۱۳۹۲ اردیبهشت ۲۳, دوشنبه

تفسیر حقوقی بهمن کشاورز بنفع احمدی نژاد زد و خورد اصولگرایان را به اوج جدید رساند.


1- در حالیکه اصلاح طلبان مذهبی و سکولار واقع گرا با آمدن هاشمی خودشان را نه تنها از غرق شدن نجات یافته فرض می کنند بلکه ساحل نجات را هم با خوشحالی نشان می دهند و بعد از چهارسال التهاب و نگرانی و یأس به آرامش نسبی رسیده و در حال تدارک ورود به مرحلۀ رقابت هستند؛ اصولگرایان اما در بغرنج ترین وضعیت ممکن حیات سیاسی خویش دست و پا می زنند و مثل گونی الیاف پوسیده ای که هر سوراخش را می گیرند سوراخ بزرگتری در کنار آن بوجود می آید در حال زد و خورد بسیار عصبی و خشن هستند. نگاهی کرده ام به آخرین صحنۀ نبردی که فقط یک گروه بازیگر دارد: همۀ آنانی که در 8 سال گذشته کشور را به انحطاط فراتر از ناکارآمدی ذاتی جمهوری اسلامی هم سوق داده اند:

1- نزاع قبلی اصولگرایان با احمدی نژاد به فحش و فحش کاری رسیده است و به جرم و جرم بازی و شکایت از این دست به آن دست. احمدی نژاد که در عین باهوشی اینقدر ابله هست که قبل از همراهی با مشایی در روز ثبت نام از الهام و یک دوجین حقوقدان در رکابش نخواسته تا تمهیدی حقوقی برای همراهیش بتراشند آمده و در پشت میکروفون وزارت کشور الهام گرفته از غیب  که بگوید مرخصی است و همراهی اش با مشایی منعی ندارد؛ و بلاهت و پررویی را تا آنجا پررنگ کرده در همان پشت میکروفون روشن بمشایی بگوید که بگو من مرخصی هستم. در حالیکه اصلاً چیزی بنام مرخصی رییس جمهور معنای خقوقی ندارد و رییس جمهور کارمند ثبت احوال نیست که هر روز برای شروع و خاتمۀ کارش ساعت بزند.

2- حالا اما بهمن خان کشاورز وکیل مشهور و شیک پوش کرباسچی سابق! قانون انتخابات را تفسیر کرده (اینجا) و بدرستی - 90 درصدی - نشان داده است که عمل احمدی نژاد از نظر قانونی جرم نیست. این تفسیر که صبح امروز در روزنامۀ اعتماد منتشر شده  احمدی نژاد را شیر کرده که بزند زیر حرف های "من مرخصی بودم" و این قبیل خزعبلات و دفترش اطلاعیه صادر کند(اینجا)  که اصلاً شورای نگهبان شکر می خورد که برای عملی که جرم نیست "حرف و حدیث" درست می کند. البته وسط همین اطلاعیه یک سلطه و سلطنت هم گنجانده که آدم را یاد ادبیات اکبر گنجی می اندازد و آن سلطانیسم سمجش. - این حرف و حدیث هم از آن جملات اوس محمودی است که دیشب در پایان جلسۀ دولت به خبرنگاران مکرر گفته و منظورش قطعاً آخوندها هستند که شغل شان و تخصصشان جز حرف زدن و حدیث گفتن چیز بیشتری نیست -

3- اما مشکل اینجاست که بعد از آمدن هاشمی، اصولگرایان مجدداً چشم طمع و نیازی به احمدی نژاد دوخته اند و پیدا کرده اند بار دگر؛ و نمی خواهند کلیۀ ارتباطات را قطع کنند. آنان امیدوارند که پس از رد صلاحیت مشایی و کمی جلز و ولز بی ثمر احمدی نژاد بتوانند از در تهدید و تطمیع هم شده او را و سازمان رأیش را پنهان و آشکار به پشت نامزد خودشان بیاورند. آنان محتمل با این حربه احمدی را تحت فشار قرار خواهند داد که آمدن هاشمی و اصلاح طلبان باعث بی آبرویی مدیریتی او خواهد شد از راه افشای حقایق پشت پردۀ حکومت هیئتی او و بطور یقین باید اگرنه خودش حداقل اطرافیان درجه یک اش تاوان زد و بندها و سوء استفاده ها را بدهند. آنان استدلال خواهند کرد که در صورت آمدن هاشمی فشار افکار عمومی برای برخورد با مقصران دولت احمدی نژاد آیت الله خامنه ای را نیز خلع سلاح خواهد کرد و او نیز اگر هم قصد لاپوشانی داشته باشد و حمایت از دولت منقرض؛ نخواهد توانست. در صورتیکه اگر احمدی نژاد کمک کند تا اصولگرایان برنده بشوند حداقل فایده اش این است که از همین الان قول عدم برخورد با او و اطرافیانش را تضمین خواهند کرد. و تضمین تأیید صلاحیتش را هم گوشزد خواهند کرد در سال 96. 

4- بنظرم یکی از مهمترین دلایل رونمایی از سعید جلیلی در آخرین لحظات - بعد از اطمینان از آمدن هاشمی - به سناریوی پیش گفته مربوط است. زیرا سعید جلیلی تنها شخصیت مطرح اصولگرایان است که علاوه بر همۀ مزایای دیگر مثل حمایت سپاه و بسیج و قیافۀ فقیر نواز و جانباز شدید و از این قبیل یک برجستگی بسیار ویژه هم دارد که تحقیقاً هیچ شخصیت دیگر و مطرح اصولگرا ندارد. و آن امتیاز برجسته این است که سعید جلیلی فردی فرا اختلافی است در جناح راست. او که برگزیدۀ احمدی نژاد و تأیید شدۀ آیت الله خامنه ایست تاکنون اگر در اثبات احمدی نژاد کم حرف زده است از آن مهمتر اما این است که در نفی او و انتساب به جریان انحرافی و از این قبیل پرونده ای سفید دارد. لذا او تنها کسی است که می تواند بعنوان بالاتر از اختلاف اصولگرایان و احمدی نژاد و مشایی نظر هر دو را به حمایت از خود جلب نماید. یا...هو

۱۶ نظر:

ناشناس گفت...

سلام و ارادت

دو دﺳﺘﻪ اﻧﺴﺎن وﺟﻮد داره، ﺑﺎﻫﻮشِ اﺣﻤﻖ و اﺣﻤﻖِ ﺑﺎﻫﻮش، ﺷﺎﻳﺪ در ﻧﮕﺎه اول ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو دﺳﺘﻪ ﻓﺮق
ﭼﻨﺪاﻧﻰ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ و ﺷﺎﻳﺪم ﻣضحک ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻴﺎد، وﻟﻰ واﻗﻌﻴﺖ داره، در واﻗﻊ اﻓﺮاد ﺗﺎﺛﻴﺮ
ﮔﺬارِ دﻧﻴﺎى ﻣﺎ ﺟﺰو ﻳﻜﻰ از اﻳﻦ دو دﺳﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﻣﺜﻞ داﻧﺸﻤﻨﺪﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺎﻫﻮش اﻧﺪ وﻟﻰ اﺣﻤﻖاﻧﺪ
و ﻣﺜﻞ ﺳﻴﺎﺳﺖﻣﺪارﻫﺎ ﻛﻪ اﺣﻤﻖاﻧﺪ وﻟﻰ ﺑﺎﻫﻮشاﻧﺪ، اﮔﻪ ﺟﺰو اﻳﻦ دودﺳﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﻰ ﺷﺎﻣﻞ دودﺳﺘﻪ دﻳﮕﻪ
ﻣﻴﺸﻰ، اﺣﻤﻖِاﺣﻤﻖ و ﺑﺎﻫﻮشِﺑﺎﻫﻮش، اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﻳﺪ در ﻧﮕﺎه اول ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو دﺳﺖ ﻓﺮق زﻳﺎدى ﭘﻴﺪا ﺑﺸﻪ ﻳﺎ
ﺷﺎﻳﺪ ﺧﻴﻠﻰ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ و ﻣﻠﻤﻮس ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻴﺎد، وﻟﻰ واﻗﻌﻴﺖ اﻳﻨﻪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو دﺳﺘﻪ ﻓﺮق ﭼﻨﺪاﻧﻰ وﺟﻮد
ﻧﺪاره، ﭼﻮن درﻫﺮ ﺻﻮرت ﺟﺰءﻫﺮﻛﺪوم از اﻳﻦ دودﺳﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻰ ﻛﺎرى ازدﺳﺘﺖ ﺑﺮﻧﻤﻴﺎد!!!

عمو دلار

ناشناس گفت...

