوتاه خود خاطرنشان کرد: همواره محتاج نظر مردم هستم، سعی کردم در طول دوران بازیگری ، در مقابل هموطنان ایرانی‌ام چه در داخل و چه در خارج از کشور سرم را بالا بگیرم.
مستند ...آبی آسمان، روایتی از زندگی 86 سالۀ آقای بازیگر است: "عزت الله انتظامی". واوجملات بالا را درمراسم نمایش زندگی نامه اش درخانۀ هنرمندان گفته است. همۀ تلاشم این است که تقلب بکنم درcopy ازایشان وpaste بروی خودم والبته همیشه مثل یک شاگرددست آموز زیر قلم خوشگل رضا کیانیان شیرین زبانی کنم. استعدادم چقدراست برای آن تقلب واین شیرینی را شما محک می زنید ولی سوگندمی خورم که چیزی کم نگذارم برای سربلندی خودم درنزد شما و شما درنزدایران وایران در نزد جهان. تا نفس آخر.تازه شروع کرده ایم!یا...هو

بعدازحاشیه:
تنها اصالت این جهان دوست داشتن ودوست داشته شدن است. پس باشادی به جنگ مشکلات برویم وبادوستی به پیشوازعشق.


بعدازمتن:
این یک نفس نفس است ازشادی. آدم ها همیشه مرا اسیرمی کنند. وچقدرخوشمزه است بزرگی ایرانیان بزرگ. حیفم آمد نقل قول از سخنان انتظامی کبیر را قبل ازیک پست سیاسی یا اجتماعی دیگربیاورم وخوب دیده نشود. چون حرفش خیلی مهم است و مهمتراینکه ادعا نیست واو همین را زندگی کرده است. برای ما جوانترها!-بالاخره چیزی نوشتم که بتوانم حودم را جوان معرفی کنم. خسته شده بودم ازپیرشدن ومی ترسیدم بقطار ایران بزودی آزاد نرسم- گفتن من آنم که رستم بودپهلوان ساده است ولی آیا عملاً هم خواهیم توانست یانه؛ پرسش بی پاسخی است.

ویک نکته:
تیپ خواننده های وبلاگم را می شناسم ولی شماهم باید تیپ مرا بشناسید تا گاهی شما تحمل کنید وگاهی هم من کوتاه بیایم تا بتوانیم همزیستی مسالمت آمیز داشته باشیم و بلکه هم توانستیم وآزادی خواه شدیم. - این را به کسانی گفتم که منتظر پست سیاسی یا اجتماعی جدی تری! بودند.- والبته باشند خیلی زود.

ونقطه درپایان:
قربان؛ وایضاً من. دروغ نخواهم نوشت وسربلندخواهم ماند.

هیچ نظری موجود نیست: