۱۳۸۹ شهریور ۱۷, چهارشنبه

زد وخورد درکیهان!(این تیتر کمی زرداست)

این ضرب المثل معروف را حتماً همۀ شما بهترازمن می دانید که می گوید: "نبض سیاست درجمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای درصفحۀ دوم روزنامۀ کیهان می زند" ومن برای نوشتن از چه خبراست برای شما وقبل ازهرچیز وهرکس متکی هستم به روزنامۀ برادرحسین. وهرشب جزو اولین نفراتی هستم که نسخۀ فردای کیهان را در امروز اینترنت جستجو ومطالعه می کنم.


روزنامۀ کیهان معمولاً جزواولین روزنامه های ایرانی هم است که نسخۀ اینترنتی اش منتشرمی شود ومن هرشب بین ساعت 23:30 الی00:30 بوقت تهران می توانم روزنامه را بخوانم. بندرت اتفاق می افتد که نسخۀ الکترونیکی کیهان تهران درساعت مقررمنتشرنشود ولی اگر اتفاق بیفتد؛ می فهمم اتفاقی افتاده است ونان من درروغن!


اگرتأخیردرانتشارکیهان بدلیل مواجه شدن با روزتعطیل-قبل وبعد- نباشد، ناشی از حک وحذف واصلاح است چرا که مشکلات فنی چاپ برای کیهان غول وصاحب همۀ امکانات بالفعل انتشارروزنامه با معیارهای جهانی وتیراژهای میلیونی؛ معنی ندارد. مدت زمان تأخیر برای اصلاح محتوا! هم بستگی به موضوع اصلاح دارد. به این معنی که اگر اصلاح برای مثلاً چاپ سخنان دیرهنگام رهبری باشد، یا برای برداشتن خبری که احتمال لطمه به اردوی هتاکان را داشته باشد مثل برداشتن خبر "درگیری وزخمی شدن حزب اللهی ها وصادق اشک تلخ" درکرمانشاه (آخرین مورد ازاین دست) وبهانه هایی ازاین قبیل؛ معمولاً تأخیردرانتشاربیشترازنیم ساعت ویک ساعت نیست.


ولی اگر مدت زمان تأخیر ازیک ساعت گذشت باید مطمئن بود که حادثۀ مهمی در حال وقوع است. وهرچقدراین مدت زمان تأخیربیشتربشود همانقدرمی توان دراهمیت بیشتر اتفاق موردانتظارمطمئن تربود. ودیشب:


ودیشب من تا ساعت 03:00 بوقت تهران رصدکردم وکیهان منتشرنشده بود وبا خوشحالی ازگرفتاری آدم پلشتی چون حسین شریعتمداری - درکلافگی ازاینکه نمی داند چه غلطی بکند- رفتم وتخت خوابیدم. چون می دانستم که امروز هم نخواهم توانست از لزوم جایگزینی هرچه سریعترمهدی کروبی بجای میرحسین موسوی در رهبری جنبش اعتراضی مردم ایران بنویسم وباید ازحادثۀ مهم فاش شده یا پنهان شده در کیهان بنویسم.


واینک که کیهان راگشودم ویک راست مرا برد به سرمقاله اش"چراغ ازبهر خاموشی نگه دار" بقلم شخص شخیص برادرحسین وتا تیتریادداشت روز رادیدم یاد این طنز معروف ملانصرالدین انقلاب اسلامی شادروان آقای مهندس بازرگان افتادم که فرمود "ما ازخدا باران می خواستیم سیل آمد"


سرمقالۀ امروزکیهان یک سند مهم تاریخ است وجادارد بارها وبارها خوانده شود و اشک ها وناله های ملتمس یکی از خطرناک ترین پاکی ها ی مذهبی- بعدازمرحوم لاجوردی- را نوشید وخندید وگریه کرد. برادرحسین این بار نه ازعمارویاسروطلحه وزبیر و...محبوبش که از حکیم ابوالقاسم فردوسی توسی منفورش به تمثیل نشسته است برای رییس جمهورمشهورش! وچه ضجه ای می زند والتماسی وچقدرگرخیده! که: "آقای رییس حمهوردرپاسخ انتقاد یک دانشجوازروزنامه های شرق وکیهان هم زمان گفته اند: خوشبختانه نه کیهان می خوانند ونه شرق".


