۱۳۹۲ اسفند ۲۸, چهارشنبه

سال 93 مبارک: روحانی یا موفق می شود؛ و یا سقوط می کند. هر دو هم بنفع ایران است!


1- هرچند ترفند نمایش فضای سرد بین خانم اشتون و محمد جواد ظریف در وین - چه در مورد حذف شام کاری و چه بسبب جلو دوربین نرفتن مرسوم و همیشگی ایندو قبل از شروع مذاکرات - یک توافق دو طرفه بین ایندو نفر بود و محتمل است حتی داوطلبانه از سوی کاترین اشتون پیشنهاد شده باشد برای رهانیدن ظریف از فشار زیادی که در داخل ایران و از سوی تندروان به او وارد شده و می شود - و چقدر باعث تأسف است که ظریف از دست مار غایشۀ خودی به عقرب جرار حریف و رقیب پناه برده و ببرد - اما بنظر نمی رسد در پشت میز مذاکره قهر و دلسردی بوجود امده باشد؛ و مذاکرات در همان جو اشتیاق طرفین برای رسیدن بتوافق ادامه یافته است. اما تردیدی نیست که ماجرای اوکراین و کریمه خواه ناخواه بر این دور از مذاکرات ایران و غرب سایۀ سنگینی انداخته  و طرفین ایران در 3+3 خودشان در حال تنظیم رویارویی جدیدی هستند بر سر بحران اوکراین.

2- یک برداشت بدبینانه وجود دارد که من هم در مطلب قبلی راجع به اوکراین به آن پرداخته بودم؛ این است که دست بالا بودن پوتین - تا اینجای کار - در قضیۀ کریمه و اوکراین آیت الله خامنه ای را هم بهوس بیاندازد که خط قرمزهای جواد ظریف را پررنگ تر کرده باشد و نقشه اش این باشد که با روس ها و چینی ها یک بلوک واحد تشکیل بدهد در برابر غرب و نوعی اقتصاد شرقی فعال راه بیاندازند برای فرار از تحریم ها که اینک روسیه نیز در آستانه اش قرار گرفته است. اما این سناریو یک بدیل دومی هم دارد که نشان می دهد مشکل اوکراین نخواهد توانست رویکرد ایران به غرب را تحت تأثیر تغییر استراتژی بلند مدت قرار بدهد و دولت روحانی رویکرد "بسوی غرب"ش را تغییر نخواهد داد به دلایل زیر:

الف- ایران در وضعیت اضطرار اقتصادی قرار دارد و باید بتواند بزودی در سال 93 با هرچه سبک تر کردن تحریم های غرب از حالت شکنندگی خطرناک نجات پیدا کرده و درآمدهای ایران را اولاً و بتبع آن ایجاد بهبود اقتصادی را ثانیاً بکشور بازگردانده و از این بحران بسیار جدی رکود تورمی خارج شود. رفتن بسوی شرق و اتحاد با روسیه و چین پروژه ای زمانبر است و نمی تواند در کوتاه مدت اهداف اقتصادی ایران را محقق کند. زیرا نه روسیه و نه چین - اگر مشارکت فعال بکند که با رأی ممتنعش در شورای امنیت در مورد بحران اوکراین نشان داد که می خواهد بی طرف بماند - در موقعیتی نیستند که بتوانند بزودی بی نیاز از کمک غرب - بویژه امریکا - در تسهیلات داد و ستد های بین المللی - فعلاً تابع مطلق قدرت جهانی امریکا هستند - مستقل عمل بکنند.

ب- دولت روحانی چه از حیث نوع نگاه استراتژیک خودش اولاً و چه از جنبۀ افراد شرکت کننده در هیئت وزیران - از جمله در سیاست خارجی و اقتصاد - شهره به نگاه و تمایل بغرب هستند و براحتی نمی توانند استراتژی نگاه به شرق آیت الله خامنه ای را نه هضم و نه اجرایی کنند. بعبارت دیگر افرادی مثل خود حسن روحانی یا جواد ظریف و بیژن زنگنه توانایی پیش بردن "ایران در دامن روسیه و چین" را ندارند. و از ابتدای روی کارآمدن تنها نشانه گیری شان رفتن بسوی ادغام در جامعۀ جهانی از سوی غرب بوده است. اینان حداکثر آرزو و تلاششان آشتی با امریکاست و اگر ممکن نشد برقراری روابط نزدیک با اروپای غربی و صنعتی است.

3- این دو دلیل بالا مهمترین دلایل روحانی خواهد بود در پرهیز از توسل به طناب بحران اوکراین و رفتن بسوی شرق. اما در طرف روسیه هم ملاحظات عمده ای وجود دارد که پوتین نتواند و نخواهد ایران را ترغیب به سرسختی در مذاکرات اتمی جاری بکند و موجب کشاندن ایران بسمت رویارویی بیشتر با غرب بنفع روس ها بشود:

الف- قبلاً هم گفته ام و تکرار می کنم که روس ها بدلیل تجربۀ ناموفق حکومت های ایدئولوژیک در گذشتۀ نزدیک خود تمایلی ندارند و نخواهند داشت که آیندۀ خود را بر روی اتحاد با هرنوع رژیم سیاسی ایدئولوژیک قرار بدهند. و ایران کنونی خواه ناخواه یک انقلاب ایدئولوژیک حساب می شود. مضافاً به اینکه پوتین می داند ایران با ایدئولوژی اسلام سیاسی علاوه بر خطرات همۀ حکومت های ایدئولوژیک این خطر مضاعف را هم دارد که اولاً باعث الگو شدن در بین مسلمانان داخل خود روسیه بشود برای ناارامی ها؛ و ثانیاً کشورهای پیرامونی و هم مرزش اعم از اغلب کشورهای مستقل مشترک المنافع جدا شده از اتحاد جماهیر شوروی سابق را تحت تأثیر بی ثباتی های مسلمانان شورشی و سیاسی قرار بدهد؛ و ثالثاً با بدست آوردن اتحاد با ایران کلیۀ کشورهای عرب و سنی مذهب خاورمیانه و شمال افریقا را در رویاروی خودش ببیند.

ب- از جانب دیگر پوتین می داند که نه خودش و نه حتی با همراهی کامل چین - گفتم امکان ندارد - در کوتاه مدت نمی تواند با غرب - حتی با غرب فعلی با سیاستمداران نه چندان قوی هم - چالش هماورد بکند و ناچار است در بحران کریمه و اوکراین به حداقل اهداف امنیتی و حیثیتی مورد نیازش اکتفا کرده و بحران را بسطح یک رویارویی تمام عیار با غرب تبدیل نکند. در چنین موقعیتی است که اگر روسیه حتی بخواهد با کارت ایران بازی کند یک اقدام تاکتیکی و کوتاه مدت خواهد بود و منافع روس ها ایجاب نمی کند که غرب را بیش از این بخودشان و اهدافشان بدبین کنند.

4- در سویۀ کشورهای غربی اما دو اتفاق متضاد ممکن است روی بدهد. رویۀ مثبت این خواهد بود که غرب برای تأدیب هر چه سخت تر روسیه ترغیب بشود که اولاً ایران را به اردوگاه خودش ببرد و ثانیاً این عمل را سرعت بیشتری بدهد تا روسیه نتواند از خلاء زمانی برای جلب ایران بسمت خودش استفاده بکند. رویۀ منفی هم این می تواند باشد که برای تحت فشار قرار دادن روسیه در موضوع کریمه خواسته های خود از ایران را رادیکالتر کند تا با تحت فشار قرار دادن همزمان روسیه و ایران تاکتیک "مرگ یکبار/شیون هم یکبار" را عملی کند و تا قبل از قدرت گرفتن بیش از این روسیه و چین تکلیف هژمون مسلط خودش را دیکته و تثبیت کند.

5- با توجه به تمام داده ها و شناختی که از اوباما دارم بنظر من غرب رویۀ مثبت را انتخاب خواهد کرد و تمایل خواهد داشت که ایران را هرچه زودتر از رفتن بسوی روس ها بازدارد و با حل مناقشۀ هسته ای از سوء استفادۀ روس ها از موقعیت ایران جلوبگیرد. این ظن یک مورد تقویت کننده هم در سوی روسی دارد و آن این است که روس ها هم تصمیم بگیرند برای بدست آوردن منافع حیاتی تر خود در کریمه و اوکراین حمایت از ایران آیت الله خامنه ای را به حداقل کاهش بدهند در مناقشه اش با غرب و در مقابل از غرب جایزۀ کوتاه آمدن در اوکراین را داشته باشند. البته این سناریوی نسبتاً قوی تر بنفع ایران بستگی تمامی هم خواهد داشت که روحانی و ظریف بتوانند با هشیاری بازی کنند و از موقعیت پیش آمده موفقیت صید کنند.

6- نتیجه اینکه بنظرم می رسد تمام وقایع پیش آمده و وروی میز بنفع ایران پیش خواهد رفت و سال 93 در مجموع بنفع ایرانیان رقم خواهد خورد. به این ترتیب که اگر اوضاع بسمت توافق نهایی مناقشۀ هسته ای حرکت کند روحانی دست بالا را پیدا خواهد کرد در داخل ایران و گشایش های بطئی اما مثبتی در همۀ حوزه های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی حاصل خواهد شد. امید به این سویه از نفع ایرانیان شواهدی هم در داخل ایران نشان داده است در روزهای اخیر که ملاقات موسوی و رهنورد با بخشی از فعالان مدنی، موضع گیری آملی لاریجانی در دستور به قضات که احکام "وهن اسلام" صادر و اجرا نکنند، از همه مهمتر موضع گیری و لحن بسیار متفاوت محمدجواد لاریجانی - او بسیار ابن الوقت و با هوش است و معمولاً موضع گیری هایش ناشی از تغییرات در سیاست های کلان کشور خبر می دهد - در مصاحبۀ اخیرش راجع به حصر و زندانیان و موضوع حقوق بشر و حتی نسبت به احمد شهید، توقیف هفته نامۀ 9 دی و ... از آن جمله اند. و نشان می دهند که چالش ها و بحث های بسیار جدی و پشت پردۀ رده های بالای حکومت در ایران به برتری نسبی روحانی نتیجه داده و آیت الله خامنه ای تا اندازه ای عقب نشینی کرده است.

7- اما اگر اوضاع در سویۀ منفی پیش برود نیز شرایط با کمی سختی و حوادث غیر قابل پیش بینی بنفع ایران خواهد بود. به این ترتیب که اگر توافق هسته ای بسرانجام نرسد دولت روحانی نخواهد توانست به خدمت ادامه بدهد و به احتمال زیاد اولین دولت جمهوری اسلامی خواهد بود که با استعفای اکثریت دولت و خود روحانی سقوط خواهد کرد. که در این صورت نیز جمهوری اسلامی متضرر خواهد شد و امید به تغییرات رادیکال از دل این بی ثباتی جدید تحولخواهان را بیشتر هم راضی خواهد کرد. در همان فرمول "مرگ یکبار/ شیون هم یکبار". یا...هو

قبل از تحریر: این آخرین نوشته را بجای تبریک سال نو هم قبول کنید و انشاء الله سال 93 سال خوبی برای همه مان و ایرانیان هموطن باشد. و متأسفم که بدلیل خشک شدن بزاق ادبم در شوره زار سیاست قادر به تولید متن تبریک در خور شما عزیزان دوست و همراه نیستم. لذا کامنت دختر خوبم مستانه را که بهترین زیبایی های مهم انسانی را تصویر کرده بسادگی؛ در اینجا نمایش می دهم از جانب خودم بشما:

امسالت را با تکه های شکسته سال قبل شروع نکن...
امسال سال دیگری است امسال را پر از حس خوب کن
حس خوب یعنی کودک ماندن حس خوب یعنی تکرار روز تولد!
حس خوب یعنی گول نزدن وجدان.. حس خوب یعنی بخشیدن دیگران
حس خوب یعنی برداشتن بار پیر زن
همسایه 
حس خوب یعنی ایستادن روی ترازوی پیر مرد..
حس خوب یعنی نوازش دستان مادر... حس خوب یعنی عاشق بودن

و هر روز و هر ساعت و هرلحظه باور داشته باش که شاید فردایی نباشد.

پس حست را خوب کن همین امروز...همین امروز


۲۲ نظر:

ناشناس گفت...

تیمسار عزیز، فرا رسیدن عید نوروز را به شما، خانواده محترم، به خوانندگان سایت وزین دلقک و به تمام ایرانیان داخل کشور و ساکن هر گوشه دنیا خجسته با‌د میگویم. بایرامیز موبارک


قره داغلی

حسین 60 گفت...

تیمسار عزیز سال نو بر شما و دوستان همراه مبارک. امیدوارم سال 93 پایانی باشد بر سالهای نحس گذشته

ناشناس گفت...

دوست عزیزم،
من هم به نوبه ی خودم سال نو را به شما و فرزندانتون تبریک میگم و امیدوارم سال 93 برای همه ی ما سال به مراتب بهتری نسبت به سال 92 باشه
عیدت مبارک
........
و بعد از تبریکات....این خبر اسباب نگرانی منو فراهم کردhttp://www.bbc.co.uk/persian/iran/2014/03/140319_l51_ukraine_iran_russia_nuc.shtml
متاسفانه روسها با وقاحت تمام نیات پلیدشون رو علنا کلید زدن...
امیدوارم مسئولین عقلانیت به خرج بدن و از این موقعیت برای هر چه سریعتر رسیدن به تفاهم استفاده کنند و نه اینکه به چاه مذلت و کبری بیافتند که روسیه برای ما کنده.....
...
دوستت دارم
الی المهرج الایرانی

ناشناس گفت...

سلام دلقک عزیز,

امیدوارم سال جدید برای شما و همه ی کسانی که برای حاکم کردن مردم ایران بر سرنوشت خود مبارزه میکنند سالی پر از خبر های خوب باشد.

نوروزت شاد
شهریار

شهروند گفت...

سلام دلقك عزيز
پيشاپيش براي جنابعالي و خانواده محترمتان سالي سرشار از شادي و بهروزي را آرزو ميكنم و سال نو را به شما و تمامي دوستان و خوانندگان عزيز تبريك عرض ميكنم
جناب دلقك گرامي چند روز پيش در جواب كامنتي فرموديد كه ما بايد با آخوندهاي بميان گرويده ائتلاف مقطعي و مصلحتي كنيم ، در حاليكه عمده مشكل ما با آخوندها اينست كه اين صنف از صنوف بازاري هم منفعت طلب تر است ، به خاطر منافعش هر روز به يك شكل در مي آيند ! بر اساس منافع و موقعيت خود حرف ميزنند و عمل مي كنند
اگر ما به اين سي و پنج سال گذشته نگاه كنيم ، از آخوند انقلابي داريم تا آخوند ديپلمات و آخوند در نقش اپوزيسيون !
هر جا كه منافع يك آخوند به خطر مي افتد يا قرار است به منافعي برسد ، مثل دوستان روسشان كه از كارت ايران در مقابل غرب استفاده مي كنند ، اينها هم از كارت مردم براي رسيدن به مقصود خويش استفاده مي كنند
اساسا مشكل اصلي براي مبارزه با حكومت جمهوري اسلامي ، همين بي اصول بودن شخصيت آخوندهاست ، در آن واحد مي توانند دو حرف متناقض و دو رفتار متناقض را انجام بدهند
مشكل دوم شخصيت آخوندها پررويي آنهاست ، فكر نمي كنم خداوند موجودي به پررويي اين جماعت خلق كرده باشد
هر چند كه شما با تجربه و دانشي كه داريد مطمئنا بهتر از حقير اين جماعت را ميشناسيد، آخوند متحجر و ميانه رو هردو به دنبال منافع صنفي و شخصي خويش است و دستاويز هردو گروه هم فقه است كه در حوزه خوانده اند و با استفاده از همين اصول فقهي حتي قرآن را هم
تفسير به رأي ميكنند در جهت منافع خويش
ائتلاف مقطعي و مصلحتي با آخوندهاي ميانه رو هم ريسك خيلي بزرگيست و اساسا مردمان ايران زمين مثل كودكي كه تازه راه رفتن را بدون كمك پدر و مادر امتحان ميكند و دائما زمين ميخورد تا راه رفتن بدون نيروي كمكي را بياموزد ، اگر به تعبير جنابعالي قرار است مثل قطرات آب ، پيگير و مستمر بر صخره ها فرود آئيم ، در اين راه نو و حركت جديد سهمي به آخوندهاي غير قابل اعتماد ندهيم و از خير اين خندق كه معلوم نيست در پايان يا ادامه راه تبديل به چاه نشود ! بگذريم
چطور ميشود به جماعتي كه به خاطر مصلحت نظام ، اصول فقهي خود را زير پا ميگذارند ( ولي در عين حال ، حاضر به اعتراف نيستند كه قوانين فقهي ، ظرفيت اداره جامعه در دنياي مدرن را ندارد ) اعتماد كرد ؟
پاينده باشيد

