۱۳۹۰ بهمن ۲۷, پنجشنبه

5 اعدامی اختلاس کلان دستخوش خامنه ای به شرکت کنندگان در انتخابات!

Portrait of an Unknown Woman

Portrait of an Unknown Woman


چنین باور دارم با اینکه کیفرخواست پروندۀ اختلاس 3 میلیارد دلاری در همان 40 روز پیش و در سررسید وعدۀ محسنی اژه ای نهایی و آماده شده بود؛ اما آیت الله خامنه ای اجازۀ برگزاری دادگاه و شروع محاکمه را نداد. زیرا که این پروژه را همانطور که چالش های هوادارنش در سطوح پایین قدرت برای انتخابات مجلس نهم سرانداخته بودند باید در همان مسیر و جهت بهترین زمان و بیشترین بهره برداری بنفع آرایش انتخاباتی ادامه می یافت. بنابراین شروع آن در اوایل دیماه یک فرصت سوزی ناشیانه بود. اینک که خامنه ای دستور داده است این دادگاه در 29 بهمن ماه شروع شود بنظرم یک کار هوشمندانه و علمی و فرصت شناسانه می باشد. این موضوع را با اشاره به برخی ویژگی های شکلی و محتوایی "شروع در بهترین زمان" بشما خواهم گفت:

الف- از جنبۀ شکلی:

1- روز 29 بهمن سالروز شورش های بسیار گستردۀ مردم تبریز در سال 1356 است که می توان از آن به نقطه عطف پیروزی ساز انقلاب اسلامی هم یاد کرد. و بنا بهمین خصلت در ادبیات انقلابیون مذهبی 29 بهمن یک "یوم الله" است.

2- روز 29 بهمن نزدیک ترین زمان به شروع تبلیغات رسمی و یک هفته ای مجاز نامزدهای انتخاباتی مجلس نهم از 3 اسفند ماه هم است.

3- تعیین یک بازۀ زمانی ده یازده روزه ( 29 بهمن تا 11 اسفند) برای در جریان بودن این دادگاه همزمان با اوج تبلیغات انتخاباتی از این نظر مهم است که دست خامنه ای را در کند و تند کردن فضا باز می گذارد که در بخش محتوا توضیح خواهم داد.

ب- از نگاه محتوایی:

مقدمه: این موضوع که جامعۀ امروز ایران در آستانۀ فروپاشی اجتماعی است مورد اجماع و اذعان همۀ متفکران و اندیشه ورزان برجستۀ حوزه های علوم انسانی است. و چون یکی از مشخصات چنین جامعه ای "یکپارچگی جامعه در بی رحمی و خشونت و قساوت حد اکثری است" لذا جامعۀ امروز ایران اعم از بخش سنتی یا مدرن آن جامعه ای بشدت خشن و انتقامی و متمایل به خونریزی و کشتار است. و چنین جامعه ای از هرنوع خشونت و انتقام و کشتار؛ بدون نیاز به داوری در مورد منشاء آن یا حق و ناحق و درست یا غلط بودن آن استقبال کرده و به هیجان می آید. جالب اینجاست که بخش های مدرن جامعۀ ایران هم اگر از بخش سنتی خشن تر و انتقامجوتر نباشد کمتر هم نیست. و طرفه اینکه یکی از دلایل بسیار "توصیه و ادعا و تبلیغ غیرعادی راجع به لزوم  پرهیز از خشونت در مقالات و گفتارهای مدرن های ایرانی هم نوعی "تلاش برای انکار واقعیت خشن پنهان خودشان" است. بحث در مورد علل و عوامل این جامعۀ سرتا پا خشن نه در حوصله و نه در صلاحیت علمی این مقاله است. البته که علت اصلی تعمد رژیم سیاسی برای بوجود آوردن چنین فضایی است. لذا من فقط به تبعات خواهم پرداخت تا مشخص شود که آیت الله خامنه ای با شناخت دقیق از جامعۀ رو به اضمحلالی که ساخته است و از برگزاری دادگاه اختلاس کلان در این بازۀ زمانی کدام انتظارات را دارد:

1- به هیجان واداشتن مردمان "همه منتقم" تحت شعار تبلیغاتی عدالت قضایی رژیم و مبارزه با فساد های برملا شده. و دانه درشت ها. محتمل با برخی اعترافات ساختگی از سوی متمهان ویژه که عوامل بیگانه هم در تشویق و ترغیب این فساد مالی عظیم دخالت داشته اند.

2- خامنه ای منتظر است که شروع دادگاه توده های هدف را قانع کند که رژیم ضد فساد و عادل است و عوامل فساد را هم شناسایی و هم سخت مجازات می کند.

3- خامنه ای بخودش ده روز فرصت داده تا با شروع دادگاه و نظر سنجی ها و گزارش های نوبه ای مستمر عوامل اطلاعاتی باز خورد این محاکمه در بین اقشار هدف را مورد مطالعه قرار داده و بتواند روند دادگاه را در طول ده روز کنترل و بسمت بهترین و بیشترین اثر در مردم با هدف مشارکت در انتخابات هدایت کند. به این معنای دقیق که:

الف- اگر شروع و ادامۀ رادیکال دادگاه تا مرحلۀ صدور و حتی اجرای چند حکم اعدام بازخورد مثبت گرفت؛ به دادگاه و قاضی پرونده دستور بدهد که  روند دادگاه را هم تسریع بکند و هم آنرا با بحث های رادیکال و شعاری در طول رسیدگی بسمت حداکثر خشونت - ظاهراً - قانونی مدیریت بکند. در این حالت پخش گستردۀ تلویزیونی دادگاه هم در دستور کار خواهد بود و برنامه های جانبی صدا و سیما در توجیه هرچه بیشتر انتقام و کشتن و ریشه کندن فساد و از این قبیل مفاهیم ِ"بوی خون" هم افزایش یافته و بکمک در خواهد آمد.

ب- اما اگر آن حدس غالب "الف" محقق نشود و اطلاعات جمع آوری شده از اقشار هدف نشان دهد که جامعه واکنش منفی و بی تفاوت و دلسرد دارد به این دادگاه؛ خامنه ای فرصت لازم را داشته باشد که فتیلۀ محاکمه را پایین بکشد تا یا آن را از پانل های تبلیغاتی حذف و در پنهان کش بدهند و یا در بدترین واکنش جامعه، با تمهیداتی مثل درخواست استمهال از سوی وکلای مدافع تسخیری متهمان؛ دادگاه را تعطیل و ادامۀ آن را به بعد از انتخابات موکول کند.

4- با توجه به شناختی که جامعۀ امروز ایران بدست می دهد و در مقدمۀ همین بخش اشاره شد بسیار زیاد محتمل است که جامعۀ هدف به این محاکمه واکنش مثبت نشان بدهد و نوعی هیجان انتقام و اعدام مفسدین و سرمایه داران؛ توده های بی تفاوت را فعال کند که در انتخابات - بویژه در شهرها - شرکت کنند. این وضعیت از آن جهت هم برای خامنه ای ایده آل خواهد بود که هیجان تولید شده از حس انتقام توده ها با تبلیغات انتخاباتی گروه های مختلف اصولگرایان گره بخورد تا صدای غالب تبلیعات نامزدهای مجلس بسمت گروه های هتاک و دشمن کام و بسیار تندرو هوادار خامنه ای نظیر جبهۀ پایداری سنگین شود و از شنیده شدن هرگونه صدای مستقل و عقلانی و میانه رو جلوگیری شود. زیرا که وقتی جامعه در انتظار کشتار و اعدام و خون است از جنبۀ روانی هم آمادگی بیشتری برای شنیدن صدای می کشم می کشم دارد تا مفاهیم لطیف و عقل مدار و مداراگر.

5- در ضمن همزمانی جریان دادگاه با تبلیغات انتخاباتی و در نتیجه امکان افکار سنجی و تفتیش عقاید قطعی و میدانی بوجود می آورد برای رژیم در برآوردنهایی سمت و سوی گروه ها و دستجات و اشخاص مختلف مثل جریان انحرافی و جبهۀ متحد و صدای ملت و جبهۀ بصیرت و جبهۀ ایستادگی و اصلاح طلبان خنثی و امثالهم؛  تا خامنه ای بتواند با دستور به قضا و قاضی پرونده جریان بحث ها و دفاعیه ها و ...روند کلی دادگاه را کنترل و به ضرر مغضوبین و بنفع محبوبین مدیریت کند. تا مغضوبین را متهم و محبوبین را پاک بنمایاند. 

