۱۳۹۱ مرداد ۱۳, جمعه

کلید خوردن تعویض خامنه ای بدلیل عدم تدبیر و عدالت! حرف آخوند ممدوحی یعنی این.

Down on His Luck


1- توی خبرهای روزهای اخیر یک حرفی از آخوند ممدوحی نقل شده است که در نوع خود اولین بار بوده در مدت رهبری خامنه ای. ظاهر امر این است که او از یک موضوع معمولی و پیش پا افتاده صحبت کرده است و گفته است "مسألۀ جانشینی رهبری در کمیته ای فوق سری در مجلس خبرگان رسیدگی می شود". برداشت معمولی از این گفته این می تواند باشد که او راجع به روند جایگزینی خامنه ای اشاره کرده است هنگامی که بمیرد یا در حادثه ای سقط شود. اما در خوانش زمانی و لایۀ اصلی این اعلام جانشینی بر می گردد به اینکه در سطوح بالا و بسیار محرمانۀ نظام بحث هایی جدی در تعویض خامنه ای اولاً و راه های آن ثانیاً در جریان است اگر شرایط به نقطۀ مرگ (تهدید حکومت روحانیان) از داخل و بیرون برسد. اگر در نظر بگیریم که آخوند ممدوحی یکی از تیفوسی ترین آخوندهای پیرمرد منصوب و هوادار خامنه ای در مجلس خبرگان است موضوع این اعلام اهمیت ویژه ای هم پیدا می کند.

2- می دانیم که تا کنون هنگامی که صحبت از مشکل برکناری یا استیضاح رهبر و انتقاد از مادام العمر بودن مقام او به میان می آمد یا آمده است؛ همواره به این اصل شرعی و قانونی اشاره شده است که گفته اند: نیازی حتی به برکناری و عزل نیست زیرا که بمحض ساقط شدن رهبر از یکی از صفات احصاء شده در قانون اساسی - تحت عنوان شرایط و مشخصات فردی رهبر - او خود بخود عزل است و نیازی به برکناری هم نیست و چنین رهبری صلاحیت شرعی برای حکومت نخواهد داشت. و از همین جا بوده که من همواره شوکه بوده ام از اینکه اصلاح طلبان مذهبی چرا روی این اصل فقهی مانور نمی کنند و عدم عدالت و تدبیر خامنه ای - بویژه - در سه سال اخیر را تبیین و خواستار کنار رفتن شرعی و قانونی او نمی شوند. بویژه اینکه این موضوع نه از طرف اصلاح طلبان مذهبی داخل کشور پی گرفته و مطرح می شود و نه اصلاح طلبان مذهبی خارج از ایران. حتی اگر خطرناک بودن چنین بحثی را در داخل کشور بپذیریم عدم طرح مورد از سوی اصلاح طلبان خارج بشدت مشکوک است و نشان از آن دارد که آقایان هنوز هم بکار و پست و مقام در جمهوری اسلامی به رهبری خامنه ای امیدوارند. و اگر اصلاح طلبند اما چقدر کودنند!

3- اینک معلوم می شود که این بحث در سطوح بالا و نه در بین منتقدان اصلاح طلب خامنه ای که در بین هواداران درجه اول او مطرح شده است که نشت آن از سوی آخوند ممدوحی - چه بقصد سیاسی یا بنیت خودنمایی - به رسانه ها می تواند پالس های سه گانۀ زیر را پوشش بدهد:

الف- فرستادن پالس به خامنه ای که اگر چه ما گماشتگان خودت هستیم و تا آخرین جای ممکن از شما حمایت کرده و خواهیم کرد اما - این اما مهم است - ما در حقیقت همراهان تو در هنگامه های بی خطر و مفید برای امتیازات خود و خانواده هایمان هستیم و اگر کار بی تدبیریت را بدیوانگی ارتقاء داده و کار را بجایی برسانی که صحنه پرخطر و منافع روحانیت منصوبت در رده های بالای حکومت هم تهدید بشود نباید روی حمایت ما حساب باز کنی.

