۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۲, سه‌شنبه

چرا ملک زاده به مشاورت همزمان احمدی نژاد و شاهرودی برگزیده شد؟ برای نجات خامنه ای!

Zliten mosaic


1- واگذاری پست همزمان مشاورت به محمد شریف ملک زاده از سوی محمود احمدی نژاد و هاشمی شاهرودی نه تنها صدای حسین شریعتمداری را در آورده است؛ بلکه تحلیل گران مخالف و موافق وقایع جمهوری اسلامی را هم سردر گم و گیج کرده است. سعی می کنم با بررسی علل و دلایل متفاوت این رفتار و عمل از سوی شاهرودی نگاهی عمیق تر به محل نزاع و چرایی بروز این تناقضات در ذات "تقابل سنت و مدرنیته" بیاندازم:

الف- اولین دلیل دم دستی این است که ملک زاده قبل از پیوستن به اردوی احمدی نژاد و رفتن به دولت مدیرکل هاشمی شاهرودی بوده است در قوۀ قضائیه و آیت الله در یک اقدام عاطفی و حمایت از حواریون سابقش در قضا دست به این انتخاب زده است.

ب- دلیل دوم می تواند این باشد که هاشمی شاهرودی و آملی لاریجانی بعنوان رؤسای سابق و لاحق قوۀ قضائیه در تقابل با هم هستند برای تثبیت درستی عملکرد خود و لذا در این کشمکش پنهان است که شاهرودی خواسته است از ملک زاده حمایت کند. زیرا که لاریجانی او را مجرمی می داند که فقط بخاطر رأفت اسلامی و تعامل با دولت از مجازات معاف کرده است و نه بعنوان بی گناهی که تبرئۀ قضایی و حقوقی شده باشد. در حالیکه شاهرودی می خواهد بگوید که نه تنها ملک زاده؛ بلکه مهمتر سعید مرتضوی هم خادمان حکومت بوده اند و در چهارچوب خدمت به آیت الله خامنه ای مسئولیت پذیرفته و مدیریت کرده اند. لذا هر گونه برخوردی با آنان پایه های حکومت خامنه ای را فشل کردن است.

پ- این استدلال فرضی شاهرودی عین واقعیت است. زیرا مبتنی بر این فرض است که هم مرتضوی ها و هم ملک زاده ها بدلیل پیشینی التزام عملی و اطاعت محض از مقام رهبری است که در چرخه هایی مسئولیت پذیرفته و خطر و جرم کرده اند که یا مستقیماً خامنه ای در جریان عملکرد طولانی و مجرمانۀ آنان بوده است نمونۀ سعید مرتضوی. و یا از احمدی نژادی پست و مسئولیت گرفته اند که نه تنها بعنوان رییس جمهور مورد تأیید رهبری بوده است که بطور ویژه هم خامنه ای خاص بودن و مورد وثوق بودن شخص احمدی نژاد را تأیید و تبلیغ کرده است در نمونۀ ملک زاده. لذا اگر قرار باشد کسانی قربانی شوند این سلسله تمامی نخواهد داشت و مثل معروف "گرحکم کنند که مست گیرند/ درشهر هر آنکه هست گیرند" خواهد شد و سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. پس باید در همین ابتدای ورود به حریم نوکران خامنه ای موضوع را خاتمه داد.

ت- از سوی دوم اما نجات احمدی نژاد هم در کار است. زیرا پیشروی تا زدن نهایی احمدی نژاد دهان کجی آشکاری خواهد بود به خامنه ای حامی سفت و سخت - لااقل - 6 ساله اش. لذا موضوع جریان انحرافی می باید یا بدون برخورد با اطرافیان احمدی نژاد جمع شود و یا اگر قرار بر برخورد ناگزیر شد حداکثر به یک یا دونفر بیشتر ترشح نکند. این موضوع هم از نظر منطق قدرت خامنه ای کاملاً درست است. زیرا اولاً این آدم های اطراف احمدی نژاد معروف به انحرافی سابقۀ حزب اللهی گری سفت و محکمی دارند. ثانیاً این نحلۀ فکری امام زمانی نه تنها در بین مؤمنان و روحانیان طرفداران محکمی دارد بلکه در بین پیاده نظام خامنه ای هم رسوخ و نفوذ قابل توجهی دارد. لذا اگر قرار باشد با این حزب اللهی های فدایی خامنه ای در دیروز و هواداران امام زمانی بازهم هوادار خامنه ای و احمدی نژاد توأمان در امروز (سُر خورده و بُر خورده در جریان انحرافی) برخورد حذفی صورت بگیرد باعث ریزش شدیدی در بین صفوف پیاده نظام حزب اللهی خامنه ای خواهد گردید.

4- اما اینکه چرا این اتفاقات و تناقضات رفتاری را ما نمی فهمیم ولی برای خود آنان عادی است؛ بر می گردد به این جملۀ کلیدی امام خمینی که بارها نه تنها در مورد انقلاب بلکه در مورد جنگ هم گفته است. جملۀ خمینی این است: "ما مأمور به وظیفه هستیم و نه مسئول نتیجه" و توضیح داده است که نیت ما در هر کاری رضایت خداوند است چه آن کار به نتیجۀ - ظاهراً- عقلانی و قابل توجیه برسد یا نرسد. بعبارت رساتر همۀ این تناقضات بر می گردد به اینکه در سنت و دنیای قدیم این "نیت و انگیزه" است که نقش تعیین کننده و درجه اول دارد و نه نتیجه و برون داد آن نیت. در حالیکه در مدرنیته و دنیای جدید این نتیجه است که اهمیت دارد و انگیزه جای قابل استنادی ندارد.

5- و بهمین خاطر است که جمهوری اسلامی هیچکس را بخاطر نتیجۀ عملش مجازات وتبرئه نمی کند. بلکه همیشه بخاطر نیت افراد است که حکم له یا علیه آن ها صادر می کند. بعبارت دیگر اگر معلوم شود که آدمی مثل احمدی نژاد یا مشایی یا ملک زاده و یا هرکس دیگر خودش آدم ساده زیست و حرام نخور است و دزد نیست؛ ولی نتیجۀ عملش باعث میلیاردها دزدی و اختلاس و کشتار و حیف و میل اموال کشور و نابودی مملکت شده است حرجی نیست و او بدلیل اینکه برای این مدیریت منتج به نتیجۀ مضر و خسارت بار؛ انگیزه و نیت سالمی داشته است قابل مجازات نخواهد بود.

6- برای راستی آزمایی "فشرده گفته"ام  در بالا می توانید هزاران پرونده و موضوع اتفاق افتاده چه در محکومیت مخالفان و چه در تبرئۀ موافقان را از ذهن بگذرانید تا معلوم شود که حتی یک مورد نقض هم در این فرمول پیدا نمی کنید. مخالفان را انگیزه خوانی می کنند و بدون توجه به مفید و مضر بودن عمل انجام شده شان به بدترین وجه مجازات می کنند. و موافقان را انگیزه شناسی - این بار البته به ادعای خود مجرمان هم - می کنند و از هزار جرم سنگین تبرئه می کنند. اگر دقت کرده باشید در همین پروندۀ 3000 میلیارد تومانی هم نمایندۀ دادستان از کسانی که در وقوع جرم نقش کلیدی داشته اند اما خودشان متنفع شخصی نشده اند یا کم شده اند بعنوان کسانی که حداکثر نوعی سهل انگاری مدیریتی کرده اند نام می برد و نه مدیرانی که باعث اصلی این کثافتکاری هستند.

7- این توضیح را هم اضافه کنم که این قاعدۀ کلی است. اما زمانی که نتیجۀ عمل مخالفان قابل استناد برای توی بوق کردن ضرر و زیان نباشد و همینطور نتیجۀ عمل موافقان قابل استناد برای تبلیغ نفع و بهره. در غیر اینصورت در محکومیت مخالفان از استناد به نتیجۀ مضر استفاده می کنند برای تشدید مجازات و در تبرئۀ موافقان از استناد به نتیجۀ مفید سوء استفاده می کنند برای تبرئۀ سریعتر و حتی دادن پاداش. بعبارت دیگر اگر بنفع حاکمیت باشد ابایی ندارند که از فرمول نتیجه گرای مدرن هم استفاده کنند چه در تبرئۀ موافقان و چه در محکومیت مخالفان. اما فرمول اصلی همان است که گفتم "جستجوی انگیزه بدون توجه به نتیجه"!

8- نتیجۀ بحث  این می شود که می خواهند جریان انحرافی را حداکثر در شخص مشایی متمرکز و جمع کنند و او را نیز بدلیل عدم آلودگی شخصی در حوادث پیش آمده قابل تبرئه بدانند و تمام کنند. و همۀ اینکارها هم برای تبرئۀ احمدی نژاد است  که "آدم خوبی است و حسن نیت دارد و توی دلش چیزی نیست و پاک دست است و خدمت کرده است و اگر هم اشتباهی کرده نیت خیر داشته است و از این جور داوری های آشنای روزمره در جامعه و مسئولان سنتی کشور". با این بهره برداری نهایی که "خامنه ای" در اعتماد به احمدی نژاد و شناخت او کمترین اشتباهی نکرده است. چون نیت احمدی نژاد خدایی و برای خدمت به محرومان بوده است مثل زعیمش خامنه ای! البته این تلاش اردوی خامنه ایست. در حالیکه مخالفان اصولگرای احمدی نژاد هم مصمم به ادامۀ زد و خورد هستند فعلاً! یا...هو

۱ نظر:

ناشناس گفت...

به نظرت تا به حال در این نظام برخوردی بدتر از برخوردی که با احمدی نژاد شده و می شود شده است؟ آن هم به عنوان کسی که هنوز رئیس جمهور است