۱۳۸۹ آبان ۱۰, دوشنبه

تمام مردان دردست تمام زنان!1- خبر که مثل همیشه زیاداست وتکرار درتکرار که برخی مثل موضوع هسته ای و مذاکرات با خانم اشتون بریتانیایی برهمان سیاقی که قبلاً هم می دانستیم وبا هم مرور کرده بودیم پیش می رود. بدین ترتیب که ایران له له می زند برای مذاکره وکوتاه آمدن درپنهان بلکه کمی ازفشارهای غیرقابل تحمل بین المللی کم شود وخانم اشتون بنمایندگی از اتحادیۀ اوروپا خونسرد وبی خیال درراه پیش بردن استراتژی "با بی اعتنایی ایران را ذله کنیم" جدید غرب نامه های فدایت شوم مقامات جمهوری اسلامی ایران را که حاکی از "تراخدازودباش خانم اشتون" است، دریافت می کند و می گوید: "خیلی خوب شلوغ نکن بچۀ خوبی باش وآن گوشه ساکت بنشین تا ببینم چکارمی شودکرد برای این نمرۀ مردودی که واقعاً گندبالا آوردید بعنوان ایرانی!"


2-واین وسط بیچاره روزنامه های همه اصولگرای داخلی وبویژه کیهان هستند که آچمزمانده اند که چگونه این سیاست ضد امپریالیستی بدریوزگی افتاده را توجیه کنند. لذا روزی ازمشروط بودن پاسخ مثبت ایران به پیشنهاد مذاکرۀ خانم اشتون به پاسخ 1+5 به سؤالات نامۀ جلیلی می نویسند وهنوزمنتشر نکرده خبر می رسد که اشتون گفته نامۀ ایران را جهت آمادگی برای شروع مذاکرات هسته ای - ونه هیچ موضوع دیگر- دریافت کرده است. لذا کیهان مجبورمی شود بنویسد که اعلام آمادگی اشتون برای مذاکره تلویحاً قبول پیشنهاد های موردبی اعتنایی مطلق قرارگرفته ازسوی اتحادیه اروپا هم است. وهنوز همین کلافگی بارز روی خروجی روزنامه قرار نگرفته است که خبربعدی این می شود که مهمان پرست سخنگوی وزارت خارجۀ ایران می گوید ایران حتی قبل ازتاریخ تعیین شده توسط خانم اشتون هم آماده برای مذاکره با 1+5 است.


3- وآن طرف اقیانوس خانم هیلاری کلینتون رییس دیپلماسی امریکایی است که گویی اصلاً نه خانی آمده ونه خانی رفته است ویک سال است که ایران چشم براه شروع مذاکرات ژنواست با سازمان بین المللی انرژی اتمی وفرانسه وروسیه زیرمهمیز امریکا وبامحوریت تبادل سوخت وتوافق نامۀ تهران. ورفته دنبال انتخابات داخلی و نگرانی ازشکست حزبش. با این که تأکید لازم نیست برای حاجت بیان با موضوع عیان؛ ولی بازهم می گویم خوشحال نیستم که بنویسم راجع به تحقیر ایران عزیزم توسط هر قرمساقی هم. ولی آیا استقبال انبوه مصرف کنندگان داخلی این دشنام اریجینال ایرانی اجازه می دهد کمی هم بتوانیم صادرکنیم ازقرمساق هایمان را به بازارسران حقه باز!غرب صنعتی.

4- نوشتن را که شروع کردم قصدم نوشتن از ملاقات مهم سی نفر از اصولگرایان مختلف به مشاطه گری عسگراولادی با احمدی نژاد بود وپیامدهای آن. لذا فقط می خواستم تیتر مذاکرات هسته ای را درذهن شما تازه کنم وبروم سراغ ملاقات اصول گرایان با احمدی نژاد. ولی همان تیترکردن مذاکرات هم به اندازۀ یک نوشته طولانی شد ولذا دیگر جایی برای ملاقات مهم نمانده وباید تمام کنم وقول نوشتن آن ملاقات اصولگرایی را به فردا وعده کنم. انشاء الله. یا...هو

هیچ نظری موجود نیست: