۱۳۹۰ اسفند ۳, چهارشنبه

جنگ مصباح و مهدوی کنی و گسترش تفرقه در چماقداران! و التماس حسین شریعتمداری

Woman Holding a Balance


 تدارک آخرین مهمات جنگ کبیر امروز هم ادامه داشت. هرچند که درنگاه ساده به میدان نبرد اصولگرایان غرشی خفیف هم پیدا نبود و همه مشغول جمع آوری مهمات نهایی بودند برای پس فردا که جنگ رسمیت خواهد یافت و حمله های مرگبار شروع خواهد شد؛ اما در نگاه نازک بین صحنه خیلی هم خالی نبود از زد و خوردهای اساسی. نگاهی دارم به مهمترین صحنه های نبرد امروز:

1- جبهۀ مصباح یزدی با انتشار دومین بولتن خود بر علیه جبهۀ مهدوی کنی؛ دوباره مستقیماً مهدوی کنی را نشانه رفته  و هتاکی و لیچار را از حد گذرانده است. این را از واکنش وسیع و تند جبهۀ متحد مهدوی کنی می توان بیقین رسید. زیرا که هم خود مهدوی کنی بشدت ناراحت شده و عکس العمل نشان داده در قالب دفاع از روحانیت و نصیحت بوحدت؛ و هم معاون سیاسی جامعۀ روحانیت مبارزآخوند نواب و هم عضو مجلس خبرگان آخوند کازرونی. اما این تنها واکنش جبهۀ متحد نبوده است به جبهۀ قاتل حسینیان؛ بلکه آنان از حکم قطعی شدۀ 8 ماه زندان و 50 ضربه شلاق برای "سعید تاجیک" رونمایی کرده اند بجرم اهانت بدختر هاشمی رفسنجانی. با این پیام آشکار به خامنه ای که:

"اگر جلو مریدان اراذل و اوباشت در جبهۀ مصباح را نگیری و ما همینطور عقب رانده شویم مستمر؛ بترس از آن روزی که اینقدر عفب برویم که بیفتیم توی دامن هاشمی رفسنجانی و از او استمداد کنیم برای زدن پایه های رهبری هم اینک هم باندازۀ کافی نامشروع و غیرقانون اساسی ات که باید خود بخود عزل باشی از جهت نداشتن عدالت و تدبیر؛ و تو (خامنه ای) خیلی خوب می دانی که براحتی حذف ما رقیب هاشمی نخواهی شد با آن عقبۀ نخبگانی".

2- در سوی سوم اما گماشتۀ رسانه ای خامنه ای حسین شریعتمداری بوده که وارد معرکه شده است، و سرمقالۀ امروز کیهان را اختصاص داده به این دعوای اساسی از منظر میانجیگری. چیزی که در وحلۀ اول مهم است در مورد مقالۀ شریعتمداری؛ این است که او بعد از یکسال و نیم که هیچگاه دو سرمقالۀ کیهان در سه روز متوالی را خودش ننوشته این بار احساس خطر بزرگ کرده و عهد شکسته و در حالیکه مقالۀ روز یکشنبۀ کیهان را هم خودش نوشته بود با همین مضمون با تیتر "سرگردنه کشتی نگیرید" امروز هم با تیتر "تا چه قبول افتد و...!؟" سرمقاله نوشته و در آنجا با هزم و احتیاط و تواضع ساختگی مسنتقیماً مصباح و مهدوی را مقصر دانسته و از آنان خواسته است که دهانه بزنند به همفکران شان و دو لیست را یک لیست بکنند. اما آنچه که در سرمقاله های شریعتمداری مهم است و خوش آیند؛ اطلاعات ترساننده ایست که او دارد از بدنۀ چماقداران جناح راست؛ و طی نوشته اش بصراحت اعتراف می کند که این رویارویی مهدوی و مصباح؛ حزب اللهی های چماقدار را منفعل کرده است و چه بسا دیگر آمادۀ فرمانبرداری نباشند روز واقعه.

3- شریعتمداری صراحتاً اعتراف می کند که منظورش از بدنۀ حزب اللهی رأی دهندگان میلیونی! توده ها نیست او می گوید منظورش آن حلقۀ اصلی اتصال جناح راست به مردم است. همان هایی که باید صحنه ها را برای اصولگرایان مدیریت و مهندسی بکنند. شریعتمداری آدرس های دقیق هم می دهد و می گوید منظورش از ترک خوردن وحدت حزب اللهی ها همان چماقدارانی هستند که فتنۀ 88 را از کف خیابان ها جمع کردند و آن عاشورای خونین را مدیریت کردند و نهایتاً با مهندسی تظاهرات 9 دی خیال آقا و الیگارشی راست را آسوده ساختند. برادر حسین می گوید این عناصر هستند که مسئله دار شده اند و تکه پاره و نمی دانند باید از چه کسی حمایت کنند و چه کسی را از صحنه بروبند و چرا؟

4- البته که جای کمترین نگرانی نیست و کسی پیشنهاد شریعتمداری را جدی نخواهد گرفت. زیرا روز روزش که لیست ها بسته نشده بود و پوسترها چاپ نشده بود و مواد تبلیغی کامل نشده بود این دو جبهه نتوانستند بوحدت برسند؛ و بعد از انتشار لیست هم کسی حاضر به تمکین نشد. نمونه اش لیست های غفوری فرد و محسن رضایی و شهاب الدین صدر و علی مطهری و ... که فهرست های جداگانه دادند و وارد کارزار شدند. آنوقت چطور می شود یکهفته مانده به روز رأی گیری سی نفر مدعی از دو لیست را حذف کنند و حذف شده ها هم تمکین کنند و باقی ماجرا! لذا توصیۀ التماسی شریعتمداری کمترین امکان توجه دو آخوند بلند پایه را ندارد و بتبع این سونامی، ترکاندن بسیجی ها و چماقداران حزب اللهی ادامه خواهد یافت. و نه تنها تا قبل از انتخابات که مهمتر بعد از انتخابات است که شدید تر بجان همدیگر خواهند افتاد و تنور پختن نان ملت (کناررفتن خامنه ای) را گرم و داغ خواهند نمود انشاءالله. و یک یاد آوری برای برادر حسین که گویا با همۀ تخصص های همگانی که دارد در تخصص آخوند شناسی تک ماده قبول شده است. زیرا به این نکتۀ بدیهی اشراف نداشته است که شترها کینۀ معروف خودشان را از کینۀ آخوند های ارشد نسبت بهم گرته برداری کرده اند. یا...هو

۲ نظر:

ناشناس گفت...

سلام
چند روز پیش خبر از 67 جبهه ی مختلف اصولگرایی داده بودی.اگر مقدور است لینک مطلب را به اشتراک بگذار.
پیشاپیش ممنون
ممنون
ناکجا

Dalghak.Irani گفت...

سلام
و آن فقط دو تا رقم بود و ادعای شریعتمداری و الا لیست و اسم جبهه ها نبود فکر می کنم توی همان روزنامۀ یکشنبه بود که لینک سرمقاله اش را در همین پست گذاشته ام. اما اگر خیلی لازم بود و پیدا نکردی مجدداً بگو تا خودم بروم و لینک دقیقش را بگذارم. یا...هو