6- نهایت آرزوی خامنه ای برای نتیجۀ این دادگاه ده روزه این است که بتواند حکم چند نفر از این متهمان مفسد فی الارض را در پنجشنبه 11 اسفند و یا بهتر روز جمعه همزمان با روز رأی گیری بمرحلۀ اجرای علنی بگذارد. او خامنه ای هم هدف افزایش مشارکت مردم در انتخابات قائل است برای این دادگاه و هم هدف برکشیدن قاتلان و متحجران وابسته بخودش از راه تقویت حس انتقام  ِ "شفابخش باور" توده ها! یا...هو

۱ نظر:

Dalghak.Irani گفت...

این دو کامنت را ازپست مشابه حذف شده منتقل کرده ام:

2 نظر
این پنجره را ببندید رفتن به فرم نظر

ناشناس بهروز گفت...

سلام دلقک ، من چنین می پندارم که دیگر این جور چاشنی ها برای مردم ایران جواب نمی دهد ، توده هایی که منظور توست از همین الان هم تصمیم گرفته اند برای انتخابات . من خودم الان نزدیک ۵ سال است که ایران نرفته ام ، ولی تماس دارم که چه خبر است ، آستانه حساسیت مردم خیلی بالا رفته توی اینجور مسائل ، هر چه توی جامعه تحملشان نسبت به یکدیگر کم شده ،در عوض نسبت به هر چیزی که به سیاست و مملکت مربوط باشد بی اعتنا شده اند . مردم دیگر خیلی از چیز ها را باور نمی کنند ، منجمله اینجور دادگاه های نمایشی را . تمام درد جامعه ما بی اعتمادی است و به حکومت بیشتر. به نتایج انتخابات کاری ندارم ، ولی حضورفیزیکی مردم همه را سورپریز خواهد کرد .این حضور ، اگر کم باشد که حکومت کمی سورپریز خواهد شد . ولی اگر زیاد باشد همه بی نهایت سورپریز خواهند شد : هم حکومت ،هم خود مردم ،هم تو، هم من . در آن صورت هم شاید بهتر باشد که همه چیز را فراموش کنیم و بنشینیم به امید روزی که شاید جنگ تغییری ایجاد کند ولی در ان صورت از مردمی که مثل باد نما هر لحظه به یک طرف باشند انتظاری نداشته باش برای دموکراسی و آزاد زندگی کردن وهنوز راه زیادی در پیش خواهد بود.
Merci beaucoup

۱۶ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۲:۲۳
حذف
ناشناس علی 39 گفت...

سلام دلقک,در این که خامنه ای سیاستمدار زیرکی است شکی نیست هر چند که اشتباهاتی هم تا بحال کرده که امروز این مقدار منفور شده ولی او را بر عکس اظهارات آرمانگرایانه اش یک عملگرا و نتیجه گرا میدانم لذا با تایید مطالبی که گفتی من هدفش را چند وجهی میدانم و یک نقشه حساب شده/بدین شرح که چنانچه آقای خامنه ای با این شعبده محاکمه به آن نتیجه ذلخواه خودشان در انتخابات نرسند بطور قطع تکلیفش با مردم معلوم میگردد لذا ایشان پس از آن در جهت عزل احمدی نژاد از این دادگاه استفاده خواهد کرد من معتقدم ایشان اساسا روحیاتش با گروگانگیری و فشار سیاسی خیلی سازگار است و این دادگاه و بحث سوال از رییس جمهور در مجلس را بالای سر احمدی نژاد نگه خواهد داشت که یک وجه قانونی به حذف احمدی نژاد بدهد .قطعا ایشان به این نتیجه رسیده که برای حذف احمدی نژاد ابتدا باید او را لجن مال کند تا آبرو برای او نماند و بعد با روشهای ظاهرا قانونی مختص خودش او را حذف کند اگر دقت کنید ایشان سر همه را با قانون میبرد ,شاید در این مورد این ابزار به همراه نمایش انتخابات کمی نشان از قانونمندی رهبر است بهر حال این پروژه اختلاس از لحظه شروع معلوم بود که آنقدر بزرگ طراحی شده که به سمت هر جریانی غش کند آن جریان را برای همیشه از صحنه خارج میکند.فقط یک شکی که دارم اینست که چگونه ایشان حاضر خواهد شد برکناری یک خائن توسط مجلس و عدلیه انجام شود و نه شخص خودش که حامی احمدی نژاد بوده؟؟شاید هم بخواهد با مظلوم نمایی همیشگی اش کمی خودزنی و شکست نفسی کند تا بلکه مردم خوش بین و مظلوم پرست ایران دوباره کمی به او اقبال کنند لذا باید دید که ایشان به نتیجه تعیین کننده در انتخابات میرسد یا خیر.

۱۶ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۵:۲۳
حذف