۱۳۹۱ اسفند ۶, یکشنبه

چرا مهمترین خبر دیروز حقارت لاریجانی و مجلسش بود و نه استیصال احمدی نژاد و دولتش!

1- درحالیکه بیش از 18 ساعت از مصاحبه تلویزیونی احمدی نژاد می گذرد و فضای هیجان مجازی به تسخیر- بازهم خانم ها - خانم معصومۀ حاتم خانی خبرنگار خبرگزاری مهر در آمده تا جائیکه حرف های خود احمدی نژاد را تحت تأثیر قرار داده است؛ من اما نتوانستم به حس "این مهم بود" همیشگی برسم و آن را برای شما بنویسم. زیرا بغیر از ابتکار شکلی مصاحبه که وارد کردن چند خبرنگار دیگر به کادر بود و می خواست القای "آزاد اندیشی احمدی نژاد" را  تبلیغ کند - ابتکار خوبی هم بود که از سوی خود احمدی نژاد طراحی شده بود - در نیمه راه ابتر ماند و با قطع پخش زنده از سوی ضرغامی و سانسور سؤال و جواب خانم حاتم خانی و رییس جمهور در پخش مرده هم حرف و حدیث های بازهم بیشتری به حاشیۀ این مصاحبه افزود. اما در مجموع من مصاحبۀ احمدی نژاد را حرف هایی خنثی دیدم که ارزش افزوده ای برای او نداشت و برافروختگی خودباخته اش در مقابل سؤال خبرنگار مهر نیز - تا حدود خیلی کمی - بضررش تمام شد. ولی با این همه و حتی بولد کردن برخی کدهای تکراریش مثل "آیا من تنها تصمیم گیرنده و مسئول هستم" یا "چندین شوک متوالی از راه تحریم امریکا در قالب مبارزه ای نابرابر بین یک 120 کیلو و یک 55 کیلو به اقتصاد ایران" یا "یک جلسه هم خدمت رهبری بودیم" یا "این وضع را نمی توانیم ادامه بدهیم و آسیب پذیر خواهیم بود" یا "کسانی که در پشت سیاست های غرب و تحریم ها کار می کنند به نقاط ضعف و قوت اقتصاد ایران تسلط کامل دارند" و ...  از این قبیل خیلی حرف های نو و غیر تکراری نبود و زیاد ارزش تأثیر گذاری بر آیندۀ اختلافات او و اصولگرایان از سویی و او و خامنه ای از جانب دیگر ندارد و نخواهد داشت. و چیزی هم که در قالب "کمک به فروپاشی" پیش نرود بدرد نمی خورد و تحلیل و تفسیر حرف های صدتا یک غاز احمدی نژاد - که خودش هم خیلی نمی داند چه می گوید - ارزش درنگ ندارد و باید از آن عبور کرد که من هم می کنم

2- اما برای من از دیروز که جلسۀ سران قوا بدعوت علی لاریجانی تشکیل شده است موضوع مهمتری بوده که فرصت نوشتنش را پیدا نکردم. او که مظلوم و مقتول آن جلسۀ معروف استیضاح شناخته شده و شناسانده شده بود؛ دیروز از قاتل خویش دعوت کرد که به دفترش برود و چنان استقبال گرم و صمیمی از او کرد که خبرگزاری ها مجبور شدند عکس های متنوعی از این انتظار و استقبال و کتابخوانی و مصافحه و "همه چیز آرام است" و "ما همه خوبیم" و ... منتشر کنند که در نوع خود بی سابقه بود. و مهمتر از آن دُوره افتادن خود علی لاریجانی بود برای تبیین و تفسیر دست آوردها و نتایج این ملاقات مهمانی ناهار در جلو دوربین ها و خبرنگاری ها که گفته بود راجع به سوریه و سیاست های منطقه ای و انرژی هسته ای و ... بحث های خوبی کردیم اما من از اینکه دولت کی قرار است لایحۀ بودجه را به مجلس بدهد و آیا لایحۀ دو دوازدهم هم خواهد داد یانه کمترین خبری ندارم. بعبارت دیگر او می گوید که ما به همۀ سیاست های امنیتی و اطلاعاتی و نظامی و هسته ای و جهانی و منطقه ای و ... که همۀ آنان در حوزۀ سیاست خارجی است و در ملک طلق آیت الله خامنه ای و کمترین ارتباطی با سران قوا ندارد ورود کردیم اما دریغ از اینکه بتوانیم از احمدی نژاد بپرسیم که لایحۀ بودجه را بالاخره کی به مجلس خواهد آورد.