ب- پالس دوم به بدنۀ روحانیت "حقوق بگیران بیکار روحانی در بدنۀ اجرایی و تبلیغی حکومت مثل مدیریت های افتخاری، عضویت در چندین هیئت مدیرۀ اقتصادی، پست های تبلیغاتی، نمایندگی های فقیه در سازمان ها و ادارات و نیروهای مسلح و صدها و هزار ها از این قبیل مشاغل بیکاری - طرفه اینکه اخیراً قرائتی گفته در حالی که معاون وزیر آموزش و پرورش است در دورۀ سه ساله ای که فرشیدی وزیر بوده حتی رییس خودش را یکبار هم ندیده است!" از سویی و به طلاب ناراضی در حوزه از بی تدبیری خامنه ای از جانب دوم و سه دیگر به بدنۀ سپاه - رده های اول سپاه بخشی از تصمیم تعویض خامنه ای هستند و مطلع - که خیلی نگران نباشند و به فکر در بردن خود و دارایی ها و خانواده هایشان از معرکه نیفتند. زیرا که ما (ممدوحی و سایر پیرمردان منصوب خامنه ای) خودمان بفکر هستیم و اگر خامنه ای از بی تدبیریش برنگردد و جام زهر را ننوشد اهرم های جایگزین او را بکار می اندازیم.

پ- پالس سوم هم به همۀ حزب اللهی هایی که نگران از دست رفتن حکومت اسلامی مورد علاقه و آرمان خود هستند و در اثر لجبازی های خامنه ای و هدایت جامعه بسمت فروپاشی داخلی و جنگ خارجی؛ به انفعال و چه کنیم رسیده اند و سر در گریبان مانده اند.

4- این موضوع را از این جهت هم می توان به اطمینان رسید که تحقیقاً همۀ مقامات رده یک موثر در تصمیم سازی جمهوری اسلامی و در روزهای اخیر یا سکوت کرده اند و یا اگر حرفی زده اند همه حاکی از نگرانی شدید آنان از اوضاع جاری و در پیش است. چه آنجایی که فرمانده کل سپاه هشدار از "خطرناک ترین و حساس ترین وضعیت عمر جمهوری اسلامی در حال حاضر" داده است. و چه آنجایی که امامان جمعه طبق دستور راجع به اقتصاد و گرانی حرف زده اند و تنها حرفی که توانسته اند بزنند سفارش به فقر بیشتر مردم بوده است. و مثل همۀ مقامات دولت و مجلس و سایرین؛ کمترین امیدی براه حل مهار اوضاع بحرانی حاضر را نداشته اند و ندارند. و الا حتی خود جنتی هم که می گوید گرانی مثل گرما و سرما دست خداست یا آن را بزلزله و سیل تشبیه می کند بهتر از همه می داند که مزخرف می گوید و قرار نیست که مردم حرف هایش را جدی بگیرند. این البته طبیعی است که جنتی و علم الهدی و امثالهم به مزخرف گویی مضاعف دچار شده اند اخیراً؛ زیرا اگر یک بزمجّه را هم سی سال بسته باشی به میز چوب گردو و تلفن همراه و اینترنت و خودرو های لوکس و غذاهای رنگین و لذید و ... بالاخره بعد از این همه سال می فهمد که گرانی و بیکاری و مواد مخدر و کشت وکشتار در خانه و خیابان و فقر و ... ربطی بخدا ندارند و این بی تدبیری خامنه ای بوده است که نکبت جمهوری اسلامی را به نکبت مضاعف این سال های رهبری او تبدیل کرده است. یا...هو

۲ نظر:

ناشناس گفت...

با توجه به شرایط سنی و فکری و نیز نحوه انتخاب اعضای خبرگان ، امکان اتخاذ چنین تصمیماتی توسط ایشان نزدیک صفراست .

ناشناس گفت...

اغلب اعضای خبرگان (اگر نگوییم همه شان) دوباره توسط خود رهبر در پست های دیگری منصوب شده اند. به عبارت دیگر رهبر منصوب آنها و آنها منصوب رهبرند. از چنین جماعتی که دنیا و ابدیتشان به هم گره خورده است چه انتظاری دارید؟ واقعا جمهوری اسلامی یکی از پیچیده ترین انواع دیکتاتوری است که تا به حال در روی زمین شکل گرفته است.