Dalghak.Irani گفت...

شهروند
درهمانجا و همان کامنت آخرش نوشته ام که اگر هم مانع آخوندهای - ظاهراً - اصلاح طلب و عرفی تر را بسان خندقی در راه مبارزه با جمهوری اسلامی بدانیم - کم نیستند مثل شما که چنین تصوری دارند و من هم مخالف قطعی آن نیستم - اما برای همین عبور هم چاره ای و انتخابی جز ائتلاف با همین بوقلمون صفت های مورد اشارۀ شما نداریم. من از بایدی اگر حرف زده ام بیشتر از یک باید "اجباری و از سر ناچاری" است و نه از یک باید انتخابی و از روی سادگی و شکم سیری. عیدت مبارک. یا...هو

تبریزی گفت...

سلام وتبریک سال نو برشما وتمام خوانندگان این سایت
دلقک جان لحظات زیبای را در این سایت با هم داشتیم البته لحظات بد هم دیدیم ولی در کل سیرک یعنی این یکی از بهترین بازیگرانت را از دستدادی(استامحمود) ولی سیع حسن کلید ساز وظریف عزیز جای ان یبس های از خدابیخبر را گرفتن تو طرف قالیباف را گرفتی به رسم نظامی گری وما که سرهنگ نبودیم امدیم بغل یک فرد امنیتی!
اخر سال را هم این روسیه شاخکهایش را دراز کرد وکریمه زیبا را که زمانی بهترین قشلاق قوم روس بود را مال خود کرد نمیدانم برق اش را از کجا تامین خواهد کرد چون این منطقه در دل اکراین زیبا میباشد .
این هواپیما را هم حتی طالع بینان وجادوگران نیز پیدا نمیکنند یادجک اقای منتظری افتادم که از ایشان پرسیده بودن این هواپیما ها را چطور میدوزدند واو گفته بود اول میزارند بره هوا اندازه قوطی کبریت که شد میزارند تو جیب فکر کنم با دامنه 6یا7 ساعت پروازی که این هواپیما بعد از سقوط به سمت غرب طی کرده به راحتی میتواند به مرزهای ایران وحتی تبریز هم رسیده باشد !
تراختور ما هم که تنها امید ما است بد کار نکرده وبا دعای تو وسایر عزیزان توپ دوست به زودی کهکشانی میشود.
سال نو مبارک

گمگشته گفت...

سلام
با عرض تبریک سال جدید همچنین آرزوی سلامتی و شادی برای شما در سال نو
بعد از تبریک
لطفا کتاب و یا سایت های که ارزش مطالعه دارند رو معرفی بفرمایید مثل سایت آقای مردیها که خیلی پیشتر ها معرفی کرده بودید

ناشناس گفت...