3- تا همین جای کار هم برای من مسجل شده بود که علی لاریجانی با دست شستن کامل از آیندۀ سیاسی خود و برادران و دودمانش و بویژه فراموش کردن نامزدی برای ریاست جمهوری می خواهد یک بار دیگر با قوت بیشتری به اردوی وفاداران تیفوسی خامنه ای وارد شود و او را در مقابل ملت و البته احمدی نژاد هم تقویت و هم حفظ کند. اما شاهد از غیب رسید و وقتی دیدم که امروز نیز اولین کاری که کرده تشکیل جلسۀ غیرعلنی مجلس برای گزارش - جوک - دست آوردهای نشست سران قوا بوده و خروجی این جلسۀ غیرعلنی هم بیانیۀ 252 نفری نمایندگان مجلس خطاب به تیم مذاکره کنندگان ایرانی با 1+5 بوده است با تأکید بر پافشاری به استراتژی سیاست خارجی و هسته ای سازش ناپذیر آیت الله خامنه ای تردیدی برایم نماند که علی لاریجانی هم خفت خانواده اش را و هم آیندۀ سیاسی خودش و برادرانش را با خامنه ای معامله کرده و تصمیم به پشتیبانی از او گرفته تمام عیار در مقابل هر آنکس که در حال و آینده در مقابل خامنه ای تعریف شود.

4- او در جلسۀ غیر علنی مجلس نمایندگان را ترغیب و تحبیب کرده است که خوب است علاوه بر آن غلط کردیم نامه ای که نوشتیم برای خامنه ای عملاً هم وارد حمایت از او و سیاست های خانمان براندازش شویم زیرا که برای ما دست نشاندگان رهبری سهمی شایسته تر و بیشتر از این نه متصور است و نه مقدور. پس موضوع اصلاً حرفی راجع به جلسۀ سران قوا نبوده - آخر چه حرفی وقتی احمدی نژاد شانه اش را بالا می اندازد و می گوید: "خب جلسۀ سران قوا بود و ما هم رفتیم و کمی حرف زدیم" - و دستور جلسۀ غیرعلنی همان به وحدت رسیدن راجع به حمایت از خامنه ای در موضوع هسته ای بود. زیرا که موضوع پروندۀ هسته ای ابداً نه به مجلس اطلاع رسانی می شود و نه از آنان نظر خواسته می شود و نه چنین بیانیۀ حمایتیی جزو سابقۀ چند سال گذشتۀ مجلس هشتم و نهم بوده است. لذا ورود یکباره و بدون توجیه آنان به حیطه ای که زمین بازی آنان نیست معنایی جز چرخشی تمام به اردوی خامنه ای نمی دهد.

5- البته در مورد چگونگی گذشتن علی لاریجانی از تمام حیثیت دودمانی و خانوادگی اش من نه قادر به فهم هستم و نه توان تحلیل دارم. زیرا در بین بهایم هم کمتر می توان سراغ گرفت که موجودی به این حقارت و بی پرنسیپی حیاتش را بر مماتش ترجیح بدهد و قاتلش را تکریم کند. البته اگر لاریجانی های چهار برادر بلافاصله بعد از اقرار فاضل به "دوزاریم افتاده و می خواهم دزدی کنم" بیانیه می دادند و برادر پنجم را از خانواده عاق می کردند و ارتباط او را از نام خود و خانواده پاک می کردند صورت مسئله قابل قبول تر می شد. زیرا چه فعلی بنام جرم حقوقی اتفاق افتاده باشد یا نه و چه فاضل در دادگاه عادله محکوم شود یا نه؛ در اینکه او به نزد مرتضوی رفته و تقاضای رشوۀ کلان کرده تردیدی نیست و خودش هم پذیرفته و خلاف آن را ادعا نکرده است. 

6- با اینکه پذیرایی و استقبال از احمدی نژاد چنان با خلوص و از ته دل بوده از سوی لاریجانی ها که حتی آدمی بی چشم و رو مثل او را تحت تأثیر قرار داده تا جائیکه به خبرنگار می گوید "فکر کن اصلاً ده روز گذشته نبوده است" اما وحدت کفتاران 252 نفری مجلس و دو قوه از سه قوه با سلطان به چه کنم افتادۀ جنگل در مقابل تنها چند روباه هر چند بغایت هم مکار - ولی بی ریشه در بیشه - خبر خوبی برای صاحبان بیشه که نه تنها مدت هاست شیری نزاییده اند بلکه گرگ های درنده و پلنگان بلند پرواز را هم از صفوف خویش رانده اند! نیست. مگر اینکه همۀ امیدمان به تک و توک آهوان خوش رقص میانۀ میدان بسنده باشد مثل خانم معصومۀ حاتم خانی! یا...هو

۱۰ نظر:

ناشناس گفت...

صدا و سیما باز هم خودشو بی اعتبارتر کرد با قطع پخش زنده گفتگوی رییس جمهور سوال خبرنگار مهر به هیچ وجه حرف جدیدی نبود حرفهاییست که کیهان هم ماههاست مینویسد اما قطع پخش زنده فقط یک مفهوم داشت و آن ترس خامنه ای از افشاگری های احتمالی احمدی نژاد است

ناشناس گفت...

والا تو این فیلمی که از سوال و جواب سانسور شده منتشر شده، من هر چی گشتم اثری از برافروختگی در چهره ایشون ندیدم.


http://www.asriran.com/files/fa/news/1391/12/6/271343_688.flv

ناشناس گفت...

سلام دلقک عزیز

راستش من فکر میکنم تو این آشفته بازار ریا و دورویی و دروغ سردمدارن نظام اصلا هیچ تحلیل قاطعی نمیشه راجع به اعمالشون کرد . چون هر دم امکان داره کاری بکنن که فقط ظاهری باشه و در باطن دنبال هدف دیگه ای باشن. من که پاک هنگ کردم. تمامی مسئولان فاسد نظام دارای درجه فوق دکترا در زمینه دروغگویی، ریاکاری، چاپلوسی و خیانت هستند و باید گفت ار بین مردمان دنیا تنها ایرانیها هستند که میتوانند این چنین به مردم و کشورشون خیانت کنند. اگر اینها را ایرانی بدانیم.

Dalghak.Irani گفت...

در مورد دوستی که خودباختگی را ندیده اند چهرۀ احمدی نژاد باید بگویم که منظور من هم برافروختگی چهره نبوده و همانطور که تازه در پست قمارباز عاشق نوشتم در چهرۀ ایشان هیچ حالتی را نمی توان تشخیص داد جز بی حالتی. منظور من برافروختگی پاسخ هایش بود در مقابل سؤال خبرنگار مثلاً اینکه صادرات وزنی نفت را که بدلیل عدم سرمایه گذاری صیانتی در صنایع بالا دستی و پائین امدن استخراج نفت و در نتیجه فروش نفت کمتر بوده است بجای ارزش دلاری آن که بیش از 600 میلیارد در مقابل کمتر از 200 میلیادر دورۀ قبلی بوده قالب می کند به دوربین تلویزیون و با خیالی آسوده می رود سراغ دروغ بعدی و آخرش هم نمی گوید توی هرمزگان چه خبر بوده است. یا...هو

ناشناس گفت...

یه نامه امروز تو مجلس پخش شده در انتقاد از سخنان خامنه ای و دفاع از استیضاح وزیر کار. گویا کار داره بیخ پیدا میکنه دوباره. گفته میشه بشدت از دخالت رهبری و حداد عادل در امر نظارتی مجلس انتقاد شده .

چایی شیرین! گفت...

وقتی فیلم ورود احمدی نژاد و لاریجانی را با هم به جلسه دیدم کاملا مشخص بود که احمدی نژاد دست بالا را دارد و نسق این چهار تا برادر را کشیده است! بنظرم شکل و شمایل این جلسه کمی عجیب بود! تا حالا سابقه نداشت این جلسات مانند استقبال ریس جمهور فرانسه در کاخ ورسای برگزار بشود! یعنی علی کوچولو مثل دربان ها دم در منتظر بایستد تا مهمانان گرانقدرش بیایند و شخصا به استقبال برود. تا حالا ندیده بودم.این یک دیدار سمبلیک بود بخصوص آن از پله بالا رفتناشون!

ناشناس گفت...

به نظر من صدا و سیما و خبرگزاری مهر از قبل با هم هماهنگ بودند و پخش سریال وسط مصاحبه برای ارزیابی جواب احمدی نژاد به سوالات مهر بوده.
اگر یک اپسیلون هم احتمال می دادند که جوابهای احمدی نژاد به ضررشه حتماً اون قسمت رو پخش می کردند.

ناشناس گفت...

این تحلیل شما من رو یاد هیتلر میندازه، که وقتی هنوز در تلاش برای به دست آوردن انگلستان بود و خب دست بالا رو داشت عهدنامه دوستی با شوروی رو زیر پا گذاشت و به شوروی هم حمله کرد و سر دو جبهه رو باز کرد و در عین حال انگلستان و شوروی رو با هم متحد کرد. اگر این نظر شما راجب چرخش لاریجانی درست باشه احمدی نژاد هم گندی مثل هیتلر زده. ولی به نظر لاریجانی مغرور تر و جاه طلب و در عین حال مکارتر از این حرفهاست که اینقدر وا داده باشه تا این درجه، امیدوار باشیم که حداقل یک هدف بزرگتری در سر داشته باشه از این کارهای چیپ.

حسین گفت...

سلام . خسته نباشید .
راستش با توجه به الطاف نظام و فیلترینگ و این حرفا ، ما تازه با وبسایت شما آشنا شدیم .
خوشحال میشیم اگر به ما اجازه بدید تا با ذکر منبع از برخی نوشته های شما استفاده کنیم .
ما منتظر اجازه و لطف شما می مونیم .

Dalghak.Irani گفت...

سلام حسین عزیز.
خیلی ممنون و حتماً اینکار را بکنید و باعث افتخار من است استفادۀ شما برومندان وطنم از نمایش های سیرک ایرانی. دوستتان دارم. و مرسی. یا...هو