۱۳۸۹ مهر ۳۰, جمعه

خوش وبش آدینه! همین.قبل ازمتن:
سلام وجمعه به شما درایران خوش بگذرد وبشما درخارج ازایران روزکاری موفقی باشد جهت تعطیلات آخرهفتۀ دلپذیر. همدیگررا دوست داشته باشید. زندگی خیلی مهم است وشادی اولین رکن آنست خواهش می کنم زیاد سخت نگیرید. دوستتان دارم و منتظر هستم که دوستیم را بپذیرید. 


1- امروز مهمان داشتم ولاجرم یک نگاهی هم به بی بی سی فارسی کردیم وچقدر باعث شادیم شد درنزد شما که هرآنچه را بعداز یک هفته گذشته ازسفرلبنان رییس جمهوروچهارروزسپری شده از سفرده روزۀ رهبربه قم تازه دیدم آهسته وناقص همان تحلیل هایی را می دهند که من درپست های یک هفتۀ گذشته که اولینش "دکتردر سراشیبی ..." بودو (+) و(+)  وآخرینش "آیت الله برفراز لاشۀ دین" وقبل از وقوع بشما گفته بودم. البته که عملاً اما ازدست آوردهای سفر آرام احمدی نژادبه لبنان که هرچهارتایی که گفته بودم- رفع محدودیت های بانکی درامارات. مشخص شدن تاریخ مذاکرات با 1+5 . سفرنوری مالکی. ومشخص شدن تاریخ دقیق بهره برداری از نیروگاه بوشهر- به انجام رسید وبنفع کشوربود ودودست آورد دیگر که اولین آن سفرسعد حریری است به تهران قبل ازپایان سال جاری میلادی ودومی گفتگوی تلفنی مجدد احمدی نژادبا ملک عبدالله پادشاه عربستان که دیروز پنج شنبه اتفاق افتاده است راضی وخشنودم.

2-ولی این همه به تلخی زهر ماری که آیت الله خامنه ای درکلامش ریخته درقم و هر روز برسرگروهی انسان به بردگی کشانده شدۀ مادی وزیستی "طفیل"بنام روحانی مذهب حقۀ جعفری آن هم از دانی تا عالی وازطلبه تامرجع بشدت یکه خورده ام. هرچند که خودم درمقالۀ "لاشۀ دین" پیش بینی این تبختر وخدایگانی را کرده بودم ولی به این وقاحت وصراحت باورم نمی شد. 
مگر ممکن است شخصی مدعی معنویت و دین بتواند بهر علت موجه نیز چنین فرعونیت آشکار بنمایش بگذارد. ودربرابرمؤمنان به مراجع آن ها دستور چه بگویید، کی بگویید، چگونه بگویید ورفتارتان وحمایتتان  و...چه باشد وچه نباشد بدهد. فاعتبرو یا اولی الباب.3- قطعاً حرف های تازه وبسیاری دارم برای شما بویژه از خوبی سفرحریری به ایران. وچقدرخوب می شود که این ارتباط احمدی نژاد وملک عبدالله بتواند تداوم پیدا کند. که هرچه احمدی نژادبه اعراب وبویژه به عربستان نزدیک شود حکومت در ایران از شیعۀ غالی به مذهب عرفی شیب خواهد گرفت و فضای مذهب عرفی که تساهل و تسامح فرهنگی حداکثر را دارد بسیار دلپذیرتر از فضای روبه طالبانیسم  فعلی خواهد بود برای طبقۀ متوسط فرهنگی. وهم چنین است امید دوباره به ارتباط  با امریکا ازکانال اعرابی که هم متحدان تاکتیکی غرب هستند وهم مشتریان سلاح های استراتژیک اش. 

4- ولی فعلاً بهمین بسنده می کنم چون که همۀ پست های هفتۀ گذشته تازه هستند و قابل خواندن وتأمل کردن. بویژه که مطلب " پاس جلایی پور..." تازه دارد به سایت های معتبرمی رسد برای راه افتادن "کالبدشکافی جنبش ازدرون". وشما بدلیل اینکه وقایع را یک دلقک بومی کشد وزودترازمفسران "بروعقب بیا جلو اجازه بده جناب مفسر کبیر رد شوند" شما را در جریان می گذارد و به بحث های پزروشنفکری هایتان در محافل و مجالس دوستانه و دانشگاهی و فامیلی مجهزمی کند- حداقل- خیلی جدی نمی گیرید. وبشما بگویم که پست به بهانۀ گنجی وجلایی پورمادرهمۀ وقایع بعد ازانتخابات پارسال است.یا...هو

۱۴ نظر:

محمد گفت...

دلقک جان من که به شخصه به خاطر شامه تیزتان و سرخوشی تان در چفت و بست دادن به جریانات و پرهیزتان در استفاده از اصطلاحات و واژه های آکادمیک، سر زده به شما سر می زنم.
آن جمله ی انتهایی را هم عجب خوب و به جا گفتی. آن جا که گفتی دلقک بو می کشد و شما پزش را می دهید!

محمد گفت...

فراموش کردم این را هم اضافه کنم که احمدی‌نژاد در جلسه‌ی گردهمایی مدیران صنایع و معادن و بحث هدفمندکردن یارانه‌ها گفته‌ که جستجوي سود بيشتر، در توليد و فروش بيشتر (باید) يك ارزش تلقي شود. چیزی که سی سال است حکم جن برای بسم الله حضرات داشت. سی سال نشخوار می کردیم که جامعه‌ی کاپیتالیستی یک جامعه‌ی مصرف‌گرا و ضدارزشی‌ست که انسان‌ها را الینه می‌کند، حالا تحویل بگیرید...

Dalghak.Irani گفت...

سلام محمد
خوب شد آمدی وگفتی که دوستم داری والا داشتم برای چندمین بار homesick می شدم و می خواستم بزنم زیرمیز دلقکی وبیایم بمیدان ببینم ازچه همه ترکم کردند یکباره وآسته میان آسته می رند که دلقک شاخشان نزند. حتی از سالک وفادار هم که قول داده بود بماند خبری نیست. خانم ها که دسته جمعی اعتصاب کرده اند با این خیال که من سارکوزی هستم وعقب نشینی نمی کنم. من معلوم است که اگرعلت قهرشان را بدانم زود جامی زنم وحرفم را پس می گیرم وآشتی می کنیم همه باهم. ما عده مان اینقدرزیاد نیست که بی خیال ریزش باشیم مثل آقا! ما التماس می کنیم - خودم را می گویم- برای رویش هرچه بیشتر تا بتوانیم یک جشن خیابانی راه بیندازیم برای بچه هایی که تاحالا دلقک ندیده اند. مرسی محمد که می گویی بالذت وسرخوشی به بعضی از حس های مکتوبم استنادمی کنی درجمع وباعث شادیت می شوم. برای همه فقط شادی می خواهم چون اگراین اکسیر ایجاد ومداوم شد فرمول تبدیل خزف به الماس هم راحت دردسترس خواهد بود. یا....هو

علی گفت...

آقای دلقک من هم مطالب شما را میخوانم و حض میبرم. امیدوارم خوشحال شوید

Dalghak.Irani گفت...

علی جان سلام
معلوم است که خوشحال شدم از اظهارلطف ومحبتت. خب من همۀ انرژیم را از شما ودیگرخوانندگان وبلاگم می گیرم و اعلان آن همیشه مرا بازسازی می کند مثل ساختمان های کهنه که اگربه آن ها نرسید خیلی زودترازساختمان های نوساز فرومی پاشند وارتفاع کوتاه می کنند. دوستت دارم. ومرسی که آمدی وگفتی خودت را. یا...هو

raadips گفت...

چه خوب که شما اتفاقات خوب را هم پیش بینی می کنید. پیدا کردن خوبی های کوچک در بین این همه ناامیدی شخت است.

ناشناس گفت...

من نيز نوشته هاي شما را مي خوانم و لذت مي برم . فقط گاهي اين تاكيد مرتب شما كه مي فرماييد من همه چيز را مي دانم و زود مي فهمم حس خوبي نمي دهد. ببخشيد جسارتم را.

Dalghak.Irani گفت...

سلام Raapids محترم
مرسی ازتحویلی که گرفتی در دقت برظرایف. وممنونم که کماکان قابل می دانی ووبلاگ دلقک را می خوانی. بودنت برایم روحیه بخش است. یا...هو

Dalghak.Irani گفت...

