۱۳۸۹ شهریور ۱۶, سه‌شنبه

فقط برای پوزش!
 این آمارگری که اخیراً گوگل اضافه کرده به سرویس های بلاگر، این خوبی راهم دارد که من اینطرف خط بتوانم باشما درجبهۀ مخاطب و مقابل یک بده بستان حداقلی داشته باشم از سلیقه وانتخاب ودغدغه هایتان. الان که آمدم ووبلاگم را چک کردم متوحه شدم که گویا درپست قبلی "تیترازمتن جلوافتاده" و فکری شدم که ممکن است برخی ازخوانندگان ومراجعه کنندگان محترم وقتی هیجان تیتررا درمتن نیافته اند احساس خوبی هم نداشته اند. 

البته که خودم خیلی ناراحت شدم که شما درابتدا با چه استقبال انبوهی تشریف آورده اید ولی منحنی آمدنتان یکباره سقوط کرده است.    درمجموع بازدید کننده تفاوت معنی دارنیست ولی در مقایسۀ شکل منحنی ها اختلاف خیلی گویاست. 
اگربرخی ازشما اینطور داوری می کنید بهتربود تذکرمی دادید. ولی من داوری تان را می پذیرم وازتیترتند وکمی زرد مطلب پوزش می خواهم. ولی صادقانه می گویم که ازدید من این موارد ریز بسیار تعیین کننده است. این موردِ زده شدن یک نیروی مهم صف درردۀ فرماندهی عالی، ورسانه ای شدنش درعمرجمهوری اسلامی اولین است.
بلی بسیارباهم اختلاف وانشعاب وجنگ قدرت داشته اند ولی همه دراندرونی ودورازچشم اغیار(ملت)اتفاق می افتاده است. یا...هو

هیچ نظری موجود نیست: