۱۳۹۱ بهمن ۳۰, دوشنبه

نامۀ احمدی نژاد مدرن و کوتاه و عالی است. حیف که فقط امضایش بی ارزش است.

Engagement Ring


1- اگر چند ادیب مدرن  - در همۀ شاخه ها از جدی و طنز و ایهام و استعاره و کنایه و ... - را استخدام می کردی و به آنان مأموریت  می دادی که پاسخ نامه ای بغایت کوتاه و پیچیده و چند پهلو تنظیم کنند قطعی می دانم که بهتر از نامۀ احمدی نژاد به خامنه ای را نمی توانستند به این شکل چند منظوره بنویسند. نامۀ احمدی نژاد گذشته از ارزش های سیاسی و تاریخی از نظر زبان نوشتاری هم یک نامۀ بی بدیل است: مدرن و کوتاه، مؤدب و جدی، کمی کنایی و گزنده، مؤمن بخود و معتمد بنفس و ... نامۀ احمدی نژاد به خامنه ای مصداق نامۀ یک پسر مدرن است به پدری سنتی که بدنبال تعریف های چندین ساله اش از پسر دردانه برای اولین بار زبان به سرزنش او گشوده است.

2- احمدی نژاد بدون اینکه وارد ماهیت سرزنش های آیت الله خامنه ای نسبت بخودش بشود؛ نامه اش را بسطح یک نامۀ اداری محض کاهش می دهد و با آوردن "عطف به بیانات" از ورود به محتوا و علت این بیانات پرهیز کرده و بلافاصله گزاره هایی را می آورد که قول عملش در آینده را می دهد. بنظر می رسد که منظور احمدی نژاد از هر آنچه نسبت به تعهد به انقلاب اسلامی و خدمت بمردم بکوتاهی بیان می کند یادآوری گذشته ایست که آیت الله خامنه ای در 8 سال گذشته همواره او و ودولتش را به آن صفات ستوده است. بعبارت دیگر احمدی نژاد می خواهد بگوید که من همان احمدی نژاد هستم و همان احمدی نژاد هم باقی خواهم ماند. لذا اگر رفتار و کردارم در طول سالیان گذشته مورد تعریف و تمجید مستمر شما بوده است نباید از رفتار ماه های آینده ام نیز نگران باشید.

3- درست است که هم شکل و هم محتوای نامه نشانه های آشکاری از تعریف و تعارفات معمول ادبیات سنتی و چاپلوسانه را ندارد مثل بیانیۀ مهوع بردگان رهبری در مجلس شورای اسلامی؛ اما من تعریض و زبان درازی آشکار و قابل استحصالی هم در پاسخ احمدی نژاد نمی بینم. البته این نمونه پاسخ مسلماً از دید حواریون خامنه ای مثل کیهان و غیره راضی کننده و یک گام بجلو تعبیر و تفسیر قرار نخواهد گرفت و استقبال نخواهد شد؛ ولی این لزوماً به این معنا نیست که مخالفان خامنه ای خوشحال باشند که احمدی نژاد پاسخ خامنه ای را سرد و از راه تهدید داده است.

4- البته از فراز آخر نامۀ کوتاه احمدی نژاد در اعلان ادامۀ دلبستگی و ارادت قدیم و همیشگی به آیت الله خامنه ای در آیتده نیز می توان با احتیاط و سختی نوعی کنایۀ گزنده را استخراج کرد که خامنه ای را به حرمت نگه داری دعوت می کند مثل سال های گذشته اگر علاقه مند به حفظ حرمتش از سوی احمدی نژاد است. بطور خلاصه من اگر شخصیت و عملکرد احمدی نژاد را در مقابل نداشتم و این نامه را در خلاء و بدون پیشینۀ ذهنی می دیدم قطعاً نمره ای عالی می دادم به این پیشرفت در ادبیات اداری جمهوری اسلامی که پر از تعارف و مداهنه و چاپلوسی است. اما مشکلم اینجاست که احمدی نژاد پیشینه ای بسیار تاریک دارد در دستمالی مفاهیم و روش های مدرن و بی اعتبار کردن آن ها. لذا دقیقاً قادر به تحلیل "چه خواهد کرد" احمدی نژاد در ارتباط با خامنه ای نیستم. مضافاً به اینکه امروز در حلسۀ هیئت دولت هم از ناراحتی خامنه ای اظهار تأسف کرده و قول وفاداری و همراهی داده است.

5- اما آنچه که می تواند این روند آرام و آشتی جویانۀ احمدی نژاد را بهم بزند یکی روحیۀ دمدمی مزاج و متنوع و پیش فعال اوست. و مهمتر از آن ادامۀ رفتار انتقادی خامنه ایست نسبت به او. زیرا من احساس می کنم که خامنه ای با برادران لاریجانی در دو قوۀ دیگر تا اندازه ای توافق کرده که دُور را از دست احمدی نژاد خارج کنند - بیانیۀ بسیار چاپلوس مجلس با رقم 265 نفر که در سابقۀ مجالس یک رکورد است نشانه ای آشکار از این سازش می تواند باشد -. اعلان تأیید شدن احکام اعدام مه آفرید خسروی و شرکا درست بعد از حرف های خامنه ای یکی از علایم احتمالی قطع علاقۀ پدر و پسری بین خامنه ای با احمدی نژاد باشد. زیرا هرچه باشد پروندۀ اختلاس سه هزار میلیاردی بیش از همه به دولت و یاران احمدی نژاد منتسب است و خامنه ای بخاطر عدم رنجش احمدی نژاد و واکنش های او بود که تا کنون از نهایی شدن این احکام جلو گرفته بود. یا...هو

۸ نظر:

ناشناس گفت...

عزیز من این رفتارها برای سرگرمی من وتو میباشد تا این وضعیت فلاکت بار ایران را نبینیم ودم بر نیاوریم

ناشناس گفت...

I salute your analysis.

ناشناس گفت...

نسخه اصلی نامه که حاجی حیدر کشش رفته بود و برده پیش حاجی سیدعلی که خارج از غار مادر همی فریاد بکردی یا علی یا علی این هست
جیگر حالا اول راه هست به مجتبا سلام برسون و بگو یادت میاد تو انشب به خجسته هم بگو بیشتر شب ها بهت برسه در ضمن اب هم بریز اونجایی که میسوزه همچنین مواظب دختر حداد باشه و ببین که لولو ان ممه را نبرده باشه به برادران دالتون ها هم بگو بروند و بدهند که ثواب ان به هاشم املی برسد
تیمشار سانسور نفرمایید

ناشناس گفت...

I salute your analysis
lol!!

ناشناس گفت...

احمدی نژاد هیچ وقت علنا در مقابل خامنه ای نخواهد ایستاد چرا که خامنه ای باید به دست مردم (بخوانید خدایی که خامنه ای خود را مالک او هم می داند) پایین کشیده شود...شاد باشید

تبریزی گفت...

با سلام
هر کسی که به بودا یا مجسمه آن بی احترامی کند از بین می رود یادتان است طالبان مجسمه بودا را ترکاند و4ماه بعد از بین رفت ظاهرا آقا هم در مورد مجسمه های بودا که سمبل احترام وادب است دستور داده جمع کنند ونابود کنند پس به امید خدا تا چند ماه بودا سلسله اینان را بر باد میدهد.دعا کنیم... همچنین تشکر میکنم که آن تست تشخیص هویت را در نوشتن کامنت برداشتی برام خواندنش سخت بود ممنون

ناشناس گفت...

Go lol upon thy pop's lollipop, douche.

ناشناس گفت...

Tate Museum of London, drood bar Dalghak aziz payande bashi