۱۳۹۰ بهمن ۲۹, شنبه

عاشورائیان خامنه ای در تایلند. برادر حسین سرت سلامت: بیاد رضاشاه کبیر!


ازچپ براست: صادق زاده، خزائی و مرادی.


نزدیک سوم اسفند هستیم و پر بی ربط نیست که وقایع روز مرا پرتاب کرد به تاریخ تا سر از شرافت یک پادشاه یگانه - گیرم دیکتاتور با انصاف بزمانه اش - در بیاورم بنام رضاشاه کبیر؛ و با بازخوانی تاریخ؛ نقبی بزنم به مقایسۀ رفتارش با خباثت یک ولی فقیه - قطعاً دیکتاتور با انصاف بزمانه اش - تا مشخص شود که کدام رفتارهای حاکمان است که آنان را به "فوکوس" قضاوت تاریخ می سپارد در خدمت یا خیانت.

1- رضا شاه که یک سرباز میهن پرست مستقل از همۀ قدرت های مؤثر جهان آنروز بود. او در نظاره بر پیشروی وحشتناک ماشین جنگی هیتلر در جریان جنگ جهانی دوم؛ و احتمالاً بر اثر کمی هم کشش نژاد آریای مشترک بین ایران و آلمان و البته عاشق سخت کوشی و غرور آلمانی و دانش فناوری روز آلمان در توان کمک به ساختن ایران مدرن و ...و هنگامی که همۀ دنیای مؤثر و کشورهای مهم ناچار از تعریف خود در یکی از جبهه های "متفقین و متحدین" بودند به اردوگاه پیروز تا بیش از نیمه راه جنگ (متحدین) تمایل پیدا کرد و شروع کرد ایران ویران و قرون عهد عتیق را ساختن. جنگ دوم اما وقتی در آستانۀ پیروزی بزرگ هیتلر به جبهۀ شرق رسید ورق برگشت و هیتلر در اتحاد جماهیر شوروی زمینگیر شد و طلایه های شکست قطعی متحدین برهبری هیتلر نمایان شد. در اینجا بود که چرچیل و آیزنهاور تصمیم گرفتند از راه ایران بکمک استالین بروند. رضا شاه دوراه بیشتر پیش رو نداشت یا بایستد و با ارتشی که هنوز هم نمی شد به آن یک سازمان نظامی مدرن گفت با ماشین جنگی متفقین بجنگد و با ایجاد تأخیری چند روزه - حداکثر توان - هم خودش و هم ایران را از هستی - که با مشقت و تازه در حال ساختن بود -ساقط کند. و دومین راه این بود که خودش را عزل و مقامش را ترک و ایران را تسلیم متفقین بکند تا هم دست آورد هایش برای وطنش ویران نشود، و هم ایران پل پیروزی متفقین شود. و نه تنها اشغال دایمی نشود بلکه پاداش هم بگیرد. رضا شاه راه دوم را انتخاب کرد و ننگ تاریخ نویسی توده ای ها را بجان خرید که او را پادشاه فراری و ترسو نامگذاری کنند؛ ولی کشورش را و ایرانش را و عشقش را ویرانه ندید و راضی بود و آسوده مرد. با درود به شرفش!

2- امروز اما سلطانی دیگر بر سرزمین ایران حاکم است که تنها قرابتش با رضا شاه در طول سلطنت 23  سالۀ ولایتش است در مقابل بیست سال کل زمامداری نخست وزیری و پادشاهی رضا شاه. و در بقیۀ معبارها هر چه پادشاه اولی ساخته؛ سلطان فقیه دومی خراب کرده. و بهر تقدیر باز هم ایران رو در روی جبهۀ متفقین (جهان غرب امروز بعلاوۀ همۀ منطقۀ خاورمیانه و اعراب) قرار گرفته است. آنچه که مسلم و بدیهی است این است که نسبت ضعف جنگی ایران در مقابل متفقین جنگ جهانی دوم به همین ضعف ایران جمهوری اسلامی در برابر ماشین جنگی امریکا و غرب در حال حاضر؛ اگر کمتر نبوده باشد بیشتر هم نبوده است، با توجه به داشته های طرفین از ابزار و دانش و تکنولوژی روز. و سلطان خامنه ای مستقل (بخوان منزوی مطلق) نه تنها خودش را عزل نمی کند که نه جنگی اتفاق بیفتد و نه اشغالی حتی یکساعته - و چه می گویم کرور کرور پاداشهای مختلف بگیرد از جهان برای سعادت ملت ایران - بلکه دارد همۀ استعداد و توان و مالیخولیایش را هم بکار می گیرد که اگر هم احتمال شخم زدن ایران وکشته شدن ایرانیان توسط ناوها و هواپیماها و موشک های غرب 90 در صد است آنرا هم به صد درصد قطعی حمله به ایران ارتقاء دهد و هم در وقوع زمانی اش حد اکثر تسریع را بعمل آورد.

3- بارها بشما گفته ام و بضرس قاطع تکرار می کنم که از سال 65 خورشیدی که آخرین گردان های فله ای بسیجیان مؤمن یا محتاج جان بر کف توسط سپاهیان پاسدار مؤمن و پاکباز و بی تجربه و نظام نیافته بروی میدان های مین فرستاده شدند؛ دیگر نه در ارتش و نه در سپاه و نه در هیچ سازمان نظامی و غیرنظامی جمهوری اسلامی کمترین اعتقادی به جنگ و مقاومت و عشق و میهن پرستی و جماعت "عند ربهم یرزقون" تحت فرماندهی آخوندهای شلخته و باری بهرجهت ذاتی نمانده است؛ که تازه اگر مانده بود هم نمی توانست در معادلۀ اختلاف قوای کیفی و دانشی دو طرف مخاصمه (جمهوری اسلامی و غرب) نصیبی جز شکست ببرد؛ خامنه ای در نماز جمعه رجز می خواند که یکی از بزرگترین دست آوردهای جمهوری اسلامی این است که وقتی احمدی روشن ترور و شهید شد صدها جوان اعلام آمادگی کردند که رشته شان را تغییر بدهند به دانش  هسته ای تا جان برکف بایستند در مقابل بمب های مغناطیسی دقیق موساد اسرائیل. . آنرا می فروشد به نان و فقر و حقارت ملت بالقوه ثروتمند طبیعی.

4- امروز که مجلس عیش و عشرت تروریست های اعزامی خامنه ای به تایلند را دیدم؛ من هم خجالت کشیدم بعنوان یک ایرانی - بویژه با سابقۀ سربازی - که اگر خامنه ای همۀ آن داوطلبان جان برکفی را که نشان می داد هم دروغ آشکار گفته بود در رجزخوانی؛ که گفته بود. بازهم چهارتا ایرانی باید پیدا می شدند برای یک مأموریت جنگی فوق سری در سرزمین معروف به اروتیسم آسیایی. درست است که سفارش کنندۀ ابتدایی "ماشین ترور را راه بیاندازیم" بنام نامی حسین شریعتمداری هم عرق شرم ریخته در روزنامه اش در انکار این برادران حزب اللهی! ولی از حق نباید گذشت که این بلاهت فقط از رقابت نوکری حیدر مصلحی و سردار سلیمانی بر می آمد که در سبقت از همدیگر جهت اول شدن در ترور اسرائیلی و لبخند کثیف "حضرت ماه" سه تا جوان عیاش و خوش باش را اجیر بکنند و بدون آموزش و فوت و فن اولیۀ مأموریت "اول بکش. بعد برای عادی سازی بعیش و نوش و عرق خوری برو و خانم بازی" به سخت ترین و سری ترین و کثیف ترین پروژۀ انتقام گمارده اند. حتی اینقدر عجله کرده اند در "من اول بشوم در ترور" این دو احمق اطلاعاتی که نکرده اند حداقل یک سرپرست متخصص حزب اللهی - از همان دکتر بازجویان بند سپاه اوین - همراه آنان بفرستند به سرزمین سکس و گردشگری لذت!

