۱۳۸۹ آبان ۲۲, شنبه

وقتی اصرار دارم به چرا آیت الله دراکولا!


The Storm
 
تقدیم به تبریز قهرمان. وخانوادۀ ارجمند پوراندرجانی.
Blogger Dalghak.Irani said...
ببخشید ژیلای نازنین ما ؛ موضوع تازه وخیلی مهمی پیش آمده!: 1- بالاخره روز" قیامت" فرارسید. خواهش می کنم همه وهمه وهمۀ مخالفان ومنتقدان هیئت حاکمۀ بالفعل جمهوری اسلامی ایران بکناری بنشینند وجزضجه ومویه کاری نکنند: نه گفتاری، نه رفتاری، نه اتهامی، نه بازخواستی، نه شکایتی، نه حکایتی و... . فقط تماشا کنند. 2- حالا لطفاً همۀ موافقان هیئت حاکمۀ بالفعل جمهوری اسلامی تشریف بیاورند جلو وپشت سر رهبر معظم انقلاب اسلامی وولایت عظمای جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله حاج سید علی خامنه ای( دامة افاضاته) بایستند. نه نه هرکی هرکی نه. سلسله مراتب را رعایت کنید. پشت سر "آقا" دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری بایستند وبعد از ایشان برادران محترم لاریجانی وبقاعده از ژنرال ها تا سرداران وآخر الامر هم نوبت سربازان وبسیجیان باشد.- بسیار خوب وممنون از همکاری که فرمودید 3- حالا من بیانیۀ معاندان ، مخالفان ومنتقدان را که در تهیۀ آن ائتلاف کرده اند قرائت می کنم: " ما معاندان، مخالفان ومنتقدان هیئت حاکمۀ بالفعل جمهوری اسلامی ایران با ابراز پشیمانی از همۀ توطئه ها، اتهامات، دروغ پراکنی هاو صدها وهزارها بدخواهی ها وبدنویسی ها ی خویش که متأثر از خوی شیطانی و نوکری اجنبی وبدفهمی های تا امروزمان بوده است ازحاکمان استغفار طلبیده و خواستار عفو ورأفت اسلامی از سوی نایب بر حق امام عصر ارواحنا فدا هستیم. ما حاضر هستیم در هرزمان ومکان که هیئت حاکمۀ بالفعل جمهوری اسلامی ایران تعیین بکند حاضر شده واین توبه نامه را با خون خود ممهور نماییم. در مقابل تنها خواستمان ازشما برادران ایمانی این است که هر کدام به تنهایی یک قدم جلوآمده ونسبت به کشته شدن شادروان شهید" ستوان پزشک وظیفه رامین پوراندرجانی" پزشک بازداشتگاه کهریزک موضع گیری واقدام نمایید. ما ائتلاف کنندگان پشیمان ا زاین جهت چنین خواسته ای را باطل السحر همۀ معاندت ها، مخالفت ها وانتقاد های خود پذیرفته ایم که این سرباز وظیفۀ 26 ساله هیچ کدام از مخلوط کننده های حق وباطل ودرست ونادرست را با خود حمل نمی کرده است: او سیاسی نبود. او زن نبود. او موسیقی تحصیل نمی کرد. او فلسفه وجامعه شناسی و انواع حقوق نخوانده بود. اودانشجو نبود. اوفراری نبود. او پناهندگی از کشورهای بیگانه نخواسته بود. اوسابقه دار نبود. او معتاد نبود. اوبا هیچ رسانۀ داخلی وخارجی مصاحبه نکرده بود. او فامیل هاشمی رفسنجانی نبود. اومخالف حسین شریعتمداری تبود. او سرمایه دار نبود. اودر هیچ تظاهراتی شرکت نکرده بود. اونویسنده نبود. او روزنامه نگارنبود. اووبلاگ نویس نبود. اوجدایی خواه نبود. و... او معصوم بود وآمده بود خدمت سربازیش را انحام بدهد. او حتی هیچ گونه تحصیل شنگول نکرده بود. چرا که پزشکی جزو رشته های عبوس است بعد از انرژی هسته ای و..." 4- ژیلای بنی یعقوب عزیز می دانم شوهرت را مجدداً برگردانده اند به انفرادی. متأسفم برای "بهمن" عزیز تر ازجانت . ولی خود تو هم اینک عزادار" رامین" ی ای خدا به چه پشتوانه ای این جوان معصوم وسرباز را کشتند وچرا! ضجه می زنم.یا...هو
 November 17, 2009 2:15 PM
Delete
قبل ازمتن:
این نوشته چون درپست مربوط به ژیلا بنی یعقوب نازنین کارشده بود طبق عهد معهود که درنوشته های قبلی دست نمی برم؛ بهمان اصالت زمان انتشار گذاشتم اینجا که اولاً ادای احترامی کرده باشم به سیاسی ترین قتل وقایع بعدازانتخابات ودرودی به خانوادۀ مظلوم وداغدارش. والبته یادآوری بخودمان که چه موجودی هرزه ای شده آیت الله خامنه ای از نظر سیاسی؛ وهشداری به کسانی که هنوز در باد اعتماد به روحانی بودن این موجود دچاردگردیسی شده تأییدش می کنند وضمن همکاری با او میهن شان را به نابودی هرچه فزون ترسوق می دهند. می خواهم خون مطلقاً غیر سیاسی  رامین حجت باشد بین حق وباطلی که هرکدام ازما بنفع مطامع خویش تفسیرش نکنیم. این یک آزمون حقیقی بود واست برای کسانی که هنوزدرتعیین جبهۀ حق وباطل تردید دارند. یا...هو

هیچ نظری موجود نیست: