۱۳۹۱ بهمن ۱۸, چهارشنبه

نه! خامنه ای اگر از محمود رو بگیرد احمدی نژاد می میرد؛ و مرگ محمود هنوز خیلی زود است!مدخل ورودی: یک وظیقۀ مهم روشنفکر از نگاه من این است که سعی کند توده ها را هنگام بی حسی و بی تفاوتی و خمودگی به هیجان بیاورد و هنگام هیجان توده ها احساسات آنان را کنترل و به تعقل وادارد. لذا اگر من همیشه در مسیر معکوس جو هیجان و بی تفاوتی روز حرکت می کنم و می نویسم تلاش در انجام این وظیفۀ روشنفکری است.

1- امروز یک روز تاریخی بود در عمر سی و چهارسالۀ جمهوری اسلامی و آن این بود که حکومت دینی برای یک روز بدون ولی فقیه و رهبر سرنوشت خورد. به تعبیر دقیق تر امروز تنها روز جمهوری اسلامی بود که در یک مراسم رسمی هیچ نماینده ای چه به انضمام یا انتزاع از رهبر و ولی فقیه جمهوری اسلامی نبود. سفر رسمی برای اولین بار یک رییس جمهور ایران به مصر بدون حضور نمایندۀ رهبر و ولی فقیه جمهوری اسلامی در هیئت بدرقه کنندگان انجام شد و این بسیار خطرناک است برای احمدی نژاد.

2- من که معتقد هستم احمدی نژاد هیچ نقشه و پلان فکر شده - حتی در حد اتود خوردۀ ذهنی - ندارد در راهی که می رود؛ اما با احترام به کسانی که غیر از این باور دارند عرض می کنم که احمدی نژاد باید و بزودی و هرچه سریعتر برگردد به رهبر. من فکر می کنم رفتار امروز آیت الله خامنه ای در عدم فرستادن نمایندۀ خود برای بدرقۀ رییس جمهور بیشتر جنبۀ تاکتیکی داشت برای جلو گرفتن از پررو شدن احمدی نژاد اولاً و مأیوس نشدن جناح راست از خودش ثانیاً؛ و بسیار محتمل است که خامنه ای پشتیبانی از احمدی نژاد را ادامه بدهد. اما چه این باشد و چه بدتر از این؛ رفتار امروز خامنه ای چرخشی استراتژیک باشد از حمایت احمدی نژاد زیاد فرقی نمی کند در اینکه احمدی نژاد خیلی سریع باید این رابطه با خامنه ای را ترمیم کند.

3- اگر عقل سیاسی هم در مناسبات رفتاری احمدی نژاد مؤثر باشد او باید بداند که او مثال بچۀ یتیمی است که رییس یک یتیمخانه ای پر از ایتام شده. این ایتام هم با رییس شان احمدی نژاد یک پدر معنوی دارند بنام خامنه ای. لذا احمدی نژاد نباید ریاست و قدرت خودش را در ایتام زیر دستش و فراوانی آنان تعریف و معرفی کند. چرا که اگر پدرخواندۀ معنوی ریاست او را تصویب و تأیید نکند او دستش بجایی بند نیست و بلافاصله از سوی آدم حسابی های بیرون یتیمخانه خورده می شود. بعبارت سیاسی تر احمدی نژاد اشتباه می کند اگر خودش را قوی تر و بی نیاز از آیت الله خامنه ای تصور کند و حمایت تا کنون آیت الله را ناشی از وزن خودش لاجرم و ناچار ارزیابی کند. زیرا درست است که حمایت آیت الله خامنه ای از او و بعد از وقایع تحصن 11 روزه هم از ضعف آیت الله خامنه ای بوده است. ولی ضعف خامنه ای لزوماً به معنای قدرت احمدی نژاد نباید تفسیر می شد و بشود. بلکه خامنه ای فقط بخاطر حفظ خودش و حکومتش و رهبریش بر جمهوری اسلامی بوده است که دست روی محمود بلند نکرده است.

4- آیت الله خامنه ای هزینه های بسیار بسیار سنگین شخصی داده است بخاطر احمدی نژاد. اما این هزینه های سنگین را نه بخاطر گل روی احمدی نژاد و ترس از قدرت او بلکه بخاطر اشتباهی که خود خامنه ای مرتکب شده است داده است. خامنه ای بخاطر احمدی نژاد آدم های زیادی را کشته و زندانی کرده و حصر و حبس و تبعید و آواره کرده است. ضمن اینکه همۀ نخبگان حامی و مقدار زیادی از تودگان پایگاه اجتماعی خودش را یا علیه خویش شورانده و یا به تردید جدی انداخته است. و شمارش زیان های زیاد احمدی نژاد برای خامنه ای دور از دسترس نوشته ای چنین مختصر است از فرط فراوانی. آیت الله خامنه ای همۀ این هزینه ها را داده است و خودش را به ضعیف ترین وضعیت طول رهبریش فروکاسته است که یک کلمه را مجبور به اعتراف نشود: "قبول دارم که من اشتباه کردم در حمایت مضاعف از آقای رییس جمهور"

5- چرا خامنه ای حاضر شده این همه خسارت را بپردازد و در عوض یک کلمۀ "من اشتباه کردم" را نگوید فقط به این برنمی گردد که او دیکتاتور و لجباز و قدرت طلب و هزار جور از این صفت هاست. بلکه علت اصلی عدم پذیرش اشتباه از سوی خامنه ای مربوط است به یک تابوی مذهبی در مشخصات و شرایط ویژۀ رهبری. او اگر بگوید اشتباه کردم هم شأن مشروعیت مذهبی اش بعنوان نایب امام زمان از دستش می رود و هم قداست کاریزمای مصنوعی و اعتباری رهبر دینی بودنش. در این صورت او می شود یک آدم معمولی و زمینی مثل خود احمدی نژاد یا هر رییس جمهور و منتخب و منتصب دیوانی معمولی دیگر که بود و نبودش در قدرت منشاء آسمانی نداشته و ربطی به دین ندارد.

6- خامنه ای اگر همۀ آن جنایت ها و سرکوب ها و بگیر و ببندهای بعد از 88 را مرتکب شده بود و حتی قبل از انتخابات صریحتر از سفر و سخنرانی کردستان هم از رییس جمهور شدن احمدی نژاد حمایت کرده بود و حتی تقلبی بازهم بیشتر و عیان تر از انتخابات 88 کرده بود و چه می گویم حتی اگر عمل غیرقانونی و خارج از عرف همیشگی تبریک پیروزی احمدی نژاد قبل از پایان رأی گیری و اطلاعیۀ وزارت کشور را هم مرتکب شده بود اما فقط و فقط آن اشتباه مرگبار نماز جمعه را که گفت "آرایش به احمدی نژاد نزدیک تر است" را نکرده بود؛ و آن تک جمله را نگفته بود؛ اوس محمود شک نباید بکند که تا کنون ده ها بار دمش را گرفته و از پاستور بیرونش انداخته بود. خامنه ای بخاطر اینکه ثابت کند اشتباه نکرده است و از شرایط رهبری ساقط نیست حاضر شده است که احمدی نژاد را نجات بدهد تا خودش بی آبروی شرعی نشود.

7- بنابراین احمدی نژاد باید بداند که اگر خامنه ای کارد به استخوانش برسد که جز خودکشی (منظورم نزول از جایگاه قدسی است) راهی ندارد ابتدا سر محمود را گوش تا گوش می برد. و احمدی نژاد باید بهتر از هرکسی بداند که چه گیوتین های بیشمار و تیزی آمادۀ فرود آمدن بگردنش هستند فقط با یک "بلی کار را تمام کنید" خامنه ای. بنابر این احمدی نژاد از قهر خامنه ای با خودش باید بسیار بترسد امروز و اگر آن قمار باز گدایی نیست که من ادعا کردم خیلی سریع از سرمایه گذار اصلی اش رخصت بطلبد. یک تمثیل پیامبری هم چاشنی کنم برای اوس محمود نبی که زبان خودش را هم بکار گرفته باشم.

8- هنگامی که محمد امین بعد از سیزده سال تلاش بی سرانجام با تعدادی پاپتی و بچه و لهیده بنام های اباذر و بلال و علی و عمار و یاسر و ... در مکه؛ - اگر همۀ گداها و محرومان و حاشیه نشینان مکه هم هوادارش بودند فرقی در صورت مسئله نمی کرد - به سرزمین یثرب دعوت شد و رفت از سوی یهودیان و بت پرستان، و آنجا را مدینه کرد به پایتختی خودش، و بالاخره شد حاکم و پیامبر و جلال و جبروتی بهم زد و .... این فقط پول یهودیان و بت پرستان و اشراف مدینه نبود که پیامبر اسلام را از حضیض مکه به اوج مدینه نشاند. بلکه مهمتر از پول؛ اعتبار و شهرت و شخصیت این آدم حسابی ها بود که به رسول گرامی اسلام مشروعیت و از انجا قدرت داد. و بهمین علت هم است که محمد وقتی بمکه بازگشت در هیبت سردار فاتح؛ بازهم جرأت - بی عقلی - نکرد با آدم حسابی ها و اشرافی چون ابوسفیان و دیگر سران قبایل بدرفتاری کند. قصه را خود محمود بهتر هم می داند فقط خواستم بگویم که فقط با پول نفت و اراذل اوباش شیتیله بگیر و ایتام کسی نه پیغمبر می شود و نه رییس جمهور می ماند. پس سعی کن بمانی و بازی کم خطرتری را شروع کنی برای نجات وطن اگر راست گویی! صلوات. یا...هو
در بالاترین به اشتراک بگذارید. مرسی

۱۳ نظر:

آرش گفت...

یک مفهوم ساده در ریاضی مبحث احتمال تصادفی بودن یک پدیده است. یعنی میشود با توجه به مشاهدات گذشته حساب کرد که مثلا احتمال اینکه فلان پدیده از روی شانس و کاملا اتفاقی روی داده باشد چقدر است. نکته جالب در مورد احمدی نژاد اینجاست که در 8 سال گذشته چند بار کاری خواسته صورت بدهد که موفق نشده نباشد! من به شما قول میدهم که از لحاظ ریاضی تقریبا غیر ممکن است که یک سیاستمدار بصورت اتفاقی درصد موفقیتی به این بالایی داشته باشد. شما این مموتی را بدجوری دست کم گرفته اید، یعنی 8 سال است که همه بد جوری او را دست کم گرفته اند، هر بار هم که کاره رو میکند میگویند این دفعه شانس آورد. این آدم پشتش به جاهایی فراتر از خامنه ای گرم است. یاد روزهای قبل از انتخابات می افتم که در وقت اضافی که بزور گرفته بود با خونسردی میگفت این چند روز رو هم تحمل کنید ... مموتی بلوف نمیزند، نمی دانم چطوری اما هر بار رویال استریت فلاش دارد اگر هم فولد میکند تاکتیک میزند برای دست بعد.

دوست قدیمی‌ گفت...

سلام دلقک، یه جورایی داری کم لطفی‌ میکنی‌ به رئیس جمهور و به نظر می‌رسد که به طرف رهبر متمایل شده‌اید،البته نامحسوس .رهبر هیچ کاری نمیتواند بکند با رئیس جهور، اگر می‌توانست میکرد . آبروریزی از این بیشتر عزیز من ؟ چه جوری باید ابروی ایشان برود تا بدهد سر رئیس جهور را بذارند روی سینه‌اش؟ کدام گیوتین عزیز من؟ کدام آبروریزی ؟ آبروریزی از این بیشتر؟شلوار رهبر تا زانو پایین کشیده شده، ایشان کاری از دستش ساخته نیست. چرا از شجاعت رئیس جهور نمی‌‌گویی ؟ خطر جانی برای او هست، این وسط هر جوری که بشود برنده نهایی هاشمی است، والّا هم رهبر و هم رئیس جمهور مهره سوخته هستند که البته شانس نجات رئیس جهور کمی‌ هست . اینقدر به رئیس جهور کم لطف نباش. ادامه سناریو رئیس جهور رو ببین. کی‌ گفته رئیس جهور پلان نداره. صبر کن میبینی که داره. بوی تعفن نظام در خواهد آمد بزودی. مخلص شما

علی39 گفت...

من فکر میکنم موضع احمدی نزاد قبل از ترک تهران بسیار جدی بود و او مطمئن هست که بازی را خواهد برد.من فکر میکنم لاریجانی ها سمپات هاشمی رفسنجانی هستند و خامنه ای طبق معمول راهی را میرود که به نفع هاشمی نباشد.احتمال میدهم رهبر کج دار و مریز تا انتخابات صبر کند و فعلا آنها را آشتی بدهد و سعی خواهد کرد وضعیت را به حالت قبل از این درگیری برگرداند و تنش هارا کش ندهد من روی اینکه رهبر سمت لاریجانی را بگیرد خیلی خوش بین نیستم و فکر میکنم بازداشت مرتضوی بدون هماهنگی رهبر بوده چون اگر این چنین نبود احمدی نژاد نمیگفت که قوه قضاییه سازمان خانوادگی نیست؟او میداند که لاریجانی ها بدون هماهنگی با رهبر مرتضوی را دستگیر کرده اند و هنوز امیدوار است رهبر از او حمایت کند.متاسفانه فکر میکنم احمدی نژاد قوی تر از آن چیزی هست که به نظر میاید و الان در آستانه چراغهای سبز آمریکا خامنه ای این شانس را براحتی از دست نخواهد داد و فکر میکنم در نهایت لاریجانی را سر جایش بنشاند

Dalghak.Irani گفت...