دلقك عزيزم، عيد بر شما و خانواده عزيزت و همه تماشاگران سيرك مبارك باشد ، به اميد روزهاى بهتر .
ارادتمند ، افشين قديم.

مانی گفت...

شادباش نوروزی برای دلقک خستگی ناپذیر و خوش نویس و تمام خوانندگان گرامی !سال خوبی برای همه ایرانیان و ایران چون نورو زیبا و پایدار آرزو میکنم.

ناشناس گفت...

سلام تیمسار
پیشاپیش امید دارم سال 93سال خوبی از هر جهت باشه برای همه بخصوص ملت ایران بجز ناملتهایی مثل سرداران مفت خور سپاه و ...

تو یه بخش از نوشته هات عجیب باورمندم که پوتین استاد بازی برگ ایرانه. این وسط خیلی احتمالش زیاده که با ایران سر اکراین معام کنه با غرب.
سالم باشی
آرش

مستانه گفت...

بابت زحمات شبانه روزی تان در طول این یکسال در هشدار و آگاهی بخشی نقایص پیرامونی و تذکر راه های نرفته و خلق دنیایی سرشار از امید هر چند مجازی، از صمیم قلبم از شما تشکر میکنم و عید و نوروز باستانی رو به شما و خانواده عزیزتون تبریک میگم. با آرزوی طول عمر و شادی برای پدرم..عزیزترینم.
لحظه تحویل سال حتما به یادتون خواهم بود با عشق....
دوستتون دارم بی انتها و بی زوال....

مستانه گفت...

و همچنین به تمامی دوستان عزیز این سیرک و خانوداه دوسداشتنی سیرک هم تبریک میگم و آرزوی بهترین روزها و ساعات رو دارم برای همگان....
سال نو بر همگان خوش
برصاحبان زر و زور و تزویر....نــــــــــــــــــــــــه

:-)

آرسین گفت...

تیمسار، عیدت مبارک
تشکر از اینکه سعی کردی آخرین پست سال رو با خوشی تمام کنی، اما واقعیت این است که روسیه با بازی با کارت ایران و تحریک دوباره خامنه ای توافق هسته ای را بازهم سخت تر خواهد کرد حتی به بهای خرابی دولت و دریوزگی ملت؛ که اگر در بیابان سیاست ایران لنگه کفشی بود، بجای استفاده روسیه از ایران، در نبود روسیه در بازار انرژی اروپا، او نمدی به کلاه ایران می بافت و بعد از قرن ها ایران از -حماقت/ بخوان جاه طلبی-روسیه استفاده می کرد و...

بگذریم،
عید است و دیدار بزرگترها واجب و رفع کدورت لازم، امیدوارم اگر رنجشی باقی مانده باشد رفع شود و سال نکویی را آغاز کنیم.
همیشه پیروز باشید،
آرسین

دوره گرد گفت...

سلام بر تیسمار عزیز

عید نوروز را خدمت شما و خانواده این سیرک تبریک می گویم... ممنون از زحماتی که امسال کشیدی با تمام دشواری ها... امیدوارم شرایط بهتر شود، آنقدر که بیایی ایران و با هم سال دیگر اینجا سیرک را راه بیندازیم واقعی و به رهبری خودت! ما را هم اگر قابل دانستی بیاییم پشتکی بزنیم و روی طنابی راه برویم!

ناشناس گفت...

جناب تیمسار ؛ سال نو بر شما و همه هموطنان عزیز مبارک باد

ناشناس گفت...

تیسمار گرامی و دوستان ناشناخته ام !
سلام و عرض تبریک،

روزگاری خوش ، فرجامی نیک و رهایی از نکبت این تاری شب ، برای یکایک دوستان و خانواده محترم آرزومندم .

سه یا چهار سال پیش پای کیبورد و رو به مانیتور و چشم در چشم تیمسار ، عهد بستم که پند این پیر خجسته را
همیشه روزگار به گوش جان بیاویزم و عمل کنم و تاکنون نیز علیرغم بی مهری روزگار نامراد ، ستمی که بر مردم سرزمینم میرود هر چند که خود هم کم تقصیر نیستند و از دست دادن پدری که گوشه دلم بود ، بر همان عهد بوده ام .

چشم تیمسار عزیز!
تا جایی که توان دارم سعی میکنم شادی بیافرینم در این غمستان بی همستان .
باشد که رستگار شویم .

نادرناشناس گفت...

یک سال تمام مهمان سیرک شما بودم. سال نو بر شما, خانواده، تمام خوانندگان سیرک و همینطور سردار قالیباف مبارک
م.پ.

ناشناس گفت...

امسال سال " اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملي و مديريت جهادي" است!
من آن را اينطور ميخوانم:" اگر روحاني اقتصاد را تكان ندهد و در فرهنگ مطابق ميل ما (خامنه اي) عمل نكند، با عزم مردم (خامنه اي) دولت روحاني سقوط ميكند و دولت مديريت جهادي (قاليباف) بر سر كار مي آيد!
دلقك گرامي، سال نو و پيشاپيش دولت مديريت جهادي مبارك باشد!

غریب آشنا گفت...

سلام بر دلقک و دوستان در سیرک، سال نو را با همه شما تبریک می‌گویم . فکر می‌کنم که روسیه در یک معامله تحمیلی زیرمیزی ، سوریه ( تو بگو ایران را هم ) را با کریمه یر به یر زد و البته پوتین خیلی‌ باهوش بود که کریمه هم گیرش آمد والّا روسیه عدد خیلی‌ بزرگی‌ نیست که بخواهد جلو غرب بایستد.بقیه این داستانهای تحریم روسیه و بگیر و ببندها هم دو هدف را بیشتر دنبال نمیکنند اوّل اینکه پوتین بفهمد عدد خیلی‌ درشتی نیست و هر وقت بخواهند میتوانند ناک دانش کنند ، دوم برای افکار عمومی‌ جهان است که ببینند در قرن ۲۱ نمیتوان خاک کشوری را براحتی به خاک خود ضمیمه کرد و آب هم از آب تکان نخورد.

ناشناس گفت...

دوست عزیز سال نو و عید نوروز را به شما عزیز دور از میهن تبریک عرض می کنم. با امید به روزگار بهتر برای ما که هر سال به امید فردای بهتر چه در داخل و چه دور از میهن روزگار سپری می کنیم. به امید آزادی همه عزیزان دربند.

پسر حاجی گفت...

دلقک گرامی‌ نوروزت پیروز باد.
با دیدن این عکس و خواندن توضیح آن در دویچوله به یاد تو افتادم و به نظرم سوژهٔ مناسبی برایت باشد.
وقتی‌ این عکس را در کنار ۳۰ سال سانسور ساز و مبارزه با موسیقی‌ و فرمان ولی‌ امر مسلمین جهان برای تخریب فرهنگ قرار میدهم دلم برای آقا می‌سوزد که سالها ساز را از دیدگان ایرانیان مخفی‌ کرد اما هم اکنون هنرمندان به خیابانها آمده‌اند و ابزار و هنر خود را بی‌ واسطه‌ در مقابل دیدگان مردم قرار میدهند. حسّ خوبی‌ برایم داشت خواستم با تو شریکش شوم :

http://www.dw.de/image/0,,17511017_303,00.jpg

"رونق موسیقی در خیابان‌های تهران
در بیشتر نقاط دنیا موسیقی خیابانی رونق بسیار دارد. حال این پدیده بیش از پیش در ایران هم جا افتاده است و کم نیست جوانانی که سازهای خود را برمی‌دارند و در کوچه و خیابان ساز می‌زنند. پیشتر سازهایی که در خیابان‌های ایران دیده می‌شد را سازهای سنتی ایرانی تشکیل می‌داد اما حالا بسیاری از این سازها که پیش از این تنها در زیرزمین‌ها بودند و با نام موسیقی زیرزمینی خوانده می‌شدند، سر از خیابان‌ها درآورده‌اند."

http://www.dw.de/%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%B4%DA%A9-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%AA%D8%B4%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86/g-17507738