باعجله وبی خواب کافی وکلۀ سحر برق ازم پراندی با این شوک خودخواهی تهوع آوری که بمن زدی. هزاردرصد حرفت را قبول دارم که آدم های عزیزبی جهت که برای هرکنش وواکنش شان درانتظاردریافت پاداش هستند وبدتر اینکه آن را بشکل مبتذلی هم جارمی زنند شخصیت مزخرفی دارند ومن اگرچنین گافی داده باشم که ظاهراًوحداقل درمورد یکی ازباهوش ترین وبا احساس ترین خوانندگان قوی شامۀ وبلاگم آن را مرتکب شده ام باید خودم را نبخشم والبته عذرخواهی کنم. پس نقداً ازحضرت عالی وهمۀ خوانندگانی که چنین حس بدی را به آنان هم منتقل کرده ام پوزش می خواهم.وبدون ورود به جزئیات ودلایل بشما قول بدهم که خوددارباشم ومرتب درخواست پاداش نکنم. مشروط براینکه شما هم قول بدهید که گاهی که ازکنار مزرعۀ دلقک می گذرید وکیفورهم هستید بیاد بیاورید که دلقک زیرچشمی منتظر یک سلام علیک است وخدا قوت. همین. وبقیه اش انتظارشادی است وزندگی وآرزوی لذت برای شما.

انسان ناشناس سلام.
چقدرخوب شد که آمدی ویادآوری کردی این ضعفی را که حس بدت دیده. دوستتان دارم وکماکان دوستم داشته باش وازمن مراقبت کن. مرسی. یا...هو

ناشناس گفت...

سلام خدا قوت. هيجان زده، خوشحال و صميمانه ممنون از اينهمه لطف و پاسخگويي. به تمام زيبايي هاي جهان قسم كه فقط يه درددل بود براي بيشتر و بيشتر دوست داشته شدن شما و بدون هيچ قصد نقد و خداي نكرده توهيني

Dalghak.Irani گفت...

آخیش
فوق العاده ای. مرسی. وبازهم ممنونم. خب یکی از مشکلات خودشیفتگی آدم ها درنزد دوستان نوازشگرشان است به زیبایی زبان وقلم لطیف شما. خیلی زیادممنونم از بودنت. خداراشکر. یا...هو

ابراهيم سالك گفت...

آقا دلقک سلام! من هستم و کلی‌ هم شما را دوست دارم، و می‌مانم حتا اگر گرزتان آتش هم بگیرد. ولی‌ با خودم گفتم کامنت نذارم مگر در تایید و تشویق و انتقال شور و شعف. چون در غیر این صورت و در صورت تبدیل شدن صحنه به میدان نبرد گلادیاتور‌های خونریز و آن نفس نفس زدن‌های وحشتناک (که البته یواشی بگویم، خودم با این صحنه گلادیاتور‌ها و اذیت کردن شما هم لذت می‌‌برم و بروز آنرا لابد می‌دانم در جایی‌ که بحث جدی می‌‌شود ولی‌ قالب دلقکانه می‌‌ماند) وسط میدانی که مدعی شده ایم می‌خواهد شادی را برای ایران‌ به ارمغان بیاورد خیلی‌ زیبا نیست و مشتری پرونه، و شاید یک دلیل رفتن خانمها هم همین دعوا‌ها بوده... نمی دانم!

خلاصه کلی‌ مخلصیم!
خسته نباشید و دست مریزاد به تحلیل هایتان!

Dalghak.Irani گفت...

به به جناب سالک عزیز سلام.
خیلی خوب شد که دلگرمی هایت را دریغ نکنی ومنظورم این نیست فقط برای تأیید وتعریف. بخدا راست می گویم وبودنتان است که مهم ودلگرم کننده است. خانم هارا هم اگردیدی سلام برسان بگو برگردند. محیط های مردانۀ فقط علاوه برناقص بودن غیرقابل تحمل هم هستند. شاد وهمیشه بروزباشی. یل...هو

پژمان گفت...

سلام،

منم هستم،و هر روز هم اگه یه سری نزنم و چیزی نخونم انگار سر حال نمیشم.

و اگر نظر نمیدم دلیلش اینکه چیزیکه عیان است چه حاجت به بیان است.

با درود بی‌ پایان به شما.....

به دوستهای قدیمیم هم اگه سرو کلشون یه وقت اینجا پیدا شه از همین جا سلام می‌کنم

از وقتی‌ رفتین ولایت دیگه حاجی حاجی مکّه...... .