با سلام خدمت دلقکه ایرانی
به نظر من چند نکته باید دیده شه. اول مشایی صلاحیت میگیرد . تنها کسی که قادر به شکست رفسنجانی هست ، خامنه ی مشایی را به رفسنجانی ترجیح میدهد برای اینکه طرفداران مشایی به خاطر کمک مالی احمد نژادی هستند ، بیشتر از شهرستانها . مشایی راحت میتواند به خاتمی دوم تبدیل شه ، و راحت با دو سال وی را استیضاح کرد.خلاص.مشایی یک احمدی نژاد هست والی نه به این جسوری.
خطری از مشایی خامنه را تهدید نمیکند .ولی خامنهی رفسنجانی را در یک دامه دیگر انداخت.خامنی میخاد انتقام ٨٨ بگیره.میخاد پوزه سبزارو و رفسنجانی ، موسوی و کروبی به خاک بماله.تمام حرفش اینه که بگه ٨٨ شما باختین. و خیال خودشو دیگه راحت کنه.این نقشه ی بود که کشید .
داره پیشم میره . همه میخوان بیان ، شکست دوباره سبزا کار همرو تموم میکنه . راهی نیست برای فرار از این دام. البته امکان داره رفسنجانی ببره ولی احمدینژاد دوباره داره بآزی میخوره. مسله اوندفع که رفسنجانی رو کوبید. این دفه هم فکر میکنه قره به نام مشایی افتاده. والی مشایی یعنی نابودی کامل نیروهای چپ بدون هیچ هزینه برای خامنه ی .همه میگن مشایی رد صلاحیت میشه ولی اگه نشد یاد این حرف بیفتین . مشایی ی خاتمی دیگس ولی پایگاه اجتمایی کمتری داره و راحت قابل حذف خواهد بود.

ناشناس گفت...

سلام.اقای کشاورز تجاهل اعارف فرموده اند.این بابا یکساله داره تبلیغغ مشائی شو میکنه.کلا"مملکت رو تعطیل کرده.فرمایشات کشاورز مال یه جامعه نرماله-ازهمه لحاظ-ورنه دراین خراب اباد......
لکلک .

ناشناس گفت...

. در اهمیت اعتصاب همین بس که اگر مردم ایران بجای خیابان راه اعتصاب را برگزیده بود مدتها بود که سفره حکومت را با کمترین هزینه و با آرامش زیاد برچیده بود.ملت ایران برای ایجاد جامعه مدنی باید که اعتصاب کردن را یاد بگیرد چرا که اعتصاب یک از الزامات جامعه مدنی است.به کشور های غربی نگاه کنید فقط کافی است که فرضا بنزین گران شود تا فورا تاکسی ها و یا کامیونداران و یا حتی پلیس اعتصاب کنند. برای مثال فرض کنید بجای ملت ایران مردم فرانسه در تقلب بعد از انتخابات ریاست جمهوری بودند. آنها بلافاصله با یک اشاره رهبر خود از فردا سر کار نمی رفتند و کل مملکت فلج می شد و حکومت مجبور بود روز اول و یا دوم عقب نشینی کند! و احتیاجی به این همه دسته کشی و زور ورزی خیابانی نبود. مردم باید بدانند بهایی که با چند روز کار نکردن و یا تنبیه مالی برای آنها حادث می شود به مراتب کمتر از روش های خیابانی است. ملت ایران اگر اعتصاب را یاد می گرفت می دید که با چه هزینه کمی و چقدر با کلاس می توانست دو روزه حکومت را سر جایش بنشاند.برای اینکار باید مردم ایران را در مورد چگونگی انجام اعتصاب آموزش همگانی داد.

TodayBoy گفت...

تیمسار عزیز. من به نفع هاشمی تبلیغ میکنم و حتما در انتخابات شرکت میکنم اما معتقدم هاشمی آمده است تا شور انتخاباتی به نفع روحانی ایجاد کند و در نهایت هاشمی به نفع روحانی کنار میرود. جلیلی هم آمده تا با روحانی رقابت کند وقطعا نظام یعنی آقای خامنه ای اجازه نمیدهد رای روحانی بیش از جلیلی باشد چون پیام سازش و مدارا به جهان ارسال میکند در قضیه هسته ای و این خلاف روحیه حضرت آقاست!

ناشناس گفت...

آقای دلقک میشه در باره احنمال تقلب و مهندسی و آوردن کاندیدای مصباح حرفی بزنید.. من به شدت می ترسم و برای همین برای رای دادن مرددم

ناشناس گفت...

