۱۳۹۱ اردیبهشت ۳۱, یکشنبه

همۀ درد ما انسان معمولی امروز ایران در یک کامنت کوتاه!

The Peasant Wedding


این کامنت سوزنده و "همۀ درد" ایرانیان پاک نهاد و نیکو سرشت است که چنان زلال و کاملترین پیام است که حیفم آمد در کامنت دانی "پست خواهش از رهبر" بماند و حوصله نکنید برای نیوشیدنش. آوردم اینجا تا راحت تر و فراوانتر ببینید. زیرش هم کامنت خانم آشنا را گذاشتم که دردی به آشنایی همین درد غریب نازنین مان دارد. با تشکر از هر دو! یا...هو

ناشناس غریب آشنا گفت...
همه خسته ایم دلقک، همه...خودش هم خسته است ...خامنه‌ای را می‌‌گویم، او هم بریده است ، او هم خسته است ، از اینکه سودای پیاده کردن آنچه در سر دارد،بدون توجه به درست یا غلط بودنش ، کار سختیست، ولی او بایستی شهامت از نیمه راه بدبختی باز گشتن را داشته باشد. ما ملّت طوری تربیت شده ایم که از پذیرش اشتباهاتمان بیم داریم، حالا هر چه کلفت تر باشیم این ترس و بیم بیشتر است. از وقتی‌ یادم است توی این ۳۳ سال همه اش دنبال چیزهای ایده ال و واهی سوق دادند مارا، آخرش هم،نه به آنها رسیدیم و نه به چیزهای طبیعی و عادی که همه مردم دنیا داشتند و دارند، میخواستیم همه ملل بدبخت را نجات دهیم، خودمان از همه بدبخت تر شدیم،میخواستیم صفات خوب را در جامعه گسترش دهیم، حالا می‌‌بینیم که بهترین نسلمان همان بچه‌های زمان شاه بودند که در اوایل انقلاب در سنین جوانی‌ بودند،میخواستیم مال مملکتمان را خارجی‌‌ها به تاراج نبرند، حالا تمام ثروت کشورمان را خیرات میکنند بین یک سری مفت خور کاسه لیس عرب و امریکایی جنوبی و غیره که خود بهتر میدانی‌،میخواستیم نام ایران در همه جای دنیا سربلند باشد، حالا از ما بدتر و مظنون تر و خطرناک تر کسی‌ نیست و ......خامنه‌ای باید شهامت این را داشته باشد که قبول کند از اوّل این چیدمان اشتباه بوده ، قرار نبوده اینچنین باشیم ،سال ۵۷ من ۲۶ ساله بودم همه چیز را به یاد دارم، اصلا قرار به این حرف‌ها نبود ، صحبت از سربلندی ایران بود ، نمی‌‌دانم کدام شیر پاک خورده‌ای ما را به این بیراهه برد، حالا هم دیر نشده ، از هر جای ضرر که برگردد منفعت است ، خامنه‌ای را می‌‌گویم.از خدا می‌‌خواهم که پرده‌های حایل بین عقل و منطق و رفتار او را بردارد تا او هم بتواند درست تصمیم بگیرد، تصمیمی که به قیمت نابودی ما تمام نشود ، والّا آخرت او هم از دستش خواهد رفت، چرا که ۲ نسل را بیهوده به کام بدبختی برده.


ناشناس خ.آ گفت...
استاد سلام.
تحليل غرب و اعراب و اسرائيل و تركيه در مقابله با ايران به شدت تكان دهنده بود ديشب خواب به چشمم نمي آمد و مرتب اين جمله ايران من گوشت نذري سر چهاراه بلاي جمهوري خامنه اي در گوشم زنگ ميزد.
چگونه ميتوان در برابر دنياي مجهز شده براي ويراني ايران كمر راست كرد... ميگريم براي وطنم ...خاكم... عزيزم..ايرانم.ميگريم براي فرزندان ايران

هیچ نظری موجود نیست: