۱۳۸۹ مرداد ۱۲, سه‌شنبه

وقایع اتفاقیه!1- همین که حسین شریعتمداری سرمقالۀ روزدوشنبۀ روزنامۀ کیهان را نوشته یعنی اینکه خبر مهمی وبنفع مردم درجریان بوده است واوتاب نیاورده است که باتمام خطرات متصور برای رودررویی اش با اسفندیار رحیم مشایی - جداً نفس این بشرضدبشررا بشماره انداخته است. ودست مریزاد-نتوانسته قلم بشدت "گرخیده"ی این روزهایش را بقول خودش درنیام ناخواسته نگاه دارد.
ومن که بعدازسه روز فرصت اندکی برای نوشتن دارم نباید این آدم وروزنامه نویس مطلقاً ضد زندگی ومبلغ مرگ ونابودی را رها کرده ودنبال سوژه ای غیرازسرمقالۀ ایشان بروم. موضوع سرمقاله همانطور که می دانید یا می توانید(اینجا) مطالعه کنید مربوط است به برگزاری همایشی از ایرانیان مهاجرومقیم خارج ازایران.


2-اسفندیاررحیم مشایی بعنوان منبع الهام وفیض رییس جمهوراحمدی نژاد با استفاده از اقتدار پیامبری احمدی نژاد همایشی را درایران تدارک دیده ونزدیک 500-600 نفر از ایرانیان مقیم خارج را که برخی های زیادشان هم سنخیت واهلیت لازم راندارند با این ناسیستم بدوی وغیرمدرن؛ دعوت به مشارکت کرده وانصافاً ازجهت گردآوری کمی وتنوع کیفی وپراکندگی قاره ای موفق بوده است.
من صرف ورود ایرانیان مقیم خارج وبویژه متخصص، تحصیلکرده، مدرس دانشگاه وکارآفرین وسرمایه داربه میهن را مثبت می دانم. به این معنی که آگر رفت وبرگشت اینان بداخل ایران منجر به هیچ اقدام بعدی هم نشود- که معمولاً می شود- من آمد وشد اینان بداخل وطن را ازجهت تشویق وحفظ مناسبات مدرن مفید می دانم. بعبارت بازهم دقیق تر اگر همۀ دست آورد این همایش به این بسنده بود که علی رضا عصار وگروه خوانندگان ونوازندگان مختلط اش درگشایش مراسم بوده اند وحتی باعث فرار دوروحانی مسئول(مختار)دعوت شده هم شده اند؛ ازنظرمن همایش قابل دفاعی بود.

3- البته حرف های نسبتاً خوبی از آدم های نسبتاً موجهی هم زده شده است که من وارد این جزییات نمی شوم وفقط اشاره می کنم که حرف های خود رییس جمهور
دریک توهم همیشگی برای ادعای مدیریت جهانی شوقی را برنمی انگیزد الا اینکه نام بردن از هویت ایرانی بدون چسباندن بلافاصلۀ آن به هویت اسلامی از نقاط اتکایی است که فقط دردولت احمدی نژاد سابقه دارد وحتی دردورۀ اصلاحات معروف هم کسی حاضر وقادر به چنین تمایزی نبود با کمال شرمندگی.
شق بعدی قضیه هم برمی گردد به نوع سیاست ورزی تیم احمدی نژادکه بازهم نمرۀ قبولی می گیرند بااین توضیح که: فارغ ازخوب یا بدبودن سیاست های اعمال شده توسط یک تیم سیاسی؛ یکی ازشاخصه های مهم سیاست موفق، توانایی سیاستمدار دربرنامه ریزی برای حفظ وتداوم درقدرت ماندن است که احمدی نژادو مشایی والبته برخی دیگرازمشاوران نزدیک محموداحمدی نژاد نشان داده اند که تدبیرش را دارند.

4- خب درچندروز گذشته یک همایش کم سروصداترهم داشتیم که البته بسیار مهمترازهمایشی بود که عرض کردم وآن همایش مدیران ودست اندرکاران صنعت نفت وگاز کشور بود که درآن جا هم رییس جمهور حرف زد والبته مثل همیشه نشان داد که چه دستان خالی دارد دولتش درزمینۀ پیشبرد اهداف اقتصاد کلان وچه توهم خطرناکی خوداحمدی نژاد دارد وآن را تبلیغ می کند.
اودراین همایش بغیرازدروغ های شاخ داری که راجع به موفقیت های صنعت نفت وگازایران گفته ادعای بسیار سخیف ومضحکی هم کرده که متخصصان ایرانی همۀ قطعات وماشین آلات مورد نیاز برای توسعۀ صنعت نفت وگاز ودرهردوحوزۀ بالادستی وپایین دستی را دردوسه سال آینده تولید خواهند کرد ونه تنها برای توسعۀ این صنایع درایران مشکلی نخواهیم داشت که ازتکنیک ودانش انباشته دراین حوزه را بدیگران نیز خواهیم داد. درحالی که حتی کودکان هم می دانند که بویژه توسعۀ بالادستی صنایع نفت وگاز ازدست اروپائیان هم بتنهایی برنمی آید بدون مشارکت امریکا چه رسد که چهارتا قطعه ساز پیکان تاآنجا خیزبردارند که قطعاتی با استانداردهای ابرتوسعه بسازند!
وچقدر قلبم فشرده می شود هنگام یادآوری میدان های گازی مشترک با امیرنشین قطر واینکه آن حاکمی به درشت هیکلی! امیرقطربرای کشوریک وجبی؛ چندده برابر ایران بزرگ با حاکمی به ریزاندامی! احمدی نژاد گازاستخراج می کند ومی فروشد.

5- فرصت بیش ازاین ندارم برای ادامه وسخن آخررا به این مختص کنم که دفاع وحملۀ من ازوبه احمدی نژاد وکابینه اش باعث اتهام تناقض درموضع گیریهایم نشود. من احمدی نژادرا درسیاست دوگام ازسیدمحمدخاتمی جلوتر ودراقتصاد دوگام ازهاشمی رفسنجانی عقب ترمی دانم. وبه یک اصل هم توجه دارم که فارغ از داوری درمورد وقایع بعدازانتخابات 88 ونسبت به سبعیت وسرکوب وعاملان ومحرکان ودستوردهندگان و...احمدی نژاد وتیم همراهش سابقه ای از شرارت اخلاقی وموافقت رفتاری با پروندۀ سیاه وضدبشری جمهوری اسلامی دردهه های قبلی راندارند. نه درزندانها مثل لاجوردی وشریعتمداری، نه درگروگان گیری های منجر به این همه خسارت ونه درجنایت های بیرون ودرون مرزی وزارت های اطلاعات وسپاه درکشتن وآزار اپوزیسیون سیاسی وفرهنگی. والبته من نگرش فرهنگی رییس جمهور وبویژه رحیم مشایی را سازنده می دانم وازآن حمایت می کنم، تابعد. یا....هو

پی نوشت لازم:
منظورم از ترجیح سیاست احمدی نژادبه خاتمی دقیقاً نگاهم به قدرت توان وبسط قدرت سیاسی بعنوان ابزارلازم برای اعمال ترجیحات سیاسی سیاستمداراست. یعنی من اول باید بودن خودم دررأس قدرت را صیانت بکنم وحوزۀ تحت نفوذم راتحت اختیاربگیرم که بتوانم ایده های خوب یابد -ازنگاه دیگری- را پیاده بکنم.

۴ نظر:

ناشناس گفت...

سلام.من جلال هستم... شخصا دل خوشی از احمدی نژاد ندارم ولی از وقتی که نوشته های شما رو در موردش میخونم نظرم نسبت به ایشون بهتر شده و فکر میکنم ایشون خوبیهاش کم نیست.این اجلاس هم علیرغم تمام انتقاد هایی که مخالفان و موافقان رییس جمهور ازش داشتند در کل به نظرم مثبت بود .آقای مشایی هم شخصیت جالب و مرموزی داره من که هنوز نفهمیدم احمدی نژاد رو چه حسابی اینقدر مشایی رو قبول داره و براش میمیره؟!!!

ناشناس گفت...

جناب دلقک من همیشه تحلیل های شما رو میخونم وتاحدی با ان موافقم ولی اینجا که گفتید احمدی سابقه شرارت نداره دوتا شاخ گنده تو سرم سبز شده اگه مهدی خزعلی رو یکی از مطلعین این رژیم بدونید اولین بار بطور تلویحی احمدی رو متهم کرد که تو قتل دکتر سامی دست داشته من شخصا از یکی از برادران سابقا گمنام ومفسد اقتصادی فعلی شنیدم که احمدی در زندانهای ج ا تیر خلاص زن بوده راست یادروغ حرف وحدیث راجع به خود احمدی نژاد زیاده

Dalghak.Irani گفت...

احمدی نژاد یک پیغمبراست ومثل همۀ پیغمبران کاریزما دارد ومثل همۀ چهره های کاریزماتیک دوستان ودشمنان دارد- بدون هیچ مردمی دراین میان(بی تفاوت)- که دوستان مؤمن به او هستند ودشمنان کافربه او. مردمان یا عاشقند به احمدی نژادیا متنفرند ازاحمدی نژاد. لذا با وجوداین حدنفرت ازاحمدی نژاددربین بخش بزرگی ازطبقۀ متوسط ایران نمی توان پذیرفت که او دوسیه ای از شرارت وجنایت درپشت سر داشته بوده باشد تاکنون ومخالفانش پیراهن عثمان نکرده باشند. لذا به می گویندها زیاد توجه نکنیم وبدتراینکه : "شاخ درنیاوریم". مرسی که وبلاگم را می خوانی وتاحدودی هم قبولم داری. انشاءالله پاینده باشی اگربامن باشی! یا...هو

ناشناس گفت...

یه لحظه فکر کردم این مشاییه که داره جوابم رو میده