سلام دلقك عزيز
امدن هاشمي و اصلاح طلبان منجر به هيچگونه افشاگري نخواهد شد
شما دقت كنيد كه تمام اين سالها چه چيزي را علنا افشا كردند دو طرف ؟
هميشه يك سري حرفهاي كلي زده مي شود و هم ديگر را تهديد به افشاگري ميكنند و بعد همه مسايل فراموش مي شود ، اگر امروز مردم به دزد بودن اقايان باور دارند ، علتش حساب كردن درامد حكومت و هزينه اي كه براي كشور مي كنند ، توسط مردم است
و از طرفي براي من عجيب است حرف شما كه خامنه اي تحت فشار افشاگري ها ، بخواهد با اطرافيان احمدي نژاد برخورد كند !
استاد گرامي ، ايا ديكتاتوري را سراغ داريد كه تحت فشار ، تن به خواسته ديگران بدهد ؟ كه خامنه اي دومين نفرش باشد
خامنه اي تحت فشار در دوران اصلاحات ( به نقل از نبويان ، شاگرد مصباح ) قصد داشت ايران را كربلا كند نادان . و از طرفي
به تركيب ستاد هاشمي توجه كرديد استاد ؟ رييس ستاد انتخاباتي ايشان ، اقاي جهانگيري انتخاب شدند كه در اين مدت اخير دو بار با اقاي خامنه اي ديدار داشتند و هر دو ديدار رسانه اي شد توسط بيت !
به نظر شما اقاي هاشمي با هماهنكي يار ديرين خود وارد انتخابات نشده است ؟
پاينده باشيد

ناشناس گفت...

جلیلی بد تر از احمدی نژاد است. از روی پیشانیش که مثل پینه زانوی خر و شتر است. همچین کسی اینقدر کله خر بوده که مهر داغ کنه و محکم سرش رو بزنه به مهر، تا جاش بمونه.

ناشناس گفت...

دختر جلیلی در دانشکده آموزش دانشگاه مکگیل مونترال کانادا است. فقط یک روسری سرش میکنه. هیکل میندازه بیرون که نگو.
بعد اینها برای ما از اسلام و حجاب حرف میزنند.

ناشناس گفت...

عکس دختر جلیلی
http://asemaan.org/files/filebox/Image/Asemaan.org/Asemaan%20People/Jalili.JPG

ناشناس گفت...

با حجاب کردن اشتون رو خیلی خوب اومدی!
Dreamer

ناشناس گفت...

http://fararu.com/fa/news/113132/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%88-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA

ناشناس گفت...

تجارت آزاد با صندوق انتخابات:
http://praxies.org/?p=1987

ناشناس گفت...

تحریمی‌ها را چه کنیم استاد؟ زیادند

دیمیتری گفت...

حسب شواهد و قرائن و با توجه به تاکید عجیب و غریب صدا و سیما و خبرگزاری های نزدیک به سپاه بر روی موضوع عدم احراز صلاحیت چنین به نظر می رسد که اقتدارگرایان می خواهند با یک تیر دو نشان بزنند و هاشمی و مشائی را با هم رد صلاحیت کنند و از برای خالی نبودن عریضه از طیف پایداری هم لنکرانی را رد کنند. این موضوع از آنجا بیشتر تقویت می شود که به دفعات در برنامه های خبری و تحلیلی صدا و سیما تاکید می شود که شورای نگهبان نامزدهای ریاست جمهوری را رد صلاحیت نمی کند بلکه فقط می تواند صلاحیت آنها را برای پست ریاست جمهوری احراز نکند و این بدین معنی است که برای پستهای دیگر همچنان صلاحیت دارند. علی ایحال در صورت اجرای این سناریو قطعا شاهد اعتراض شدید احمدی نژاد و رفسنجانی خواهیم بود که همین هم بهانه را برای امنیتی کردن فضا و برکناری محمود و محدودیت بیش از پیش رفسنجانی و برگزاری انتخابات در فضای امنیتی و نتیجتا مهندسی آرا توسط سپاه فراهم خواهد آورد که نتیجه آن پیروزی جلیلی خواهد بود. فتنه عظیمی در راه است.

ناشناس گفت...

نظر من این است که با کاندید شدن رفسنجانی مشائی هم تائید صلاحیت میشود. به امید اینکه ارای رفسنجانی را بشکند. که این هم خیالی باطل است.