واژه واژۀ سرمقالۀ کیهان دارای پیام وپیچیدگی درهم پیچندۀ حاکمان جمهوری اسلامی است؛ وباید بارها خواند ودید وسطورپاک شده ونانوشتۀ حسین شریعتمداری را خواند وامیدواربود که سیروقایع"آغاز رسمی فازعملیاتی درگیری درجناح اصولگرا!" قطعاً به آزادی بیشتر زندگی درایران نتیجه خواهد داد. 


واگراین وقایع درجبهۀ رقیب با رسمیت رهبری "مهدی کروبی" درجبهۀ رفیق نیز همراه شود. می توان امیدواربود که ازجمع بین ایندو بعلاوۀ برکات مذاکرات پیش روباغرب وبحران اجتماعی ناشی ازحذف یارانه ها درماه های آینده؛ زندگی بمعنای جشن وشادی هم بسفرۀ منتظرامید هموطنان عزیزم برگردد.


ودرنهایت ازاین حرف حسین شریعتمداری که باگریه می گوید:"آقای دکتراحمدی نژاد رییس جمهورمحبوب واصولگرای جمهوری اسلامی؛ مگرمن نبودم که همۀ فتنه های سران فتنه برعلیه شمارا قبل ازوقوع پیش بین کرده واعلام می کردم." 

دلقک هم باخنده می گوید: دوستان خوب ونازنین ومحبوب ومدرن و...این وقایع همان نیست که من ماه ها پیش بتصریح وبتلویح یا به طنز ومطایبه وجد گفته ونوشته بودم. درآنجاییکه مصربودم که جنس احمدی نژادبه جنس برادرحسین نمی خورد و... انصاف بدهید وبریش من هم شده بخندید مثل خاک ریزی روی شصت لوطی! یا...هو

۶ نظر:

ابراهيم سالك گفت...

الحق خوب مزدي گرفتيد بابت بي خوابي ديشب تا 3 بامداد، تبريك! مثل اين كه جنگ چند روزي است شروع شده، جامعه مداحان مقرب درگاه آقا هم- از قبيل منصور ارضي و حداديان و ياران- چند وقتي است به جاي مشايي مستقيم مي زنند به احمدي نژاد.

Dalghak.Irani گفت...

من اتفاقاً همانطورکه درمتن هم نوشته ام باخوشحالی وخیال راحت تخت گرفتم خوابیدم ساعت 11/5 چون ما با نهران 3/5 ساعت اختلاف زمان داریم. ومن نوشته ام که تا03:00 تهران رصد کردم. ازاین نظر این توضیح را دادم که خواننده های نکته سنج گمان نکنند من چیزی را غیراز واقعیت اتفاق افتاده می نویسم بعمد! مرسی. یا...هو

ابراهيم سالك گفت...

باشه بهر حال تا 3 بامداد تهران رصد كرده ايد و اين از هر دو طرف- حتي طرف حسين آقاي شريعتمدار هم- ارزشمند است :)

ابراهيم سالك گفت...

آقا دلقک دید خوبی‌ ندارد، جوان است و جاهل، ظاهراً سرش هم بی‌ کلاه و یه لا قباست. آدم میشود.. (علی‌ مطهری).

Helen گفت...

کامنت برای این پست: برادر حسین رو بگو!
کامنت کلی: من هنوز در فکرم که دقیقن فکر شما در مورد احمدی نژاد چیه. و چطور می تونه اینطوری باشه.
احمدی نژاد بی حساب حرف می زنه. یه چیزی می پرونه که از سوال در بره. لا اقل اینطور به نظر می آد. این حرفش هم مثل بقیه حرفاش. دیگه خیلی عجیب نیست. شاید اینطور باشه. شاید هم نه. در هر حال چه فرقی می کنه؟!

انسان سکولار گفت...

آخیش نازی هلن!

چرا فرق تکنه هلن جان من که اشتباه کردم را گفتم و غلط کردم و حتی شکر خوردم را هم میگم اگر مطمئن بشم اشتباه کردنم اشتباه نبوده!!!
چرا فرق نکند یک دنیا از بابت شماتت ساده لوحیمان و شناخت دشمنانمان و تولید امیدهای تازه فرق می کند.