۱۳۸۹ شهریور ۱۶, سه‌شنبه

جمهوری اسلامی؛ هیولای ناشناخته!این کامنتی است که بین من وali یکی ازخوانندگان وبلاگ درپست " آعازرسمی فاز عملیاتی درگیری درجناح اصولگرا"آمد ورفت شد. دیدم جایش آن جا تنگ است وشما همه فرصت ندارید تاآن پشت تشریف ببرید آوردم خدمتتان با این پیش فرض که مفید است درراستای فهمی که من می خواهم به اشتراک بگذارم با شما.- درهیبت کامنت درهمانجای اصلی هم قابل دسترسی است. ومن طبق معمول ویراستاری نکردم نوشتۀ گذشته را- مرسی. یا...هو


Ali گفت...

سلام .. سازمان اطلاعت سپاه و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و حفاظت اطلاعت نیروی انتظامی و حفاظت اطلاعات نیروهای نظامی مستقیما زیر نظر رهبری است . وزارت اطلاعات هم جزو چند وزارت خانه ای است که وزیرش با تایید رهبری بوسیله ریئس جمهور به مجلس معرفی میشود . با نگاهی به سابقه کاری وزیر فعلی اطلاعات میبینیم که ایشان در زمانهای مختلف نماینده ولی فقیه در حج و اوقاف و رده هایی از سپاه بوده و خلاصه اینکه ایشان آدم رهبری محسوب میشود در بیست سال گذاشته تا باند احمدی نژاد . با این احوال اگر امکان دارد بفرمایید که به نظر شما جریان مشایی پیاده نظام خودش را از کجا میاورد . این گروه بر فرض نسبت با مشایی نیاز به سازماندهی وپشتیبانی و ارتباطات دارند که هیچکدام دور از چشم سازمانهای بالا امکان ندارد انجام شود . اینکه نهادهای رهبری هدفی را میزنند و رهبری ابراز تاسف میکند و یا حتا نماینده ایی را برای دلجویی از حادثه دیدگان میفرستند نیز مسبوق به سابقه است . رهبری نماینده ای را برای عیادت ازحجاریان به بیمارستان سینا فرستادند . و ضاربان نه محارب شدند و نه مفسد . سر مقاله حسین شریعتمداری را در بعد از ظهر ترور را هم امیدوارم به یاد داشته باشید که سعید جان ای میگفت و حسرت از اینکه چرا تو رفتی و ما ماندیم و از این زاری نامه ها . دیگری بر خورد ایشان با حادثه دیدگان کوی دانشگاه در سال ۱۳۷۸ و دلجویی از آنها و اینکه گفتند این جنایت بوده وچه و چه و در نهایت یک سرباز وظیفه مختصر محکومیتی گرفت . سال گذشته روز عاشورا بعد از ترور هدف گذاری شده خواهر زاده میر حسین در خبر ها بود که ایشان نماینده ای به منزل خانواده مقتول جهت دلجویی فرستادند . مگر اینکه این ترور و سرکوب های عاشورا را هم منسوب به مشایی بدانیم که بی جهت است . قرار گاه خاتم سپاه هم در نهایت زیر نظر فرماندهی کل سپاه است و بدون اجازه نمیتواند پروژه ای را صرف سود مادی با وجود مخالفت فرمانده کل قوا به عنوان رشوه از باند احمدی نژاد بپذیرد . اصولا اگر کسی سر سپردگی اش صد در صد نباشد در سازمان های سپاه درجه ای بالاتر از سرهنگی نمیگیرد هر چند که سابقه داشته باشد . چنین کسی را هم به سمتی مانند فرمانده قرارگاه خاتم منسوب نمیکنند .اصلا متصور نیست که فرمانده قرار گاه خاتم دور از چشم رهبری و نهاد حفاظت اطلاعت سپاه بخواهد با گروهی که مغضوب رهبری است ساخت و پاخت کند . با همه این حرفها میخواهم بگویم که جنگ همانطور که میر حسین گفت زرگری است حتا اگر در نهایت به حذف مشایی منجر شود .
سپتامبر ۷, ۲۰۱۰، ساعت ۱:۵۹
حذف
Blogger 
ناشناسحذف

واما سلام علی آقا. پاسخ اشکالات درستی که مطرح کرده ای امری سهل وممتنع است. سهل است اگر من هم همان رویکردکلاسیک شما ودیگران راداشته باشم به موجودی بنام جمهوری اسلامی. وممتنع است جاییکه من رژیم ناسیستم حاکم برایران را یک وضعیت سیال انقلابی می دانم که درآن هیچ چیز دلیل هیچ چیز نمی شودومثل حکومت تعریف شده درادبیات سیاسی نیست که بتوانیم بگوییم عملکردA موجب نتیجۀ B می شود. لذا خیلی سخت است که بشود دراین تنگی جا وفرصت به توضیح نسبی حتی رسید. پس ابتدا من تیترهای موردنظرم را می گویم واگروقت وجا ولزومی بود برخی را کمی بازمی کنم.   بنظر من ناسیستم حاکم سی ساله به ایران یک حکومت تعریف شده نیست وبار کردن هرگونه تحلیل کلاسیک که می تواند رفتارحکومت ها را توضیح بدهد به حکومت- متسامحاً واجباراً می گویم- ایران اشتباهی بنیادی است. حکومت در ایران اسلامی حداکثر یک هیئت مذهبی غول پیکراست که مناسبات داخلش را هم با همان معیارتنظیم می کند.درست است که ظاهرقضیه این است که حاج آقا پیش نماز وروحانی مسجد درحقیقت رییس وصاحب اختیار مسجدش هست ولی عملاً چنین اتوریته ای وجودخارجی ندارد چون تشکیل دهنده های هیئت هرکدام خواست ها و انتظارات ویژۀ خودشان را- ازعشق وعاشقی بادخترموردعلاقه گرفته تاآمادگی برای خودکشی( عملیات استشهادی برای امامان وسمبل های دینی) ویا استفاده ازفلان رانت با استناد به خرجی که درهیئت داده اندو...پس این فرض که یک فرمانده است وتعدادی واحدزیردست که فرمانده فرمان می دهد وامرا فرمان می برند مطلقاً غلط است. تنها فقط این نوع نگرش شما ممکن است درمورد ارتش بی خاصیت ایران درست باشد والا سپاه واطاعت کورکورانه وبدون هزینه فایده کردن! حاشاوکلا! ارتش بیچاره هم آموزه های خائن شاه مرده را بمیراث می کشد درسردوبی بو وبی خاصیت بودن مثل چاقوی ضامندار. سپاه فراترازارتش ترکیه وپاکستان سیاسی وتعیین کنندۀ صحنۀ ایران است. خیلی معصوم و مدرن نگاه می کنید به پیچیدگی دنیای رنگ وریای قدیم وکهنه. والبته اکثریت قریب به اتفاق پیش تازان فکری مردم ما همین طورمی اندیشند وسی سال است ره بدهی نبرده ایم.  اگردرسیاست کشورها دوست ودشمن نداریم وفقط منفعت ملی داریم ؛ بطریق اولی این فرمول درمورد انسان بماهوانسان هم صادق است. وهمۀ انسان ها قبل ازدوست یا دشمن منفعت دارند وتارهای مغزشان را هم جهت با منفعت شان تنظیم می کنند. ومنفعت درایران همیشه بسوی کسی است که مأمور بازوبسته کردن شیر نفت است. والبته قدرت این مأمورهم ازمقدار پول نفتی می آید که این گاو زرین می دهد. وشما غافلی احمدی نژاددر5 سال گذشته چقدردلارویورو تحصیل کرده وهمه را نیز ازشمول بازرسی خارج وبدون توضیح به کسی حقیقی یا حقوقی خرج کرده است.  خامنه ای ابتدا شیفتۀ مرام خاکی احمدی نژادشد وراه را گشود برایش واینک احمدی نژاددارد همۀ راه ها رامی بندد بروی خامنه ای واو هرتلاشی می کند بیشتر می فهمد که بدجوری قافیه راباخته است. - احمدی نژادآن کسی است که دم پورمحمدی آخوند قتل های زنجیره ای- تعبیرازاصلاح طلبان- را دمش راگرفت وازوزارت کشور انداختش بیرون وکردان مدرک جعلی را با تأیید آیت الله گذاشت جایش. وبرای اولین بار بعدازانقلاب وزارت کشوررا به یک غیر آخوندداد. واحمدی همانی است که محسنی اژه ای بقول شما هماهنگ بارهبری، رییس دادگاه روحانیت ، بهم پیچندۀ طومارکارگزاران وهاشمی وکرباسچی باهم- دراوج قدرت شان- و... را بخاطر کمترین تردیدی که نشان داده بود درکرنش به مشایی حتی 9 روز تحمل نکرد ومثل یک موش مرده انداختش به زباله دان قوۀ قضائیه. انشاء الله فرصت بشود ومن راجع به همۀ ابهامات شما ونسل جوان کشور نوضیح بدهم ولی عجالتاً شمارا دعوت می کنم به این که ازداوری های کلاسیک وراحت وبدرد مصاحبه خوردن وحق تعلیف گرفتن- البته من مخالف نیستم برای زندگی روزنامه نگار- حذرکنید وابتدا با این سؤال شروع کنید که: "جمهوری اسلامی هیولایی که ازنوباید شناخت"  چون که شناخت های قبلی بدرمانی نینجامیده وبهمین دلیل یک احتمال بسیارقوی باید این باشد که مشکل ازدارو ها نیست بلکه مشکل از بیماری ناشناخته است که هیچ دارویی را جواب نمی دهد.   پول نفت، نارضایتی عمیق مردم ازحکومت آخوندها، فرصت طلبی، سیاست ورزی خوب تیم احمدی نژاد وروحیۀ تهاجمی اینان برای فتح وپیش روی بعلاوۀ عناصری بسیارکه دروسع این نوشته نیست باعث شده که همۀ ان قلت های کلاسیک ومنطقی شما پاسخ موردانتظار شما را بار نیاورد. خامنه ای چاره ای جزهمین رفتاری که کرده ندارد: ازطرفی حاکم رسمی ومسئول است وباید حداقلی از قانون مداری وپایبندی به حقوق مردم را نشان بدهد- درآنجاییکه به دیدن حجاریان می رود- وازسوی دیگرتنها ابزار قدرتش دین اسلام ایدئولوژیک است وحامل وفادارواصلی این ایدئولوژی هم گروه های حزب الله هستند واونباید ونمی تواند به برقرارکنندگان اصلی سخت بگیرد. نمی دانم شماره چند شد. درضمن این راهم درنظر بگیرید که من درباورهایم وتحلیل های مبتنی برآن فقط به "علت تامه" متمرکزم وطبیعی است که ازده ها دلیل کمترمهمی که باعث ایجادیک وضع مشخص می شوند می گذرم. چون من می خواهم گیرهای اصلی را نشان بدهم وخیلی هم راه دستم نیست که تحلیل وقایع روز بنویسم. این هارا هم به حرمت خوانندگانم که می دانم نسبت بوضع روزحساسند می نویسم . یا...هو علی جان خسته شدم وویراستاری نمی کنم کاشکی غلط املایی وانشایی ونوشتاری کمی داشته باشد. موفق باشید
سپتامبر ۷, ۲۰۱۰، ساعت ۱۳:۴۴
حذف


