۱۳۸۹ شهریور ۲۱, یکشنبه

جنگ های نفرتِ درونی؛ با غنایم لذتِ بیرونی!


آزادی شیوا یعنی آزادی خدا
مبارک باد.


1- جنگ مقدس درحال مغلوبه شدن است واینبارباقربانی دادن قلعه ای(رخ) که سوگند خورده است که حصن حصین باشد برای عدالت وانصاف وعدم تبعیض وداد؛ولی نیست مثل همیشه.  و فقط در نقش سرباز صفروکم ارزشی که تنها ارزشش خود سوزی حقیرانه اش در ملاء عام وبرای هموارکردن کامرانی سوارهایی درپشت سر است ظاهرمی شود و دیگر هیچ!

دادستان تهران جعفری دولت آبادی که آمدنش بجای مرد "تمام عقده ها"، ومرد "عقده های تمام" از اودیپ تا فروید (سعید مرتضوی) موجی از امید وتفاوت ووجدان وایمان وقانون -حتی- باخودش داشت وبزودی معلوم شد که نباید داشت؛ بی شرمی از خودش ، همسرش، فرزندانش، ایمانش، اسلامش، سوگندش، هموطن اش، همشهری اش، همسایه اش، پیامبرش، امامش، خدایش و از همه مهمتر "مسئولیتش" (اومدعی العموم است آخر!) توی چشم همان آدمهایی(خبرنگاران) که 24 ساعت قبل باباد در غبغب وغرورکذا(قضاء) به آنان گفته بود "سارا شورد" آزاد نمی شود! نگاه کرد با حقارت ودرماندگی وذلت تمام؛ وگفت که "سارا شورد" آزادمی شود. - توصیف با غیضم این است که مبادا کسی ازما فریب بخوریم که دراین سیستم ناسیستم وکهنه و هیئتی جمهوری اسلامی امری ازامورقابل اصلاح حداقلی باشد.-

2- البته که همه منتظر عکس العمل علنی یا پنهان رییس جمهور دراین ماجرا بودیم ومی دانستیم که باید منتظر واکنش احمدی نژاد به این جسارت لاریجانی کوچک باشیم. آنچه که مطمئن نبودیم نقش آیت الله خامنه ای بود دراین کشمکش. که اینک معلوم شده هنوز رهبرمجنون نتوانسته از سحرچشمان شهلای رییس جمهور خلاصی یابد؛ بصلاح نگاهبانی از میراث امام خمینی!

پیروزی ترک برداشتۀ احمدی نژاد درراستای آرزوی پنهان من هم بود آنجاییکه هنوز دلبسته ام به تهوراحمدی نژاد درعبور از خط قرمزها برای سازش حداقلی وگره گشا درمذاکرات پیش رو با امریکا. 

3- ولی این قبیل جنگ ها که بنظر من جنگ هایی کاملاً جدی وباطراحی هدفمنداست و اصلاً جنگ زرگری نیست؛ درهرموقعیتی هم فرمان آتش بس بگیرد ولی بدلیل عدم تفاهم وعدم توافق به صلح پایدارنیانجامد؛ که مطلقاً نخواهدانجامید؛ مغتنم ومبارک است و باید ازآن استقبال کرد. جنگ منجربه آتش بس حاضر- احمدتوکلی با نامه ای از جنس بیچارگی در صدد ریختن آتش تهیۀ جنگ بعدی درجبهۀ دولت است. "هشدار صریح احمد توکلی به احمدی نژاد"- یک دست آورد کلی که همۀ وقایع بعد از انتخابات پارسال داشته است رانیزدارد:

الف- ایجاد فضای تنفسی بیشتربرای زندگی خواهان که این تنفس بیشتررا عملاً در تابستان امسال ودرخیابانهای تهران یا درماه روزه یادرسریالهای بهترتلویزیون و همین طوردرفضای آزادترسواحل شمال کشور دراین تعطیلات عیدفطرازنزدیک لمس کرده اند وچه خوب. ویادمان باشد که ندا وسهراب هم همین را می خواستند وخون دادند و فقط باید تلاش کنیم که این فضای مدرن را تثبیت کنیم.


ب- دودیگر اینکه کشمکش اخیر باعث می شود تا حداقل احمدی نژادورفقا عیار دستشان بیاید که هنوز جبهۀ تحجر اجتماعی با پشتوانۀ روحانیان ارشد از اختیارات منجربه قدرت زیاد، وکمی هم قدرت هژمونیک درمیان مؤمنین سنتی برخورداراست ، و دولت نمی تواند بدون اطمینان ازحمایت نیروهای مدرن وزندگی خواه اجتماعی و فقط تکیه برلمپن های متن وحاشیۀ جامعه، پیروز میدان شود. 
بنابراین احمدی نژاد مجبور می شود بازهم بیشتر درمقابل تحجراجتماعی موضع بگیرد ودراین جاست که جامعه احساس تنفس بهتری خواهد کرد وبازهم آزادی های مدرن را گسترش وتثبیت خواهد نمود.یا...هو
...................................................................
پی نوشت یکم:
این هم لینک حرف های جدیداحمدتوکلی نسبت به آزادی سارا شورد: (+)
پی نوشت دوم:
من دراینجا فقط بنتایج متمرکزهستم وبه انگیزه ها وشخصیت ها عشق ونفرتی ندارم. مثل همیشه.

۲ نظر:

انسان سکولار گفت...

دلقک عزیز اجازه می خواهم تعمدا از این تریبون از قاضی پرونده بابت تبدیل قرار بازداشت به وثیقه (هر چند کلان) تشکر کنم که راضی نشد دختری چنین جوان و نازنین و دلسوز اجتماع خویش به خاطر گمراهی ما که یادش ندادیم چگونه آرزوهایش را مطالبه کند در زندان بماند.

امید اینکه این شفقت که شایسته ی بزرگان است در صدور حکم نهائی نیز شامل حال این فرزند وطن نیز گردد.

Dalghak.Irani گفت...

سلام برانسان سکولار.
ودرود بر انگشتی که دقیق نهادی به برترین صفت یک انسان: "قدرشناسی"
من هم همراه شما وخیل ایرانیان دل درگرو آزادی وآبادی وطن وفرزندان برومندش؛ بپا برمی خیزم، کلاه ازسر برمی گیرم وبه قاضی پروندۀ شیوا می گویم: "قربان سپاسگزاریم." یا...هو