5- حالا دیگر خامنه ای هم آبرو را باخته است و هم جنگ را نزدیک کرده و هم دنیا را به چالش گرفته و بدتر ایدئولوژی را و دین را و ایمان را و الله را و حزب اللهی را و دیکتاتوری را بسخره ارزان کرده و فروخته. برای من که مخالف خامنه ای و حاکمیتش هستم البته می تواند خبر خوبی باشد این سرعت دیکتاتور در سرازیری؛ اما بالاخره من هم ایرانی هستم و جهان واژۀ نکبت جمهوری اسلامی را با نام معزز و کوتاه و زیبای ایران تلفظ می کند. و چگونه باید هضم کنم چنین تحقیری را که بگویند: "این بود ماحصل آن همه رجزخوانی"! لذا ضمن ابراز همدردی عمیق و تسلیت با و به حسین شریعتمداری؛ عرض می کنم که بازهم گلی بجمال غیرت تو که نتوانسته ای این همه بی تدبیری را تاب بیاوری و زده ای زیر میزی که خودت سفارش چیدنش را داده بودی. چاره ای نیست من هم در لندن هرکس می پرسد این چه افتضاحی بود؛ می گویم به استناد دقیق کارفرمای تروریسم ایرانی برادر عزیزم حسین شریعتمداری نماینده و سخنگوی بلافصل آیت الله خامنه ای کار کار موساد و اسرائیل بود. و الا بچه های ما دیگر از آن هندی مزدور کمتر نبودند که اول بفکر مأموریت کشتارشان باشند و مزدی که ما دادیم در دهلی و حداقل یک انفجار بیهوده ای تولید کنند وآنگاه جشن بگیرند با سکس ورکرهای تایلندی! و سیر نمی شوم از این تعزیت ِ بور؛ و می گویم سرت بسلامت حسین جان! وعدۀ ما در عاشورای بعدی! یا...هو

۷ نظر:

ناشناس گفت...

من تایلند بوده ام . مردمی بسیار خوب و مهربان دارد. حتی یک خلبان کانادایی می شناسم که حالا که بازنشسته شدهبجای اقامت در کانادا, یک خانه در تایلند خریده و با حقوق بازنشستگی زندگی می کند. گفتم که بدانید در یک سرزمین بهشتی این اتفاق افتاده . بعنوان یک ایرانی از این اقدام شرم آور این سه جوان ناپخته بسیار پیش تایلندی ها شرمسارم. این 3 تا اینقدر دست و پا چلفتی بودند که حتی مواد منفجره خود را مدیریت نکردند. یکی که در همان ابتدا منفجر شد و بعدی هم که تو شلوار یکیشان سر خورده و تا آمده با عجله شلوار را از پایش در بیاورد شلوار لی او و دو پای نازنینش رفته هوا! شلوارش به شاخه های درختان آویزان شده بود!بنظرم درس تاریخ است که که با زبان بی زبانی می گوید خشتک آقایان روی سرشان کشیده شده است! تاریخ زبان ندارد! دیگر اینکه از کاربرد کلمه روسپی خودداری فرمایید دختران تایلندی بقول ژاپنی ها دلداری دهنده هستند و یا به تعبیر دیگر سکس ورکر. آنها یکی از مهربانترین دختران روی کره زمین هستند.

بهروز گفت...

دلقک باز هم سلام ، امشب خیلی سر کیف هستم از بابت مهمانی یکی از دوستان در منطقه Pontoise در شمال پاریس که جایت خالی خیلی خوش گذشت ، با این چیزهایی که اخیرا میبینیم باید گفت که این حباب قدرت که آقایان ادعایش را دارند نازک تر از انی است که فکر می کردم ، افتضاح اخیر در تایلند خیلی گران تمام خواهد شد برای آبروی ما ملت اگر واقعا به اثبات برسد ، یعنی تو فکر میکنی آدم باید چقدر ابله باشد که همچین گندی بزند که این کشور را مضحکه دنیا کند . با این وصف من فکر می کنم این گنده گوزی ها که آقایان دارند فقط مصرف داخلی دارد و ما ملت هم بلانسبت آنقدر کم فهم و منفعل هستیم که هر چرندی که از صدا سیما پخش شود میشود برایمان سند که ما فلانیم و بهمان ...شاید هم دستهایی در داخل قصد دارند آبروی نداشته حکومت را بیشترآشکار کنند . این قضیه تایلند و اون قضیه ارباب سیار در امریکا اگر پاپوش نباشد ، به یقین میتوان گفت که از بزرگترین افتضاحات هویدا شده از یک حکومت است که ادعای همه چیزهای نداشته اش را دارد. توهمات زیاد بلاخره کار دست آدم میدهد روزی که صاحبان قدرت تصمیم بگیرند حلوای او را بخورند . فقط دعا کن مملکت خراب نشود . مرسی

nik گفت...