۷ نظر:

ابراهيم سالك گفت...

آقا دلقک می بینم که هنوز داره بی‌ محابا شمشیر میزنه نسل پرورده! دست مریزاد!

ناشناس گفت...

يک نکته در تحليل شما هست که: {برای اولین بار بعد از انقلاب وزارت کشور را به یک غیر آخوند داد.} در صورتی که در دولت دوم هاشمی رفسنجانی؛ آقای علیمحمد بشارتی که وزیر کشور بود، آخوند نبود!
بعد هم {حق تعليف} اشتباه است. بايد نوشت: {حق تاليف} (تعليف به معنای چرای دام است!)

خ.م .آ گفت...

"جمهوری اسلامی هیولایی که ازنوباید شناخت" ,واقعاً گل گفتي و فقط خدا ست كه حريف اينها ميشود والله خير الماكرين ( ]چند روزي نخواهمت ديد دلم برايت تنگ ميشود و از حالا نگرانم وقتي برگشتم چه جوري بهت برسم!سعي كن زياد ننويسي به خودت استراحت بده!)

Dalghak.Irani گفت...

جناب آقای سالک
خیلی ممنون.

Dalghak.Irani گفت...

جناب ناشناس ونازنین
ازتذکر نام آقای بشارتی سپاسگزارم وحق باشماست. ولی هنوزحسم عوض نشده وفکرمی کنم کاراجمدی نژاد یک نوع بدعت بود.
درمورد معانی دوواژۀ متفاوت ومتمایزتألیف وتعلیف هم دقیق می فرمایید ولی من هرچه فکرکردم اشتباه خودم را قبول نکردم الا اینکه بنویسم با عذرخواهی "از روزنامه نگاران". مرسی که نکته سنجی وخیلی زیاد مخلصم که زحمت کشیدید برای فرستادن کامنت. تعقیبم کنید لطفاً. یا...هو

Dalghak.Irani گفت...

سرکارخانم محترم آشنا...
سلام ومسافرت خوش بگذرد.بتفسیردلقک ازدنیا همه چیز باید تحت نام وسیطرۀ یک نام بنام "زندگی=ایجادلحظات لذت وجشن وشادی" قراربگیرد. پس با اشتیاق منتظرتان می مانم درضمن قبل ازرفتن بگذارید پاسخ "کروبی هم آخوند است" کامنت قبلی تان را هم با یک جمله همین جا بنویسم.
مهدی کروبی اینک قبل ازاینکه آخوندباشد انسان مدرن شده است با: باشجاعت. باصراحت. باصداقت.
برعکس سیدمحمدخاتمی که اکنون وقبل ازاینکه انسان مدرن باشد، آخوندشده است: بدون صراحت وبدون شجاعت که "صداقت"ش راهم دلخراش می کند بجای دلنواز. یا...هو

mojtaba mostafavi گفت...

سلام این دولت برایه همه چی‌ پول دارند ولی‌ نه برای یارانه‌ها . هی‌ میگن نیروی هسته‌ای تو نگو ما باید از حالا به بعد هسته بخوریم چون از خورشت الو فقط هستش گیرمون میاد. ما نیروی هسته‌ای می‌خواهیم بزنیم تو سرمون. نه قدرت خرید داریم نه میتونیم از حالا با بعد جایی برویم چون اقایون بنزین را حسابی‌ بالا بردند. آقای احمدینژاد حق نفت ما که گفتی‌ سر سفره هر خانواده ایرانی‌ میاری کو؟ همه رو دادید به عربهای سنی تو غزه بخورند تا عکستون رو همهجای فلسطین بزنند. نه نیروی اتممیت رو می‌خواهیم نه کمکت به غزه. یادت نره که همین ما بسیجیهایی که همه یارانه‌ها رو ازشون بریدی ما باعث شدیم که جنابعالی هنوز رئیس جمهور باشید.