۱۳۹۲ اردیبهشت ۲۳, دوشنبه

شکاف بین روحانیت و سپاه هوادار خامنه ای: لنکرانی بهتر از جلیلی است؛ حرف مصباح را گوش کنید!1- حالا که جبهۀ خودمان سروسامانی گرفته است با آمدن هاشمی رفسنجانی ترجیح می دهم به کمک جبهۀ مقابل بروم زیرا که فقط داشتن یک جبهۀ مقابل قوی است که می تواند به حماسۀ سیاسی! مورد آرزوی آیت الله خامنه ای منجر بشود و پیروزی هاشمی را هم پررنگ کند. لذا نگاهی می کنم به آرایش احتمالی جناح راست رادیکال و صادقانه واقعیت مبتنی بر نظر خودم را به آنان عرضه می کنم. باشد که از گوش کنندگان بحرف درست باشند و تبعیت کنند.


2- آنچه که مسلم است اگر همۀ جناح راست هم بتوانند گیجی تاریخی - ناشی از خلاء تئوریک - خودشان را کنار بگذارند و پشت سر جوان رعنا و بسیار مثبت خود - بیخودی گیرافتاده در جناح راست - محمد باقر قالیباف متمرکز شوند؛ یک دسته کماکان بر طبل استقلال خواهند کوبید. و آنان کسانی نیستند جز پیروان مصباح یزدی بشدت متحجر و عقب مانده که تحت عنوان جبهۀ پایداری تشکیلات حزبی فراتر از هر حزب ایدئولوژیک را راه انداخته اند و جز به نابودی ایران به طالبانیسم رضایت نخواهند داد.

3- قبلاً گفته ام و باز تأکید می کنم که رییس جمهور مورد نظر و محبوب آیت الله خامنه ای دکتر باقری لنکرانی است که از همان موقع لگداندازی احمدی نژاد در جریان مصلحی او را پسندیده و خودش به او دستور داده است که خودش را آمادۀ ریاست جمهوری جانشین احمدی نژاد بکند. اینکه چرا آیت الله خامنه ای لنکرانی را به هر کس دیگر ترجیح می دهد می تواند بسیار باشد اما آنچه که من تشخیص می دهم و مطمئنم؛ علت اصلی انتخاب لنکرانی نداشتن هیچگونه عقبۀ پر رو شدن است اولاً و نیاز روانی لنکرانی به سرپرستی شدن - بدلیل بدون حضور مستقیم پدر بزرگ شدن در بحرانی ترین سنین نوجوانی - است ثانیاً. لنکرانی عقبه ندارد زیرا جبهه نرفته است بدتر از احمدی نژاد حتی. و مستحضر به محرومیت و تعلق به قشر محروم و فقیر مادی نیست ثانیاً؛ که احمدی نژاد این امتیاز بزرگ را داشت. لنکرانی نه تنها مزیت خانوادۀ فقیر و محروم و شرکت در جنگ را ندارد بلکه نقطه ضعف بزرگی هم دارد از جانب اقامت پدرش در امریکا بعنوان دشمن ترین دشمن خامنه ای - در ادبیات سنتی و مذهبی پسر را جز به کنیۀ پدر کسی نمی شناسد مثل علی ابن ابی طالب و حسین ابن علی و حجربن عدی! و یزید ابن معاویه و کامران ابن ... و ...  . آن خلط مبحث پسر چه ربطی به پدر دارد مربوط به دنیای مدرن است که نمی توان آن را به مصباح و خامنه ای و لنکرانی و هر مذهبی دیگری همپوشان دانست - لذا دکتر کامران کمترین امکان پر رو شدن و دم درآوردن را ندارد در قامت ریاست جمهور دست نشانده.

4- کامران باقری لنکرانی اما نامزد بخش روحانیت هوادار آیت الله خامنه ایست و بخش هواداران نظامی آیت الله که شامل سپاه و بسیج است خیلی دلخوش نیستند به این پزشک جوان. اینان که نارضایتی خودشان از انتخاب نهایی لنکرانی را پنهان هم نکرده اند و نمی کنند خواهان نامزدی سعید جلیلی هستند بجای لنکرانی و این را در نشریات و تجمعات و سایت هایشان مرتب تکرار کرده و می کنند. خامنه ای و مصباح اما اعتمادی به بخش نظامی هواداران ندارند و می خواهند روزۀ شک دار نگیرند دیگر و تشخیص خودشان - این بار مطالعه شده -  را ترجیح بدهند بر توصیه و انتخاب نظامیان.

5- نظامیان اما بالاخره از فرصت تهدید نامزد شدن هاشمی استفاده کردند و با این استدلال که هلو قامت در آمدن رویاروی هاشمی را ندارد سعید جلیلی را همزمان با هاشمی فرستادند برای ثبت نام؛ و اینک امیدوارند که خامنه ای را قانع کنند که او را جایگزین لنکرانی کند و آرای مهندسی شده همیشگی و سازمانی جناح راست را بسمت او متمایل کند تا آنان با مهندسی بخش دیگری از آرای طبقات محروم و فقیر بتوانند بجنگ هاشمی بروند.

6- اینان امیدوارند که با توجه به قیافۀ فقیر و بدون حالت جلیلی از مظلومیت او اولاً و از جانبازی او در قطع یکی از پاهایش ثانیاً استفاده کنند و این بار او را بعنوان نماد یک رزمندۀ ایثارگر و بدون لاف زدن و ادعا و پرچانگی - در نقطۀ مقابل احمدی نژاد - بریاست جمهوری برسانند. سعید جلیلی این حسن را هم دارد که می تواند مذهبی های متمایل به رضایی و قالیباف را هم راضی کند که اگر به رزمنده بودن اهمیت می دهند بتوانند جلیلی را برگزینند.

7- من اما ضمن اینکه دلم برای بچه های حزب اللهی صادق می سوزد می خواهم بگویم که این بار و اتفاقاً حق با خامنه ای و مصباح است و لنکرانی ارجحیت دارد به سعید جلیلی. زیرا دکتر لنکرانی حداقل یک کارنامۀ اجرایی چهارساله در وزارت بهداشت دارند و بخاطر اولاً همان روحیۀ نیاز به سرپرستی و ثانیاً بدلیل بالاتر بودن دز مدرنیته در خونش - بدلیل حرفه اش و گذشته اش و پدرش - همانطور که در هنگام وزارت اجازه داد پزشکان خوشفکر وزارت خانه را اداره کنند و نامش بماند برای ریاست لنکرانی. این بار هم می تواند همین پروژه را در ریاست جمهوری اجرا کند. بعبارت دقیق تر لنکرانی قطعاً کارآمدتر از جلیلی می تواند باشد بدلیل سوابق اجرایی و اعتقادی که ناچار به بزرگترهای روحانیش دارد همیشه. در حالیکه سعید جلیلی سابقۀ اجرایی مشخصی ندارد بجز دیپلمات دست نشانده بودن که بهترین دست آوردش تا کنون با حجاب کردن خانم کاترین اشتون بوده است! و عوامل پر رو شدن و زدن زیر میز بازی هم زیاد دارد که مهمترینش جنگ و جانبازی است.


8- این توصیۀ من به این جهت هم است که مصباح لنکرانی را اصلح معرفی کرده است و او بعنوان علامۀ تمام نمی تواند حرفش را پس بگیرد و بگوید جلیلی اصلح است. زیرا اگر جلیلی اصلح بود از ابتدا انتخاب می شد و اینقدر خون بجگر حزب اللهی های بدنه نمی کرد. در ضمن لنکرانی امکان ندارد قبول کرده و کنار برود و شما اگر جلیلی را تا نیامده و هنوز رسماً شروع نکرده را حذف نکنید از فردا باید شاهد دعوای درون گفتمانی باشید در مقابل ما نامحرمان. ما که کیفش را خواهیم برد برای خود شما عیب است که بجان هم بیفتید بخاطر جیفۀ دنیا و از هاشمی رفسنجانی رکب بخورید. از من گفتن. یا...هو

۱۱ نظر:

ناشناس گفت...

جلیلی یک به نظر شجاع هم هست. چون اینقدر شجاع بوده که با کله اش محکم به مهر بزه که جاش بمونه روی پیشانیش برای قیافه آمدن که زیاد نماز میخونه.

ناشناس گفت...

تیمسار ! انتخابات چند خوان دارد که رفسنجانی از خوان اول آن عبور کرد. فکر می کنم باید روی تقلب در انتخابات که شانس آن 100 درصد است فوکوس کنیم و تدابیر لازم برای مقابله با ان را از اکنون در جامعه جا بیاندازیم. حالات مختلف احتمالی را در نظر بگیریم و چاره آن را بیاندیشیم. اگر پس فردا مثل موسوی حق رفسنجانی را خوردند مردم چه باید بکنند؟ فکر می کنم یک راه حل اساسی که از الان باید در اذهان مردم جا بیافتد , مطالبه اعتصاب محور بجای مطالبات تظاهرات محور باشد. این حکومت تخصص در سرکوب خیابان داردولی در مورد اعتصاب همگانی عاجز است.برای مثال اگر این اتفاقات تقلب در انتخابات در کشور فرانسه اتفاق افتاده بود . مردم فرانسه با یک هفته اعتصاب همگانی سفره قضیه را جمع می کردند و تمام می شد می رفت. مایه اش فقط یک هفته بیکاری بود و بس . ولی مردم ایران بجای این کار تظاهرات نیم بند و ناقص و ناشیانه در تحت امر یک شورای بی خاصیت سبز را انجام دادند که بجز کتک خوردن و زندانی شدن عده زیادی هیچ ثمر دیگری نداشت.با یان راه مردم به جایی نمی رسند.اعتصاب گردن کلفت ترین حکومت ها را هم بزانو در می اورد.

ناشناس گفت...

ما مانند یک لشگر عظیم نظامی هستیم که لشکر کشی بزرگی را برای فتح قلعه دشمن انجام داده ایم و راه بسیار درازی را با مصیبت های فراوان طی کرده ایم و ناگهان پشت دیوار های قلعه که می رسیم می بینیم که نردبان یادمان رفته نردبان بیاوریم! نتیجه اینکه این لشکر عظیم دست از پا درازتر باز خواهد گشت.حال نیز باید حساب تقلب 100 در صد در انتخابات را که هنوز لشکر راه نیافتاده است را بکنیم تا یک ماه دیگر دست از پا درازتر باز نگردیم!

علی 39 گفت...

دلقک عزیز سلام
امیدوارم شاد باشی
دایم فکرم مشغول هست که چه خواهد شد و هر چه بیشتر فکر میکنم بیشتر نگران و مضطرب میشوم/سه ضلعی داریم که هاشمی و مشایی دو ضلع آنند و ضلع سوم منشوریست از اصولگرایان خام ولایت! از جمله لنکرانی و قالیباف و جلیلی و ولایتی و غیره که هر کدام بعنوان سوپاپی برای خامنه ای هستندبرای جلوگیری از باخت محتمل.
اولا باورم نمیشود خامنه ای بازی را به همین راحتی واگذار نماید و در ثانی رد صلاحیت مشایی و رفسنجانی هم مقوله پیچیده ایی شده است.
تایید و یا رد صلاحیت این دو نفر مساوی است با تحریک 80 درصد واجدین شرایط رای
حالا تو بگو چطور میشود که این دو را تایید صلاحیت کرد و از گسیل رای طرفدارانشان به میدان سود جست ,ولی بدون خون ریزی برنده محبوب آقا از صندوق بیرون آید؟
و یا این را بگو که چطور میشود هر دو اینها و یا حداقل یکی از این دو را رد صلاحیت کرد و بدنبالش بتوان سیرک رای گیری را بدون آشوب زود هنگام اجرا کرد؟
من فکر میکنم نتیجه برنده رای گیری (حتی بصورت دموکراتیک) هر یک از این سه ضلع باشد دو ضلع دیگر تمکین نخواهند کرد.
پس فکر میکنم آمدن هم زمان مشایی و رفسنجانی تیر خلاص بود به خامنه ای و اجازه ایی هم در کار نبوده و عملا اعلام جنگ علیه رهبر هست و هوا پس است

ارد گفت...

جناب تیمسار ارادت
بعد از اعتراف تلویحی حداد و ولایتی راجع به جلیلی به نظر میرسد که نظام تصمیم گرفته نامزد قشر حزب اللهی دو ساندیسه، سعید جلیلی باشد و بس و با بی مهری سوری به قالیباف در سودای شکستن رای هاشمی است.

پسر حاجی گفت...

:)))
یعنی در این حد ما خوشحال باشیم؟؟
ضمن اینکه لنکرانی عکس جبه ها ش را گذاشته اینورو آنور

ناشناس گفت...

دلقک عزیز،

با این همه پیش بینی فتنه و آماده سازی اذهان برای این موضوع توسط وزارت اطلاعات و سپاه، کیست که نداند، بخشی از مهندسی انتخابات موعود سپاه از هم اکنون آغاز شده.
اولا با آماده سازی مردم در خصوص فتنه ای که بزرگتر از فتنه پیش است، سپاه و اطلاعات در حال تدارک شرایط اجتماعی و نرم افزاری وقوع فتنه است.
دوما از لحاظ سخت افزاری نیز چیدمانهای بازی برای مقابله با موج مردمی از ماهها پیش یا تعویض و تلخیص نیروهای درون سازمانی سپاه و فرمانداری ها آغاز شده.
ثالثا تحریکات روانی کافی برای به میدان کشیدن باقیمانده مخالفان همچون هاشمی و خاتمی انجام شده و ماهی بزرگ (هاشمی) به دام افتاده و خود را کاندید کرده.
رابعا، از این سو و آن سو هر ننه قمری پیش بینی می کند که هاشمی از سوی مردم رای ندارد! (اگر رای نداشت اینهمه بلوا و آشوب برای چیست)
سخنان گوناگون از سوی وزیر اطلاعات در خصوص دست داشتن هاشمی در فتنه 88، برادر بزرگ خامنه ای در خصوص آمریکایی بودن هاشمی، حمله قالیباف و ولایتی، کم کم پازل را تکمیل می کند. بیانیه 150 نماینده مردم (بخوان نماینده رهبری) در مجلس شورای اسلامی آخرین قطعه این پازل بوده، تا کنون. واین داستان ادامه دارد...
تاکنون از واقعیات گفتم و حال پیش بینی:
با تقلبی بزرگ در این انتخابات و اعتراض احتمالی هاشمی و مشاعی، مقابله ضربتی سپاه و آوردن تانک به خیابان ها پس از چند روز و نهایتا چند هفته آثار فتنه 92 به کلی پاک خواهد شد. مردم به خانه ها باز می گردند و پس از آن رهبر محبوب با مظلوم نمایی و شاید هم با اندکی سوز و گداز حاصل از چند خودزنی مصلحتی نماز جمعه ای برگزار می کند و ختم ماجرا.
به عقیده بنده تسویه حساب بزرگ در راه است و چه کسی است که نداند رهبر چه کینه ای از موضع گیری های 88 هاشمی دارد. به این ترتیب ساکتین فتنه 88 هم کاملا خاموش خواهند شد.
سپاه پاسدارن در سالهای اخیر تمرینات لازم را در کشتار عظیم مردمی در سوریه انجام داده و اکنون آمادگی دارد این مدل را در سطحی بزرگتر در ایران اجرا کند. و قطعا هم با درس گرفتن از شرایط سوریه قضیه را به سرعت فیصله خواهد داد.
تنها امید بنده همین شکاف درون حاکمیتی است تا منجر به اجرای ناقص کودتا شود. و به عقیده بنده رهبر به زودی مجبور به نزدیک کردن نظر خود به نظر سپاه است و قبول جلیلی به عنوان رییس جمهور بعدی. زیرا سپاهی که اکنون در حال آماده سازی شرایط و تیز کردن دندان برای کودتایی کاملتر از کودتای 88 است قابل کنترل نیست.
تصفیه سپاه بماند برای بعد از کودتا!

امضا: دروغگو

ناشناس گفت...

دلقک عزیز،

دوباره سلام،
این هم خبر داغ تسلیم رهبری در مقابل سپاه:
http://www.radiofarda.com/archive/news/20130513/143/143.html?id=24984295
بنابراین ما چهار کاندید خواهیم داشت:
رحیم مشاعی، هاشمی، جلیلی، و رضایی

امضا: دروغگو

ناشناس گفت...

فکر میکنین این که ؟
"وی در سال ۱۳۸۴ نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد اما پس از چندی به نفع هاشمی رفسنجانی کنار کشید."

- علی اکبر ولایتی !!!

MiM گفت...

انتقادی دارم به دوستانم که تماشاگر شعبده‌های دلقک عزیزند این‌جا مثل من که از الان تکیه کردن بر تقلب و شنبه بعد از ‏جمعه، تکرارهمان اشتباه 88 است که ما بُرده‌ایم و رایمان را دزدیده‌اند و ریختیم کف شهرها که خودم هم از معترضان باتوم ‏خورده کف خیابان‌ها بودم تا آخرین روزهای جنبش سبزرنگ زیبامان، اکنون اما به خاطر شرایط کاریم و مسافرت‌های متعدد ‏به گوشه کنار این سرزمین و بیشتر حاشیه نشین و محروم براین باورم که پیروزی هاشمی چندان هم آسان نیست و هنوز و ‏آن‌چنان که می‌گویند احمدی نژاد منفور و بی‌جایگاه نیست بین توده دور از مرکز و هنوز همان مرد شجاع است که ایستاده ‏است و نمی‌گذارند حق مردم را بدهد و هاشمی همان مرد همیشه نظام است حامی سرمایه داران و چه و چه...‏
آمده‌ایم فعلن در میدان بازی این جمهوری اسلامی و قواعد بازی را قبول کرده ایم. پس تمرکز کنیم برای بردن در زمینی که ‏می‌دانیم داور و ناظر و مسابقه گذار و توپ و تور و باد و نور و دروازه و همه و همه با ما رقیبند و ما خودمانیم و خودمان ‏و این‌که چگونه باید در همین زمین که پذیرفته‌ایم درش بازی کنیم برنده شویم با خودمان و داشته هامان که اگر از الان ‏بخواهیم بهانه بیاوریم پس غلط کردیم اصلن که آمدیم در این میدان... ‏
خواهشم از نویسنده مهربان به مردم و سرزمینم اینست که -چنان که گفته بارها که با انگیزه‌های متعدد می‌نویسد و چون ‏می‌داند خوانده می‌شود گاهی جوری می‌نویسد که اخطاری هم باشد برای تجدید نظر و با سپاس دوباره به خاطر نوشته ‏وحشتناک موثرش: "هاشمی رفسنجانی فرمانده جنگ‌های پرهزینه و بی‌نتیجه بازهم عقب‌نشینی کرد!" که به یقین خوانده شد و ‏کارساز بود در آمدن هاشمی به شدت- بنویسد برای هاشمی و یارانش و ما که چه کنند برای بردن بازی در همین زمین و ‏میان همین توده مردمان و می‌دانیم که خوانده می‌شود...و با سپاس دوباره.‏

ناشناس گفت...

دروغگو. علت اینکه خامنه ای می تواند مردم را سرکوب کند این است که مردم از راه صحیحی وارد مبارزه با او نمی شوند. خامنه ای از اعتصاب می ترسد. یک نگاهی به اعتصاب های صنفی بیاندازید تقریبا تمامی انها موفق بوده اند . چرا؟ چون حکومت در مقابل اعتصاب ضعیف و درمانده است. اگر این بار تقلب شد تنها راه این است که مردم ایران بنا به دعوت هاشمی و یا مشایی و یا هر کس دیگری یک هفته کار را بخوابانند و سفره کار را جمع کنند برود پی کارش!و اینهمه تاوان و مصیبت ندهند. اگر این موضوع از الان علنی شود جتی برنامه ریزی و تبلغ بشود .حتی قبل از اینکه کار به آنجا برسد دست و پای خود را جمع خواهد کرد.