سلام
از سه کامنت مبارک شما عزیزان فقط حرف آرش را متوجه شدم که می گوید احمدی نژاد شأن پیامبری و الهام دارد و معلوم نیست بکدام نیروی فرا مادی وصل است. البته من خودم خیلی روی این بعد احمدی نژاد کار کرده ام و منکر آن نشده ام هنگامی که حرکات و رفتارش از کمترین هارمونی عقل مادی برخوردار نبوده و نیست. و خودم هم به شهود و الهام و برخی نیروهای فرامادی قابل استحصال انسان مرتاض و عارف و تمرکز کننده (خاستگاه پیامبران و برخی هنرمندان هم در این حالات روحی است) باور هایی دارم. اما اینکه در دنیای امروز و بشر دانشمند و تجربی و عاقل چنین شهود نابی اتفاق بیفتد و جواب هم بدهد اعتقادی ندارم. بعبارت دیگر عصر حاضر را عصر مرگ پیغمبران و سیطره و حاکمیت اندیشمندان و عقل گرایان می دانم. یا...هو

فردایی گفت...

در این بازی نباید فراموش کرد که احمدی نژاد ذره ای به آنچه میگوید باور ندارد و اگرچه به دزدها میتازد اما خود نتیجه فساد اقتصادی و سیاسی است و دور و برش پر است از شاه دزدهایی همچون رحیمی. پس نباید از خون دلی که خورده ایم به گستاخی احمدی نژاد آفرین بگوییم. شما را دعوت میکنم که نوشته امروز محمد رهبر در روز آن لاین را بخوانید:
http://www.roozonline.com/persian/opinion/opinion-article/archive/2013/february/06/article/-4726b98be6.html

ناشناس گفت...

http://www.khorshidnews.org/newspapers/pic/TJ250680BA6708203.gif

چایی شیرین! گفت...

به فردایی
محمد رهبر از دید اخلاق یعنی صفتی که امروزها خیلی نایاب است مسئله را بررسی کرده است.نمی دانم کجای کار احمدی نژاد در این مورد بی اخلاقی بود؟ اینکه برادر قوه قضاییه بلند می شود توی روز روشن درخواست باج و رشوه می کند بد اخلاقی تر است یا افشای آن در کف مجلس!اگر چه احمدی نژاد مطرود ماست ولی او معلول این نظام است . سر نخ اصلی این ماجرا جای دیگری است.گناه احودی نژاد ها بسیار کمتر از امثال صادق ها و باقر ها و علی ها و خامنه ای هاست.

چایی شیرین! گفت...

به محض دستگیری مرتضوی در مقاله قبلی نوشتم که مدت زندان مرتضوی می تواند نشانگر میزان قدرت پس پرده محمود باشد و در این میان حتی ساعت ها را هم باید منظور داشت. با این آزادی زودهنگام مرتضوی می توان به قدرت پشت پرده محمود پی برد. این آزادی شکست دوم و حتی بدتری برای لاریجانی ها بود ! یعنی اگر اقدام به این کار ناقص و حساب نشده نمی کردند خیلی سنگین تر بودند.فعلا مشخص شد که محمود دست بالا را دارد و هیچ نیازی به این نیست تا او از مصر برگردد و چاقوی زنجانی اش را نشان دهد!!

چایی شیرین! گفت...

ایرانی این لینک را در مورد ورد پرس ببین خسته شدیم از بس هی برای مقالات و نظرات تازه صفحه ات را رفرش کردیم.http://1freeman.net/wordpress-vs-joomla-infographic/

ابوالفضل گفت...

عمو دلقک باوجود ایمان به حسن نیت شما در ارتباط با لزوم همکاری با رضاپهلوی و همکیشانشان؛ خواستم نظرتان را در ارتباط با این نوشته ی نسبتا تاریخ گذشته ی دکترمحمدبرقعی بدانم(البته درصورتی که خوابتان نیاید! )
http://archiv.iran-emrooz.net/borghei/borghei.html

"درس هائي كه از مرگ شاهدخت ليلا پهلوي آموختم"

Dalghak.Irani گفت...

ابوالفضل عزیز.
خود مقاله بازشده اش را آدرس بگذار کامپیوتر من مقاله های سایت برقعی را باز نمی کند. اول کلیک کن به مقالۀ مورد نظر و سپس آدرس را برایم پست کن. یا...هو

ابوالفضل گفت...

هه هه! کامپیوتر منم باز نمیکنه! مقاله رو از قبل save کرده ام و اکنون به جیمیل تان فرستادم.

ناشناس گفت...

دلقک جهان بگرد ببین از این سید علی گدای سابق مشهد بی بصیرت تر مجنون تر کینه جو تر بدبخت تر نکبت زده تر هم در عالم هست یعنی ممکن هست فردی تا این حد بی فکر باشه و تازه مختصر ابرویی هم داشته باشه که گرفته باشه دستش بدبخت خجسته خانم چه بکنه از این ولایت جهل و جور نکبت حداقل رهبر نگیر دستت خوب نیست به حصرت عباس