۱۳۸۹ آذر ۲, سه‌شنبه

ققنوس سبز ازخاکسترامید برمی خیزد!

After Rain
  • Dalghak.Irani
    خدا رحم کند بما. خوداین جوانان کامنت دهندۀ شیفته ودیگرهیچ؛ خودشان پیش تر وبیش تراز همه نیاز به آگاهی دارند! یا…هو
    0 Thumb up 0Thumb down ۱۳۸۹/۰۸/۲۹ ۹:۰۱ ب.ظ   پاسخ دادن

1- کامنت بالا را با نا امیدی همراه با شگفتی گذاشتم در سایت کلمه وبرای سخنان منتشر شده به بهانۀ آذرماه دانشجوی میرحسین موسوی. نا امیدی ام ازاین جهت بود که هم به رفتارهای مهندس موسوی معترض هستم وهم بجهت دومی که سیاست سایت مربوطه اش عدم تأیید نظرات انتقادی ولو درحدیک نق محترمانه بود تا اینجا. وطبیعی است که مهمان بروی خوش صاحب خانه است که جرأت ورود پیدا می کند. شگفتی ام اما از محتوای کامنت تک جمله ام پیداست: "خیل انبوهی از کامنت های موافق هواداران عاشق ومرید که مدت ها بود -بعدازآخرین بیانیۀ ازسری بیانیه های رسمی مهندس موسوی در قبل ازعاشورای پارسال- چنین یکپارچه، انبوه، حمایتگر وپرسوز وگدازندیده بودم.

2- درسویۀ دیگر ماجرا شگفتی ام تداوم یافت؛ زیرا که حرف های ازنظر من نه مهم ونه قابل اعتنای مهندس موسوی بیشتر از تعدادانگشتان دودست لینک خورده بود در سایت بالاترین وناباورانه اکثریت قریب به اتفاق لینک ها هم داغ شده بودند با امتیازات بالا. که این نیز نزدیک یک سال است که دیده نشده بود.

3- شگفتی بعدی ام را محتوای برخی کامنت های بسیارمحدود ومعدود ولی مهم وتعیین کنندۀ زیر مطلب سایت کلمه موجب شد ومربوط به این بود که دیدم جوانان مسلمان، مراجع دینی را خطاب مستقیم کرده اند وفتاوایی اجتماعی پرسیده اند که مثلاً امربمعروف حاکم مسلمان چگونه وباچه شرایطی قابل تحقق است ونبایدباعث بگیر و ببند و...شود. وازاین قبیل
- واقعیت قضیه این است که این هویت دینی نداشتن نحوۀ مبارزۀ سبزهای مذهبی بویژه درسایت ها وآدم های مدعی خارج از کشورهمیشه برایم علامت سؤال وعقده بود ومعتقدبودم که این دوستان باورمند به مبارزه درچهارچوب های قانون اساسی رژیم از تنها مزیت برتری خود نسبت به مبارزان سکولاراستفاده نمی کنند. وهمیشه هم اولین موردی که بفکرم می رسید استفاده ازانبوه پرسش درقالب فتاوی اجتماعی ازمراجع وبزرگان حوزه بود تاجاییکه فشارکمی این پرسش ها باعث پاسخ کیفی مراجع بشود-

4- خوب اگر این نسیم بسیار خوشبو وروح افزا را لینک کنیم با آن حسی که ازعدم کامیابی سفر آیت الله خامنه ای به قم حاکی بود ومن دلایلش را برای شما نوشتم در مطلب "حاکمان درسراشیبی..." این نوید پرزور را می توانیم خوشحال باشیم که بعداز خواب زمستانی جنبش اعتراضی مردم ایران دربعداز22 بهمن پارسال، داریم وارد فازعملیاتی جدیدی می شویم که عمده قوتش را از تقابل پیش آمده بین روحانیان ارشد با رهبر می گیرد والبته این بسیارمهم است که بسیاری ازروحانیان ارشدی که پارسال یکی بنعل می زدند ویکی به میخ وهمیشه با نام آیت الله خامنه ای دعارا تمام می کردند امسال ظاهراً حاضربه ارزان فروشی دین خویش نیستند.

5- وقبل از آخراین که من هم خوشحالم که این حس خوب توده های سبز را بشما منتقل کنم. وهم خودم هم همراه باشما منتظر وآمادۀ هرکنش مناسبی که راه خواهد افتاد باشم وهم اعتراف کنم که بدلیل جنس "عملگرا وپای کار وشجاع" نیروهای میدانی سبزمذهبی؛ از بازگشت امیدوارآنان به صحنۀ رویارویی با دروغ ودغل قندتوی دلم آب می شود وفقط برای رضایت گوشه چشمی از پذیرش تحرک ازسوی آنان حاضرم هرآنچه گفته ونوشته وتحلیل متناقض با بیداری آنان کرده ام پس بگیرم وقورت بدهم. چرا که بارها وبارها گفته ام که من ازهرتغییر کمی وتوسط هرنیرویی درجمهوری اسلامی استقبال می کنم وهمراهم زیرا- واین زیرا خیلی خیلی زیاد مهم است-: "تغییرات لاجرم درایران مبداء ومنشاء خواستگاهی مدرن ودانشگاهی دارد برعکس انقلاب 57 که این خواستگاه وخاستگاه سنتی بود وحوزوی."  لذا هرتغییری وبدست هرنیرویی درتقابل با وضع موجود به گشایش نهایی درزندگی دنیوی مردم منجرخواهد شد ونباید نگران مقایسه ای ترسناک بین تغییرات 57 والان شد.-

6- می خواستم نیمه ای احمدی نژادی هم به این مطلب سنجاق کنم که اتفاقاً آن هم ازجنس "وضعیت ترمیم شده وروبه بهبود دولت احمدی نژاد" داشت. ولی چون مطالب طولانی باعث بی حوصلگی خواننده می شود لذا فقط تیتر وار ودراین یک بند آخر موضوع رادرزمی گیرم. 

با اینکه احمدی نژاد درچند حوزه باچالش های عمدۀ پیش رو مواجه است ولیکن درحوزه هایی هم موفق بوده وتا اندازه ای از این آفتاب پاییزی گرم شده است:

الف- حوزه های درگیری وضعف دولت: (1)- شروع به اجرای هدفمندی یارانه ها. (2)- ازدست رفتن فرصت یارگیری منطقه ای ومؤثر عربی توسط ملک عبدالله بیمارروبه احتضار. (3)- آبروریزی محموله های کشتی های ایرانی درنیجریه. (4)- سرسختی خانم ها اشتون وکلینتون درمورد نه تنها محتوای مذاکرات بلکه حتی کوتاه نیامدن در موارد شکلی مثل زمان ومکان مذاکرات هسته ای. (5)- تضعیف نسبی موقعیت آیت الله خامنه ای بعدازنتایج مسافرت قم که بارزترین نشانه اش می تواند صدای بلندتر مجلس شورای اسلامی باشد دراعتراض به شورای نگهبان برسر اختلافاتش بادولت.

ب- حوزه های رهایی وقوت دولت: (1)- بهبود نسبی چهرۀ رییس جمهور درمنطقه وبین رؤسای دولت ها. که انتخاب شدن مجدد نوری مالکی به مقام نخست وزیری عراق ازسویی وسفرسعدحریری به تهران ازجانب دیگرهم مؤید وهم قوام بخش این موقعیت است. (2)- دیدار رودررو با مدویدیف درحاشیۀ اجلاس خزر در آذربایجان بعدازتنش های این یک سال اخیر درروابط دوکشور. (3)- موفقیت کمترموردانتظار کاروان ورزشی ایران دربازی های آسیایی که ایران را صاحب بهترین رتبۀ آسیایی بعدازبازیهای 1974 تهران می کند واهمیت وبرد تبلیغاتی توده ای وغرورملی کم نظیرچنین تیزبینی ها وسرمایه گذاری هایی. (4)- ومهمتر از همه توان بسیار بالای مجموعۀ احمدی نژاد دراستفاده ازکمترین فرصت ها وحتی تبدیل تهدیدها به فرصت. ودرمقابل توان کم نظیر ودیده نشدۀ مخالفان دولت (رهبران اصلاح طلبان مذهبی) در کشتن فرصت ها وتبدیل آن ها به تهدید. لذاست که رییس جمهور کنفرانس مطبوعاتی خودش رادرست درپایان بازیهای آسیایی تنظیم واعلان کرده است.

7-  وکلام آخر اینکه امیدوارباشیم تا این بار حس مقدس برخاسته ازسوی توده های سبزبرای استفاده ازفرصت تحرکی تازه؛ با بی عملی وبلاتصمیمی وبلاتکلیفی رهبران سبز مواجه نشود تا کلاهی به هرنیمداری هم شده وازاین نمد  برای زندگی کمی آزادتردرایران دوخته  شود.آمین. یا...هو


۷ نظر:

ابراهيم سالك گفت...

ما که بخیل نیستیم، خدا کنه این رویا از نوع صادقه باشه!

محمد گفت...

سلام
عرض شود که سایت بالاترین در یک حرکت عجیب خلاف نظر کاربران پرکارش عاشق چشم و ابروی مذهبی ها شده! دستمال بر می دارد تا جلوی تمسخر و توهین به مذهب را بگیرد، به صورت آزمایشی و یکماهه. ممکن است دلیل مشخصی نداشته باشد، همینجوری، مثل اینکه هوا رو به سرد شدن می رود!
موسوي هم که قبل از آذر، و بیشتر از دو هفته قبل از شانزده آذر! برای سه میلیون دانشجوی کشور، که می دانید همه شان هم عضو جنبش او هستند. وسط نوشته فرار به جلو را هم گردن حکومت می اندازد، که یعنی حواستان باشد اینکاری که من دارم می کنم فرار به جلو نیست!
مهدی هاشمی حساب و کتابی پیش خودش کرده که الان وقت آمدن است، از همه جهت هم رایزنی می کنند که به محض ورود دستگیر و راهی بازداشتگاه نشود تا بتواند دوستان و ارتباط هایش را از نو سازماندهی کند. حرفهای جنتی را حتما شنیده اید ...
اينها را گفتم که بگويم از موسوي تنوري داغ نمي شود و با اين تحرکها اتفاق خاصي نمي افتد مگر آشوب و شر. موسوي در قهقهرايي افتاده که همراهانش را هم با خود مي برد.
اين درست است که بگوید همه چیز برنامه حکومت بوده؟ عاميانه بگويم. بهتر است مثل مرد بایستد و بگوید این حکومت پلید است، و من به هزار و یک دلیل (که مهمترینش احساسم است) می خواهم نباشد. خوب است مثل مرد بیاید در میدان، نه اینکه هر چیزی را بهانه کند، و اول و آخرش بگوید من نبوده ام، حکومت بود!
حکومت به خاطر خودش هم که شده، فقط به دنبال آرامش است.

خ.آ گفت...

سلام ، همچنان با شما هستم. و از تعاريف زيبايتان از خانمهاي حاضر در وبلاگتان سپاسگزار.حقيقت را بخواهيد مطالب مطرح شده در پستهاي شما و همچنين كامنتهاي دوستان به اندازه اي سنگين هستند كه من به شخصه هنر كنم بفهمم تا چه رسد بخواهم نظر بدهم. همانطور كه فرموديد گرفتاريهاي مادرانه و مسئولانه حتي فرصت تعمق و مطالعه در باب مسائل را نميدهد پس عذر تقصير از شما ودوستان و بپذيريد از ما گاهي كامنتهائي را كه بار عاطفي شان از بار سياسي شان بيشتر است. باشد كه فضاي وبلاگتان كمي لطيف تر شود هر چند كه جضرت دلقك خود استادند در لطافت كلام و ربايش دلها. حكايت معلق بازي نباشد پيش قاضي. عيدتان مبارك شايد نتوانم بهتان سر بزنم ( هر چند كه بعيد ميدانم اعتقادي به اينگونه اعياد داشته باشيد و ما هم نداشتنمان بر داشتنمان مي چربد به واقع. )

خ.آ گفت...

سلام ، همچنان با شما هستم. و از تعاريف زيبايتان از خانمهاي حاضر در وبلاگتان سپاسگزار.حقيقت را بخواهيد مطالب مطرح شده در پستهاي شما و همچنين كامنتهاي دوستان به اندازه اي سنگين هستند كه من به شخصه هنر كنم بفهمم تا چه رسد بخواهم نظر بدهم. همانطور كه فرموديد گرفتاريهاي مادرانه و مسئولانه حتي فرصت تعمق و مطالعه در باب مسائل را نميدهد پس عذر تقصير از شما ودوستان و بپذيريد از ما گاهي كامنتهائي را كه بار عاطفي شان از بار سياسي شان بيشتر است. باشد كه فضاي وبلاگتان كمي لطيف تر شود هر چند كه جضرت دلقك خود استادند در لطافت كلام و ربايش دلها. حكايت معلق بازي نباشد پيش قاضي. عيدتان مبارك شايد نتوانم بهتان سر بزنم ( هر چند كه بعيد ميدانم اعتقادي به اينگونه اعياد داشته باشيد و ما هم نداشتنمان بر داشتنمان مي چربد به واقع. )

Dalghak.Irani گفت...

سلام آقای سالک
منهم مثل شما .
بشرالبته به رؤیا هم سرشوق است هماره.
من خیلی زیاد کوچک ومخلص اخلاص این جوانانی هستم که پشت دراتاق های سیاسی آه وافسوس واشک وخشم وخواهش وتمنا وخروش وآرامش وسروش وعاطفه وهیجان ونذر ونیاز و...آه... خودرا بنمایش امیدی برای نجات ازگیرافتادگی سی سالۀ یک ملت می گذارند. وهرروزنی را دستمایۀ دمیدن درکوره ای می نمایم که بچه ها سرما نخورند ونچایند از زمهریر همیشه زمستان درسرزمین کویر. وخدارا چه دیدی بلکه هم شعله ای گرفت ونوروگرمایی داشت-درحدریزعلی نازنین- وکرختی بزرگان را چاره کرد وسری جنباندند وزبانی گرداندند وچشمی گریاندند برای این همه صداقت وپاکی وآمادگی.

2- وایضاً محمدآقا تابعد.

3- والبته خانم آشنا
که ازذوقم هردوکامنت مشابه شمارا منتشرکردم که بگویم چقدربه لطف شخص شما وبه لطافت جنس شما وبه نکته سنجی ادیب شما وبه زیبایی مادرانۀ شمانیازمندم و محتاج است زندگی. عیدغدیر مبارک شما وخانواده هم باشد و یادم هم باشد قبل ازرفتن به جشنوارۀ فیلم های ایرانی درلندن زنگ بزنم به نوۀ عزیز ودردانۀ عمویم وعیدسیدهارا تبریک بگویم. درضمن من به هرآنچه ایران معتقداست اعتقاد دارم چه دین باشد چه خرافات. مرسی یا...هو

ناشناس گفت...

دل خوش سیری چند؟

Dalghak.Irani گفت...

سلام آقای ناشناس ومختصر.
چون پرسش تان بسیار کلیدی ومهم بود بانوشتن پست جدید پاسخ دادم. عید شما مبارک وازاینکه اینقدر دلخوشی که دلخوشی را مظنّه می کنی خیلی خوشحالم. مرسی. یا...هو