۱۳۸۹ آبان ۱۳, پنجشنبه

پریشانی از فیلترینگ! تیتردوم.

The Sorrows of the King

 

1-  من تصمیم گرفتم همین جا بمانم وادامه بدهم. ازهمه تشکرمی کنم. ازپست کردن آن نامۀ کذایی! راضی نیستم: بخاطراینکه نام مرا حذف ونام "نامۀ یک طلبۀ بسیجی بنام یحیی لاری" را جایگزین شهرت دلقک ایرانی ام کرد. واین یعنی له کردن خود خواهی من. البته که من هنوز شدیدآ غصه دارم. مثل رودخانه ای شدم که بدلیل بسته شدن مسیرم توسط حرامیان مجبورازگرداب شده باشم ولی فشارکه زیادشد راه جاری شدن هم چهره می کند لاجرم. می دانید چرا اینقدر ننه من غریبم بازی درمی آورم برای اتفاقی که بدیهی وطبیعی است دردربارساحران! وچرا به اعتمادافزایی فیلترینگ وتبریکاتی که "حالا دیگرقبولت داریم" ، "راستش من ازاول هم مشکوک بودم" ، "تازه اکنون می توانی یک خودی حساب بشوی" و... ده ها ازاین کلیشه های "عذاب-محتوا" دلخوش نیستم:

 

الف- دختران سرخوش ورنگارنگی که کوزه بردوش هربامداد وشامگاه، ازروی بازیگوشی ونیاز وراز؛ گاهی تشنگی حتی! می آمدند ومرا بعطرشادابی شان مهمان می کردند.- وخواهند آمدکماکان دوستشان دارم-

 

ب- مردان جوانی که مصمم همیشه وگاهی دژم ازجثۀ درشت شحنه؛ ودرهنگامۀ عبوری بسمت باغ ویران ومزرعۀ پریشان، نیم نگاهی به صدای خروشان من داشتند و؛ "خب هنوز رود پیرشاهداست که نخواهیم گذاشت تشنگی برزندگی غلبه کند." -اگربمانند منت برمن گذاشته اند دراین وانفسای کم وقتی وفزون کاری وکمی تلخ حتی-

 

پ- وشحنه وداروغه ها! هم می آمدند سراغ من حتی اگرشده بود واغلب: "به بهانۀ طهارت بعدازقضای حاجت."

 

2- دستۀ الف افتخار منند، دستۀ ب دغدغۀ من ودستۀ پ هدف من! (حتی اگر ازراه کمی خنک کردن مقعدشان باشد.)

 

ومن همۀ تازه ترین سوگواری ام برای ازدست رفتن تأثیرات اتفاقیی است که نسبت درصدش زیاد می تواند باشد برای جامعه ای که نه دراپوزیسیون ونه درپوزیسیون ثبات اندیشگی ندارد.

 

من درهمین جا خواهم ماند وخواهم نوشت ازپست بعدی. ازهمه تشکر می کنم. واز خدا یاری می طلبم. یا...هو

 

ای خدا ازدست شما! نگو خب امروز هم دلقک چیزی ننوشته بروم یک باردیگر نامۀ یحیی را بخوانم تافردا که قول پست بعدی را داده. دلبرم همین که هم خواندی یک پست اصلی وپروپیمان بود ونه فقط برای خواندن! بلکه برای فکرکردن بعدش!

 .....................................................................

حتی مقعددرمانی توصیه می شود! تیتراول.۴ نظر:

Helen گفت...

خدا قوت :)

Dalghak.Irani گفت...

مرسی هلن خوب ونازنین.

ناشناس گفت...

بابا دیگه اسمتون تو بی‌بی‌سی مطرح می‌شه! دیدین؟

Dalghak.Irani گفت...

اسممون اگه بخواهیم تو see see me هم می تونه دربیاد. راستی خانم سلام شما دختری می شناسیدکه اسمش با "گ" شروع میشه؟! یا...هو