۱۳۹۱ مهر ۱۴, جمعه

گرانی دلار در ایران؛ انتخاب اوباما در امریکا؛ و عشق احمدی نژاد نسبت به باراک حسین!

obama smile happyدیباچه- محمود احمدی نژاد حرف هایی زده و می زند که هیچ کس نمی تواند سر و ته مشخصی از آن را پیدا کند و این آدم غیرقابل پیش بینی را پیش بینی کند. و این به این خاطر عجیب است که بهرحال و با پیشرفت علوم در حیطه های مختلف و از جمله روانشانسی جمعی و فردی اندیشمندان قادرند از هر انسانی با هر دزی از نامتعارف بودن رازگشایی کنند و بگویند که فلان حرف و عمل او ناشی از چه بوده و بلافاصله حرف وعمل متضاد با حرف قبلی ناشی از کدام کمبود و زیاد بود و ... و عامل. اما این کار تا کنون در مورد احمدی نژاد جواب نداده و کسی نتوانسته از شخصیت سادۀ او پیچیدگی های ساده تر را کشف و اعلام کند. من هم خیلی زیاد علاقمند بودم و هستم که سر از کار این آدم بی نظیر در نوع خودش در بیاورم او را هم بشناسم و هم  بشناسانم. زیرا که اعمال و گفتار و رفتار او با سرنوشت و زندگی 70 میلیون ایرانی ارتباط نزدیک پیدا کرده است. زمانی که تا یکسال پیش داشتم باور می کردم که با احمدی نژاد می توانیم تا نزدیک ساحل نجات ایران از استبداد دینی - ولو بقیمت استبداد فردی احمدی نژاد - برسیم بسیار در مورد شخصیت او قلمفرسایی می کردم و نبوغ او را و حاضر جوابی او را و خیلی از صفات ممیزه اش را می ستودم. تا اینکه شکست سختی خورد در تابستان گذشته و من هم دیگر رهایش کردم مگر به ذم و نکوهش و صفات منفی مثل ابله و نابخرد و تفاله و ... تند شدم با او. این روزها که دوباره جامعه توجه اش را برده روی این پدیده نتوانستم از ناگزیر گریزکنم و وارد بازی "تو دیگر که هستی" مردم خطاب به احمدی نژاد نشوم. و در همین پروسۀ بازخوانی مجدد شخصیت احمدی نژاد و موضع گیری های سیاسی یکی دو ماه اخیرش بود که با شگفتی مجدد به این نتیجه رسیدم که داوری قبلی ام در عشق احمدی نژاد به باراک اوباما رییس جمهور امریکا چقدر درست و نزدیک به واقعیت بوده است. حالا می گویم چطور:

1- حتماً خواننده های پی گیر وبلاگم بخاطر دارند که من بیشترین شباهت احمدی نژاد را با پیامبران می فهمیدم و معرفی می کردم. او تقریباً همۀ مشخصات پیامبران را دارد از فقیری گرفته تا اطرافیان یا قوم و خویش و یا آدم های حاشیه ای و محروم جامعه، و از امی و بی سواد بودن در معیار زمانه تاوعظ و خطابه، و از شفاهی بودن ادبیاتش تا زبان ساده و کوچه بازاری و ... که قبلاً بارها نوشته ام و نیازی به تکرارش نیست. در این مطلب می خواهم بدو خصوصیت پیامبری دیگر و مهم او متمرکز شوم تا با خوانش ان در متن سیاست های اینروزهای او به ادعایم جامۀ پذیرش بپوشانم.

2- یکی از خصوصیات همۀ پیامبران متکلم وحده بودن در وعظ و خطابه است و پاسخگو نبودن. زیرا پیامبران مدعیند که حرف و خطابه و وعظی که می زنند و می کنند حرف خود انان نیست و از طریق الهام یا وحی به منبع دانای کل آنان فقط مأمور ابلاغ و وعظ هستند. لذا اگر تناقضی است خداوند صاحب کلام صلاح دانسته و اگر پاسخی باید باز این منبع الهام و وحی است که مسئول است. احمدی نژاد هم دقیقاً همینطور رفتار می کند و گویی او خودش صاحب حرف ها و اعمالی که می زند و می کند نیست. چنین می نماید که او نیز با یک منبع بیرون از خودش ارتباط دارد و فقط گفته های او را رله می کند. لذا اینکه او را دروغگو و شیاد و ابله و ساحر و رمال و هر صفت رذیلۀ دیگری بنامند نه می رنجد و نه حتی در مقابل گوینده دچار تشویش و خجالت و انکار می شود. او می گوید و می رود و فردای دیگر حرفی دیگر و عملی دیگر بدون ارتباط با حرف و عمل امروزش. طرفه اینکه در همین وعظ و خطابه نیز وقتی قرار بر رحمت و زیبایی و صفات نیکوست پیامبران خودشان فاعلند و منبع الهام مفعول. یعنی این پیامبر است که خدا را یا امام زمان را یا بت را تعریف می کند. اما وقتی قرار بر قهر و جنگ و کشتار و غضب است بلافاصله منبع الهام را فاعل می کنند و خودشان فقط نقش مخاطب بی اختیار را بازی می کنند و می گویند دستور خدا را اجرا می کنیم.

3- دومین صفتی که می خواهم برجسته کنم شیفتگی طبقاتی همۀ پیامبران از جمله احمدی نژاد است به طبقه ای که خودشان از آن طبقه برخاسته اند. یعنی طبقۀ فقرا و محرومان و مطرودان. که مکمل طبیعی این شیفتگی طبقاتی آشتی ناپذیری با اشراف و پولداران و متنعمان دودمانی است. این دودمانی از این جهت خیلی مهم است که پیامبران و از جمله احمدی نژاد به تبار و قبیله و خانوادۀ اشخاص مرفه و اشراف متوجه هستند و نه به ثروت و قدرت بالفعل آنان در لحظه. تو اگر بچۀ خانوادۀ بدبختی بوده باشی اگر الان هزاران هم ثروت و قدرت اندوخته باشی مهم نیست مهم فقط بی تبار بودن اشرافیت توست. بویژه اینکه ثروت تو - مثل امیر خسروی یا خاوری - در عصر پیامبری من (احمدی نژاد) نصیب تو شده باشد. این شیفتگی طبقاتی یک شیفتگی همه شمول جهانی است چون پیامبر مصلح کل جهان است و باید چتر حمایتش برسر همۀ محرومان طبقاتی گسترده شود.

4- در چنین متن پیامبرانه ای بدیهی است که کل افریقا بعلاوۀ بخش مهمی از امریکای لاتین و کشورهایی بی نفت و فقیر در آسیا  و از همه مهمتر رنگین پوستان مهاجر در قاره های اروپا و امریکای شمالی جزو امت پیامبر احمدی نژاد شناخته بشوند و می شوند. یکی از میلیاردها امت ذهنی احمدی نژاد باراک حسین اوباماست. مردی فرزند یک بردۀ کنیایی در امریکا و اینک رییس جمهور امریکا. احمدی نژاد با هیچ رییس کشوری در غرب به اندازۀ اوباما همدلی و همراهی نکرده است. او ابتدا منکر این بود که سیستم غرب اجازه بدهد یک سیاه پوست رییس جمهور شود. اما وقتی اوباما پیروز شد احمدی نژاد جزو اولین رؤسای کشورهایی بود که برای او پیام تبریک فرستاد و مورد طعن و لعن رقبای سیاسی اش هم قرار گرفت. نگاهی به کارنامۀ احمدی نژاد در چهار سال گذشته تردیدی باقی نمی گذارد که او حتی یکبار هم با نام از اوباما انتقاد نکرده است. او یا با واژۀ کشور "امریکا" و یا اگر قرار بر محکومیت شخص بوده با نام هیلاری کلینتون به سیاست های امریکا انتقاد کرده است. و دیگر این گفتن ندارد که در تمام این چهار سال یکی از آرزوهای برآورده نشده اش ملاقات و دست در گردن اوباماانداختن بوده است.

5- حالا اگر به موضع گیری های دو ماهۀ اخیر احمدی نژاد برگردیم کاملاً پیداست که می خواهد هرجور شده هم طبقۀ محبوبش که جزیی از امت اوست در کاخ سفید بماند. در سیاست خارجی کمترین حرفی که بضرر اوباما باشد نمی زند. حتی در امریکا وقتی مورد سؤال سی ان ان قرار گرفت گفت چون به انتخابات امریکا اثر می گذارد من اظهار نظر نمی کنم ووو... که احصاء همۀ موارد مطلب را بسیار طولانی می کند و باید به منابع غیر ذهنی هم مراجعه کنم. می خواهم به اینجا برسم که اگر اتهامات رقبای داخلی احمدی نژاد را در تعمد آشفتگی بازار ارز بپذیریم بعید نیست که اینطور باشد زیرا نشان دادن ایران به هن و هن افتاده در اثر تحریم ها قطعاً رأی دهندۀ خسته از جنگ امریکایی را سرشوق خواهد آورد برای رأی دادن به باراک حسین اوباما. البته احمدی نژاد همۀ این ادعا ها را نیز پاسخ نمی دهد زیرا که او فقط کاری را می کند و حرفی را می زند که منبع الهامش به او دیکته کند. این یک بحث کاملاً  جدی و قابل باور است و گمان نکنید که منظورم از منبع الهام مشایی یا شخصی دیگر است. من نمی دانم کی و چگونه من فقط نشانه های روش شناسانه اش را مطمئنم. یا...هو 

بعد از تحریر: یک علامت مهم دیگر اینکه همۀ رفقای سیاست او رفقای امتی او هستند مثل چاوز و اورتگا و مورالس و ... تا همۀ حاکمان افریقایی! 

۱۰ نظر:

ناشناس گفت...

اینچنین آشفته کردن بازار ارز و اقرار به موثر بودن تحریمها تاکتیک جدید دیکتاتوری ولی فقیه است تا غرب بیش از این به سمت برخورد نظامی (حداقل فراگیر) هول داده نشود. البته غرب احمق نیست و میداند که جریان چیست اما احزاب حاکم در غرب، سعی در القاء تاثیر سیستهای خود در مقابل رقبای سیاسی خواهند کرد.

دلم به حال غربی ها نمی سوزد چون آنها بالاخره جلوی جاه طلبی های خامنه ای و سپاهش را خواهند گرفت؛ دلم به حال مردمم می سوزد که باید حالا حالاها تاوان عشق به اهل بیت را با سواری دادن به مبلغان این شاخه ی جعلی دین خبیث اسلام بدهند....امیدم تنها به نسلهای آینده ای در این سرزمین است که سر از ویرانه های به جا مانده از دوران سیاه دیکتاتوری دینی برآورند و دیگر به ملا و پیغمبر که هیچ، به خدای ساخته گی شان هم اعتنایی نکنند تا نسیم زندگی در سرزمینی که من هم روزی متعلق به آن بودم شروع به وزیدن کند....باشد که چنین شود.

شهریار

mteadel moteadel گفت...

