۱۳۸۸ بهمن ۱۴, چهارشنبه

فوتبال


از مصاحبۀ بسیار مهم وزیبای رهبرجنبش سبز مردم ایران خیلی زیاد خوشحالم. لذا درفاصلۀ چند ساعت مانده به مسابقۀ فوتبال داربی تهران(پرسپولیس واستقلال) بخودم جایزه می دهم که با آسودگی از روزهای خوب درپیش جنبش سبز مردم ایران کمی تفریح کنم. وبعنوان یک پرسپولیسی قدیمی ووفادار؛ پیروزی تیم علی دایی نازنین را درداربی چهارشنبه پیش بینی کنم.
والبته اگر پیش بینی ام درست از آب دربیاید؛ درپست بعدی به فوتبال ایران وعلت پیروزی علی دایی خواهم پرداخت. پس با یک هورا برای پرسپولیس والبته استقلال هم. چون که وجود رقیب قوی هماره سبب ادامۀ حیات قویتر ما می شود. یا...هو

هیچ نظری موجود نیست: