۱۳۸۹ شهریور ۳, چهارشنبه

خدایا پاکستان! پاکستان!

1- آدم باید یک کاری بکند. بویژه وقتی که می داند آدم است. خیلی سخت است این وضع سیل درپاکستان را دید ونشست وخندید. آیت الله مکارم شیرازی هم - بخاطر مواضع متحجرو هرچه پیرترمی شود خرفت ترمی شودش شدیداً موضع تقابل ومنفی دارم  بااو- که گفته وفتوا داده وتأییدکرده که مسلمانان پاکستان بدجوری آسیب دیده اند ازفقرخودشان وقهرطبیعت شان. پس من ایرانی مسلمان شیعه به چه چیزی بنازم وپز بدهم آخر! ترکیدم بخدا.

2- همه که نمی توانند مثل حکام نالایقمان به نکبت وعقب افتادن ازهمه وبمب اتم وخلق انسان مصنوعی! وبالاترین آمارهای منفی وپایین ترین آمارهای مثبت درجهان برای ایران پز بدهند؛ پس حداقل این ماه روزه وعبادت ودرروز پرکردن دهان های گشاده وریاکار وحریص تان با سخاوت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی(ع) اجازه بدهید مردمان ما تشکل های مردمی جمع آوری کمک راه بیندازند وبه یاری این بندگان خدا دربدترین شرایط بروند. نترسید اینقدر شیعه اززندگی وحداقل نیازهای اولیه ساقط شده که یک چوب کبریت هم به سنی های پاکستان نرسد ازکمکی که ملت ما سامان بدهند. 


3- آخر شما چه حکومت دینی تشکیل داده اید که ازبدو تشکیل تان نه تنها همۀ کمک های دولتی ما سیاسی شده ودریغ اریک کمک ومساعدت انسانی بدون محاسبۀ هزینه فایدۀ سیاسی بلکه فاجعه بارتر اینکه رحمت وشفقت ونوع دوستی وعاطفه را هم درملت ما کشته اید. درسال های پس از انقلاب دیده نشده است که مردم اجازه داشته باشند وحتی رغبت داشته باشند بمناسبت های درتنگنا قرارگرفتن مردمان دیگر وهمکیشان دیگرحتی درماجراهای ایمانی وعقیدتی مثل ماجرای کاریکاتورهای دانمارک واکنش انسانی وحتی ایمانی نشان بدهند.


4- ایران را که ازنظر پیشرفت وتمدن برگرداندید به دورۀ فتحعلی شاه. دین مردم هم که درنازلترین سطح ازهنگام وروداسلام به سرزمین ایران قرار دارد. ازجنبۀ احساسات نوع دوستی وعاطفۀ دیگر خواهی هم که چندین قرن ازبی عاطفه ترین وبی احساس ترین جوامع غیرقابل تصور- حتی درآینده- عقب تربردید.


5- پس خداوکیلی بفرمائید: "شما چه غلطی می کنید!" 
...................................................................
پی نوشت:
ببخشید ازناراحتی یادم رفت بنویسم: "آقای جنبش سبزکه می گویی واصرارداری که زنده ای. پس کو؟ منتظر کدام موقعیت هستی بالاترازاین فاجعۀ انسانی برای بسیج کنندگی. دریغ ازیک خط نوشته ودریغ ازیک فراخوان. بعد بمن می گویند بدبین هستم! اف.
.....................................................
به احترام مصاحبۀ وزیرکشور واعلان کمک 10 میلیون دلاری وسفرقریب الوقوع رئیس جمهوراحمدی نژاد به پاکستان برای بازدید ورسیدگی به وضع سیل زدگان فعلاً کلمۀ بی ادبانه در تیتررا قلم می زنم. یا...هو

۵ نظر:

Helen گفت...

این سوال خیلی کلیه، و نمی شه بهش در یک یا حتا چند کامنت جواب داد. هر چقدر هم بخواهی خلاصه اش کنی باز هم از این ور اون ورش می زند بیرون. البته یک فعلی به ذهن آدمی می رسد که باز اون هم حق مطلب رو ادا نمی کنه و فقط واسه یه لحظه شه!

Dalghak.Irani گفت...

پاسخ حضرت عالی هم کلّیهههههه! پس تاملاقات بعد.یا...هو

کیمیا گفت...

درسته که گفته ان سوزن و جوالدوز وخودت و دیگران و ولی انصافا"زیادی با آقای جنبش سبز خشنتر از یه سوزن برخورد کرده اید.پیشنهادشو می دادید بعد اگر گوش نمی دادن گوششونو ...شاید به فکرشون نرسیده...ایدهءبه این خوبی.
"آقای جنبش سبز" یعنی آقای موسوی و کروبی و اینا دیگه...منظورم اینه که اگه همون جنبش سبز بزرگ وزنده رو می گید که...
بعد فکر کردم اگه منظورتون "سران"نبوده پس میشد چی مثلا"جایگزین "آقای جنبش سبز"کرد؟اگه گفتید؟

کیمیا گفت...

سوالمو پس گرفتم(بعد از خوندن نظرات "یک اصلاح کوچک".میشه جواب ندید؟اصلا"خودم می گم .فکر کرده بودم"جنبش سبز محترم..."

Dalghak.Irani گفت...

خانم کیمیا
1- من خیلی سبز نیستم. این را ازلباسم هم می توانی به نتیجه برسی که من بیشتر مسخره ام که ازشرمندگی سرخ شده ام وتنها یک باریکترین کراواتم را سبزآویخته ام.
2- من ایتقدر توی ایران رییس محترم ادارۀ محترم سیلوی محترم ادارۀ محترم غلۀ محترم وزارت محترم کشاورزی محترم واقع محترم در محترم خیابان محترم...شهرمحترم...جمهوری محترم اسلامی محترم ایران محترم
سلام علیکم
برادر مرتیکۀ ..." دیده ام که به هرچه وهرکه محترم است ازجمله خودم بشدت مشکوکم.
3- خطابم به رهبرجنبش سبز آقای مهندس موسوی است که مسئولیتش را قبول نکرده است وگاهی به میخ وگاهی به نعل می زند وامید یک ملتی درعدم تصمیم شفاف ایشان درروزهای حیاتی برای کنترل وهدایت جنبش باعث عقیم ماندن جنبش سبز شد. شرح بیشتر را درمصاحبۀ عباس عبدی که آدرسش را داده ام درکنارم بخوانید. یا...هو
البته توی نوشته های خودم هم می توانید مواضع جنبشم راپیداکنید. مرسی که وادارم به تقلای ذهنی می کنی. ماپیرسالان را عدم تحرک ذهن نهدید به آلزایمرمی کند. آخر