با سلام
موضوع احمدی نژاد اوباما یک موظوع پیچیدهء سیاسی است
آقای عسکراولادی مسلمان ( گفت موسی های بس مدبر شدی حود مسلمان ناشده کافر شدی !) یک دفعه بدون مقدمه می فرمایند اگر اینطور پیش برود ششماه دیگر قحطی میشود ! تابازار ارز رونقی بخود بگیرد و بعدش صرافان هم کیش وی بتوانند ارزشان را گران بفروشند ( بحوانید ریال را ارزان بخرند ) و از آن مهمتر همه حجم ارزی سرگردان را هم بخرند / با بند آمدن شریان ارزی همه ارز موجود در بازار انحصار معاملات آن را در اختیار خود بگیرند / تا وقتی پیر مرد در توهم دشمن به سر میبرد به این توهم دامن زده و از آن کمال استفادهء ممکن را ببرند آن هم یه صورت ارزی نه ریالی ! حالا وقتی این ریال ارزان خریدن ها به درد میخورد که بشود به یک وسیله ای دوباره این ارز را ارزان کرد و فروخت و ریال ارزان بدست آمده را گران بفروشیم اگر هم طرف زیر بار نرفت بالآخره با تظاهراتی اعلام خطری ! چیزی یک کاری میشود کرد دیگر اگر هم بازارب ها به میدان نیامدند اس ام اس میزنیم که حتما بیایند ایران هم که بشکهء باروت است و همه منتظر یک ناجی ... ! وقتب یه خیابان بیایند احتمال صدور مجوز جام زهر زیاد تر هم میشود .... آقای اسرائیل هم که از حمله انصراف بدهند البته به روند ارزان شدن دلار (بخوانید گران شند ریال ) کمک میشود خوب تا زمانیکه آقایان حسین و ایهود باراک و باراک ؟!اوباما ؟! از این پولهای ایرانی زیاد داشته باشند که بعد از تبدیل به دلار به تنها هزینه های تبلیغاتی انتحابات پیش رو به هار درد بیدرمان دیگر هم میخورد حتما کاری بر خلاف مصالح هم انجام نمیدهند یه رهنمودهای پیامبر گونهء مقام معظم احمدی نژاد هم گوش دل فرا میدهند ...
صرافان هم کیششان هم از این بازار غفلت نمی کنند چنانپه حتی ممکن است امارات عربی پیزوری هم به امید سود بردن از این بازار رویاءی ارز ایران یک دفعه ای یاد جزایر سه گانهءایرانی بیفتد / راستی از وحشت بیانیه های ملی وطن پرستان واقعی هم نباید غافل بود آنطوری که تا وطنپرستان وارد میشوند چطور همهء آنهایی که در این دلال بازی ارزی ذینفع بوده اند به دست و پا افتاده موج حمایتهای مرئی و نامرئی از احمدی نژاد و مولایش یا یکی از آنها به راه می افتد ... یگ دفعه آذر بایجان هم جو گیر شده .. یه مهدان میآید وسهمی میخواهد .دلقک عزیز گفتنی خیلی زیاد است .عزت زیاد

علی 39 گفت...

سلام دلقک بعد از مدت ها میبینم که تحلیلهایت مبتنی بر الگوریتم سابق شده و در نتیجه 100 درصد درست میگویی و این همان اکتبر سورپرایز احمدی نژاد به اوباما است و من هم مانند تو شک ندارم که برنامه هست حتی در آشفتگی بازار و تظاهرات ساختگی و خودجوش 12 ساعته.فقط یک سوال دارم که باید ته و توی آنرا هم دربیاوریم که آیا خامنه ای هم با اوست و یا خیر! فکر میکنم تا پیش از مناظره رامنی و اوباما درباره ایران , آقایون ایران را کاملا بهم بریزند و در ازای آن در آینده آمریکا هم آنها را در روی کار آمدن کمک کند.با سپاس از تحلیل قشنگت بعد از مدتها!!

ناشناس گفت...

http://kajdoum1.blogspot.com
/www.fa.nedaieqalb.com

آرسین گفت...

دوستان خیلی ماجرا را پیچیده می کنند!
به قول دلقک رمز گشایی اتفاقات چند روز پیش بکنیم!

ماجرا بسیار ساده است، به هر دلیلی دلار دولتی -تنها شریان اصلی- در بازار عرضه نمیشود که نکته تا حدی مهم، نداشتن درآمد دلاری و نگه داشتن چند ده میلیارد دلار باقی مانده برای روز مباداست. در ادامه با حساس شدن بازار و جامعه به نرخ ارز، تقاضای دلار زیاد شده و نرخ ارز سریعا بالا میرود.
در این صعود نرخ ارز تنها عامل پیش گیرنده قیمت، عدم پذیرش روانی جامعه و مشتریان هستند، نه دولت.
از طرف دیگر با نوسانات شدید قیمت دلار، بازار هم به تعطیلی کشیده میشود چرا که نرخی جهت عرضه وجود ندارد. و بازاریان حتی در صورت حضور در حجره ها نمیتوانند و نمیخواهند که معامله ای بکنند. و چه بهتر که در اقدامی هماهنگتر مغازه ها را ببندند.
شاگردان و کارکنان و مشتریان را هم که در فیلم ها دیده اید.
این مساله 2 حسن دارد:
1- از روز شنبه که قول بازگشایی بازار داده شده، بازاریان با منت به کسب و کار بر میگردند، قیمت ها را افزایش متناسب با نرخ روز میدهند!
2 و مهمتر، بازار -حداقل تا مدتی- از مزاحمت های دولتی و تعزیرات و تعرفه دولتی رها میشود.
همچنان کارگر و کارمند بار سنگینتری از سو مدیریت را بدوش میکشند.

نکته آخر اینکه، اهمیت مسایل ایران حتی پس از اکو در رسانه های اسراییلی در سیاست آمریکا به اندازه 5 دقیقه مناظره اوباما و رامنی در مورد نرخ مالیات در آمریکا موثر نیست! چندان که ما خودمان را مهم و ژئوپولتیک در دنیا تصور میکنیم نیستیم حتی اگر هسته داشته باشیم و اسراییل هم هر روز جیغ بنفش بکشد!
بیشتر احساس خودبزرگ بینی داریم (این را از آن جهت گفتم که دلقک بخشی از مطلب را بر این اساس پایه ریخته در جهت مستدل ساختن تئوری اش).
پس کل این ماجرا البته میتواند داستان پرنده و ابراهیم باشد اما در واقع تاثیر ناچیزی در انتخابات آمریکا دارد.

ناشناس گفت...

مرسی دلقک
به نکته‌ی بسیار ظریفی اشاره کردی.عشق احمدینژاد به اوباما اکنون دیگر تابلو شده . یادمان نمی رود که در مصاحبه با لری کین این آق محمود تا توانست به رئسای انگلیس و فرانسه و آلمان پرید و ناسزا گفت ولی گفت موضع رئیس جمهور آمریکا برای ما مهم است و اوباما با بقیه فرق میکند زیرا قول تغییر داده.این منت کشی های احمدی نژاد از اوباما ادامه یافت و بارها برای مذاکره با اوباما منت کشی کرد و آخرین بار آن همین یکی دوهفته پیش تو نیویورک بود.این در حالی بود که اوباما محل سگم بهش نمی ذاشت و عاشق دلباختشو مورد بی مهری قرار میداد و به مقام خیلی معظم رهبری نامه مینوشت.

دلقک عزیز ازت خواهش دارم راجع به یهودی بودن احمدینژاد و نزدیکانش مثل محمد علی رامین و مشایی هم بنویسی تا ما از این سردرگمی دربیایم. به خدا یه روز نیست که به این موضوع فکر نکنم.آخه هم شواهد بسیار زیادی وجود داره بر یهودی بودن مموتی و هم از طرف دیگه بعید بنظر میرسه.یکی از مهمترین شواهد بر یهودی بودن محمود دشمنی شدید او با اسرائیل است. در واقع با این کار میخواهد رد گم کند و کاری کند که هیچ کس به او شک نکند .شاهد دیگر تظاهر به دینداری افراطی و ساده زیستی است .خواندن دعا برای ظهور اما زمان در شروع حرفاش و حرفای پیاپی که در مورد ظهور مهدی و دولت امام زمان و مدیریت دولت توسط امام زمان میزنه و در کل خیلی داره افراطی خودشو امام زمانی نشون میده همه وهمه برای اینه که خودشو یه مسلمان مومن دو آتیشه نشون بده که کسی بهش شک نکنه . شاید حداقل ده دلیل دیگر نیز وجود داشته باشه ...

دوست گفت...

تحلیل جالبی وبه قول آرسین زیادی پیچیده ای بود , من ایرادی نه با دلقک و نه به آرسین دارم هردو تا حدی درست میگویند خودم هم نظری ندارم چون کارشناس نیستم.فقط یک نکته وآنهم اینکه خانواده اباما برده نبوده اند پدرش برای تحصیل به آمریکا رفته و با یک زن سفید پوست ازدواج کرده. ولی زنش از خانواده بردگان سابق است. بنا بر این صفت برده کنیایی به اباما درست نیست.نازه باش ای کاش منهم یک اباما بودم!

Dalghak.Irani گفت...

از بالاترین انتقال داده ام:

گفت:
منم امروز داشتم به دوستانم میگفتم که این گرون شدن ارز ممکنه توافق ایرات و آمریکا در جهت انتخاب مجدد اوباما باشه. به طرز عجیبی یهو شیر ارز بسته شد و دلار رسید به 3500

amir1981 گفت:
شر و ور نگو باباجان! فقط یک موزدش پدراوباما دانشچو بوده نه برده . خداییشنویسنده این متن مغزی در حد یک گنجشک داره

binam گفت:

نه عصبانی چرا و خدای ناکرده توهین. منظور از پدر در اینجا نه پدر بلافصل شخص اوباما که پدر و اجداد نسل اوباماست. باید عمیق تر مطالعه کنید. و لزومی به پرخاش هم نیست. یا...هو

amir1981 گفت:

هیچکدام از اجداد اوباما برده نبوده اند جنابعالیباید بیشترمطالعه کنید.

binam گفت:

نمی شود که یک امریکایی سیاه پوست از افریقا نیامده باشد و راه سیاهان افریقایی به امریکا و غرب را بردگان پی ریخته اند. می خواهم کمی روشن تر بشود ذهنتان در مورد هرمنوتیک متن ها و الا من نمی خواهم فخر دانشم را بفروشم. لحنت را دوستانه تر کن. یا...هو

amir1981 گفت:

میشود این نشون میده شما تمام مطالبت بدون مطالعه است. پدر این اقا از آفریقا مهاجرت کرده دقت کن پدرش در کنیا بدنیا اومده و هیچکدام ازاجدادشهم برده نبوده اند

morkhas گفت:

در واقع یکی از مشکلات اوباما با سیاه پوستای آمریکا اینه که از نسل برده ها نیست و خارجی حسابش میکنن. در مورد پیامبران هم از این طرفی ها حداقل محمد و موسی از طبقه محروم نبودن و از اون طرفی ها هم بودا.

morkhas گفت:

سقوط ریال هم یک شبه اتفاق نیافتاد و چند سالی بود که خیلی ها می گفتن با این سیاست های اقتصادی این اتفاق میافته. ضمنا اگه دولت همچین اقتداری داره که میتونه با خیال راحت با نرخ ارز اینطوری بازی بکنه که حتما خیلی کارای دیگه هم ازش برمیاد و باید ازش طرفداری کنیم

binam گفت:

نمی دانم قضاوت مردم سیاهپوست امروز امریکا نسبت به اوباما چگونه است. ولی الزاماً نگاه داخلی امریکا با نگاه مردمان پیرامونی مثل ما به سیاهپوستان تفاوت ماهوی دارد. در مورد خاستگاه محمد و موسی هم داوری شما صحیخ نیست. موسی یک کودک سرراهی - با عذرخواهی از مقام شامخ پیامبری امروز ایشان - بوده است که بطور تصادفی زنده مانده و زیرزمینی و محرمانه بزرگ شده و حضرت محمد هم یک پسر یتیم بوده که در نزد عمویش رشد یافته و ازدواج او با خدیجۀ ثروتمند طبقۀ اجتماعی او را عوض نمی کند. در مورد دلار هم من فقط یک گزینه مشروط را مطرح کرده ام و گفته ام که اگر ادعای رقبای سیاسی او مثل نادران و توکلی و ... صحیح باشد می تواند از این رابطۀ عاطفی هم سرچشمه گرفته باشد. با تشکر از شما. یا...هو

morkhas گفت:
البته می دونم که سابقه زندگی اوباما شاید خیلی به این بحث ربط پیدا نکنه ولی به هر حال پدرش به عنوان دانشجو به آمریکا مهاجرت می کنه. در مورد محمد هم ابوطالب و عبدالمطلب از بزرگان قریش بودند. در مورد موسی هم هرچند روایات تاریخی معتبری وجود نداره ولی بر طبق روایات مذهبی تو دربار فرعون بزرگ شده و خیلی به فرعون نزدیک بوده. اما در مورد انگیزه های احمدی نژاد و رابطش با وضعیت اقتصادی نوشته شما به هر حال یک تحلیل قابل احترامه.

ناشناس گفت...

خدا احمدی نژادو ازت نگیره که اون وقت سیرکت بی رونق خواهد شد! هیچ وقت نتونستی، نمی تونی و نخواهی تونست تحلیلش کنی ( نه فقط شما بلکه خیلی های دیگه) و باید از این بابت از خدا ممنون باشیم.

ناشناس گفت...

یک توصیه به دلقک عزیز: محمود را به این زودی و آسانی از دست تده و منتظر مانورهای دیدنی باند انحرافی باش. از ما گفتن.