دیگه باورم شد اون قضیه ترور سفیر سعودی تو آمریکا هم دست پخت خود اینا بوده با این چلمن‌هایی‌ که به عنوان تروریست از خودشون در میکنند. عین اون جوک جهنم ایرانیها و جهنم خارجیها شد. این جمهوری اسلامی نفله ولی‌ مثل اینکه هفت تا جون داره. شاید هاشمی‌ خاتمی هم مثل همه ما نشسته‌اند به نظاره بلکه خامنه‌ای به زمین گرم بخوره و از هر اقدامی که به نجات اون منجر بشه خود داری میکنند. در ضمن خواننده همیشگی‌ نوشته‌های مفید و روشنگر جناب عالی‌ هستم ولی‌ گرفتاری نمیگذاره بیشتر وارد گپ و گفت تو کامنت‌ها بشوم. کاش بلاگ هم دکمه لایک داشت!

مهران گفت...

نظریه تئوری توطعه من این است که این انفجار های تایلند و تروریست های ایرانی، پولکی بودند و پول رو هم عربستان یا کسانی که نزدیک به عربستان دادند. تابلو منگلی است سناریو و فقط از این امنیتی های منگل وهابی بر می آید و البته عربستان از حمله نظامی اسرائیل به ایران بیشترین سود رو می بره

ناشناس گفت...

جناب دلقک سلام.
آقاجان نمی فههمم حضرتعالی که خود را یک تحلیلیگر امور سیاسی میدانید چرا لحظه ای تامل نکردید که این واقع بر خلاف آنچه شما باور کرده اید می تواند دست پخت اسرائیل و انگلیس باشد(و نه آمریکایی ها). نمی گویم حقیقت امر این است ولی شما به کدام دلیل محکم قاطعانه اینگونه اظهار نظر کرده اید....الان دیگر کاملا روشن شده که دولت انگلیس (بریتانیا) با کانونهای جنگ طلب همدست است و دولت اوباما نمی خواهد در دام آنها بیفتد. مصاحبه اخیر اوباما با شبکه ان بی سی خیلی روشن بود. بعد از این مصاحبه بود که بمب گذاریهای زنجیره ای در دهلی و تفلیس و بانکوک انجام شد. به عکس های منتشر شده توجه کنید بغیر از عکسی که عیاشی آقایان را نشان میدهد بقیه عکس خیلی روشن گویای آنستکه زیر نظر داشته اندشان.. من بعنوان خواننده پر و پا قرص وبلاگتان باورم نمیشود چنین ساده لوحان نظر داده باشید واقعاً آدم را به شک می اندازید.
موفق باشید عزیز

Dalghak.Irani گفت...

کسانی که اعتقاد به توطئه بودن این ترور ها از سوی غیرحکومت ایران دارند. دعا کنند و آرزو و خواهش که حد اقل حاکمان اینقدر عقل داشته باشند که وضعیت این ایرانیان دستگیر شده و با نام و نشان مشخص شده را از سجل احوال بگیرند و در ایکی ثانیه سابقه و لاحقه و شغل و بابا ننه و عضویت شان در گروهک ها و سایقه شان در عربستان و هرجای دیگر را در بیاورند و بعنوان اسناد قطعی منتشر و مرا هم از پاسخ به این لندنی های دولت فخیمه آزاد و رها کنند. این که دیگر تکلیف مالا یطاق نیست و هر دولتی هم براحتی می تواند موقعیت شهروندانش را مشخص کند. و نقض حقوق بشر هم نیست! هست؟ یا...هو

ناشناس گفت...

جهت تکمیل اعتقاد به توطئه این ویدئو نیز قابل تامل است:
https://www.youtube.com/watch?v=Pg0_B4cDa4w&feature=results_video&playnext=1&list=PLD8BC53E26568A4BE