۱۳۹۲ اردیبهشت ۱۵, یکشنبه

منظور خاتمی پاسخ به جبهۀ اراذل توبه خواه است و نه بهانه: موسوی و کروبی یار شیرین و رفیق ابدی منند!


1- همانطور که نظرم تغییر نمی کند در مورد سیاستمدار خوب نبودن سید محمد خاتمی؛ اما بیشتر از آن نظرم تغییر نمی کند در مورد نجابت و صداقت و طراز انسانیت بودن حضرت شان. این را بدین جهت مجبور شدم بگویم که در صحبت های روز گذشتۀ ایشان فرازی در رابطه با مهدی کروبی و میرحسین موسوی بوده است که هم ظرفیتش را دارد و هم شیطنت مخالفانش را که بد فهمیده شود. ایشان گفته اند:
اما یک مسأله شخصی هم ذهن مرا به خود مشغول کرده است و آن این که من تا وقتی که آقایان موسوی و کروبی در حصر هستند و نیروهای ارزنده فراوانی در زندان و محدودیت آیا می توانم خودم را راضی کنم که در عرصه مسؤولیت اعلام آمادگی کنم؟ این به معنی عدم شرکت در انتخابات نیست، باید فردی بیاید که در همه جهات در خود احساس رضایت کند. 
این جمله در پایان صحبت های ایشان چنین هم فهمیده می شود که آیا سید محمد خاتمی می خواهد برای نیامدنش و نامزد نشدنش تمهید و بهانه بتراشد. و دیدم که بسیاری نیز چنین برداشتی را کرده اند و نتیجه گرفته اند که خاتمی عدم نامزدیش را اعلام کرده است. هرچند که خود ایشان بلافاصله گفته است که منظورش این نیست که در انتخابات شرکت نمی کند. اما بدلیل گفتن لفظ "شرکت در انتخابات" و نه "شرکت در انتخابات بعنوان نامزد ریاست جمهوری" تأکید از موضوع رفع ابهام نشده است.

2- لذا وظیفۀ اخلاقی خودم دانستم که بیایم و شهادت بدهم که خاتمی اهل دغل و کلک و بهانه نیست و گفتن آن جمله و یادی از یاران حصر و حبس شده اش صرفاً یک جواب قاطع و ادیب و فاخر و وفادارانه به ترهات پی در پی اراذلی است که بام تا شام از او توبه نامه می خواهند. او در جملۀ بالا می گوید که حصری و حبسی ها یاران هموارۀ من بوده اند و خواهند بود و بدوستی و همپیمانی با آنان افتخار می کنم. همین. و با درود به اخلاق دوستی و وفادار ایشان. یا...هو 

۲ نظر:

ناشناس گفت...

با سلام
با تمام احترامی که در مورد تحلیلهای شما قائلم و در بیشتر موارد تحلیلهای بنده و شما بر هم منطبق می باشد، اما در خصوص صحبت اخیر سید محمد خاتمی باید بگویم با بخش دوم تحلیل شما که اط صداقت او نام بردید و وفاداری کاملا موافق هستم.
اما در مورد بخش اول که بهانه ای برای نیامدن نیست، با شما هم نظر نیستم با توجه به سیگنالهای امریکا مبنی بر پایان کاسه صبرش در قبال ایران که در حمایت های هفته های اخیرش در سوریه و هشدارش برای تغییر قاعده بازی سوریه که همه اینها با حمله هوایی دیروز اسرائیل به سوریه تکمیل شد و همچنین نوشته های روزنامه تحت مدیریت مرتضوی مبنی بر وحدت اصلاح طلبان برای شکست تکثر اصولگرایان کافی است و تنها راه برون رفت وحدت بر کاندیدای دولت است که با تهدید به اینکه دولت تمام تلاش خود را برای حفظ امانت در آرا خواهد کرد به نوعی نشانه ای برای اصولگرایان است که تصمیم خامنه ای را در حقیقت علنی کند تا بلکه آنها را ترغیب به وحدت دوباره روی کاندیدای دولت کنند.
در نهایت ظاهرا خامنه ای گریزی جز پذیرش اصلاح طلبان نمی بینید، و چون هاشمی تنها یک دوره میتواند طبق قانون رئیس جمهور بماند و با توجه به پرونده های بچه هایش کنترلش ساده تر می نماید، به نوعی چراغ سبز را به هاشمی داده است و خاتمی هم برای گریز از فشار مخاطبان به نوعی موضع گیری کرده که عدم حضورش را پای ترس نگذارند که به حق با توجه به اعلام موضعش این را هم ثابت کرده است و از این فضای حداقلی استفاده کرده تا یادی از یاران در بند کند که به حق تنها منفذ ممکن نیز هست.
اما در طرف دیگر معادله خامنه ای هم ثابت کرده قابل اعتماد نیست و شاید به دنبال ایجاد بازی ای است که برای نشان دادن کینه توزیش با کروبی به راه انداخت و با تعداد آرای تحقیر آمیز( کمتر از آرای باطله) وی را حذف کردند برای هاشمی در سر می پروراند، که این امر بازی با لبه شمشیر جنگ خارجی و بحران داخلی برای او خواهد بود. به هر حال موضع گیری خاتمی را ناشی از این چراغ سبز خامنه ای می دانم که در صدق رفتار خامنه ای البته تردید بسیار دارم.
صحت این تحلیل نیز به زودی با ثبت نام یا عدم ثبت نام خاتمی روشن خواهد شد.
با تشکر از زمانی که صرف میکنید و تحلیلهای مبتنی بر مستندات قابل اتکایی که طرح میکنید.

ناشناس گفت...

تیمسار نظرت در مورد تازه ترین سخنان هاشمی چیست؟ صریحتر از همیشه حرف زده است:
http://www.etemaad.ir/Released/92-02-16/150.htm#237670